Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

'OL-YSGRIFEN.

News
Cite
Share

OL-YSGRIFEN. Pryilnhtani Dydd LLUN, GORPII..11. Aeth Syr Henry Eunbury a mab i larll Batli- urst, a Mr. Guy, cermadwr y Brenin, o'r ddinas ddoe tua Fhlymouth, i bysbysu i Bonaparie y dynged sydd yn elaros yn ol cyttundeb y L!y- Avodi aetli Fi} lanaidd a'r Cyngreirwyr. Dy vvedir y bydd cyfrif manwl i gael ei gym- meryd o'r holi feddiant a ddygodd efe ganddo, ac na oddeiir iddo fyned a. dim ganddo ond yr hyn, sydd angenrheidiol i'w gyssuryn St. Helena; caniattair i rai gwasanaefnwyr fyned gydag ef, a rhoddir ty iddo a tbyddyn o dii, na byddo ycli, waneg na 25 en", gerllaw ty'r Ilhaglavv", ar y tiroedd uehel. Hysbysir gan y Plymouth Telegraph, fod llu- ceddyu ymgynnuii i Blymouth i weled Bona- parte, ei fod efe yn fynych ar fwrdd y Hong, ac yn weledig, a bod ei ymddiddanion raor sercl;ogr lawn ac eniiillgar, fel y niae 'i- mwyaf gelynol iddo yn en calonau yij cael eu rhwymo t'w barchu. Y Northumberland o 8J mangnel$Cadpen Ross, sydd i'w drosglwyddo of i St. Helena. Derbyniasom bapurau Paris i'r 28ain. Mv- t ne,atit fod y Trysorfeydd wedi eodiyno i 61f. Y mae Davoust wedi dyfod i Paris, i gynuor- thwyo mevvu ffurfiad cynllun i ddosbarthu by. d(íll y Loire, a'u gosod mewn amryw amddilf- yn/eydd yr hyu a ystyrir yn fwy diogel na golhvng y g-vyr oil ymaith. Yr ydym newydd dderbyn llythyr oddiwrth onebwr tra gw ybodus yn Paris, yi, liwit a fynega fed cyhoeddiad y Brpnin dros ddala a chospi prif deyrnfradwyr ilraingc yn cael ei gymmeradwyo ,7H gyjlredin gan y trigolion; a'r unig ddiflyg a dybiant sydd yn perthyn iddo nad yw yn cyn. nwys enwau ychwaneg o aiiffydt-ilciiiaid, megis j Davoust, Cambaceres, ac ereill. Gwrthododd trigolion Strasburg dderbyn y 'Cadfridog Ffrengig o fewn i,w muriau. Hysbysir gan y newyddion diweddaf o India, fod rhyfel rliwrig ein blaenoriaid ni yn Ceylon a'r Caudiaid wedi cael eigyhoeddi a'i ddech- Teu yr oedd y Candiaid wedi peri cryn aflon- yddwch trwy ruthr,o dros y (erfynau a goresgyn i*rian oln tiri(,ga(,til tua glan y môr. Yr oedd v fiaenfyddin Frytanaidd, y 73aiii catrod, yr h (iii a dywysid gan y Milwriad O'Coonel, wedi my- iied i diriogaeth Candia .ac yr oedd Rhaglaw Ceylon, y Cadfridog Brownrigg, wedi myned i'r uiaes, i'w ganlyn ef a chorph y fyddin. My- negir gan yr hanesion hyn fod y Cadfridog [Iro-wiirigg wedi danfon i Madras i geisio lluoedd idgyfn'^rtho], ac i dair mil 0'1' Polygars gael eu lanfon, y yn lie ei gyfnerthu ef, a aethant Irosodd at y Candiaid. Y mae ein sefydiiad llyngesol i gael ei leihau raddau helaeth yn ebrwydd; yr ydys eisoes vedi perii wyr amryw o longau y gadres a 19 ffreigadau ftrael eu talu ymaith. Nid yw y Cyngreirwyr eu hunain i godi fal ar eb o ddinasyddion Ffraiogc, eithr y mae cy f- ndraith cyffredin wedi caei ei osocl i lawr a chy- 100 arno, er cynnaliaeth y lluoedd estronol.— :csglir fod gan y Cyngreirwyr 600 mil o leiJ o yr yn tivr yn Ffmuige; ac y niao y draul o yunal y lluoedd cyfunol yn Paris .yu yn CO mil o ffraucs bob dydd. Y maeai1 ran y 53ain catrod yr hon sydd yn awr mewn lluestai yn Plymonth, wedi derbyn gorchymyn i barottoi i hwylio yn ebrwydd i St. Helena, ynghyd a dydoiiad o fangnehvyr. Dv- wedir mai St. Helena, o holi barthau'r byd. yw'r mwyaf annymunol gan Bonaparte i fod yn drigle iddo eihun, am ei fod mor belled oddiwrthùob Cyfandir; hanner y ffordd, rh wlIg yrhcn fyd a'r byd newydd (megis y gelwir Americ) brych- ieuyn ynghanol y weilgi—"ie! y brychieuyn hwn- ow sydd i dderbyn y gwr ag oedd â'i uchelgais diderfyn yn gyfryw fel yr oedd y byd newydd ar hen, a'r globyu rnawr daearol ei hun, yn ym- ddangos yu y blynyddau diweddar yn ddrgon bach iddo. Dywedir fod un o'i gyfeilliou yn y Belerophon wedi dyvvedyd, y byddai mwy dewisol ganddo i orphen ei yrfa ym Mhrydain (gan ar- 'wyddo, y byddai well ganddo ladd ci hunan) na myned i St. Helena. Pan adolygwyd y lluoedd Brytanaidd yn ddi- weddar yn Paris, dywedir fod y trigolion wedi eu canmol yn fawr ar gyfrif eu disgybliaeth a'u hymddangosiad milwraidd gweddus, gan ddy- wedyd na welsant hwy erioed o'r blaen y fath filwyr perfFaith; ac yn dyrnuno yn dra chalonog ar fod i'r holl luoedd cyfunol fod yn debyg I iddynt. Yr ydys yn cael haneslon bob dydd yn Paris, am ryw leoedd o'r newydd yn ymostwng i aw- durdod y Brenin, ac yn dercliafu'r faner wen. Yr ydym yn clywed o'r'Ca'noldir fod h.eddwcli wedi cael ci wneuthur rhwiig Algiers a'r Americ, a bod y ddwy wlad wedi-cyttuno i adferu yr YI1 a ysgafaelwvd ganddynt yn y rhyfel; 6s gwir yw'r hanes hwn, ymddengys fod diben yr Ame- t iciald wedi cael ei atteb yn gyflawn, o herwydd fod gwyr Algiers yn llwyr ymwrthod ag hawl i godi teyrnged oddi ar yr Unol Daleithau. Cadwyd cryn derfysg yr.wythnos ddiweddaf yn y brif ddinas, yn achos diheoyddiad Eliza Penning am gynnyg gwenwyno teulu Mr; Turner x n C^ hancery hunc yn yr hwn yr oedd yn. gwasanaethu, trwy gvmmysgu gwenwyn a'u hymborth cafwyd y ddynos yn euog yn y brawdlys diweddaf, ar y tystiolaethau egluraf, a chyhocddv/yd dcdfryd marwolaeth arivi, ac yn gyfattebol dioddefodd gospecligaeth y gyfraith önd o herwydd eu bod yn parhau dywcdyd hyd y diwedd ei bod yn ddieuog, credodd ilawer o'r trigolion ofergoeius mai, felly oedd, ac ymgyn- nullasant yn fisiteioedd lljiosog ar gyfer ty Mr. Furner, ac ymddygasant yn y modd mwyaf an- woddus: dygwyd gwellt i'r He, i'r diben, megis y dy svedeut, i osod y ty ar dan; ac oni buasai c yf- ryngiacth y swyddogion diuasaidd yr ydym yn ofni y buasai liawer o ddrygau yn cael eu cyf-J lawni. Taenwyd liawer o ciiwediau disail ac hollol anwireddus, megis, mai Mr. Turner ei hun oedd wed: cymmysgu'r gwenwyn a'r ymborth, ac o herwydd grym euogrwydd ei fod wedi saethu ei hun; ac amryw hanesion ereill vr un mor gelwyddog. Pa fodd bynnag, nid oes yr amheuaeth lleiaf gan yr ymofyngar ynghylch ei bod hi yn cucg o'r weiUned ag ?y dioddcfodd o'i herwydd uatturiol yw meddwl y gaHasai un ag oedd yn rhydd i gyHawni g\ve:thred mor erchyU? i haeru ei bod yn ddieuog, Tyngodd un o geid- t111 0 ge i d wcid carclsar Newgate iddo ef g!ywpd ei thad yn ymbll arni am beidio cyfaddef clbod yn cuog, o herwydd pegwnelsai liyuny, na allasai efe byth godr PI ben yn yr heol. A phrofwyd trwy d'ys- tiolaethau cyfrif'ol ei bod yn ddynes o gymmeria drwg yn gyirredin; ac yr ydys yn hydcrus y bydd i'r hyn a gyhoeddwyd yn y papurau newyddion, dawelu meddyliau'r gwerinos cyn hir.

- qa?,IN G -17R. -AT EINT…

! , BARDDONIAETH, i

At ArgraJhuhjdd Seren Gomero…

I YSGRIFENFEDD LLADIN A GnOEn,…

IANGLADDATJ PARCHUS YNGWYNEDD.I

I At Argraffiadydd Seren Gomer.j

Family Notices

[No title]

MARCMNADOEDD.

Advertising

ADDYSGIADAU II EN AFIAETII.