Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

lm,m- , , , ,I , I I =,-11"j-1…

At Argraphiadydd Serai Gamer,…

IAt Argrajfiadydd Seren Gomer.…

News
Cite
Share

I At Argrajfiadydd Seren Gomer. A*vm, Syn,Vn gymmairrt ag i mi sylwi ar lawer- oedd o ryfeddodau yn Seren Gi)iiier, a myfyrio llawer hefyd ar waith amryv.io! ddvnion cvwrain, yn enwedig y beivdd, megis E. Llanbedr, .y Cawr Gwan, Idris, ac amrywiol ereiil a a!!asid cm hçnwi: da fyddai gennyf i chwi roddi congl i fy Hythyr yn eich Seren, fel carwr a dcrbyniwr o honi o'r dechrenad. Ni wn i betii sydd yn peji i ddynion ddatraod gwaitli y Cawr, a'i nodi yn yn fwy amIwg i'r byd na gwaith ereill sydd i'w weled wrth lewyrch disglaer y Seren. Yr wyf yn barnu mai o achos yr enw Cawr Gwan y darfu i Boda laturio cym. maint yn ei erbyn cf, gan feddwl wrth hir gnro ei aden- ydd a phlannii ei ewinedd ynddo, y byddai iddo gael alian ymlia le yr oedd gwendid ynddo, fel y byddai iddo ysglyfacthu arno. Yr wyfyn cyfaddef fod ll'vgad barcut yn graff iawn pan fyddo'n ehedeg rhwng cef- oedd a daear, a chwant ymborth arno; os na ehaiff ys 1 glyfaeth aSan, fo wna wiedd ar adepyn g!an, mC'gys ¡ cyw gwydd neu geiliog iar, os bydd gwendid ynddynt; ond yr vyf fi heb weled gwendid y Cawr etto, ond mi welaf ci gywreinrwydd yu rhagori ar lawcr mewn am- ryw bcthan; am hynnymi ganaf finnaa ychydig iddo, Ü¡! h"D  Hai uche! Gawr, iachol ân. Yij curci haid o'r cawri hen; I'w dial droni dell ei diren, ■ Moler mwy ,pei)-raihvr Mon: Da yw a dewr, diwyd un, Britlio 'i gerdd fel brathai gvvn, Ow, Boda wael, byd o w £ nl Y Cawr Gwan cywira gwych,—gycaist Gy wrein-gerdd yn fyriych J C'od i dy rym, cadw dy rych, Ac oedran gwr nac edrych fel y dywedodd Idris fod y Cawr yn prydyddu yn dra chywrain; a geiriau Myrddin hefyd am ei waith sydd yn ysgriffcnedig fel hyn, Yr hwn y mae ei waith pry- dyddoi mor gy wrain ac mor rhagorol." Wrth hyn mi ¡ welaf amrafael farn rhwng y beird'd am waith y Cawr Gwan yn mydnl: ?osteg am un munud beHach; at nid ? ydyw Myrddin ddim yn ddigon agored ei lygaid i gan- fod gwaith y Cawr? Nid oes dim modd i haeru mai gwawdiaith ydyw'r?eiriauuchod, o herwydd nid oes dim cywrcmrwydd mewn gwaith afreolaIdd j ac y mac y gair ?-a e/?:<'?? gan Idris yn uwch dy?chatjad etto i Gawr Mon; ac ar hyn dyma Daniel Rhydychain a Boda wedi barmJ Myrddin, Idris, a'r Cawr, yn anabl i ddeall prydyddiaeth. Yma mi welaf yr hen arglwyddes fawr Ceufigen wedi cael Ile i siarad: och, Genfigfeh evnUen hynodgM,porth Yn pei-tlivii i'i- d!i*as; ^Bradiiedyn, gwenwyn i'w gwas, Aeb h1 an ffTi-iig atgas. fbyininysaf yn fy rneddwl yrwan y dull oedd ar Daniel pan we'.odt? atleb y Cawr i D. J' mi glywaf ei fc:l ef v. edi ei lyfrau o'i law yn ei Wylltineb; beth os pregcthwr ydyw, ac at ddechreu yr odfa yn taflu ei lyfrav. trcn y y'-l/d, dyn anmhwyilog ydyw ym marn |>awboll: ow, Ddaniel wyllt, diddoniol iawn—dy lythyr, Du lwythog a digllawn; Gvvegi dy ddyrnod gwaWgiawn, v A gordd wclii, i (^awr o ddawm Mi welaf yi,i-an i;kvn mai cenfigen a gyn- hyrfodd y gwr yma-i Cawr Gwan; ac wrth hynny yr wyf yn cofio am danaf fy hun yri Licntvn yn cael fy armog i ddysgu r fe fyddal yn thaid fod fy, natur i wedi cythryblu yn anghyflYedin cyn taflu fy Hyfr o fy liaw; nid oes achss i wnentlmr fawr ddefnydd o ehwcdl Daniel y tro hwn, o her\Vydd ei natur ddrvvg neu y cyflwr yr oedd ef ynddo pan ysgrifenodd. Yr wyf fi yn rhoddi i fynu amfy oes i ysgrifennu i Seren Gomer ar yr achosion hyn, ae ni ysgrifenais erioed o'r blaen attach vel/waith. Dymunwn i bawb itdael heibio y dull celhveirus o ymddiddasion I-leb ei dodi yn y Se- ren, ond ei hanfodi i gyd ili- licuati felnad ymddangbsont mwy ond yn y nos, oherwydd brycheniyd \w gwyneb y llocr. 0 ran CaVl-r Mon yn bersonol, yciiritreGtif yn dra chanmoladwy fel dyn ac fel crisfion. ac y mae ef yn un o'r ychydig hynny ag sydd mi i'r feeii brydyddiaeth Gymreig, inewn ymarwed nad "ymarferol yn gystal ag yn athrawiaeth (theanj) V gerdd, Am wncllthnr llyn o gyfiawnder i fy nglly<Hvladwr enwog, na sorred neb with eich cyfaill goslyngedig, 1/lanlair. Rodhi MolwykoG. 4",

At Argrajfiadydd Seren Gomer,

I ? .; -At Argrajfiadydd Siren…

At Argrajfiadydd Seren Gomer.…

At Argrajfiadydd Seren Gomer,…

At Argrq/fiadydd Seren Gmtr*.

[No title]

PL-NLLANW'P, ??IOR .N ,A fj…

pastel! IS edd David Thomas,…