Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

 Po?C? 0 ??'?(77? ?,/MM(/a??…

Y FFGRDD I FOD YN DDEDWYDD…

GEIRDA'R BEIRDD CYlvIRI IG…

AT ARGRAFFIEDYDD SEREN GOMER.

News
Cite
Share

AT ARGRAFFIEDYDD SEREN GOMER. SYLWAD AR ANNERCH CAREDIGy D ANIEL EVANS, 0 ItHYDYCHAIN, I'R CAWR GWAN, I -1 [RHIFYN 75.] Mr. Gomf.r^— Byddaf yn dJioIchgnr os rhoddwch le ill. Ilythyl,yil hwn yn eich Scren fuddiol mor gynted ag y byddo cyfleustra. Amlhau y mae rhyfeddodau y byd beunydd; dywedodd Daniel, mae un o'r pethau rhv feddaf erioed ydyiv gwaith awenyddawl y C. Gwan, ond gwybydded uad yw pawb o'r un broliad, nac o'r un clwg ,arhethau; ei lythyr ef ei hun yw y rhyfeddod diweddaraf ag adlaH i mi gael gan eich holl ohebwyr; ni. welais yr un o honynt mor noeth yn eu hymffrost u hyrn- chwydd ag y gwelwyd D. E.; beth allasai beri iddo fod mor haertlvig a phenboeth a gofyn Y dyn beth ydych yn ei feddwltebyg iawn fel pe buasai am claro: tebygwn iddo bed i'r C. Givan i grynu fel cryuodd Cadair Idrfs pan datlodd Daniel1 ei-lyfrau o'i law i gael ys- grifenu ei lythyr, yn ei wylltineb o blaid ei gyfaill D. J. ac y mae ei waith yn gofyn j'r Cawr a wyr ef Saesneg neu Ffrangaeg, yr un a 11 0' ),r un a phe gofynasid i II ,mer a oedd efe yn deall Cymraeg; canys nid wrth reolau yr ieithoedd hynny y cyfansoddir piydyddiaeth Gymraeg, oiid yn hyn yma nid yw ef ond yn chweunyclt rhoddiar ddeall i ni ei fod ef yn fedrus iawit ac wedi dysgu ychydig o Egwyddor (Alphabet.) yr ieithoedd liynny ac felly yn disgwyl i tii roddi Ilawez o, wyntdan ei esgyll i ehedeg fel ysgogyn o ysgolhaig yn ei falchder hunanoi; er ar yr un pryd gall fod y C. G. yn fwy hysbys nag ef yn yr ieithoedd hyrlllyer eifod yn amberthyn- asol i'r peth mewn llaw. Cymraeg yw Seren Gomer, a Chymraeg yw'r ddadl: ac mi allaf i ac ereill dystiolaethu i ni l gael mwy o achps bod y.p ddiolcbgaivI'r Cawr > ■■■ V ■ am ei hyfforddiadau. nag a gawsom c- i t o Dl niel ermamt ei ruadaa anfoesgar; ond yr y.n gobcithio y daw ef atto ei hun gydag amser ag y cawn etto fedi o lfrwyth ei ddysgeidiaeth. &c. oud am ei waith yn dywedyd mid oedd yn ammau byddai i'r Cawr roddi atteb iddo. yntef gall hyn fod y gwir peiinar N-n lythyr, er ei fod ef yn dywedyd na bydd iddo ef fyned i'r dratrerth o'i atteb dracliefn. Onid yw hyn yn 1forcld ragorol, ragorol, o ymresymmu gwelír teimlad analluogrwydd yn Daniel end i ddifrio, yna fel llzarfyh yn bloeddio, Gwell un par o draed na o Panymae ef yn dywedyd wrth y-Caztr am ystyried y nattur ddynol druasij cyngor addas i bawb; ond geJIir: dywedyd wrtho yntef yma "y meddyg iaclia dy hun." Beth oodd y nattur honno a barodd iddo dtlflu ei lyfrau o'i law gyda'r fath ffyrnig. rwydd: da fyddai iddo fod yn ofal us rting i'r ysbryd drwg yma Vw ddilyn ar d'roau etto, megis y gw:n¡i a Saul gynt ac os felly, mi a'i cyrighortvn ef igadwei gyfaill D.J.St. F g ns yn agosiddo, i ganu a thelyn, i'w fwrw ailan, rhag idd^o fod yn gyffelyb etto, gall crgydio at ryw un mwy analluog na Chawr. Yn wir. All,. Gomer, yr wyf yn anfoddlon clywdd iieb yn bloeddio, Trovvch allan, trowch allan," os bydd un peth ar na fyddout hwy yn cydfyned agef; gailafutnauddywedydnadyw pob peth bob amser o waith y beirdd mor sainber ag y dymuuent hwy eu hunain; ond ef allai erbyn yr ail dro. y byddent yn fwy jbcddhaol iddynt eu hun-un ac ereil!; ac felly rliaid i mi gyfaddsf fy mod yn cael llawer o hyfrydweb w nh ddar- llen Seren .Gomer: bydded iddi bara cyhyd a'r genedl, tgl i fi* fo d. dymuniad eieh Ifyddlon gyfaill, i LI. ffi. t 7 D. I Y Diniwed.

NODIADAU^AR WAITH MAT. CRAIG…

- AT ARGRAFFIEDYDD SEREN GOMER.,