Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

G'.VENEE, 28. I COSPEDIGAETH PLEIDWYR BONAPARTE. Y mae Louis XV III. wedi dechren ymddwyp. gydag f'gni o'r diwedd, Cynnwysir dau osodiad o eiddo ei Fawrhydi yn y Lysargraif swyddol am y 25ain o'r mis -hwn, dros gospi prif bleidvvyr _i?oriaparte. Difreinir naw ar hugain o'r Pen- defigion a ddercliafvryd gan Louis XVil]. ond wedi hynny a dderbyniasant eisteddleoedd yn Y stafell Pendefigion Bonaparte, fel nad ydynt i gael bod yn bendefigion mwyneh. Ym mysg y rhai hyn cynnwysir enwau Ncy, Suchet, Auger- eau, Mortier, a Lpfebvre. Profir deunaw o lion- ynt mewn cynghorfa ryfel. Y rhai hyn oil yd- ynt ddynion milwraidd, ac yn eu mysg yr ydym yn cael rhai o'r swyddogion ac aethant gyda Bonaparte i Elba, a'r rhai ydynt yn awr gvdag ef, megis y CadfridogBertrand ac ereil., einvir Clausel, yr hwn oedd yn ddiweddar yn blaenori ar y fyddin elynol yn Bourdeaux, a-'r gwar-rhus Lofebvre Desnouettes gosodir Ney yn gyntaf I yn y gofres hon. Cymswyfir cofres arral! n v • IJysaFgiafif.o e¡¡wau:18 o-ddynion ag vdynt csalgorchymyn i gilio o Paris i barthau tuf Ffraingc, ac i aros vrio hyd oni sefy(Uir Y' iynol ar yr hyn a kviteir iddytit, sef p" I prcH am eu heimoM, neu eu haWludio O?l' Y gofres hon sydd o ansawdd gy?)mys?ed:e, ■fan gywiiwys rheolwyr nsilwraidd swyddogion gwladwrinethol; megis Soult, l'andamme, La. marqnp, Hulin, Kxoelman, Carrot, Meheo, Mer- lin, Marei (Dug Bassano), BouSay, Regnaud (Dng de St. Jean d'.Angeley), a llawer ereiil ag oeddynt arc-ithwyr hyawdi ynghyngorfeydd v cbwyldi'oad. Y tair cofrps ynghyd a gynnw-ys- ant 86 o enwau eithr enwir y bradwr Ney ddwy waith, yn gyntaf feI Pendetig diraddiedig, ac yn ail fel un o'r gwyr ag ydynt i gael eu profi am eu heiniop=. Pan'ystyrir helaethrwydd mawr y bai ag y 1m'r gwyr hyn euog o hour*, y mae'r gofres hon yn holloi gyttuwo a thynerwch anian ei -Fawrhydi. Caidyddir fod enw T)avoust yn cael ei esgeuluso yn y gofres, tra y mae Suchet a Clausel yn cael eu gosed aiian fel gw i thddrychau Cospecllgaeih. Y rheswm debygid am hynywj a thelerau'r"cyhoeddiadau a ddanfonasai ei Fawr- hydi i'r fyddin. Eithr y mile ymddygiadau'r fyddin ar- y Loire yn parhau i fod o uaHur am- heus, sic y mae cychwyniad y byddinoedd cyfunol tuag yno, ynein tueddu i gasglu fod eu hymos- tyngiad i Louis yn amherftaith. Ond o herwydd l tyngiad t I?ouis yn aiDher  aii h Chid o herwydd fod envy Da voust yn cael ei esgeuluso ynghofres y rhai a gospir, tybir fod y Llywodraeth wedi cael ei boddio yuddo ef yn bersonol, er nad yw'r holl fyddin sydd dan ei reolaeth mor barod i gydnabod yr awdurdod Brenhinol a thra y mae y ijlywodraeth a blaerioriaid. y gwersyll yn ym. drechu pertleithio ymcstyngiad y fyddin, y mae byddinoedd Awstria a. Slwssia yn cychwyn tua'r Loire i'r diben i gefnogi eu. cynnygion, ac i i beii y (lyn-iutiol o hoilcl ymos- tyngiad yr arfogion hyn. Mewn ychwancgiad at y lluoedd cyfunol a f grybwyH?yd 'ejSGe 3g ydynt yn cychwyn tua'i'¡I o J .1 .J J Loire; y maP corph cadarn o R?sssaid a Bavar- iaid wedi gadael Paris yn ddiweddar, gan gyfeiro eu myncdiad iuagyno; !c y n?aebyddm Awstria, o gan mil 0 wyr, yn dyfod ymben o'r Eida!. Yr oedd y iiaen fyddin wedi cyrha.pdd Autun, pan ddaeth ?r hysbysiacth olaf oddi yuo. j Blin gan Talwe!ed cnw'r CaMr. Bertrand ym mysg y rhai a brolir am eu bywydau, o herwydd fod ei ymddygiadau ef yn hoilol gyfrifol a di- frndwriapth. Ni fradychodd pfe erioed mo Lo uis XVIIT. ac o herwydd Ítido of gael can- j- iattad i fyned gyda Bonaparte i Elha, yr oedd t yn cael ei ryddhau oddiwrth ei ifyddlondeb i'r Pennadur Ffrengig. Ei Ifyddlondeb i'w feistr sydd dra ityiiod efe a'i ddynodd yn ei enciliad, efe a'i canlynodd i faes y gwaed, ac y mae yri awr yn cyfrannogi o'i gaichariad; ni pharodd neb amgylchiadau iddo ef gyfnewid, na neb pe- rygion iddo droi yn 01; o herwydd pa ham, y mae gwaith Louis yn gosod ei enw ef ym myt-g eiddo teyrnfradwyr auudonlyd yn cael ei ystyr- icd yn weith red dra hynod. Cyfododd y Trysorfeycld Ffrengig dydd Llun i 085. Priodolir y gostyngiad blaenorol i'r angen a dueddodd lawer 0 ddyniqn ag oedd a meddiant iawer ganddynt yn y Trysorfe.ydd i'w gwerthu illaii gan gyfeirio, dybiwn i, at deuiu Bona- parte ac ereiil o'i bieidwyr. Hwyliodd Bonaparte am bed war o'r gloch bore dydd-Mercher, yu y Belerophon, o Tor- bay, a ciiyfhaedd-wyd Plymouth ganddo yn ystod y dydd. Hwyuodd amryw gadiougau gyda'r Belerophon o Torbay i iJiymouth. Er feci pa- purau Paris-yn crybwyll enwau y rhai ydynt yn awr -gyda Bonaparte, megis Bertrand, Rovjgo (Savary), a Lalenland, ym mysg'y rhai ag ydynt i gael eu caspi, y rhai yn ddiau it ddanfonir yn o i ffraingc; nid oes son am Bonaparte ei hut; fel un euog o drosedtlau yn erbvn Louis; ac o herwydd hyn ymddengys nad yw ei Fawrlivdi yo ei ystyricd ef yn ddeii-iad iddo, af. o ganlyn- iad yn ddieuog o deyrnfradwriaet.h; ac hefyd nad yw y LJywodraethFfrengig yn bwriodu ei gymmeryd el o'r dwylaw ag y mac yuddynt yn awr. Hysbysir gan un o'r pnpurau boreol fed y Llyvvodraeth hon wedi llawn dorfynu i'w ddan- fon ef i ynys St. Helcna; a bod Syr George C«jcklwrn wedi cael ei drefnu i'w drosglwyddo i'w drigfa barhaus yn yr ynys honno, yn y Northumberland, yr hon, ynghyd ag amryw gadiougau ereiil, a sefydlir wrth yr ynys honno. Y mae dynion o bob graddau mor aws ddus i weled y dyn rHyfeddolhwn, let y mae'amryw ddynioacyfrifol wedi cphiocatiia?adgsn y .lywysog Rhaglaw i (yned i'r Be!erophou? ond gommeddityd iddynt oH yr hyn a geisieat. Ddoe cynnaUcdd y Tywysog Rhagiaw ei !ys yn Nhy Carlton, yn bennaf i dderbyn annerch- iad cyâta wenychol Prif-Athrofa Cambridge, "yn achos brwydr fawr a therfynol Waterloo ac urdd wyd ei..Uchden. Brenhinol a Phrif Urdd Denmark ) scf eiddo'r Elephant^ yr hon a wyd trosodd gan gennadwr oddiwrth Frenin y wlad honno, fel arwydd o barch neiilduol i'w Uchder Brenhii.ol. i Mynegir gan nn o bapu-rau Holand fed Bona- parte ieuangc agos a cholli ei-fywyd yn ddiw- eddar, wrth fyned mewn cerbyd i bentref'ger liaw Schoenbrunn, trwy'r afon fechan Wien, yn yr hon yr oedd y dwfr wedi cyfodi; trodd y ceffylau yn ol o herwydd y llifeiriant, a dym- chwelodd y cerbyd eithr neidiodd un o weision yr Ymerawdr i'r. dwfr ac achubodd ef, ynghyd a'r Bendefiges ag oedd gydag ef yn y ccrbyd.

[No title]

SYLWADAU, 0 EIDDO'R PA[1 i'i!.…

ADDYSGIADAU II EN AFIAETII.

[No title]