Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

P.EIENIADAETH YSGRYTIIUROL…

6 I i6Y GWIR BENDEFIG. I

News
Cite
Share

6 i6 Y GWIR BENDEFIG. Nid yw efe yn scfyil gyrnmaint ar yr hyn a fenthyciotUl oddiar ei hynaiiaid, eithr tybia fod yn rhaid iddo weithio allan ei anrhydedd ei hnn nc, os na ddichyn efe gyrhaedd at rinwedd y rhai a roddasant iddo ogotiiatit allanol trwy dreftadaeth, y mae nrno fwy o gywilydd o her- wydd ei anailuogrwydd yn hyn, nag o orfoledd ar gyfrif ei enw rriawr. Nid yw mawredd yn ei wneuthur yn iicholfrydig a thrahaus, ond yn hytrach, fel" y ser sefydlog, pa lïchel\f'y byddo, lleiaf i gyd y mae yn chwennych ymddangos: ac nid yw efe yn prisio llawer am rodres a gwag rwysgfawredd. Nis gellhr ysgaru rhyngddoef a charedigrwydd a hycawsedd, rywy nag y gellir gyrru rhwng ei enaid a bywyd; nid or mwrll poblogrwydd gwael a gwasaidd, ond oddiar dir- iondeb natnriol ei duedd, ac iawn brisiad arno ei ac i,i ,vii bi- i s-i d a! it,) (?i hun. Ei law sydd agored ac haelionus; ond ivid i raddau rnor bell a phe byddai yn golygu ei cgoniant yn hytrach lIu'j dreftadaeth ac yn hyn dichon ei ddoethineb willaiiiaetliu rhwng gwen- ieithwyr a chyfeillion, rhwng cyfnewid cyin- mwynasau a'u treulio hwplt. Y mae'n chwith ganddo wneuthur ei uwchtler yn llythyr-fraint i benrhydd-did, eithr efe a. gyfrif ei dit!au yn ofer os bydd efe yn ol i ereill mqwn daioni a thybia y dylai efe fod yn fanylach yn gyfat- tebol i'w prddas, o herwydd ei fod yn fwy cah- fyddadwy; ac yn symmaint a hynny ei fciau yn fwy patrynol. Nid oes un rhinwedd a gyfrilir ganddo ef yn anaddas i fod yn addurn, neu at wasanaeth nac un drwg nag yw yn ei fainu yn both ?wad a salw, ac yn gydymMt? addas i ddiirctthwyr. Y mae efe yn myfyrio) fel un yn,1 gwybod na dichQnanwybodaBth b 'b ?w ,cisa an-\ rhydedd, na'! drefnu yn addas wedj ei gael, a bod yn rhaid i wybodaeth ei dywys a'i addurno ef. Ei ymarferiadau oddiar yn bleutyn ydynt gywrain, gwrol, a gweddus, a'r cyfryw ag a (ju eddant at gyrhaedd doethincb, gwroldeb, adiw ydrwydd; ac os ymostwng efe weithiau at [ gampiau- (laniweitliol, ere a, of ala fel na byddo j'w chwarae beri iddo wyneb-lasu gan ofn, na chalon-boethi trnvy ddymunQ elw. Nid yw efe yn ymddwyn tuag at ei ganlynw'yr megis pe by- ddai yn meddwl na chawsant eu gwneuthur at ddim ond i'w wTisanaethu ef, abod eu dedwydd- wch gyunwysedig yn unig mevyn cael eu rheoli, ac ymdrechiadau o'r eiddynt i'w foddhau ef; gan eu treulio allan mewn gwasanaeth, ac wedi hynny yn ffUrfiö esgusodion dros eu troi ymaith yn waglavv; ondar bob cyfle y mae yn gadael iddynt deimlo melusdpraueu buddioldeb eu hun- ain a'i haelioni yntef. Distawrwydd rnewn gwa^inaeth swyddgar y w yr araethyddiaeth oreu wrth ddadlu am barch gydag ef; nid yw pob diwydrwydd yn ei achos ef ond benthyg, nid oes dim o hono yn cael ei golli. Ei gyfooth sydd yn ymddibynnu ar dderbyn, a'i anrhydedd Ir roddi; nid yw efe yn prisio pa gynnifer fyddo ddyledus iddo am ei ddaioni, na pha cyn i leied fvddo'r sawl a fyddo ef yn eu dyled hwy i ar y pen hwn; ac os tafiodd efe gyrmmvynnsai: yiiiaith ar un amser, caS ganddo edIiw hynny, hyd yn ood j'w elynion, neu arddelwi ad-daliad. Ni ddichon neb fod yn fwy tosturiol wrth yr angheuus, nae yn fwy parod i gynnorthwyo, a hyany yn bcnnaf bob amser Ile byddp leiaf o ( ? foddion ? orfyn am nawdd, neu analluedigrwydd i ad-dalu. Y mae efe ?? dra g?as?ui?Pthgar mewn rhyfel aheddwch, ae nid yw yn fwy hy- ddysg mewn rheoli ereill nag yw yn barod i fod I yn wasauaethwr j'w wlad yn y ddau amgylchiad uchod. Y mae efe fwy gofalus i roddi gwir an- rhydedd j'w Wneuthurwr, nag i dderbyn anrhy- dedd gwladol oddiwrth ddynion. Efe a "yr fod y gwasanaethliwn.yn rhydd ac ardderchog, gart gael ei I wytho bob amser a gogoniant-didwyll, ac mai gwaith tra ofer yw ceisio yn awyddtis gaunlo]iae|li dynion, cyn bod yn sicr o gymmer- adwyaeth yr hwn ag sydd yu ffurfio pob calou ddedwydd o'r uewydd, ac yn dinnygu Tywys- egion. Yn fyr, y mac ere yn iselhau ci iiunan fel un a fyddai yn ystyried fod corph pcndelig- I aetli gynnwysedig rnewn gwaedoliaeth, end ei xnaid mewn ardderchowgrwydd rhiuvyedd. I fl.

I ADDYSGIADAU HYNAFIAETIL

[No title]