Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

'OL-YSGRIFEN.

- qa?,IN G -17R. -AT EINT…

News
Cite
Share

qa- ?, I N G 17 R AT EINT GOHEBWYR. S?" Dcrbyni?som Lytiyr Tristydd—Cywydd Sion Lleyn— YmdditTymud y Pdican-ac Ymddilt"ynlad y Beirdd, g:m Pbitomugo-.—Ymddengys p&b un o honyr.t, o?;, bydd lie, yay rhifyn riesaf. sef yr olaf o Seren Gomer yn ei dull pretenriul: yr ydys yn ymbil ar y sawl n. ewyllyslO ein ce f if,gi i dtiivyn allan em Seren lisol, i ymdrechu cael emiau, yn gyfattebol iY hyn a fyncg- • asom yy rhifyn 82.. •Mown cyfarfod' cyfrifol yng Nghattrdydd dydd Iau diweddaf, Ardalvdd f:ute yn y gadair, cyttnnwyd, ar fod i ysjjol-rad i biant y tlodion i gad ei cliynnal yno '1 trwy dansgrifiadau blynydtiol; rhaid fydti' i'l' holl blant • fyned i ryw le o addoliad ar y Sabbathau, sd y lieoedd a chwennycho en rhieni. Derbynir plant pob enwau o gristianogion i'r-ysgol. Dydd Mercher, y ISeg mis hwn bamwyd i wob rwvon y (iymdeitlias dras helaetha Gwybodacth Grist- ianogol ac Undeb Eghvysig yn Esgobaeth Tyddewi, i gacl en rhoddi yn y modd canlynolBarnwyd i'r gwobrwy o banner can punt, am y Traethawd goren ar ddeehreuad Dwyfol yr Otfeiriadaeth Gristiaaogol a'i pharimd; ei angenrheidrwydd fel Dwyfol osodiad, a'r bertliynas rhyngddi a'r Otlciriadaeth Illddewig, i glel ei roddi i'r Parch., Hector Dafis Morgan, gw.ebndog Castell Hedingham, Essex. N Gwobrwy o yr ail draethawd goreu ar yr un pwngc, a farnwyd i Mr. George Moodlcy, o Truro, Cornwal. A gwohrwy o???H?amyTracthawd?oreuar y dystiolaeth na fnSt.PedrerioedynRMufafH,! M)'.JatHe!)C!a:rk l Fralks;yqgolhig yngh?teg y Drindod; Cambridge. I ?'.iiiae Ardderclioceaf Ardalydd Mon wedi' gweled I yn dda i ahrhegu ei ddeiliad, Daniel Moor, o Winshil, a cliwpp^n arian^ gwei th 50L o herwydd ei fod efe wedi codicnwd tm rhagorol ofaip Swedaidd yn y flwyddyn mit, ac er tystiolaeth i'w fedrusrwydd a'i ddiwydrwydd mewn airiniaethyddiaetli. Ar hmser cneifio defaid yn Holkliam, yr oedd Syr W. W. Wynn, ac amryw dmmaethwyr ereill yn wydd- todol, a dbrbyniodd ganmoliaeth haeddiannol gan y cyfarfod Rliagymadroddodd iltli-. Coke yr iechyd i Syr W. W. Wynn ag amryw sylwadau digrif ynghyleh Hettygarwch y Tywysog hwn o Gymru, megis y gelwai efe cf. Efe a ddvwedodd ei fod yn gwcddn i wyr Norfolk yn anad lieb dynion i dd^nnino yn dJa i Syr Watkin, o heryvydd ei fod yn annegwr cadarn dros ddefnyddio liaidd. "Canys pall fu'm yn Wynstay (meddai Mr. Coke) mi a led-dybiais v;i-tli wj'nebau'r Cymry breision ag oeddynt o gylch Syr Watkin, fod ei gwl-iv cf mewn bri mawr yn en mysg; ac yn ganJynol gofynais i Syr Watkin pa faint o haidd a ddefnyddiai eft- yn y flwyddyn;" yr atteb oedd,' cvmmaint ag wyf yn godi;" rhaid i ehwi wybod, foneddigion, mai nid tyddynwr hyehan yw Syr Watkin. 'Beth, dim ond hynny?' meddwn i; ychydig oddiwrth fy nghymmyd- ogion, ac os na all&nt hwy ei roddi, y" r wvf yn prynn digon i wneuthur y diftyg i fynii, lnc,I(iiii yntef. Ynfyr, foneddion, cefais allan fod Syi- Watkin, nid yn nnig yn defnyddio ei holl haidd ei him, a'r holl haidd yn y plwyf, ond yn prynu cryn lawer mewn llcocdd ereill. Yfwyd iechyd Syr Watkin gyda thair gwaith tair, ae wedi hynny dychwelwyd diolch yn fyr gan y Barwnig teilwng. Ym mrawdlys Henffordd yr wythnos ddiweddaf, daeth achos larll Jersey, a Smith, ger bron Yl'beitJnvyr. Y ddadl oedd fod yr larll dylcdog yn ammeu cyfreith- londeb y lliaws daI-ysgrifauY/eas?sJ a ganiattawyd gan y diweddar Arglwydd Vernon 5 y mae'r achos i ,-uel ei sefydlu yn derfynol yn y Llys Bennadnr. Yr unig bwngc a osodwyd i'r rheithwyr yn Henffordd i'w der- fynu oedd, pa 1111 a oedd yr ysgrif trwy'r hon yr oedd yr ainddiffynydd yn horoii bawl i gadw'r ineddiant mewn dadl, yn unol a'r ffnrf arferol o roddi daisgrifau ar y drcftadaeth ddywededig, a y rheithwyr hyn yn gadarnhaol o dn'r deiliaid. Bengys yr hanes canlynol fel yr oedd y gwron y di- weddar Syr Thomas Picton wedi diofrydn ei hnn at wasanaeth ei wlad:—Pan ddiosgwyd ef wedi ei gvvymp galarus, cafwyd alian ei fod wedi caei ei glwyfo yn ei fbrddwyd ym mrwydr yr ICeg gan bclcn dryli, ond yr oedd efe wedi cadw'r aingyJchiad hwn yn ofaIns rhag pob un; ac yr oedd y chvyf mewn ansawdd resynol 0 cisieu cynnorthwy meddygo!, gan nad occld nd) wedi ei rwymo ond efe ei hun. Yr oedd Ardalydd Môn wedi gwella cyn belled 110s i lieddyw ag yr aeth mewn cerbyd i ymweled a'r Tywysog Rbaglaw yn Nhv Carlton, ytighylcb HI) 0- gloch arosodd yr Ardalydd ardderchog gydl;tli Uehder Brenliino! agos i dair awr; cynnorthwywvd ef ar ei flfyn baglau aliau oy cerbyd, gan ei frawd, Syr E. Paget, ac hebryngwyd cf yn «l..gau ei fab, Al-gi. Graves a'r Cadfridog Bloomfield. Y mae'r goiofn ar ben PenLiiheugh yn cael ei dwyn ymlaen. Yr arysgrifen :i ddaiifbinvyd i'r saer meini sydd fel y canlyn ar y dwyrain, y gair" Buddngol- iaeth," ar y gogledd, WeSington," ar y gorliewin, Waterloo," ac ar y tn dehen, Y gof-adail yma a gy?wynir i Ddng Welington, a'r fyddin rrytanaidd, gan' Ardalydd Lothian a'i ddciliaid." Gwnawd casgiiad yn cglwys Abertcifi dydd Sal wythnos i'r diweddaf, cr bndd i blant a gweddvyon y gwyr dewrion a syrthiasant ym mrwydr W aterloo, yr hwn oedd ynghylch naw pnnt; gobeithir y bydd i'r engrafi hon gael ei dilyn mewn parthau ereiil o'r Dywysogaeth. Yn liossan, swydd Henffordd, aryrlGeg, casglwyd 221. 13s. 8d. wrth ddrysau'r eglwys, at yr an achos. Damwain bntdduidd.—Fel yr oedd dyn o'r enw M'iliam George, glowr, yngwaith glo Pentwynmawr, swydd FynwYi yn gweithio ar ddydd Pdawrth y 18fed o'r mis diweddaf, ynghylch saith o'r glocit y bore, syrthiodd darnau -o'r glo arno; dacth dyn olt- enNN, Isaac Fudge i'w gynnorthwyo, gan geisio troi y darnau glo oddi arno; ond tost yw gorfod mynegu, cwympodd liawer yn ychwaneg o'r top ar yr olaf, ac a'i iladdodd mewn inunudyn; collodd ei einioes wrth geisio actsub ei gyf- aill: gadawodd wraig feichiog, a dan 0 blant i alaru ar -ei ol. Y mae Wiliam George wedi ei glwyfo yn llym- dost, ond nid yn anobeithiol. Dirwvwyd Benjamin Booth, gyrriedydd y cerbyd o Tewkesbury i Fi ysfo, am yrra yn ffyrnig, yn grocs i'r gyfraith, er perygl i fywydau'r ymdeithvvyr, mewn ol.

! , BARDDONIAETH, i

At ArgraJhuhjdd Seren Gomero…

I YSGRIFENFEDD LLADIN A GnOEn,…

IANGLADDATJ PARCHUS YNGWYNEDD.I

I At Argraffiadydd Seren Gomer.j

Family Notices

[No title]

MARCMNADOEDD.

Advertising

ADDYSGIADAU II EN AFIAETII.