Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

ji m"ar_- im-,iiIRt!M!!!!!w-1122=9,I…

At Ar¡;r

News
Cite
Share

At Ar¡;r<iffiudydd Seren Goiner. i Mn. GOŒR, Y mae brwydran poethion wcdt cu hy!n!add rhwng amrywio! o'ch gohebwyr erpan ddych. wc!odd y gormesdeyrn o Elba; end gan iddo ef gaej e; i'aeddn, a bod arwyddion gobeitbiol y bydd i tieddwc!) cyfTredinot gae! ei sefydin nnwalth cito yn y byd, mc- ddyHwn ei bod yn bryd i ttiunau hefyd ddiosg ein harfan, fet y caHon gyfrannogt o'i fendithion. Y mac ysgt'ecb y Ddyiiuan hefyd mor dteiddio!, fc! y mae Jill amiwg i m ei bod yn nosi, ac y dytem orphwyso hyd cni chytbdo y Sercn i ddechreu ei c!'y!chd)o newydd, ac yna ni a ymdrechwn tfod yn blant hcddycbo! a) tbangHefeddns yn ei itewyrch. Yrwyfyngweted ae ya cydnabodmai an- ifuddiot ac ofer yw ymdaeru, ac ai ryw ystyn;ie:hau y mae yn ddrwg gennyf ddarfod i n)i ddcchreu ar y iath ymi-ysoi, er mai pc!! wyf oddiwrth feddw! am a!w yH 01 yr hyn a ysgrifenaia yn fy iiythyr, o ran y syhvedd o hono, sef fy mod yn ei gweled yn berygtus i ni ddyw- edyd na dyelivmmv,ii fod -meb yn debyg o gyrhaedd gwynfyd y tu draw i'r bedd, wedt treuiio ei fywyd yn ¡ aMnnwiol yn y byd hwn; ac ymae yn ddiiysgeanyf I B&d oes neb a feithnn y cyfryw ddychymmygion ac cg- wyddorton cyfeihornus, ond y rhai a garant fyw mewn i annuwioldeb en hunain. j Mcwn perthynas t'r anwit-edd y mae J. Jones, G—s,) rricwn cymmaint o anesmwythyd yn ei e;y!ch yn y gen'- iau a nodwyd ganddo fwy nag unwaith, nid wyf yn gweled fod achos4 hynny ondio ei feddwl frfath radd- au obk'gid os gwnaethum gam ag ef, onid yw hyany'n arnlwg i holt ddarHetuvy] y Seren; os na chanodd ef ei hun ar y testun mewn dadl, tebygwn iddo gymmer- adwyo gwaith yr hoti feirdd ereiH, a'M barna yH dei- lwng o !e yn y Sereu, pe amgen ni anfbnasai mo honynt i'w cyho&ddi. Dywedwyd i ni mai 26 oedd rhifedi y rhai a ganas!mt ar yr achos hwnnw. Minnau a ddywcdafnad oeddynt I on yn dpilwg o'r enw, ac y mae yn rhyfedd gennyffod pawb o honynt yn gyfryw gan Gymdeithas y Gwyn. eddigion, a chan rai ag sydd yn feitdd mor gannjot- adwy en hnnain. Ond yn wir y mae odlan clogyrnaidd a hynod o ddinvgio! mewn cyoghanedd, i'w gweied yxi- Mgwatth B. M. ei hnn. Pa iath gynghanedd yw hon sydd mewn eng!yn o'i \yaith er conadwriaeth am Syr Thos. Picton, y tnneU thenaf? Ond yn y frwydr, fel Nelson-y cwympodd;" Ef al!ai yr haerir ei bod yn ddifai cynghanedd iusg, und fe fydd raid ei Hasgo o'r lie y mae, cyn y geltir cynghanedd o honi; end gan mai un UlneH a nododd ef ya fy ngwaith i, ni bydd i minnan fesnr yn heiaethaeh iddo yntef. Yr wyfyn ei gydnabod yn fardd, end aid yn un heb ei feian. Fe f\'ddai yn Hawer o ddywenydd, Mr. Gomer, gan rai o'ch jiat ileawyr, pe gwelid ychwaneg o farddouiaeth ardderchog a chywraio yn eich Seren. Byddai ddy- mnnol gennym weled Mr. D. Evans a Mr. B. leuangc yn eicb anrhegH ag ychydig o'n gwaith awenyddo!, yn HecHroar y Cawr Gwan, yr hwn sydd nFydd!(mafo bawb am yrru ei gyfansoddiadau i ni trwy gyfrwng eich Seren fel y b'ont. Buddio'ach f) ddai canu ych. ydignagymgoruioac ymddadleu; ac am danafn, yr wyfyn penderfynu nad ymgorniafa neb byth RF-ol hya, dywcded y neb a fynao yr hyn a ewyllysiq am danaf. Na thybied neb i nA gynuneryd uo enw n'Hgiol er tawyn dynwared nea geisio cynawni swydd Pab nac Apo& ond yrCBW& duodwyd arc&f wrth fy med- yddio yw PsuR. 1 êc' fyd bite a dryghin dt'<), t')ndtebygeifyn'dh6tMo. Dedwydd iawnyw,doedadde!, AfyddcaeMywyddtawe!. ? Eddeuaiyddauloan A phorth )It] gymhol"tb i'rgwan, A WHiam, ddmam ddonian, Godai ryw ddydd gyda'r ddau. Noddtis fu Momus t mi, APhau!usa'thoffe!t. Darfn 'r gad a'i ddirfawr gur, Cwyn gaw&om, ond cawn gysur; Daw gwelliant (i'r pact a'l- pwc) Wedt cwyniad y canwt). Nit! l1awer din ddianaf Ddaeth i'r byd ar !)yd yr haf; Ambell ryw gwtll, a i-liai gwaeth, A gwehHion go helaeth.. Gwe drachroes lago Drich! ng Wisgai fardd yn hardd mewa ?6gt Garwson'rho'ibarddimt Gernod am )'yw wag wy)ni. Roes nndyn aif i Sauders? E weddai gael addig.wer?. Paraifodgormodogas 0 wneud dim i nai Tomas. Ond ar Bedr, a fedr fydru, GeHiog dewr, gwnaut gilwg du, Bwnv i Ia\ugawr, a'i gl)fO, C€n(igenarw,ch\verwo'tcho*' Erygwe!afraigwae!ach Crai na ni a'u e! wyn yn iach. Edliw y gwr odian gau Yn wych weithion i chwithau. Am anghyscn farddoni, O't!€f,a'iguwchefgwaechwt' Daw Sia,!es a dwys oerief, A gwawd y gois gydag ef. YnaAwstinanystwyth, A gwan Ddy)!uan a'i liwyth. Ceir trewiwch, mwg. a H\vgwa, A cliiii-o draw, a cliati'i- di-ws. C!:wychw!'r man-feirdd anhelrddlon, Garwa' o bawb, gwyr y bun, Isel o fi-auitasaiw fd, Och linyt! edi-ye.iweli atti, Cu addas fb'ch cywydd:m, Gwawdiau gwcll gwedi eu gwaUj J o eit11a' dawn a jaith dég, A'i g''ym ydyw grammadeg, j Gwiwdestt!:),agweuadys:wyth, Daw'r btHen i'r pen a'r pwyth 1 Chwerwdod o geudod y gan, Ache!iwair,cauw(;hal!a! j Yn olif*,oll a wtielocli, Hebnag,biebynnagyb'och, Gyrwchhwynt,go<euichwi, I'r prtf-fe!rdd er eu profi. Ergwy)'idioga'ugogan, Cyweiria gerdd, y Cawr Gwan; Y cawr gwych, cyweiria gerdd, Pyncia etto mal pencerdd, Dyrcha dy awen dorchog, Achaninateosacbog: Yngyson,nbtonheb!t:s, CaMaffinBau'rcwynfsnrs: 0 Iwyrgats coethiais cet!dydd, Rhed y dawn ar hyd y dydd. Ntd can dy!iHan na'i Hai.s Dycin-ynHyd g)'yg!yd greglais" Anwiw e: )Uw n'i iiewyt'ch, BadlOg'a phigog ei tlYl'ch. Ow, aderyn du arab' Hon, os medr, wna Hedr yn Pal), Iddynionmaehonambau I''fi!oi'egaSb!en'mu. Dim sen am awen mwyach; Budd tchw:—a byddHchiach; Ac i Gomer a'i Scren B'o IwyddtHwy hcbtudd. Amen. PEDR. j

At ArgrajJiadydd Seren Gcmen.I

I 11,.It Arg-i-of.(t(lydil…

At Argratfiadydd Sernt Gom

[No title]

PUNLLANW'R MOR YN MHORTHLADDOEDD…