Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

lm,m- , , , ,I , I I =,-11"j-1…

At Argraphiadydd Serai Gamer,…

News
Cite
Share

At Argraphiadydd Serai Gamer, ei, I CYFARCHIAD I WRTHATTEB OLAF AIP,. i BODA IEUANGC. I [gwil kiiifvn ??.] I Mn. GoMtn,Pan fyddo tcyrnasoedd ar ynshedd- ychu a'n gilvdd, a'r gynnadledd tuag at hynny ar ben, y mile yr lioll yniadroddion annymunol ag oedd yn cael en harferyd gan y iiaill at y HaH, yn diflannu yn ddiocd; a phau y buasai hyd yn oed dywedyd gair yn ffafriol am en gilvdd o'r ùlaen, yn drosecid cerydd- adwy, yn IntI- y mae rhyddid cvfreithlon i ddyniuno liwyddiant y ddwy blaid, ac i gyd-yfed iechyd da iddynl heb wahardd. Ac er nad allaf fi weled fod Mr. Koda wedi cadw y rheo! bon yn y llytbyr uchod, nid wyf yn owri4,du ad-dalu iddo yn y cvfryvv ymddygiad, o herwydd fy mod yn ystyried yr hyn oil a ysgrifenais yn y ddadl hon yn fwy o natur elusengar nag o awydd bnddngoliaeth: ac er fod mfithder cohebiaeth, yn gys- tal a chyfeillach, yn fwy dioddefol mewn ysbryd cariad a hycawsedd nag mewn agwedd ymrysongar, dymunir arnaf i fod ynfyr; am hynny yr wyf yn brysio i was- 'nv vr  ,vy f yn brysio i ivas- tadhau y fiordd i'm cyfareliiad presennol, ar hyd yr hon yn unig y gallaf fi dalu yr yinweliad bwriadol-m cyfaill. RhyferVdais pa fodd y gailaswn roddi llinellau cry- bwylledig cWo dan y gynghanedd traws gyferbyn, pan y mae yn amlwg draws iantacli a tiji-aws ewinog yo- ddynt. WrthaitedrychfyHythyr, cefais i mi esgeu- luso enwi y cynghaneddion uchod, y rhai ydynt oil ganghenau o'r draws gyferbyn, er inwyn byrdra, o blegid cyferbyniad ansawdd y cynghaneddion oedd gennyf yn Haw; ac niallaf fi ganfod cjnimaint anmhri- odoldeb yn yr ymadrodd, os ystyriwn ni y treigliadau o honynt yn debyg i hyu, Codir (yr holi wyr) cedyrn. Tri gwiaidd (fraw) d rhagorol. '¡ Enwir y llinell hon y draws ewinog, o herwydd fod y d yn y gair brawd yn ewinogi rh yn rhugorol, ac felly yn atteb i'r gair cyntaf Tri, yn 01 caniattad y rheol; ac os rhoudwn ni ei henw ar lawr yn llwyr, dilys y gelwid hi Traws ewinog, oblegid fod tri gwraidd ar gy- fer drliagoro!, ac felly llai o berfedd ynddi yn ol yr angraifft uchod, nag mewn traws gyferbyn ddiewinog. Dilynir v gynghanedd hon iaor raddol yn y UtneHan  byo? bya, P'le (y mae cglwys y) plu7if-a Dim (ar y ddaear yw) dyn, fal ag ei cyflnwir, o'r diwedd, yn draws fantacb, o her- wydd lleied cyngfaanedd yuddyrt. Am y llinellau y dywedir eu bod yn rhy debyg, a bod eu rhoddi yn y Seren yn duo'r awdwyr, y mae y dyw- cdiad cyntaf yn rhyfela yn erbyn rheol y gramadeg, mal y dangoswyd yn ddigonol eisoes; a'r ail yn erbyn y gramadegWyr. Rhaid gadael hyn ihag ail adrodd yr un pethau. Eithr y sylwad ar y gynghanedd Insg dd beth newvdd arall. Dyma y rheol; eyngkaneddlusg a fydd pan lusgir rhytv sill yr, y ban i gydodli a'r sill nesaf i'r brifodl. Yn awr, wrth y ban yma yr wyf yu deall y llinell neti'r braich, megi5 ygwelwch gan Gr. O. Cy- hydedd nawsiMafogchweban, li. y. chwe llinell j. ac wrth y sill nesaf i'r brifodl y dyellif y sill nesaf i'f sill olaf yn y btaich, o herwydd cynghanedd lusg a fydd yngafael it'r sill hwnnvr bob amser. Pe isvddai nnrhyw < ''c > goel ar y rheol newydd Lob, b; dil-ri yr. nuiwfia yn er- byn llusg o gyswllt, llusg o adv.bl c>.«wllt, a llusg g,, s- sylltgudd yn llwyr. gati n-,i i!lio(tdi un math o orphwysiad yn y rhai hyn a lifsiii. li y ban,megis y gwelwch yma, Dyn ar y nen drybendrwtaP^ Y mae'r un rheswin dros roddi yr orphwysfa yn y Hinell hon fel yma, Dyn ar ynendr, ybcndrvrm, I ag sydd i feddwl ei roddi ar ol Cadwaladr, fel sail i'r gynghanedd lusg yn, I Brig Cadwaladr fendigaid. Fron cyfreithlodeb pellder y gynghanedd oedd y dibeh yma; a chyda eicii bod cystal a'i addef, y mae yn dda gennyf eich gweled mor yinofyngar; y mae yma sail i ofyniadau ymhellach, sef, pa Gadwaladrf pwy oedd y Cymry? pwy oedd Corner? &c. eithr brysiweh i di-oi y cyw ymai galrawd yr erthylod, rhag i mi ddyfodfl deng mil o gadfeirch ar eich gwarthaf. Pe sylwasai Boda vchydig ar yr ymadroddion cyssylltiedig, buasai hawdd iddo weled diben y llinellau ag y mae ef yn methn gweled yr un n ynddynt. Mi a'i eynghorwn i beidio a dallgeibio am nn He na feddyliodd neb am roddi un i ?,vliod(I lieb all l?oci di 1-,Il i lawr. Y sylwad oedd. fod un m, n, r, 11, &c. yn atteb i ddwy. Yr un byrdra hefyd sydd yn ei sylw ar ddy- bryd sain, wedi ei raun, y mae yn wir, yn agos i'r 1.ai proest i'r awdl, yr hyn yw yr nnig far yn dybryd sain, ac yua y mae y llinell grybwylledig yn gyson fal hyn, Mor h viii d ynod enyd; nid y bai ydyw fod yma ddybfyd sain yu hynod ynod, and am fod yund cnyd yn procstio a'n gilydd, ac eisiau newid y gydsain olaf yn uuigj megis > Mor hynod ysod envn; ac felly y mae ynod ar gyfer enyn, yr un modd ag Iesu (ni ad ei) weision. Haws esponio y llinell gyntaf, o roddi yr englyn ar lawr i gyd yn y lie hwn, Yna cododd un cadarn, Gewyn a dur o gan darn; Europ a las rwp o'i lid, Dio 'n wysid yn wasarn. Y person. y Heiarir am dano ynm ydyw Gomer, pan y gorchfygwyd Eivrep (y lle am Ý Uia-oiion) ganddo, yr oedd ei amvyd a.tnvnt gymrnaiut, hyd yn oed y dewraf a'r mwyaf diofn ojsonynt, fal pan en gwysid ger ei fron 1 yr oeddynt megis gwasarn tlaen, ac inur ddisyUv a'r dommen o dan ei draed Yn gyttunol a hyn yr ydym yn darUen am Eidiol, iarll Caerioyw (Gomer fytb), yng- hyfarfüd biar^ y hirion, yn Hadd densr w a thru- gain oblant y fall, a throsel a gafas at- lawi, yno; ac ynghynffon hyn, ch.wi a ellwch ddeall yr aii liiicil, sef fal ag yr oedd y celaneddau o dan ei ddyrnod yn aml- ach nag y geliid yn gyfiens oil claddu, yr oedd yno drigfa digon surllyd, a'n crwYiJ yn crino yngwres yr I ? haul yn i'iar*, a hawdd i chwi ieduwl, yn ddrwgsawnis befyd o'u clwyfau niarw-I: neu fel y gwelwch chwi gan y barcot fwy ysglyfaeth nag y gallai ddyfod trwyddo ar unwaitii, megis hen ysgerbwd ar lethr craig, byddaide- bygolo g: ocn-grino a drwgsawrio dros yr ardal; Beliacji, bydded wiw gennych chwi wneuthur y parottoadau a'r darpariadau canlynol, canys yr wyf fi yn meddwl ymweled a chwi o gylch diwedd y mis nesaf:-—Yn gyntaf, bydded s c I i Ni, a,) c,, i 11) o b ysglyf- aeth yn e'.cli meddiant vsi ddiocd, a hynny trwy dan arogldji thweh a pheraroglwch yrardalarcich cviffniau I amgylch ogylch, ddeng milldir o beilder o leiaf. Yn aU, helaelhwch eich trigfan, a cJjodwch y drws I gant troedfedd yn IIwch nag ydyw, rhag tynrtu u honcf yr boll adeilad am eich pen with i mewn: acyn drydydd, cedwch eich esgyll yn bur gryno a gwastad wrth eich ochr, rhag i mi o dda-tnwain daro wrthvnt, (ttfl tynnu yniaith oddiwrth eiehcorpb, fal .tynnn cwilsyn gnydd o'r gwraidd. Am y man-drefniadau ere ill, byddweh ofalus yn ol eich doethineb'eich hun- ac feny byddweh wych hyd yr y-fuweiiad yma gan yr I eiddoch. Mehefin, 1815. y C. GWAN. I I

IAt Argrajfiadydd Seren Gomer.…

At Argrajfiadydd Seren Gomer,

I ? .; -At Argrajfiadydd Siren…

At Argrajfiadydd Seren Gomer.…

At Argrajfiadydd Seren Gomer,…

At Argrq/fiadydd Seren Gmtr*.

[No title]

PL-NLLANW'P, ??IOR .N ,A fj…

pastel! IS edd David Thomas,…