Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

lm,m- , , , ,I , I I =,-11"j-1…

At Argraphiadydd Serai Gamer,…

IAt Argrajfiadydd Seren Gomer.…

At Argrajfiadydd Seren Gomer,

News
Cite
Share

At Argrajfiadydd Seren Gomer, GYMHO parriiknig,—Hyfryd iawn gennyf sytlu ar belydr cich Seren ddisglair, gobeithiaf y parha hi i oleuo fill Gosner tra parhao amser. Nid oes nrnaf gywilydd i ddywedyd fy mod yn ei charu gymmaint ag yr wyf yn earn hen iaith fy mam, a'm cenedi y Cymry. Os oes ambell frycheuyn ynddi, tiid yw hynny ddim yn rhyfedd, ni yw y ser yn yfrredin yn ymddangos yn yr un disgieirdeb bob amser. Os yw rhai o'ch go- hebwyr yn ei thy wyllu, y mae mwy yn ei golcuo. Gobeithiaf na thywyllir llawer ar cich Sercn os ar- graffweh y brenddwyd canlynol, a gyfieithwyd o'r Saesneg yn y Drysorfa Efangylaidd am Mehefinj 1815. Llytbyr yw oddiwrth nn Ann Hall at J. Churchill. Nid oes gennyf fi ddim i'w ddywedyd am ei wirionedd ond ei fod yn y Drysorfa, ac yn cae I pi dystio yn wir yno. Yr wyfvn byderu y bydd o fuddipldeb yn eich Seren ym mysg pefljau ereill. Liwyddiant i'r beirdd ag sydd yn earn synwyr yn gystal a chyn^lwnecjd. Yr oedd yn dda iawn gennyf weled llythST jj^nielEvans o Geredigion ynymddaneos yn eich S.ereli; y mile yn deilwng o ystyriaeth. Da fvddai pe bae'r beirdd yn dilyn ychydlg.o reolaii Iwan yn ei syhvadau ar farddoniaeth. Dymanaf ar blant yr awen i gymmeryd y draul o ddadgylymu en t'yfansodd- iadaw wrth reolau gramadeg, neu yr hyn1 a eilw'r Sais to parse—y mac arnaf ofn y bydd ynonnod^o waith i'r Cawr Gwan ac ereill. Yr oedd Hotner, Moras, Virgil, &c. yn arfer dilyn rheolau y gnmmadcg yn eu cyfan- soddiadan, a pha ham na all y Cymry wneuthur felly yu eu barddoniaeth? Diamman gennyf mai o-herwydd fod y gerdd dafod yn rhy gaeth; yr wyf yn addef fod cylymiadan'r 24ain mesur yn gywraiist iawn, ond y mac Iloras yn dywedyd, Non salis est pulchra esse poemata; ditlcia sunto, "Nid yw yn ddigon i gerdd fod yu ymddangosiadus (o ran gciriau mawr a harddwych, &c.) rhaid iddi fod yn felus) ac yn beraidd. lybiaf fod enw y (I I (diawl mi fcddyHaf) yn anwvl iawn gan Üwrlan Farfdrwch F\Vle. cyn ei fod yn ei arfer mor fynych yn ci awdl i Fwlcan y Gaf Du. Yn awr, Mr. Gomer, gosodaf v breuddwyd ger eich bron; a mawr hvyddiiint i'r Seren yw dymnniad Dafydd GLAKTREN. BREUDDWYD HYNOD. P-Anrn. S-n,Er lleied sylw wyf yn dda! ar frcu- ddwydion yn gyffredinol, y mae yr un sydd yn awr dan ystyriaeth o natur mOl" hynod, fel na allaf Jai na'i gyrrif fel rhybudd wedi ei ddaufon gan Raglaniaeth ddwyfol i wand pcehadnr truenns oddistryw. Yr wyf yn meddwl mai ar y 15fed o Fedi yr oedd fychwaer anwvl yn fwy taei na chvff'redin am i mi addaw i f-ned i'r addoldy boh cyfleustra ar fy yinweliad a'r dref yn yr hon yr ydych yn byw. illi nacceais gydsynio a hi, gan ddywedyd wrthi, fel y gwnacthum lawer gwaith o'r' blaen, os oedd yn rhaid iddi bregethu, idcii bregethll wrtlli ei hun, a pheidio a'm blino i à'Î ffpledd. Cyn gynted ag y gadawodd hi fi, dechrenais gynnceryd fy bun at orchwyl Hymdost, gan wybod yn dda fy mod yn peehu yn erbyn goleuni fy rheswin fy hun, &e. Ni a acthom i orphwys yn gynnarach nag arferol. Cyn gynted ag y darfu i mi gysgu, tybiais fy mod yn rhodio ar hyd IIwybr graianog lIydan, gyda rhifedi o bobl ag oedd yn ynvddangos yn gyfeillgar iawn. O'r diwedd ni a ddaetholIl at ddau o droadau (o'i, Ilwybr Ilvdin), un tn a'r dehau a'r Hall tu a'r aswy; yr oedd pob tin o lic- nynt yn arwain tuag at y cocdydd mwwf flyfry(f, Wrth bout yr nn tiialr aswy tybiaswn fy mod yn eich gweled chwi, ynghyd a'm brawd anwylaf. yn cammu ymlaer, gan erfyn arnaf aros, a myned i mewn gyda, chwi i'r Jlwyor enI, yr hwn yn ddiari, meddech chwi, a'm tywysai i ddedwyddwch tragywyddol. Y llwybr, yr hwn yr oeddech chwi yn erfyn arnaf mor daeri fy- ned iddo, oedd yn ymddangos wedi ei orchuddio gan I ddyrysni a micri gymmaint fel yr oedd yn analluadwy i fyned ymlaen heb rwygo fy hnn yn-ddarnau; ac yr I oedd y Hail yn vniddangos yn llwybr livdan a hardd, a brigau y llwyni bob ochr iddo yn y»ngyfarfod a'n gij- i ydd, ween en cyfrodeddu yn gywraint fel gwydd-dy' (arbour). Pan ddeallais. nad ocdd ond ychydig iawn yn myncd i mewn trwy y porth He yr oeddeeh chwi yn sefyli, a phan y gwelais dorfydrl yn rhuthro i mewn trwy'r llall, cymmcrais fy ymadawiad oddiwrth fy mrawd; gan ddywedyd wrtho y mynnwn fy ffordd fy hun; a chan daflu yr olwg fwyaf dirmvgtis arnoch chwi, sy'r, mi a groesais y ffordd gyda brys, ac a aethum i mew-n i'r ]lwybr. YiD-Iiyfry(lais cti-os gi-yii arnser yn fy nbaith; and yn ddisymmwth cyfnewidiad arswydus a gymmerodd le. Yn He y'gynghanedd oedd yn tryuun ú'l' blaen, clywais ysgrechfeydd dychrynllyd. Yroedd y llwybr wedi ei guddiogan bryfed, nadredd, seirph, a phob peth ag sydd ddychrynllyd i olwg dyn. Yna mi a edifarhais o brysur am i mi wrtliod y cyngor caredig a roddwyd i mi, ac a ddechrenais waeddi allan, Mi a Lf yn ol, gan ail adrodd y geiriau hynny wcithiau j oud, enbyd yw adrodd, rhut)iro<Ul aUun c'r tu cefn i'r coed ddyn tal, wedi ei wisgo mewn mantell hir, ac a gynnyg- odd fy ngwthio i'r ardaloedd ywyll o drueni tragyw- yo,iial! Mi ddeffroais gyda'r braw, ac a fuais hir amser cyn y galtaswn ymdawelu end gan fy mod yn flinedig, mi a gysgais eilwaitb, ac a ddihunais fel o'r blaen gan y dychryn. Breuddwydais yn gywir yr un breuddwyd dair gwaith yn y O'r amser hyiitfy yr heddWI1 yn ewyllysio mor ddifrifoi i fyned i wlad y g—— d,' ag yr oeddwn o'r blaen am i rywbeth fy Hrwystro yno. Mi fwriadais wedi'n i fyned i'r addoldy yn ol dymtuiiad fy chwaer. Y funud y gwelaris chwi adnabnm mai chwi oedd y gwr a vvelais yn fy nghwsg. Gofynais i'm brawd beth oedd ef yn ddywedyd am danaf fi, canys yr oedd yn sicr gennyf mai myfi oectdoch yn feddwl wrth y gair hyn a'r gair. Os rhodda yr banes nchod foddlonrwydd i chwi dros funudyn, byddaf la wen. Yr wyf yn rhwymedig iawn am i chwi ddanfou y llyfraii.  Wyf, &c. ANN i-Lùt. L id o?dd hi wedi gweled Mr. Churchill erioed o"r blaen.

I ? .; -At Argrajfiadydd Siren…

At Argrajfiadydd Seren Gomer.…

At Argrajfiadydd Seren Gomer,…

At Argrq/fiadydd Seren Gmtr*.

[No title]

PL-NLLANW'P, ??IOR .N ,A fj…

pastel! IS edd David Thomas,…