Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

Advertising

Newyddioh MuMa-in, %c. ■

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

4. Ilwyliodd y Northumberland ddoe o Ports- mouth tua Phlymouth, ynghyd a'r Ceylon a'r Bucephalus a'r 53ain catcod J £ Mj?y»t. Cyn gynted ag y cyrhaeddant Biyniouth symmudir Bonaparte o'r Belerophon i'rNortffuffiberlarfd, yr hort ynghyd a'r Ceylon n'f Bucephalus a hwyliant tua St. Helena. Dywedir yn awr (ond pa un ai evwir ai ang- hywir yW'r dywediad nis gwyddom) fod Bona- parte i gael un gwas a'i gogydd ei hun gydag pf; diclion ymgynghori ag un rhyw feddyg a ddig- wyddo ymweled a'ryiys; ei lioll lythyrnu ydvnt i gael eu hagor gan y Llywodraeth y nid yw efe i gael ei osod ar" tir nes hyddo ty^vedi ei gyf- lawn barottoi i'w dderbyn caniatfeir iddo-ym- arfer a. phob difyrweh niaesol a ellir gael yn vr ynys; eithr rhaid fod swyddog a dau wr rheol- aidd gydag ef bob amser, y rhai ydynt i'w ^pethu os efe a gynnyg ffoi, at: allan o gyrhaedd eu dwylaw; ni chaniatteir iddo ychwaneg o arian nag a fyddo angenrheidiol at acho ion f vifredin; a'r holl draul o'i gynnal i gael ei tbaW ,gan Ly- wodraeth Ffraingc. Bore heddyw derbyiiiasom bspurac^Pali's am y laf o'r mis hwn; yn y Llyqargtaff- swyCidot cynnwysir llythyr cylchol oddiwrth Fouchest llaenoriaid gwahanoi daleithau Ffraingc, i alw arny?t ymdrechu unc-'r bcbl yn gy?'rt'd?t ?r B;pn!!? gan ddy?pdyd fod 0 F'?wrhydi-yn ew- yUysioca:uattau deddfcbacgonad i'w hoUddet!- iaid ond yn unig y ?a%i a --?-it ei _,ordiii hadau Brenhinol yn ddiweddar. Yinddengys fod Louis yn disgwyl i'r Cyngreirwyr godi gorftid- n n ,o d i L!l o r f-c,, 0, drethi trymioll ar y i'frangcod, ai fod yn vs- tyried mai unoliaeth ei bobl yw'r uiiig belha. ddichon wrthwynebu hynny yn effeitniol. Dy- wedir fod y Cynnadieddwyr i. sefydlu achosion Ffraingc yn derfynol, i gyfarfod ymhen ychydig ddyddiau, ac y mae'r Hythyr uchod yn rybudd anrsersol i barottoi meddyliau'r bobi yu gyifrediu erbyn yr hyn a drinir ganddynt j^pryd,.hynny. Yn y cyfantser y mae'r liuoedd cyfunol yn ga- dad Paris ac yn myned i luestai yn y wlad. Mynegir fod milwyr Prydaiu j fyued i Nor- mandy, a bod Dug Welington wedi cynnyg cyi. northwy ei wyr i gasgju'r cynhauaf ynghyd. Diffyg Huniaeth i'r ceilylau yw'r achos a fy- uegir o hyn, ond yr ydym -Vti barnu nad hwn yw'r gwir achos ond y byvddai rhagfarn i -gael ei meithrin yn erbyn yr hyri a gyttutiid gan y Cynnadieddwyr yn Parist tra' fydda.i:L!9inag honno yu Hawn dyuion aVfog o ho! 1 \\Tecfydd Ewrop. '(, Y mae'r Trysorfeydd F^eng'g.,yn_hy(rach yn gostwng; yr oedd y cdrtsols pump ZsMiftlYiS.ftl ifrancs dydtlLlun diwetldaf.. -io^ ■* Derbyniasombapurau Brussels am y cyntaf o'r mis hwn mynegaut fod amddiHynfa Gaeta y nhueddau'r Eidal, yn dal allan, otiii bod y Bry- taniaid yn gwarciiae ami. Tybir mai yno y cedwir trysorau Murat. Ym mhspurau York Newydd am y 9fed o'r mis diweddaf, rhoddir darluniad o'r frwydr- a ymladdwyd rhwng Ilong ei Fawrhydi y,Penguin, a'r Hornet, o'r Unol Daleithau, ary 23ain o iis Mawrth diweddaf, pryd yr ysgafaelwyd, y Pen- guin gan yr Hornet, yr hon oedd lawer inwy na'r llong Frytanaidd; eithr y mae'r hauqo Itwa-wedi ei gyhoeddi er ys talm. f