Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

I-'I i': :i I ;1' . ,:^L.ySGRIFE^f…

!VCYFARFOD CENHADOlr.

News
Cite
Share

V CYFARFOD CENHADOlr. Dydd Mercher a'r Ian di weddaf, cynnalwyd Cyfarfod Cenbadol cyntaf y Bedyddwyr Yngymrn, yn Al/ertawe. Dechreuwyd am chwech o'r gloch y prydnawn o'r blaen, yn Addoldy Heol Gefn, trwy weddi, gan y Parch. Jona- than Datis, swydd Pen fro; pregetliodd y Parch. D. Evans, o Gaejfyrddin, yn Saesnegr, a'r jgsreh. W. Elvans, o Gwmyfeliin, yn Gynjraeg, oddiwrth Rhuf. ii. 33. ac Esay, lii. 10. Bore dydd Mercher am ddegt cyfarfu- wyd yn Addoldj>'r Parchedig Mr. Kemp,-ar y Morfa; gweddiodd y Parch. Mr. J,uke (Anymddibymad), a phregethodd y Parch. Mr. Herring, o Aberteifi, yn Gymraeg, oddiwrth Salm lxxii. 15. a'i- Parch. Dr. Ry- land, o rrysto, yn Saesneg, oddiwrth' Esay ix. 2. Am dri ar yr un diwrnod, cyfarfuwyd yn Addoldy'r Parch. I Mr. Dafis, a gweddiodd y Parch. Mr. Davids,o Browyr, (Anymddibynwr) a phregethodd y Parch. Mr. Jones, 0 Drefncwydd, yn Saesneg, oddiwrth Zee. ix. 10. a'r Parch. Mr. Jones, o Rydwilym, yn Gvnjraeg, oddiwrth Esay vi. 49- Ac ychydig wedi chwech o'r gloch, ar yr un dydd, cyfarfuwyd yn Addoldy'r Parch. Mr. Luke, yn Heol y Castell; gweddiodd y Parch. Mr. Roberts, o Frysto, a phregethcrdd y Parch. Mr. Hall, M. A. o Lei- cester, yn Saesneg, oddiwrth Luc xviii. 1. a thertYawyd I gwaith y dydd trwy weddi. Bore dydd am saith, cynnalwyd y cyfarfod yn Addoldy'r Hco Gefn ?jBacA'-?Mf?; gweddiodd y Parch, T. Wiiiams, o Salem Meidrim, a phregethodd y Parch. H. Dafis, o Lan?toitan, oddiwrth Num. XIV. 21. Am ddeg, ymgynnnlhvyd yn Addoldy Hcol y CaSte!!? gweddiodd y Parch. J. Merges, 0 Gastenaewydd yn ¡ Eiillyn; pregetliodd y Paftch. €- £ vans> 0 FiB;, ynGym- raeg, oddiwrth Dan. ii. 2'5. a'r Parch. T. Roberts, o Frysto, yn Saesneg, oddiwrth Luc ix. 30, 31. Am dri, ymgasglwyd i'r un Ile, -gwed(liod(i y Parch. J. James, o Aberystwyth, pregetliodd y Parch. B. Dafis, o flivi- ffoadd, yn Saesneg, oddiwrth Rlinfv xiii. 11. a'r Parch. D. Saunders, o Ferthyr Tydfil, yn Gymraeg, oddiwrth Rhuf. v. 10. Yn y-r hwyr, yn yr Addoldy ar y Morfa; gweddiodd y Parch. J Jones-, p'r Drefiievvydd, a phrc- gethodd y Parch. R. Hall, M. A. o Leicester, oddiwrth Esay ix. 4. Ac ar yr 1111 amser, cynnalwyd addoliad yn y Gymraeg, yn yr Heol Gefn, He y gweddiodd y Parch. y Gymraeg, yn yr Hcol Ge t n, ne y gwcddiodfi y P:i)-c h 1\ Monis,o Benrhiwgoch, a phn'gethodd y Parchedig J. Evans, o Benygarn, oddiwrth HelJ. ii. 3,4. a'r Parch. J. Watkins, o Gaerfyrddin, oddiwrth Rhnf. xii. 11. ac felly terfynwyd gwaith cylioe(i(i. v cyfarfod trwy fawl a gWeddi, megis y (iibeziNAry(I yr lioll ocdfaon ereill.. Yr ydym yn bytlern, i'r ^yfarfpd gael ei ddwyn Vmlaen yn y fath fodd hyfryd a dynnuiol, y fath rwyddiueb bodd. liaol i lefarn, y fath avvydd syml i wrando, a'r fath effaitti awdnrdodol, ond, dislaw, yn cydfyned a'r ym- drechiadau cennadol, t'ei. y i,rallasai'r. llefanvyr ddy. wedyd," dechreuwyd Cymdeitiias Genha-ioly Bedydd.. wv, yng Nghymru gyda'r fath fks ac hyfrydweb, fel y gobeithiwn y bydd, tra fyddo raid wrtbi, dan arddeiiad y nefoedd, a dymunol gennyni fyddai cael y fath gvfar- fodydd yn fynycb," a gallasai'/gwrandawyrag oeddynt yn ystyried budd ysbrydol yn'brif bwngc, ddy wed vd, gwell ihi tod yma, na dylyn eiii gorchwylion bydol ar hyn 0 bryd." Amlygwyd y scrchawgrWydd mwyaf gan Gristiatiog- ion o enwau ereill, y rhai a gyfraiiasant yn serchiadol at yr achos hwn. Dioichh- yn neiUduol i Wdnidoglon ac eglwysi'r Anymddibynwy r a'r (rhai sydd ar enW'J)! DendeHges Huntingdon, am en carcdigrwydd brawdai, yn cynnyg benthvg. evi liaddoldai, ac am eu cyfraniadau baeliomis. Sylwodd ysgrifenydd y llinellau hyn ar un o'i gyd-ddinasyddion, ag sydd aelod liiewri un o'r eglwysi ucliod, yn rhoddi 3s. ddwy wiÜth, 4s. iimvaitii, 21s. unwaith, a dywedir wrtho iddo roddi rhai syiltau ar y ddisgyl bob oedfa ag y bu ynddi, yr lryn a eilw I am ddioleb calonog, ac a deilynga icfelychiad eguiol niew'n achos mor odidog a •I'hinweddol. • Cadwyd cyfrinach rhwng y Gweinidogion am 7 ac am, dri dydd Mercher, piyd y eyttunwyd ar amryw lawnfwriadau pcrthynol i achos Cennadol y Bedydd'. wyi- yn Nghymru, y rhai a gynnygwyd gan y Parch. J. Harris, Gwehiidog y lie; a'r Parch. B. Dafis, 0 Hwlffordd. Yr ydym yn (leall fod y Llawnfwriadau, iianes y Cyfarfod, enwau'r Tans'g'rifwyr blynyddol, swm y casgliadau, ac annerchiad byr i holl gyfeillion y Gymdeithas hon, i gael en cyhoeddi yn fu-an mewn Uyfryn. 4 HANES CYMMANFA MYNYDD BACH. I Bu cyfarfod gweddi gan yr eglwys nos Lmi y 26ain j o'r mis diweddaf, i ddymnno bendith yr Arglwydd ar ddylodiad -ei weision i'n plith. Nos Fawrth, am saith, I dechreuodd y Gymmanfa trwy ddarllcn, canu, a gwc- ddio, gan y brawd Ben. Wiliams; pregetliodd y Parch. L. Powel, Mynvddbach, Llalidilo, oddiwrth Sabn xx. 5. a,i- Pai-eii. S. Evans, Soar, oddiwrth Ezec. vi. il. a di- benwyd trwy weddio a charm. Dydd Mercher. am 11, bn cyfeiHafth rhwng y Gwein- idogion; y Parch. D. Peter, o Gaerfyrddin, yn Gym- medroiwr. Gweddiodd y Parch. J. Davies, Llansamlet. Cafwyd hanes yr eglwysi, fod undeb a brawdgarweh yn parhau, a mesur o gWedi bod yn ein plith y flwyddyn ddiweddaf. Cyttnnwyd bod y GynuiianlVt Iron-, y flwyddyn i gael ei ehynnal yn Gwinfe, swydd Gaerfyrddin, y dydd Mawrth a'r Mer- chei cyntaf o Gorphcnhaf, 1316; lie y disgwylir y parchedigfrodyr D. Peter, Gaerfyrddin; T. Phillips, Netiaddiwyd W. Jones, Penybout; D. Davies, Pant- teh, a D. Davies, Abertawe, i bregethu. Dibenwyd j trwy wcddi gan y Parch. D. Davres, Abertawe. Am dri o'r gloch, dechreuwyd yr addoliad cyhoeddus trwy ddarllen, canu, a gweddio, gan y Parch. J. Mor- epns, Pentre-ty-gwyn, a phregethodd y Parch. T. Jones, Saron, oddiwrth loan xiv. 21. a'r Paixh. W. Jones, Penybont, oddiwrth Num. x. 20. Dibenwyd tiwv fawl a gweddi gall y Parch. J. Jones, Horeb. B11 cyfarfod am chwcch o'r gloch yti Nhreforris: dech- reuwyd trwy ddarllen, canu, a gweddio, gan y Parch. T. Wiliams, Bethesda; a phregethodd y ^arrliedie frodyr D. Davis, Pant-teg; T. Powel, Aberhonddu; a D. Jones, Crygybar; oddiwrth Mat. xxv. 2, 3, 4. 1 l Bren. xix. It. Mat. ix. 12. Gorpbenwyd trwy weddi a inawl, gan y Parch. T. Skeel, Trefgarn. Dydd lati am saith y bore, dechreuwyd trwy ddarllen, mawl, a gweddi gan y Parch. T. Davis, Hethania; a pin egetbodd y parchedig frodyr A. Shadrach/falvbont, a S. Davis, Maendy, oddiwrth 2 Cor, xiii. 11. a Heb. xi. 8. Dibenwyd trwy weddi a cbann. Am 11, decbreuwyd drachcfn1 trwy ddarllen, mawl, a gweddi, gan y Parch. J. AViliaiiis, li:y'llycoeli; preg- ¡ ethodd y Parch. D. Peter, yn Saesneg, oddiwrth Sal. xvii. 15. a'r Parch.X>. Hughes, Groeswen, ar ddyled- swydd gweinidogion ac eglwysi y naiH tuag at y Jlall, oddiwrth 1 Tim. v. 12, 13. a'r Parch. D. Wiliams, Llanwrtvd, oddiwrth 1 Tim. i. 15. a gorpbenwyd trwy weddi a mawl. Am banner awr wedi tri, dechreuwyd drachefn, trwy ddarllen, canu, a gwcddi gan y Parch. W. Davids, Rhagluniaeth. Pregetliodd y Parch. M. Jones, Tre- lech, a'r Parch. E. Jones, Pontypool, oddiwrth Col. iii. 2. Sal. iv. 3. Gorphenwyd trwy weddi a chanu. Bn gennyni odfa drachefn yn Nhreforris, lie y pregetliodd y parchedig frodyr D. Davis;, Aberteifi, ac E. Jones, Pontypool, oddiwrth Jer. xii. 5. loan v. 6. Cawsom achos llawcnhan, &c. D. S. Mae'r Gymmanfa ogleddol y flwyxldyn hon i fod yn Llanbrynmair, swydd Dreraldwyn, y Mercher a'r Iau olaf yn mis Medi, 1815. Y* gyfeillach i ddechreu dydd Mercher am 12. Y mae'r Parchedig J. Roberts, gweinidog y He, yn dymnno cael presennoldeb ei boll frodyr yn y. weimdogaeth, o ddeau a gogledd, ar yr achlysnr uchod, &c. Hefyd, y iTiae-Ir Gymmanfa oiilewinol, y flwyddyn nesaf, i gael ei ehynnal yn Talybont, yn agos i Aberyst- wyth, y Mercher a'r lau cyntaf yn Mehefin, 1816. Yma y disgwylir i holl weinidogion yr Anymddibynwyr, trwy ddean a gogledd gyd-gyfarfod. Disgwylir i bre- geth gael ei phregethu ar natlii, a "phwysfawrogrwydd y weinidogaeth efengylaidd, gan y Parch. D. Davioe, 0 Abertawe. FFEIRIAU CYMRU YM MIS AWST. Swydd Forganu-g. Abertawe, Mawrth, 15; Abei lar, lau, 10; Caerdydd, ac Eglwysfair-y-Mynydd, Saawini 26; Caerffili, Gwener, ti; Dyffryii-Golych, Liun, 'z%, Llantrisaint, a Tref-Belared, Sadwrn, li. Stvydd Gaerfyrddin Caerfyrddin, Sadwrn, 19, Lion, 14; Castellnewydd-yn-Enilyn, a Cymvyl-Gaio, LInE, 21; Cydweiy, Mawrth, 1; Llaftdilo-fawr, Mercher, 23; [ Liangyndeyrn, Sadwrn, 5, Llun, 7; New-Inn, Sadwrn, 19; Tygwyn-ar-Daf, Linn, 28. „ Swydd Bcnjio,Arherib, lan, 10; GiIL-Prran, Litiii, 1; Herbranston, Sadwrn, 12; Maenclochogj Sadwrn, 5; T^-Ddewi, Mercher, 9, SwgddA&erteifl.Aberteifi, Sad-wrn, 26 Riios, Sad. wrn, 5, 26. S?d? F?che:KMg'CryghyweI, Llun, 21; DefynnOl Iau, 10; Gelii, Sadwrn, 12; PoutH?dd-iechan, Sadwrn, Tau, 1('; Sa(iwrn, 12- 19 kTre,casf,eA', Llun, 1.4,, Swydd Faes^ffid.Hawau, Sadwrn, 5;. Maqsyfedj Linn 3 4. Swydd Fynwij,Castellgwent, Sadwrnr 12; Casten. newydd-ar-Wvsg, Mcrcher, 3o TreCastell-Wenliwgj Sadwrn, 5. Swydd Dr^tWuij/n.Llanfyllin, Mwrth, 15; Macb* ynlietb, Ltnn. 7 Trenewydd, Mawrth, l29. Swydd Feiri-mydd. Bettvvs-G wersvllgocii, a Harlech, LInn, 21 Ffestiniog, Mawrth, 2; Liandderfel, a Peis- 1 ystrud, Iau, 17 Llandriilo, Lflm. 28; Llanfawr, Gws- ner, 25. Sivydd Caerwvs, a Cwrtin, Mawrth, 29; Fikiit, Liu, 1°. Y Wyddgrug, Mercher,g. Swydd Dd-hbych..i. AbergeleO, fienllan, a Llangollen, JJUD, 21 Bettws-Abergeleu, MaWrth, 15; Cefris-v- Dinidio;), Ian, 24; Eglwys-facli, Lla:iarmon-Dytf;yfi» Ceiriog, a Llannfudd, Linn., 14; Gresford, Llun, 28; Llandeglen-yn-Ial, Gwener, 4; I-rlansannam Jan, 17i Lianrwst, Metchfer a Ian, 9, 10; Rhutlum, Mawrth; 8. SiCtjdd Gaermifon.Xbergwvn-Gregvh, feeddcelert. a Clynog-fawr, Gwener, 18; Bettws, a Bettw^-Garmon, Iau, 17; Borth, Sadwrn, 26; Caernarfon, Gwener, 4 Nefyn, Gwener, 25; Penmachno, Merelier, 23; Pen- morra, LInn, 21; Tal-y-bor,t, Sadwrn, 12. Swydd F8ii. AberfFraw,. Gwener, 11;. Llanfeclieil, Sadwrii, 5 Newboro',Iau, 10, Merclicr. 16 Peniraeth, 26.

Family Notices

[No title]

M ARCH N ADO EDD.

Advertising

[No title]

I ADDYSGIADAU HYNAFIAETIL