Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

S A D W2N, 29. Bore heddyw derbyniasom bapurau Paris am y 2Gain, sef dydd Mercher diweddaf. Cyn- uwysir amryw reolau yn y Llysargraf fswyddol ynghyIch rheoleiddiad, ymddygiadau, a Huniaeth y byddinoedd cyfunoJ: yr hyn a arwydda fod 1 yr arfogion cyngreirjol yn bwriadu arcs dros nmser yn Ffraingc; o herwydd pe buasent I nadwl ymadaei yn Tuan, ni buasai raid oiatt newyddion, ond yn unig vnghylch jfrC 1 dychweliad i'w gwledydd perthviiol; i h?* yu ^gyU,V: adau ereill yn cill tueddu i Uu. ii;i'"a-it)od hwy yn bwriadu gwneuthur cryn i yno, o herwydd y mae lluoedd ychwa- )t yn parhau cychwyn Ffraingc, ac yn i "do rhcsi eu cydwladltyr. yn feunyddiol. ir oedd y corph cyntaf o fyddin Denmark, yr ¡ hwn sydd i uno a byddin Dug WeHugton, i groesi yr Elbe, gerlla w Hamhurgh, ar v.27ain o'r mis hwn;, a derhyniodd ,byddiq y cysti wn- drefi, ag oedd wedi cyrhaedd Brussels ar yr 21ain, orchymmyn i gychwyn tua Pharis—y mac Uynges o drosglwydd-longau, ag 8000 o Awstri- aid hefyd wedi cyrhaedd Leghorn o Naples, ari eu ffordd i F fraingc. Pe byddal y Cyngreirwyr yn meddwl ymadaei o Ffraingc yn fuau, ni fuas- ent yn gyrru eu liuoedd ymlaen yn y modd hyn o bob parth, ar hyd y tir a'r mor, a'r gogledd ac o'r deheu. Oddiwrth yr ymddygiad hwn hefyd ¡' yr ydym yn casglu fod y fyddiu Ffrengig ar y Loire yn parhau mewn agwedd anhyblyga cha- darn, ac nas gellir cadw ysljryd milwraidd y bobl i lawr and try/y rym milwraidd gorchfygol. Dywedir fod enciliadau helaeth wedi cym- r.ifijd He ym myddin Clausel, a'i fod ef ei hun w edi ftoi; ond y mae rhai yn casglu ei fod efe wedi ftoi mewn ryffeiyb fodd a'r encilwyr ereiil, ad wedi myned i uno a mil wyr o'r uii tueddiadau a hwy eu hunain. Ar y nos y cyhoeddwyd aw-: durdod y Brenin yn Toulouse ehciliodd yrhatl amlaf o'r milwyr, gan gymmeryd eu clud a'u harfau gyda hwy, er yh waethaf i wrthwynebiad eu swyddcgien. Ac oddiwrth yr hanesion hyn yr ydym yn ofni y gorchuddir Ffraingc yn fuan a minteioedd arfog o ysbeilwyr. Y mae trigolion Paris yn parhau gwenieithio iddynt eu hunain y bydd iddynt gael cadw yr holl bethau a ysbeiiiasant o wledydd ereil! ag ydynt yn awr yn eu cywrein-gronfa (museum), J)ywedant fod Prwssia wedi arddelwi amryw bethau yn 1814, a gymtnerwyd o Lysoedd Berlin a Potsdam, yn amsef llwyddiant Bonaparte; ond bed 'digwyddiadau'r rliyfel wedi gohirio'r gyn- nadledd a ddechreuwyd ar y pen hwn. Ar ddv- fodiad byddin Prwssia i'r brif ddinas adnewydd- wyd yrarddelwadau hyn gän Lys Berlin; ond wedi dyfodiad Brenhinoedd Ffraingc a Phrwssia i Paris, trefnwyd pob peth ynheddychol yn gyf- attebol i gyttundeb y flwyddyn ddiweddaf. Y mae dynion tawel a rhesymoi yn ymddihynuu ar I air y Pennaduriaid., y Tha ia addawsant mewn modd'arbenig trwy gyttundeb, na fyddai iddynt niweidio 11a meddiaiit priodol na .chyiiVedin a pha fodd y gellir gwneuthur amgen nag ymddi- bynnu ar eu gair, wl'di'rengraft' ragorol o gym. medrolder a Voddodd eu Mawrhydi yngliylch hI w yddyn ynol ? Y gywrein-gronfa sydd wedi dyfod yn dry- sorfa, yr hon a agorir i ddyniori cywrein a chGl-j fyddydwyr pob gwlad yn ddiwahaniaeth; a by- dcla;. eyiiiilillia,.l gwych hwn o bethau b oJ cywrein* yri golled anwelladvvy. Eithr hawdd i bob Ueidr ddyfeisio rhesymau dros gadw'r hyn a gymmerodd trwy dra is. Gan fod y Parisiaid gymmaint dros gadw'r pethau cJwrain hyn yng- hyd, ac yn addef fod llawer 0 honynt w edi caell eu cymmeryd cddi ar wledydd ereiH, beth pe ceisid ganddynt i roddi'r cwbi sydd yn y gronfa i fynui wlad arail, er mwyn eu cad w ynghyd, ai tebygol yw y safent at y rheswm hwn yngwyueb y cyfry w amgylcliiad ? Y r oeddillyn disgwyf yn Paris y byddai i gy- hoeddiad y Cyngreirwyr vnghylch Ffraingc i ymddangos Cyn diwedd yr wythnos hon; yr hyn a elfeit-iiuydd ar y trysorfeydd^, ac a barodd idd. ynt gyfcdi yn uwc'ii nag oeddynt ar y dydd cyn i r gael eiamlygu; er nad yw swrn y cyhoeddiad disgwyliedig yn cael ei gry- b Ar y 25ain dalwyd gwr'ag o«t#'yn gosod pa- Rurau. ysgrifenedig.ac argra «H%tig ar'froedd am- lwg yn Paris, o herwydd c!fo(V yn.cuddio ordin- S hadau'r Brenili ng hen gyn</ecfd'tadau o eiddo Napoleon. Dywed un or papurau Ffrengig fod cyngwys- tlon FO liciaeth wedi cael e-i^gwneuthiir yn Llun- dain, y^bydd lieddwch.cytVrediu wedi cael ei ar. wyddo cyn y cyutaf oft., Medi, ac y bydd idtio barliau o leiaf ddeng udy nedd. Neithi wyr derbyniasom lythyrgod olIamhurgh a phapurau Cynuwysant. arapth Brenin Sweden i gyaddrychiolwyr Sweden a Norway mewn Senedd, -yn yr licli y cycilawenycha ei Fawrhydi a. hwy yn aciios unoHaeth y ddwyj wlad, yr heddweh rhwng Prydahi ac Americ, ac amryw tldigwyddiadau buddiol e re i I I eithr nid yw yn ymddangos .wrtfc yr araeth hon fod brwydr Waterloo yn adnabyddus yn Sweden ar yr lieg. Y bore hwn derbyniasom lythyrau cyfrinachol oBilboa, y r'nai a fynegant fod y masiiachwyr ac ereiil wedi talu trydedd ran o'r tal a gvfcdwyd aruynt gan Frenin Y spaen, end yr oedd mor gyfyng arnynt i'w wneuthur, fel y bwriadent. anfon cenbadau i Madrid i yrabil am gael eu a i, I aiii -gael ei,i rhyddhau oddiwrth y rhamiau ereiil, 0 henrydd I ei bod yu llwyr analiuadwy iddynt eu talu. Y paith hynny o Yspaen sydd wedi ei orchnddio a misiteioedd o ysbeilwyr, sef gweddillion y Has, a liuocdd ereiil, a fuont. yn milwrio yn y rhyfel diweddaf yno, Yr ydys wedi <erf\ nu na .chaiff nob o bleid- wyr Bonaparie.-yiui^-ei d\Iwyth yn unig, fyncd gydag ef i s ni oddefir iddo fyned a. 1 la wer o anan gydag ef (a gadae! fod yr hanes a gredir yn y yn wir, sef fod ganddo dry- i sorfeydd helaeth o arian), gan y gofalrr am bQb peth angenrheidiol i'w sefynlliad gan y Llywod- raeth. Gosodir cat rod o lilwy r y Breidn yu lie milwyr Cymdeithas yr India Ddwyreiniol, y rhai i ydynt yn awr ar yr ynys. Dywedir gan y Journal de Paris fod M. la Roche Jacquelin, yr hwn a laddwyd gan y Mo- niteur Bonapartaidd, yn fyw yn awr yn Paris. i I 8'{' 'HI?LENT I I JJ."1'I,. tJI. Y mne yr ynys hon yn y iVior Atlantaidd JJc- heuol, yn pcrthyn i Gymdeitlias-VrIndia Ddwyreiniol, yn Lied- lo.gradd, ,05 munud De, drr o bellder oddiwrth y parth "csafiAiirictu a'r Dwyrain, ac yn 1800 oddiwrth y parthncsaf o Americ i'r Gorllewin. Nid yw y dref hon ond bechan, mewn dyffryn rhwng dtu fynydd uchel a diffrwyth. ond yn cael ei diogelu yn wyeh gan warchgloddiau a marignelfeydd. Nid oes oud dau le i dirio yn yr holl ynys, sef dyifryn Ru pert a difTryn James. Rhifedi y trigolion sydd ynghylch dwy fd, gan gynnwys-, 500 ofil w y r a 600 o gaethion. Nid yw h yd yr ynys yn y man hwyaf ychwaneg na naw milldir, ac o herwydd ei bod agos yn gylchog, nis dichon fod yn fwy nag o 2Saiu i 27ain milldir o'i chylch. Y mae'r gwynt o'r Dwyrain Dde yn chwythu ,ynw. trwy'r tlwyddyn, a'r a wyr bob amr yn ^eraidd, yn hyfryd, ac yn iachus. Nid oes mellt a tharauau yma, ond y mae cawodydd ysgafn hedegog yn peri tyfiant ebrwydd* i'r gwyrddlvs- iau, ac yn cadw gwyrddni parhaus; ond pan fy- ddont heb wlaw, yr hyn a ddigwydd weithiau di os ddeuddeg mis, y mae eu gwyrddlysiau yn < hoUol dj&rfod? a.'u liauifpUmtd yn trengtj. ) DECHREU-R RTRUn. GYMDEIT^AS 'FHVtA<;N' AIDD A THRAMOR. j I MR. Gomer,— Yn ipich haneso gyfarfod (hr- eddaf Beibl Gymdeithas U-ynnorthwyol AI)er- i tawe, gwelais fod un o'r areithiwyr,. cyfaili' mynwesol i mi, wedi dywedyd n'ai ■» r hyglod a'r Parchedig Mr. Star 1 s o'r Bala oedd sylfeinwr y Bibi Gymdeithas Frytansidd a Thramor. i)iammeu gennyf fod fy nijliyfaill, a'r rii,-i ii fwyaf ag oedd yn y cyfarfod crybwyiledig, yn cymmeryd yn ganiataol mai'r Cyn>ro clodfawr- uchod oeddy cyntaf a osododd trjrfiad y fadI Gymdeithas odidog ar droed; ond ryw bryd wedi hynny, mewn .cyfeillach, cly wais fod yr haeriad yn yr araeth yn cael ei aiiiiiiev, ac o herwydd fy mod yn adnabod un o Goitadnron y Gymdeithas, yr hwn a bertfcyn iddi oddi ar y •dechreuad, ysgrifenais atto,- gan ofyn iddo, os oedd y diweddar enwog Mr. Siarls wedi cynnyg ar fod i Gymdeithas Beiblau Frytanaidd a Thramor i gaelei iflul,iio ,? Neu, a oedd efe wedi bod yn achos dechreuol neu gynhyrfiol o sefyd- Had y Gymdeithas, tnvy gynnyg ar fod i ryw fath o Feibl Gymdeithas gael ei ffurfio? Yr altebiad a gefais oedd, nad oedd y diweddar Mr. Siarls wedi cynnyg ifudiad Beibl Gym- deithas Frytanaidd -na- Thramor, na bod yn gynhyrfiol • neu ddechreuol achos o'i sefydliad eithr ar ryw amser cyn hynny, yn ol ei garedig- rwydd arferol i'w wladwyr, yr oedd efe wedi bod yn Llunda-in yn ymorol am ychwaneg o Feiblau i'r Cymry; ond gwr arall yrigwyneb amgylchiadau gwahauol, -ryw bryd wedi hynny, a osododd y. Gymdeithas ddywededig ar droed, yr hon a ystyriai holl blant Adda yn wrth- ddrychau iddi. Pa fodd bynnag yr ydwyf y-n casglu (er na fynegwyd yn eglur wiihyf gan y Coiiadur) mai Ctjmro oedd ei sylfeinydd. Ac ychwanegwyd fod y Parch. Mr. Owen, o Fulham* yn bwriadu cyhoeddi hanes y Gymdeithas uchod cyn diwedd y ifwyddyn Iron, pryd yr ymddengys pwy fu yr effer}!! dechreuol Ifnrfiad, ac y darlunir pob antgylchiad arall a berthyniddi. Nid wyf y.r beio'r Areithydd, at yr hwn y cyfeirwyd, am ddywedyd felly, na chwitiiau, ac ereiil am cigyhoeddi, o herwydd ei fod yn cael ei ystyried yn .gywir a difeth gan liaws y Cymry, eithr bcrnais fod cyfiawnder a gwirion- edd yn galw arnaf i bysbysu'r gvvirionedd pan gefais hynny allan. M.g. Boaz.

SYLWADAU, 0 EIDDO'R PA[1 i'i!.…

ADDYSGIADAU II EN AFIAETII.

[No title]