Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Newyddion Z/hudain, fyc.

News
Cite
Share

Newyddion Z/hudain, fyc. f DYDD MAWETH, GORPII. 25. DYFODIAD BONAPARTE I LOEGR. D AETH y Belorophon, yr Anrhydeddus U Gadpen Maitland ddoe tTorDay, il lJona. parte ynghyd a'i gymdeithion; a'r bore hwn daeth yr Is-anwriad,,Flether o'r Superb i'r Morlysj a chennadiaethau oddiwrth y Cadpen Maitland, yn darlunio amgylchiadau rhoddiad Bonaparte o liono ei huti i fyllu-, a'i ddyfodiad t'r Belerophon, ac i geisio cyfarwyddiadau ynghylch y modd i yraddnyn tuag at ei garch- aror. Cymmerir y cennadiaethau hyn i ystyr- iaeth yn ddioed gan Weinidogion ei Fawrhydi, a thcrfyntr yn fuan pa un a yw efe i drigo yn y Hong yn hir, neu ddyfod i dir yn Lloegr i'r dibeii i'w drosglwyddo i ryw ddiogelfa yn y deyrnas hori. Yr ydym yn deall ei fod efe ar y cyntaf yn chwennych cael ammodau yng- hylch y modd i ymddwyn tuag atto ei hun wedi iddo esgyn i fwrdd y llong; eithr dywedodd y Swyddog Brytanaidd yn dra phriodol fod yn rhaid iddo ef drosi hyn i ystyriaeth ei Lywod- raeth. Wedi dyfod o hono i'r llong ac aros rhy w gymmaint yno efe a ofynodd i'r Cadpen pa ddichwain (chance) a allasai dwy ffreigad fawrion yn llawn o wyr detholedig i gael wrth ymdrech a chadlong o 74ain mangnel. Yr atteb a gafodd, fel yr ydym yn deall, a roddodd iddo achos i beidio edifarhau am ddyfod i'r Belerophon yn hytrach na chynnyg brwydro a hi a'r ffreigadRu crybwylledig. Ei gymdeithion yn y Belerophon ydynt ychwaneg na 40 o ddyn- ion, ym mysg y rhai y mae Bertrand, Savary, Lalematid, ac amryw fenywaid. Ganiatawyd iddo gymmeryd cerbydau a cheffylau gydig ef i'r llong, eithr gwrthodwyd derbyn ynghylch hanner cant o farchluoedd, y rhai a ewyllysiai efe gymmeryd ganddo. Ymddengys pigion o gennadiaethau'r Cadpen Maitland yn y Llys- argratI heno. Dygwyd M. Grogan un ogyfeillion Bonaparte drosodd o Rochfoit gan y Cadpen Sartorius, a llythyr i'r Tywysog Rhaglaw, yn yr hwn yr amlyga Bonaparte ei fwriad i roddi ei hun dan nawdd cyfreithau Prydain, ac haelfrydedd y Brytaniaid. Efe a eil w'r RIIAGLAW, le plus puissant, Ie, plus constant, mais le plus gene- reux de mcs cnnemis." Y mwyaf galluog, y mwyaf diysgog, eithr y mwyaf haelfrydig o fy ngdynion. Y r ydys wedi traddodi ad- ysgrif o'r llythyr hwn i'r Gweinidogion i'r diben i gael allan pa un a dderbynir y cynsgrif gan y Tywysog Rhaglaw. Y mae trwyddo oil fel llythyr oddiwrth wr anenwog at Bennadur. Gwrthodsvyd caniattad i M. Grogan ddyfod i dir, a gwarafunwyd pob math o gyfriliach rhwng y llong a'r tir. Bore heddyw derbynwyd papurau Ellmynaidd i'r 23aiti o'r mis hwn. Mynegant fod byddin gynnorthwy-ol Rwssia dan dywysaeth y Twysog Wittgenstein ar eu eychwyniad, ac y maent i aros, yn Ffraingc dros ryw gymmaint o amser; y mae'r fyddin hon yn cynnwys 84 mil o wyr. Cynnywsant ttfedi'r Swyddogion a'r givyr perth- ytiol i fyddin yr Iseldir a syfthiasant, neu a glwyfwyd vm mrwydr Waterloo; nid oedd cen- nadiaethau Dug Welington wedi'r ymdrech lof- ruddiog honno, yn cynnwys hanesneb ond eiddo y Brytaniaid a'r Hanoferiaid. Rhifedi Swyddog- ion yr Iseldir. a laddwyd ac a gollwyd yw 27ain, a chlwyfwyd 115 o Swyddogion; lladdwyd 2,058, a chlwyfwyd 1036 o'r gwyr, a chollwyd 1630 o geifylau. Y mae'r Brenin, i'r diben i gadarnhau Urdd newydd Wiliam, -wedi gweled yn dda i roddi ei harwyddion i'r Cadfridogion a'r Swyddogipn i ymddygifyl a gwroldeb y rhai y mae cadwedigaeth yr Iseldiroedd yn ddyledus; • sef, i'w Uchder Brenhinol Tywysog Orange, y Tywysog Wiliam o Prwssia; y Maeslywyddion Dug Welington a'r Tywysog Blucher, y Cadfr. Bulow a Gneisenau. Yr osddid wedi dechreu ymosod A mangnelau ar Mantmeda yr y J 9eg o'r mis hwn ac yr oedd y Prwssiaid dan y Cadfridog Tauenxien yn parottoi i warchae ar Philil-)pe-vile, Roiroi, a Marienburg. Dywedir fod y Brenin (Holand) yn bwriadu myned i Paris; a chynnullir cyn- ddrychiolwyr y Taleithau ar y laf o Awst. Gyrrodd ei Fawrhydi Brenin yr Iseldir gyhoeddiad allan o'r Hague ar y 19eg yn yr hwn y crybwyllir telerau unoliaeth Belgium & thaleithau'r Iseldirj trwy y rhai y cyssylltir y ddwy wlad, Belgium a Holand yn un deyrnas, i gael ei Liywodraethu yn 01 y tfudlywodraeth ag oedd wedi ei sefydlu yn Holand. Ni oddefir i un cyfnewidiad gael el wneuthur ar y pen hwn- nw o'r ffurflywodraeth ag sydd yn diogelu breintiau ac aniddiffyii cyfartal i ddynion o bob tybiau crefyddol, eithr derbynir bob dinasydd i swyddau a sefyllfaoedd cy hoedd dan y Lly wod- raeth ac yn y fyddin, gan nad beth fyddo ei ddaliadau crefyddol. Cynddiychiolir taleithau Belgium yn senedd gyfTredin y deyrnas, yr hon a gyunalir mewn amser heddwch mewn tref yn Holand, ac yu Belgium bob yn ail eisteddfod. Derbynir taleithau a threfi Belgium i'r un brein- tiau masnachol ag a fwynheir gan Holand; a chyd-ddygf traul y wladwriaeth gan y ddwy wlad. Derbynir aclod i'r senedd dros bob dwy fil o drigolipfl. Mewn llythyr o Stranraer a amserwyd y 15fed o'r mis hwn, dywedir fod pysgotta ysgadan wedi dechreu yn yr holl barth hwnnw o Portpatrick i Portnessock, a phob bad yn dala o dair i ddeng mwys; y pris o 2s. i 2s. 6d. y cant; yr ysgadan ydynt dra breision-—o 600 i 700 yn y faril—y mae'r mor yn llawn o ysgadan. Gwyddir fod trigolion Cherbourg yn amlygu pleidgarv^ch neillduol i Bonaparte bob amser. Pa fodd bynnag, dydd Sul wythnos i'r diweddaf; cydtfurfiodd y blacnor milwraidd yno a'r gorch- ymyn a dderbyniasai, a derchafodd y faner wen. Yr oedd yr Euphrates, Cadpen Preston, a'r Dis- patch, Cadpen W. Cobbe, yn gwibhwylio y pryd hynny ar gyfer y porth a phan welsant y fauer wen yn chwilio aethant yn nes i'r porth ac angor- asant yno, fel arwydd o gyfeillgarwch ac hedd- weh. Yn ebrwydd wedi hynny, attebwyd yr arwydd hwn o gyfeillgarwch gan wahoddiad oddi wrth y rheolwr milwraidd i'r cadpehiaid Bry- tanaidd i ddyfod i giniawa gydâg ef a'i gyfeill- ion; cydsyiiwyd a'r gwahoddiad a derbynwyd hwy gyda llawer o foesgarwch a mwyneidd-dra, eithr deallwyd yn ebrwydd fod pawb testunau yn fwy dymunol gan y blaenor Ffrengig,na'r digwyddiadau diweddar yri Ffraingc. Ym mrawdly diweddaf swydd Tpjflc, euog brofwyd tri dyn o'r enwau George White, Mark Arammah, a Benjamin Horniblower, p,halogi personau tair geneth ieuaingc o dan 10 ral. wvdd oed, y rhai:P<eudynt ger bron y ddadleufa. AVrth gyhoeddt dedfryd marvvolaeth arnynt dywedodd y Barnwr, inai aiuhawdd oedd cael iaith addas i ddarlunio mawredd-eu troseddan, eu feddyliau ei hun am .danynt)n:"r'ospedigaeth ddychrynllyd a ganlynai. Yr oedd y bai ag y cafwyd hwy yn euog o hono gan y rheithwyr wedi eu gosod allan o gyrhacdd trugaredd ddynol; bai ag oedd yn an- hawdd cael enw addas iddo bai mwy gwylltfil- aidd nag y gallasai un o wylltlilod y goedwigei gyflawni; mwy annynol nag y gallasai efe feddwl ei bod yn alluedig i un dyn ei gyflawni, Ni allasid rhoddi cymmaint a thymherau drwg yn egus dros I ei gytlawniad; y mae dynion weclicacl eu bwr- iadu gan Dduw i fod yu amddiflynwyr i'w mam. mau, eu chwiorydU, eu gwragedd, a'n merched, ac y mae plant yn neillduol yn aofyn yr amddi- ffyn hwn eithr o fic i awdurdod Duw, gan a ag hofio urddas y nattur ddynol, hwy a ddinys- triasant y diwerdeb hynny mewn plant digym- morth, yr hwn sydd ffynnon bob dedwyddwch yn y rhyw fenywaidd, &c. Cyhoeddwyd barn angeu ar y tri heb le i obeithio am drugaredd.

[No title]

[No title]