Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

I-'I i': :i I ;1' . ,:^L.ySGRIFE^f…

News
Cite
Share

I :i I ;1' ,L.ySGRIFE^f 1 ,;oí-H; Prydnhaivn D ydd LLUN, GORPH.J4. Derbyniasona baporau Paris,an^;yr3.2ai|:j' j py- Degant fod prif bennau y cyfammojj^qg J Pyn- Jiadleddir yn ei gy-lich yn awr yn^aris, "wedi ^ael eu sefydlu yn derfynol; sef" J)04 ï anym- ddibyniaetli Ffraingc i gael e'i gynnal; traul y fhyfel i gael ei thalu gan Ffraingc mewn pedair Mynedd. Y Huoedd cyfunol i ddechreu myned Ffraingc ar y 2Gain o Awst, ond b#d rhai mil- ^yr C'yngreiriol i aros nesbyddo pefffafth daw- tl%vcll wedi cael ei sefydlu. Eithr nid yw'r hanes uchod yn swyddol. Yr Ydys yn nieddwl y bydd adferiad y gweithiau elfydtaidd i'w percheiiiiogion dechreuol, yn un "'f amnioilau, a dywedir f<5d PrV/ssia wedi peri i Jtywrain-gronfa Paris i gael ei ciiwilio, a bod i'r 7n a be; thy n iddi hi gael ei gymmeryd oecii yno. v Nid yw Davoust a'r fyddin Ffrengig ar y Llil.,e we. ymostwrg i'r Ijrenin] oud y mae f mshvyr Rwssaidd wedi uno aV Prwssiaidj y rhai ydynt yn en gWilio. Y mae'r Trysorfeydd Ffrengig yn gostwng yn gyflyin 5 dydd tau yr oeddynt yn 57. Mewn llyfhyrau cyfrinachol o Ffraingc dyw- edir mai Daroust ywanwyiyd y jyddin fyth wedi i Bonaparte ymwrthod a'r Llywodraeth c er fod y lluyddwyr Ffrengig yn amlygu tu- edd i ymostwng i'r Brenin, hysbysir wrthym futd yw byddill y Loire yn meddwl mwy wrth hynny na'i bod yn foddloti i wasanaethu ei Fawrhydi yn un corph eithr pe cynnygid i droi rhai o honyut y-maith yr yd) s yn ammeu pa un a gyd- synicnt à hynny ai peidio. Wrth ymddygiadau y Cyiigrp-ii,Ni"),r gellii- casglu eu bod yn disgwyl gwrthwynebiad o bwys, canys y inaent yn llios- ogi eu milwyr ya feunyddiol, ac annogir yr arf- ogion ag ydynt yn awr yn cychwyn i gyfnerthu eu brodyr cyfunol yn Ffraingc, i frysio, megis pe byddai Ify riiigivvydd y rhyfel heb laesu yÜ y inosul- Hysbysir mewn Hythyr oddiwrth swyddog Brytanaidd yn Ffraingc^ yr hWII aysgriferufyd ar yr löeg, mai er fod y fydd"in,>r y Loire mowlI ymddangosiad yn foddlon ymo'sbvng i'r Brenin, ei bod o duedd hollo,1 wrthwynebol a gelynol i'w Fawrhydi. Ac os ytfiostyngant-, mat eu hunig ddiben yw ihagflaetvu eu gwaSgariad bddiyvrth elt gilydd. Yr hyn a ddymunir yn bennaf, medd yr ysgrifenydd, gan y Cyngreirwyr y vr, fod i'r fy- ddin elynol barhau yn ei gwrthwynebiad hyd yr eithaf, fel y byddo cyfle i ^dinystrio KolI elynioa y Brenin ar unwaith. Heb la w It yniiy,, y inte '.r llwssiaid fel eirth tuchanllyd, o herw vdd na chawsant ran yn yr ymdrechsj atn gyfle i enwogi eu hunain. Aiifynych y mae'n digwydd, pan etc gwr aU yspardynau allan ynghyd, ref olaf fyned i ben y daith o tlaen y blaenaf. Eithr daeth yspaidynau Bonaparte i Lundain yrwythnQsddtweddaf,, a cliyilwynwyd hwy dydd Ma wrth diweddaf i'r. Tywysog Ithaglaw gan A'rglwydd Erskine, iofal yr IWll y rhoddwyd iiwy gan Ddug Weiington. CaIwydhwy yn y cerbyd a ysgafaelwyd Wedi brwydr Waterloo. Daeth y Cadpen Sartorius, o'r Lee, y bore hwn i'r Morlys; efe a ddywed iddo weled Bo- naparte yn myned i'r Belerophon ar y 15fed. Yr oedd mwy lIâ40 o ganlynwyr gydag ef. Tybir y gellir ei ddisgwyl yn Lloegr bob awr. Barna rhai mai ynys St. Helena, rhwng Affric a'r Americ, yw'r lie addasaf iddo. Mewn llythyrau o Brussels, dywedir fod Brenin y Netherlands wedi creu Dug Weiington yn Dywysog Watet-looi a rhoddi iddo dreftad- aeth La Belle Alliance. Digwyddodd damwain echryslon yr wythnos ddiweddaf rhwng Hinckley a Leicester, o achos ymddiried un o'reerbydau agydynt yn myned o un o'r Ileoedd uctiod i'r Hall, i yrriedydd meddw. Yr oedddau gerbyd wedi myned allan yn yr hwyr o Hinckley, ac wedi i'r blaenaf ddyfod t barth isaf y rhiw ag sydd yn arwain i Leicester torrodd harnais y ceftylau, a gorfu ar y cerbyd.aros ychydig i'w gyweirio; pan wel- wyd hyn gan yrriedydd y cerbyd arall, yr Ilwil oedd ar ben y rhiw, efe a ymroddodd fyned o llaen y Hall, a dechieuodd fllangellu eigeffylau yn ddioedj y rhai a yrrasaut i wared nerth eu carnau, a'r olwyn heb ei chadvvynp, fel na byddai hynny yn rhwystr iddo fynetl:.yxi gyiiym cadwodd y ceffylau eu traed o danynt, end methodd y gyrriedydd, yr hvvri oedd feddw;, eu Uywodraethu, eithr tarawodd y cerbyd wrth bot y tollborth (turnpike gate) ar ofl;,c, rhiw, a chan rym yr ergyd holltodd y cerbyd yn ddau, a dryUiwyd tri o ddynion yn y man, 4 threng- asant mewn munudyn bu dau ereill fi,t mewn dirfawr boen dros ychydig oriau, ac yna bliont feirw dygwyd pedwar creill ag aelodau dry 11. iedig ymaith, i geisio cyniioi-tliwy meddygol a thaflwyd dau ereill i'r clawdd, y rhai a ddiantT- asant heb lawer o niweid. Syrthiodd y gyrried- ydd yn aberth i'w orphwylldra a'i waiigofrwydd ei lw n. Ym mrawdlys diweddaf Essex cyhuddwyd J. Elen o halogi person Ann Pearsori trwy ortreeh ar y 24ain o Fawrth diweddaf. Parhaodd y prawf amfyw oriali. -D),wedocid Ann Pearson, yr ei-lyiiwiaig, ei bod hi yu 16eg oed ar y Nad- olig diweddaf. Yn y mis Mawrth yr oedd yn' gwasanaethu gyda'r carcharor. Ar y -24ain o'r mis hwnnw, dechreuodd ei meistr, ei meistrcs, a'r gwas eu ffordd tua Llundain; ymhen banner 1, antr wedi cychwyn, dychwelodd ei meistr wrtho ei hun, a pharodd iddi-fytied i'r Hofft a dwyn ei lyfr Iloge-11 ef i lawr Q logell dilledyn neillduol a eiiwasai efe; hithau a aeth, a methodd ei gaeI parodd ynteu iddi chwilio llogell dilledyri ural!: yr hyn a wnaeth yn aneft'eithiol, ac felly'r dryd- edd waith, ac yna aeth ef atti, i'r ystafell, ymaf- iodd ynddi, a thaflodd hi ar y gwely, ac wrth hirymdrech hi a godedd unwaith, ac a ffodd hyd ddrws yr ystafell, eithr efe daliodd drachefn, a'i gortrechodd, ac a gyflawnodd ei amcan. Rhedodd y ddynesallan dan wylo, mynegodd i'w mam yr hyn a ddigwyddodd iddi. -Gwrth-holwyd y ddynes yn fallwl gan Ddad- leuwr yr Amddilfynydd, ynghyleh gwaeddu allan, hithau a ddy wedodd nad allasid ei chly wed yn gwaeddu, ac nad oedd alluedig fddi fyned i'r ffenestr—ymdrechwyd profi trwy dystion nad yr eneth Vvedi dywedyd ei hanes yn yr un Lmodd wrth bawb—ond wedi i'r barawr svvmo'r tystiolaethau ynghyd, cafwyd. y carcharor mewn ychyçlig amser yn Euogy gaq y Rheithwyr— a chyhoeddodd ei Arglwyddiaeth ddedfryd. marwolaeth arno yn ddioed, ac aaJvyddQddy byddai iddo ef ei adael i ddioddef cospedigaeth y gyfraith. Dydd LIlln etliolwyd Mr. Broughan yn aelod o'r Senedd dros Winchelsea, yn lie Mr. Vane Poiriett, yr liwit sydd swydd-ymgeisydd am Durham. Ym mrawdlys Norwich euogbrofwyd John Goodwin, o alionyddu Mr. Lake, pregethwr y Trefnyddion, mewn Ty a ysgrif-oddefwyd yn I Ormsby, a'r gynuulleidfa, ar y 5fed o Chwefror diweddaf amryw weitliiau, i'r fath raddau fel y gorfu ar y gynnvilleidfa fyned ymaith; a dirwy- wyd ef mewu 20/. am ei ymddygLd, ¡

!VCYFARFOD CENHADOlr.

Family Notices

[No title]

M ARCH N ADO EDD.

Advertising

[No title]

I ADDYSGIADAU HYNAFIAETIL