Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BALM 0 G ILEA ID) SOLOMON. YMae yn amlvg fod amryw anhwylderau'r K ortr dynol yn cael eu magu gan afradlonrwydd yn fttiiser ieuenctyd, a thrcseddiad gvvarthus o'r rheolau ag y mae callineb yn eu nodi allan er dibgelwch iechyd, ac er gosod sylfaea einioeshir a dedwydd, gydag ansawdd gref a chadarn. Nid yw bendithion iedbyct yn cael eu colli yn jrynt nag y mae profiadau poenus yt: dangos eu gwedh; a'r dyoddetydd annedwydd yn edrycii o'iamgylch, yn rhy ami, och fi! yn ofer am foddioll ad weIliaut. Y mae'r Dr. Solomon, o Liverpool, yn cymmeradvvyo ei CORDIAL BALBi of GILEAD i ban b o'r rhai ag y mae ansawdd eu eyrir wed i adfeilio o achos anghallineb mewn ieuenctyd, a'r holl rai sydd hti-gevvyiiior-, yn ilia o achos llawer o fyfyrio, neu ymarfer gormodd â gwirawd (spirits) cryfion, tea, neu gojfee, yn gystat ag i'r rhai sydd wedi gwanau trwy bir breswylio mewn awialoedd twyinion ac attach; yn mhob un o'r cyfryw amgylchiadau fe dry allan yn feddyginiaeth mwyaf effei thiol, gan dynau y gewynion ag oeddynt wedi llaesu, a chryfau a by wiocau ansawdd y cortT. Yr amrywiol anliwykterau perthynol i'r rhyw deg (fail" sex) a ddeuant yn ddigyfrwng dan awdurdod yr adferydd hwn; ac y mae llawer o bendeiigcsau cyfrifol wedi proii ei fod yr ychwanegiad meddygol gorau i'r bwrdd ymdrwsio a jcwrddaMint erioed ag ei' i gyfnerthu'r ysbrydoedd adfeil- xedig, chwalu doinr y pen, hurtrwydd, allesgedd; ac wrth greu bywiognyydd ifyiryd, ac ymfid ymaith drynifrydedd, y mae yn rhoddi cysur a nerth i r holl gorft". Y llu o glefydan trymfrydol ag sydd yn cystuddio'r »:orfl' dynol, dan yr enw A nhwylderau Gewynol, yw'r achosion uenaf o resynoldeb dynion ag sydd yn amddifaid o iechyd. Y mae'r auhwylderau llyn yn deilliaw o'r fath amrywiaeth anfynegol a chyd-blethol o achosion fel y byddai yn an- mhosibl, pe byddai hyny yn wastad yn angenrheidiol, i'w chwilio allan i'r achos cywir o honynt. Pafoddbynag, fe adweinir ac fe deimlir eu hefteithiau yn rhy dda, yn mhlith rhan fawr o ddynolryw; ac ar gyfer yr ettcithiau llyn, gellir liaeru heb fyned y tu draw i'r gwir, na chafwyd un feddyg- miaetn erioed yn rhagori ar, neu yn twy clodtawr am ei effeithioldeb na CORDIAL BALM of GILEAD y Dr. SOLOMON. Y mae Mawer o'rgwetliadau agymftprasant le trw yddo wedi eu hargraffu yn mhob papur newyddion yn y deyrnas, er annogaeth i'r cystuddiedig i ynjarfer, a pharau yn yr arfer o feddyginiaeth, yr hwn sydd inor odidog yn gweiiii iachad trwyadl mewn pob achos o nychdod. Y mae tyb yn flynu fod anhwylderau gewynawl yn fwy eyffredin yn Ewrop yn awr nag y buont ar un amser arall, a pliriodolir hyn yn benaf i'r gonnodd hunan fwynaail sydd yn liynu yn yr amseroedd gloddesigar hyn. Y mae yn wirion- edd sicr, mai pa bellaf yr yrnadawom oddiwrth symledd a chymhedrolder yn ein lluniaeth, a pha fwyaf a abcrthoin o YluarferiadólU iachus i'r anweithgarwch ag sydd yn cydfyned it difyrwch teuluaidd, mwyaf gyd fydd eillith pob cyfeilior- "ad meddygol, yn gwanau egnrr corff. Y mae aaiiwyl- derau'r gcwynau v:i ddygwyddiadol i'r ddauryw (gwrryw a fcahyw), gyda'r gwahamaeth hyn yn Ulug, eubod yn yrhyw fens/wauld o herwydd tynerwch ansawdd eu cyrif a'u dull tynerach o fyw, yn fwy ami "1 ffyrnig nag yn y rhyw arall. Achlysnrir gwendid yn yr ansawdd ewynawl, och ti! yn rhy H fynych gan afreolusrwydd yn y naili ryw, a gormoddaa trythyll yn y llall. Y r arvvydd mwyaf cyftredin o'r an- ?wyMpr hwn yw ofn angau yn baraus, yr hwn sydd "yn enld ed trwy'rhoU ai-isa???(id' ewynawl a'i effeithiau di;>ystr- i?t, gan nydd-droi'r galon ag ing anfynegol, ac yn cynhyrfu ,crybwylliadau mwyaf arswydus O ddychryn ac anohaHi)! i'r dinystrydd hwn y mae miloedd wcdi syrtJiio yn aberthati 3'n ftyrnigi-wydd ei Iesmair, yr hyn sydd yn gwneuthur y tlynlOll annedwydd sydd dan ei lywodraeth yn anynad, yn 'UiHaual, ac yn anamyneddgar,yn dueddol i redeg oddiwrth wn meddygat y llall; a hyn yw'r rheswm pa ham y macnt mor anfVnych yn cael budd oddiwrth un feddyginiaeth, am Jta. feddant Jwyrfrydigrwydd digonol i lynu wrth un nes callo amser i ddwyn ei effaith priodol. Y Cordial. Balm of Gilead anghydmarol hwn yw'r feddyg- iniaeth fwyaf ceindhvs ac effeithiol a gafwyd crioed at an- sawdd wan a chwilfriw'r coi-It, gwendid golwg, neu wend id cot, iselder ysbryd, cryndod a dychryniadau'r meddwl, ^Hendid ystlenaidd (sexual), a phob anhwylder arall ag s>"n cyfoui oddiar laesiad yr ansawdd ewynawl, y rhai yn iinil ydynt yn carilyn anghymhedrolder, drwg fuchedd, a dJHyg gofal am angenrlieidiau iechyd, gloddest, bywyd 11- nydd, eisteddol, a myfyrgar, y mae'r Cordial Balm hwn ■^vedi sefydlu yn gyffredmol eieitaith adferiadol, a gellir yn gvwir ei gyfrif ynmlilith y penaf o'r caffaeliadau a gaf.jdd l rheiniad meddygol allan erioed, fel bendithion i ddynol- iyw, a gwrthweitiiydd i resynoldeb dynol. Y mae miloedd yr awr hon yn byw yn y "tair teyrnas, i feiiditl)io'r (ty(ld y_ (tectirettasaiit gymiperyd y meddyginiaeth rhyfeddol hwn, ac yn mwynau benditliion iechyd, y rhai mewrt modd amgen a albisent fod wedi syrthio t'r bedd yn anamserol, yn aberih- au i anghallincb bore ieuenctyd. Y mae hanesion o'r Iwerddon, yr India Ddwyreiniol aCrorllewinol, Germany, Hamburgh, Berlin, Holand, Ja- maica, America, Norway, Sweden, a Denmark, y rhai oil a fy tun a lit, na chafodd un meddyginiaeth erioed a ddygwyd i'r gwledydd liyny y fath werthiad ebrwydd ac anarferol,— ddcngys Uyfran'r Tolfeydd ( Custom-houses) yn Llundain a Liverpool fod mwy o'r meddyginiaeth hwn yn cael ei yru dros y mor nag o'r holl feddyginiaethau ereill a'u rhoddi yngliyd. Ystyrir y Cordial Balm of Gilead yn awr fel y caffaeliad mwyaf a gafwyd allan yn ngliof dyn; y inae yn gadarn, yn ddiniwaid, ac yn tlasus; y clod buan ac ychwanegol a roddir i'w awdur a'i ddyfeiswr (Dr. Solomon, o Liverpool), yw yr r,nig fzieti-prawf i farnu teilyngdod meddyginiaeth, yr hwn sydd wedi ei roddi i'r graddau uchelaf a'r iselaf o'r bobl, ?yda'rfath lwyddiant dedwydd a pharâuso- Y mae gwerth- ?yr y meddyginiaeth hwn, y rhai ydynt !awer Ili6= ag a wybuwyd erioed o'r blaen, yn methu yn fynych a'i gael mor ebnvydd a(r y 1)),dd(;i galw am dano; ac y mae 3 it deihvng o sulw, tod y costrelau yn cael eu gwerthu yn «gos cyn gynted ag y delont i law, gan eu bod wedi eu rhag- «iclii cyn gyru am danynt. AR WERTH GAN D. JENKIN, Argraffydd y Papur hwn, Hefyd gan Jenkins, ac Edmond, Abertawe; Daniel, ac Evans, Caerfyrddin; North, Aberhonddu; Painter, Wrexham; a phob Gwcrthydd Meddyginiaeth arall; pris lis. y gostrelaid, neu bedair mewn un costrel deuluaidd am 33s. wrth yr hyn fe arbedir lis. a'r geiriauSaml. Solomon, Liverpool," wedi eu cerfio ar yr argraff (stamp). {j.:1r Y mae'r Dr. Solomon yn dysgwyl, pan ymgynghorir ag ef trwy lythyr, i gael ysgrif-arianydd (bank bill) am un bunt yn y iiythyr, we1 ei gyfarwyddo fel hyn, Money .Letter, Dr. Solomon, Gilead House, near Live)-pool.-Paid double postage" Cyfarvsyddiadau cyjfredinoi i gymmeryd y Cordial Balm of Gilead. Yn mhob achos ag y gweinir y Cordial Balm of Gilead, (oddi eithr pan y gorcisymmynir i'r gwrthwyneb gan y Ty ivy sydd i lechyd"), cymmerer o ddau lonaid llwy de i lonaidllwy bwrdd (table spoon) yn gyfatebol i oed ac an- sawdd corify dyoddefydd, banner awr cyn bore-fwyd (break- fast), ynghylch un-ar-ddeg o'r glocti, pump yn y prydnawn, ac ynghylca awr wedi svvper, wrtho ei hun, neu mewn tiori- aid n-v,?) (ioine glass) o ddv/fi", gwin gwyn, Madeira, Jiey vtln cdrioes (lilterry).

Newyddion Z/hudain, fyc.

[No title]

[No title]