Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

[No title]

SYLWADAU, 0 EIDDO'R PA[1 i'i!.…

ADDYSGIADAU II EN AFIAETII.

[No title]

News
Cite
Share

I!!P' -.¿:ø 'ood Paw had o Newi/ddion Lluruimn, Sfc. k- ■■• 1* i beri iddynt ufuddhau trwy rym m ■ Ac wtvli difodi yr hen fyddin Bonapart- £ y mac-'r. Brenin yn bwriadu rheoleiddio ddefnyddiau gwahanol; ac y d •'■ni p'serll'oichir y c\ rJlun hwn, ceclwir fair aiiiddii-iynieydd Ffrengig cadarnaf ar y cyf- .afiiau, g/in" y cyngrei/wyr, yn ddiogehvch rhag cvnhyrfiad newydd. Mynegir gan y Gazette de France, y bydd i'r cyttundeb rhwng Louis XVXIi. a'r Cyrigreirwyr ymddangos yn ddioed. Methwyd derchafu'r faner wen yn Nantes cyn y 19eg, rhag y buasai hynny yn atlonyddu'r tawel- weh C) thedín. Y mae'r arfcgion ar-dir a dwfr yn Brest wedi daufon eu bymostyugiad i mewn i'r Brenin. Pan glywyd yn Brussels ar yr 21ain fod Bonaparte wed rhoddi ei hun i fynu i'r Cadpen Mainland: yr oedd y bobl yn gyifredin wedi cael eu gorchfygn gan ber-lewygon gorfoledd; cyddawenychent yn yr heolydd, a'r annerchiacl e bob geneu cedd, 44 Y mae Bonaparte ym ■meddiani y Brytaward/" Goleuwyd y ddinas yn yr hwyr, a liav,enychwyd ynddirfawr am fod gelyti esmwythdra'r byd r,-iew it dalfagadarn. Mewn llythyr oddiwrth Swyddog yn y llong Cyrus, yr hon oedd un o'r llongau ag oedd yn gwliio ar duedd tu Fi'ra.ingc, gyda.'r Belerophon, i nvystro Bonaparte i ddiangc, dywedir fod y ffoadur wedi cei io cennad i hvvylio i'r Americ cyn rhoddi ei burr i fynu, yr hyn a wrthodwyd. yr li y ii, a wrtlio d w y d Pan ddaeth efe i'r Belerophon, ymddangosai ei fod yn tybied ei hun yn Ymerawdr gan gym- meryd meddianto g.aban y Cadpcn Maitland, ac wed; hynnv yn ei wahodd i giniaw. Nid I oedd dim yn diaugc ar ei sylw, yr oedd ei lygaid ymhob man, ic ar y gwrthddrych lleiaf yn gystal ac ar y mwyaf; gofynai am eglurhad ar y rhatfuu, yr hwylbrenni, a holl dacelau v llong; ciaofollodd am y Penbadwr, ac holodd ef yn <. fauwl; dymunodd ar fod i'r morfilwyr fytied o'i ftaen, felar amser adolygiad lluoedd, edrych- odd yn fan\v\ ar eu harfau, ei hysgogiadau, eu gwisgc-edd, &c. ac amlygodd lawer o foddion- rwydd ynddynt. Ymholodd ynghyleh sefyllfa y mor wyr, eu tAl, eu harian-ysgafael, eu diilad, eu hymborth, eu myglys, &c. a phan ddywed- -wvd wrtho fod Swyddog neu Drysorwr yn gofaln am hyii oil efe a ofynodd, onid oedd efe yn hoccedwr (rogue) mawr. Wrth ymddiddan a'r Llyngesydd, efe a ddy- wedodd, u Yr wyf wedi rhoddi fy hun i fynu i'r Brytauiaid; eithr ni wnaethwn felly i neb o'r galluoedd cyfuuol ereiil. Pe rhoddaswn fy hun j fynu iddynt hwy, buaswn yn darostwng fy hun i fympwy ac ewyilya un dyn, ond with ymos- tw IIg i'r Brytauiaid yr wyf yn gosod fy hun ar drogaredd cenedl." Mor awyddlls yw'r bobl ynghymmydygaeth Torbay i weled Bonaparte, feI y mae cannoedd f- fadau o bob math ar waith trwy'r dydd, yn f Eiyned a. dynion gerllaw i'r Belerophon; a dyn- ion yn dyfod o gryn bellder ac yn cynnyg un swm o ariaLJ am lesti i'w trosghvyddo fel y gall- cnt gael cipolwg ai Bony bach; y gwestdai ydynt dra iiawpion, a bydd dyfodiad Napoleon yno o fawr fudd i'r perchenogian. ? Rhoddir pigion o lythyr o Orleans Newydd yn Llysargralf York Newydd, yr hwn a amS2f- wyd IVlai 20, ac a ddywed fod gorliif dirfawr o'r afon Mississipi wedi cymmeryd lie ychydig cyn Jiynnv. Y niwed a vvnaeth sydd anfynegoi dy- wedir fod llawer'o sefydliadau aniryw droedfeddi dati y dwfr yn Palmyra, Concordie, a rhan o ■ Point Coupel, a llawer o blaniadau s'nvgr a phe- thau ereiil wedi cael eu llwyr ddinystrio. f Cynnalwyd cyfarfod cyffredin o Babyddiol1 "Waterford ar y 22ain, a chyttunwyd ar ddeisyf- iad drachefn i'r Seneddr dros ryddtreiniad diam- modol.