Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

ji m"ar_- im-,iiIRt!M!!!!!w-1122=9,I…

At Ar¡;r

At ArgrajJiadydd Seren Gcmen.I

I 11,.It Arg-i-of.(t(lydil…

News
Cite
Share

I 11 ,.It Arg-i-of.(t(lydil Sereit Goizer, I I 01 h,ir syUn ar eich newyddlen ddefnyddiot, a myfyrio at amrywio! !ythyran oddiwrth eich gchebwyr doeth a dygcdig,ar wahanoi byngCian, t) n buddtot i mi ac ereUi i'w deal!: gwc!ais yn y 77 rhifyn o'ch cyhoeddiad godidog,anner.chiad tra difnfoi gan fy mrawd o Langwnwr am ieithadnr Cymraeg, a t!awcn oeddwn weled fed ymgals am wybodaeth heb hoUol ddiSanu o b!!th hitiogaeth hen Gamer. Khyfcddms erys tahn fed fy nghydwladwyr mot' ddi- ymgais am ieithadnr Cymraeg, ac na bnasm rhyw rai yn ysgrifennn attoch at- y pwngc hwncyn hyn,canys fet y gwyddoch chwi yn ddigon da, nid oes un gangen o ddysgeidiaeth yn fwy defnyddtoi, na medru iawn ddar- i!cn ac ysgnfcnnu yn r!ieo!aidd, yn ddea)!adwy ac yn synhwyro], a dilys gennyf Had yw alluedig wnenthi:r hynny yn iawn heb fod yn hyddysg yn sa:n a threigliad y !iythyrennan, ac lieb fod yn ddeaHus yn nhadogaeth a chyfansoddiad geirian; ac iawn osodiad mewn yscri- ft'nyddiaeth. Dmu fe! hysbysodd J. H. fod gan ein cyni'dogion !awer o ieithadnron, geit-Jyfrau, ynghyd ag amryw Jyft'au defnyddiol ereit!tt)ag atgynnal a choleddu en hieithoedd clytiog; ac a gainT yr hen Frythoneg odidog fod yn ymddifad o'r fath ymgciedd, ac a fydd i'r Cymry fod yn watworgerdd ymitlith plant S. C-a, pan mae ganddynt ddigon o ddysgetdion ardderchog yn en plith en hunain a gain'cynnifer o icnengctyd yr ocs ag sydd yn ymhyft'ydn yn imth gynhwysfawr enteidiau, ac yn sychedu am wyhcdaeth, fo<! y!) ymba!fa!n mewn tywyHweh tra bo am!deroddyscedigion'yne(]gw)adr' na chant ihag eywHydd, uc na fydded i'r gened! gym- mysgedig glywcd y fath beth yn dmgywydd am neb o gencd! y C, .uy ctodfawr. Ciywais fod amryw ieithadm-an wed! cac! t?n gyfan- soddi yn yr oes acth heiblo gan ddyuion dealhis a dys- gcdig, ac yn dia chyfarwydd yn yr Omeriaeth, set'y Dr. Davis, o Faihvydd, n:. S!on D. Rhys, &c. ond en bf'd yn caet cu hGg'ut'o trwy !'eo]an Llii.iin, a thrwy hyuny yn anneaihtdwy i't Hnnysgedig, pe byddent i'w I caelyn brescnno). Eisicn 8ydd arnomni caet gram- madfg cryno cynhwysf'av- r o'n inait.!), wedi ei egluro trwy rcoiau Cymraeg iiawdd en dcai), yn gyH'eiyb i ietthadtu' yr enwog R. D.oNantglyn, agycrybwy! asoch am dano ac os yw ef yn fyw yn bresenno! da fyddai pe byddat mor addfwyn a'i ail aigran'n gydag ychydig chwanegiadau mewn ] hai pethaii, megis rhagor o eglurhad a'r rhnnanyn.adrtidd, ba)ddoniaet!i,&c.oud dymnnol fyddai iddo gadw'r iythyr-gaeth fei o'r b!ncn. t Diarne!i, RIr. Gomcr, fod eich newyddiadur rhagoro! chwi wedi cynhyrfn nawer ar ddynion ymofyngar i chwHio i ansawdd yr hen Frythoneg, ac wcdi gwnKnthür Ucshad annhraci.hadwy i ysgo!h(;!gion ienaingc anghyf' arwydd, a dilys gennyfnad ot;s uj cyfrwng gwybotiaetit mwy ardderchog wedi ymddangos ynihiitti y cenhed- !oedd titwyat dysgedig, ac yr wyfyn hydcrus gwnn pob Cymro dHedtyw g'yn:)a! Seren Gomer ihag mach!udo 1 tra byddo satth Gomer mewn bod; ac hyd nes na byddo eisiei! newyddion tymhoro!. Dymnnaf hefyd ar fy nghydwiadwyt' Lawd(!gar a hoif, annogaciiynnorthwyo pob cyhoeddlad defnyddiol ag a fyddo yn dueddai at ddwyn cm cencdi aiian o'r tywytlweh ag y maent weji bodf'ymmair.to nesoedd yjnido, pryd oeddeiHhynaif yn Hafurio dan !awer o anfantaision, heb braidd iyfi' yn eu hin!th briodoi en hunain, mawr yw cin bra:nt ni y dyddiau hyn, i'w cydmaru &'r oesoedd gynt, pan nad ocdd opd tywyilwchac anwybodaeth yn gorchuddioein gwlad o gwr bwy gilydd; annhracthol yw ei!] dyled i a'm-yw o'H brodyr dysgedig yr oes brescnno!, am en !!afm' a'u dhvydt'wydd an:;hydmarot ag a ddangosasant o barth yr ialth a'u cened!; sier yw, bydd eu henwan mewn parch gan bob Cymro dUedryw hyd ddiwedd amser. Etto, er cymma!nt o !yfrau sydd yn ein h!aith yn brc- senno!, yr ydym yn ymddif'ad hyd yn hyn am tawcr o lyfrau defttyddio! iawn, y rhai a allent iod yn fnddtol pe byddem feddlanno! o honynt, mcgis Gehiyftau Dae- aryddo! (Gazetteers), &c. Medtiyhais fbd y Cyniro enwog h\vnw, GwUym Morganwg,yn bwt iadu cyhoeddi nn i'r Cymry yn eu hiaith eu Iiunain; pa beth sydd wedi ei htddias i ryned a'r gwaith ymiaen? ymha Ic y mae y bai yn bod ? pa un ai y Cymry sydd yn hwyrfrydig i roddl en henwan tnag at annog ygwaithi'rwasg, a thrwy hynny yn ei ddigalonni i'w ddechreu, neu ryw beth o'l dn efddichon fod yr achoS!' y mae yn ddiam- heuol fod et angcn yn fawr arnom; gall: I'ynny hyderaf y gnvna fy nghydwladwyr ddanibn cuhenwau a'u syUtan rhagdaHadol ar frys at y Cyhoeddwyr, nen y sawl a awdurdodir ganddynt i'w derbyn, i'r dtben o'u hanuog i fyned a'n gwaith ymlaen yn ddii-ivvstr, gydag anrhyd- edd iddynt en huna:n alieshad anfyncgot i'r gened) bt'esennoi, a'r hon sy'n codi ar eU)b!. Y mae cyfryngau hanesiot o'r'fath hyn yn fnddio! iawn tuag at ddeaU yr ysgrythurau sanctaidd,esponiad yrhaiHaeHireu iawn ddeall heb gyfryngan o'r fath.* Bum yn disgwyl lawer gwaith y bnasai rhai o'ch go- hebwyr dysgedigyn sytwi rhywbeth ar ddefnyddioldeb y Patthsyiiydd CvHredtuol, trwy hysbysu i'ch darilen- wyr Uiosog wcrthiawrogrwydd y fath lyfr, a'u banaog i dansgrifio am dano; buasai hynny yn cefnogi y Cy- hoeddwyr, ac yn magu Jiiraeth yn y bob] i ymofyn am y Hyfr. Gan hynny, chwi ag sydd yn cam ac yu ymhyf- rydu yn iaith pic!: hynanaid, ac yn dymnnoHeshad eich cen<;di yzi gyffi-ediiiol, annogweli liyd ag maeynoch Y mac ParthsyUydd GwHym a'i gydlafurwr yn awr yR y wasg ya swyddfa Screa .drsraJ!iedydd, ¡ gyhoeddmdan bnddio! o'! f-,itli hyn a chwithaa dd&r- Henyddion Seren Gomcr yn gyfi'rcrlin, gwnewch frys t anfon eicu henwauiAbertawe atyrargraifydd, gaa anuog eich cymmydogion i wncutlmr feHy hefyd, fe! na attalircyhoeddiad y Parthsyiiydd. Cyn rhoddi heibio fy ysgrifpl), dymunwn i'ch hen ohebwyr beiuio angÎlbfÎo Seren Gamer, end nobetthio y byddaut mor addfwyn a'n )tan)hydeddu a'u svl,,i,idait beirniado! ar ifithyddiaeth, fel y gwnaethant y Hynfdd canys yr wyf yn sicr ei t'od yu Hawer m'.vy o udci!ad- aeUi i'r ymofyngargae! gwybod pa ibdd i iawn ysgt ifemt eu hia'th sysseHn, na.'r geccracth ddtddarfud ag s. f'd rhwng y beii'dd a'n gi!y(!d mewn pertiiyhas i enaid v bardd enwog trapgcedtg T. H. yr h\vn sydd HwchiuY? cyrhaedd dyn daearot i amgyHrcd dimam ei sefy!!fa v*; jnyd yr ysbrydoedd; mwy de'-nsot fyddai gcrmyf 6, a Hawer ereHi, adac! y gorchwy! o farn:; cyfiyrsn dvruon rrhwn ag y mac pob barn ganddo, ac na wna ddint cam a gwryn ei fatto-: gan hynny, crefafar L-)b n:t (1, a fyddo yn earn gwnfod Heshad i'w gymmydog, a'i g(- Hedt a thraethjada:! ar ie:thyddiacth,haResyddiaeth (sefyn fwyafneiHdnoJ: ))ancs helynt hH Gomer oddiar pan wtadychasaut vm Mrydain hyd y pryd h.\Yn), daeai yddiaeth, &c. ynghvd ag ambeH draethawd ar seryddfaeth. Da) fu i D. al.. leoan Ddu addaw cyficlthn i ni reo!a<! pi'ydyddiai'th o waithSionD. Rhys; da fyddai gennyf'6, a Hawerercii! yn Nghymru, pe byddai ef ncn ryw rai dysgcdig erem yn cyfteithu y graMadeg uchod i gyd yn ddcaHns, diam- maH y byddai o fawr gynnorthwy i fchdd icuaitige at ddeaH y getfyddyd awcnyddo), ac t ereiH ag sydd ya ymhoiH ynghywreinwaith eH teidiau. Ydwyt, Mr. Gome; cich ewyiiysiwr da, a mawr hofl\vr eich Seren ddisg!cirwych. M——r T——L BuYCHAN BAcn. 0. Y. Os bydd i Mr. Juliua, neu ryw HH ai-a!), tnor fwyn a syiv.'i a)' y ttitieHaH uchod, dymnno: fyddai idd- ynt wnenthn:' hynny yn Gymraeg ddigymmysg, os am. gen byddant i nu fcl Gfydd yn seinio, ueu sytn'bai yn tincian.

At Argratfiadydd Sernt Gom

[No title]

PUNLLANW'R MOR YN MHORTHLADDOEDD…