Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

P.EIENIADAETH YSGRYTIIUROL…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

P.EIENIADAETH YSGRYTIIUROL AR Y RIIIFEDI 6CQ. FE y"griffnodd loan yn y Roeg. a'r neb a fynno gael allan ci fedd w I, rhaid iddo gvfyngu ei hun i'r laith Roeg. Y llythyrennau yn yr Egwyddor Rocg. a dddnyddiçI yn ffigurau; ei llythyrennau oeddent yn gwahaniaefhu yn ei rhifedi oddiwrth yr Ilebxaeg a'r Llsdin y* n gystal ng mewn dull; am hynny pryd byniuigy nrae loan yn desgrifio amser, amseroedd, nod a rh!i?d!, ei ddar!'enwyr ydynt i gae! eu Uy?- o d rap-t l i-a gaii yi- l-  odraethu gan yr EgwyddorRoeg yn unig. Ys- grifenwyr Protestanaidd wrth ymadae! a'r rheol hmt a syrthiasanc i amryw gy f^iiiorriadau • hwy a g aw.-ant allan enw an ol y rhyfyddiaeth Ladin, ac felly a ddychym- mygasant fod loan yn ysgrifennu yn Groeg yn meddwl cael ei ddyall wrth ymgynghori a'r Egwyddor a'r rhyfyddiaeth Lladin hwy allsent yn gystal ddychymygu fod loan yn meddwl i'w ddarllenvyyr ei nod a'i rhifedi, &c. \yrth yr Egwyddor H-ebraeg neu nodau arwyddawl (hi- erogh/phics) yr Aipht yn gystal a'r Lladin. Yn llyn, fe feddyliodd rhai ysgrifenwyr Protes- tanaidd bod loan YllnwddwI y Pab wrth y gair Groeg Lateinos, am meddant y cair y rhifedi 666 yn y gair hwnnw yn ol y rhifyddapg Roeg; yr hyn sydd gamsyniad wedi ei greu gan anwybod-' aeth, neu pia frans; o herwydd [lid yw y sigma fechan, neu yr s olaf yn ol y rhifyddiaeth Roeg fyth-yn meddwl 200, oti(I yti unig 6; yngan- lynol Lateinos wrtlt y Tablau Groeg ni wna oud yn unig 470, ac nid 66G. Ysgrifenwyr eraill a gynnygnsallt broil mai Brenin Ffraingc ydoedd y bwystfil a welodd loan yn cyfodl o'r ddaear, oddiwrth ei enw, yn hytrach ei gyfenw, i Ludovicus, yr hwn wrth y rifyddiaeth Roeg, neu yr Egwyddor a wna 066. Y mae eraill yn profi yn gystal mai y Potb ydoedd y bwystfil yn codi o'r mor a welodd loan wrth y titl Lladitl sydduwcl1 ben y Vatican, Vicarius, Filii, Dei, am fod y rbifedi GGG yn frurfiedig o'r llythyrenau hynny, wrth y rifyddiaeth Lladin, lieu yrIg. wyddor. lean sydd yn dywedyd, rhifedi dyn yw y 666, gan feddwl rhyw ddyn anghyiFredin i gyfodf yn ol Haw. Y tio(I a gyfeiria at gynnifcr o lytliyr. ennau, mewn enw Groeg, y rhai paneu defnyddid yn rhyfyddol, neu yn iTsgurau yu ol yr Egwyddor itoel-, twu y Tab), a wna Guf). I Fe brofwyd fod y bwystfil o'r mor a'r bwystfil o'r ddaear, yn ddau fwystlil gwahanol, yn gweith- redu yn amryvViog i ddwyn i ben yr un golyg- iadau. Protestaiiiaid a ddywedant mat yr a w- durdod Babaidd a nodirwrtb ybwysdil o'rmdr, a bod y bwystfil o'r ddaear yn nodi allan Ludo- vicus, neu y gallu Gaticiaidd. Gadawer. hyn i esponwyr, a'r a ddywedant fod egwyddor- ion ac ymarferion Iihufain Babaidd yn cywir gyttuno ag ymarferion Ludoniaid Ffrainge, rhwng A. D. 800 a 107'2, tra y cynnygwyf brofi fod loan yn y Roeg yn llefaru am ddyn ang- hyffredinol, nod a rhifedi yr hwn (666), a gair yn llythyrenau ei enw, 3rix 01 yr egwyddor Rocg, neu y rhifyddiiieth. Uchel Faer (Chief Consul) FtTaingc sydd ddisgynydd Groegaidd, o Sparta, o'r Magnioles, yn y mynyddoedd yn agos i Misitra, a yrnvyd yno gan y V enesiakl yn y 17eg canrif; a yrrwyd gan y Twrciaid i Corsica, gyda hynafiaid Theo. dore, Paoli, -t'u pertliydisau, lie y cyimarthwy-* asant ryddid tan ffurf-ly wodraeth Lacedemonaidd hyd y flwyddyn 1736, pan, i ryddhau eu hunain oddiwrth drais pendefigaidd Genoa, h'NY a gy- hoeddasant Corsica yn wlad anymddibyno], ac a ddewisasant Theodore eu Brenin. Ar ei farw- olaeth ef hwy a ddewisasant y Cadfridog Paoli'n Frenin, damwain yr hwn, a'i gynimeriad, sydd dra Jjysbvs. Ludo^ic-us- XV. 0, Ffrainge a gyrn. hellodd Roegiaid Corsica i ddyfod yn ddciliaid y goron Ffrengig. Yn ol marwolaeth Ludo- vicus XV. Groegiaid Corsica a ddaethant yn amddiflfynwyr y Chwyldroad yn Ffraingc, yn ddiammau gydil bwriad i adferyd i Europe ac Asia gyfraith a rbyddid .1 „icedcrnonaidd, ym.1 llrost a gogoniant oesoedd a chenhedlaethau.—- Teulu Bonaparte ydoedd y mwyaf enwog o'r Groegiaid yn Corsica, yil ol yr etddo Theodore a Paoli, efe a ddaeth yii seren begwn Groegaid Corsica, yn gystal a Groegiaid Asia, Africa, ac j Europe. cl ail Wrth y digwyddiadau a gynrvmera«,int le dan Bonaparte yn ydeu? mlynedd diweddaf, a bwrvy eleui yn 1S02. Y Groegiakt dysgedig a gaw- sant allan nod a hii?di ei cnw 5GC, yn ol yr eg- wyddor Rceg o rifyddiaeth, yn cnw Groeg I Bot1lwparle. I Fe wyddai loan yn yw¡r nod a rh?i'edrr]!y- thyrenau yn emv y (1; anghvirrcdinol yr hwn y-proph wydai am da no. yr hwn a fyddat wrth yr egwyddor rifyddol Roeg yn GGG, o gantyniad nod ei enw ydynt ddeg llythyien. Yn enw Groeg Bonaparte y mae deg nod neu lythyren, y deg liyihyren hyn, wrth y Tabl Grceg, neu yr egwyddor o ffigurau neu lythyrenau, a wnant yn gymmwys 666, fel yr ymddeugjs wrbli y -rabl a g,,tiilyii:- Beta B 2 Omicron O 70 Nu N, Nu N 50 Eta E hir 8 Pi • P 80 Alpha A 1. Rho R 100 Tau T 300 Epsilon E flu", 5 ûô6 Chixis j -£ s. Bydde 1 i'r doeth gy fnf rhifedi ei ww 666, a nod y dyn, neu. y" rhifedi deg, ac fe wl yn eglur fod loan yn amlwg nodi allan Bonajarte fel, y bwystfil o'r ddaeaf, } r h\Vn fel y bwch gcifr garw Groegaidd, a lefarir am dano jan Daniel, yn dyfod o'rgorllewin, hob gyffwrddii'r ddaear, ac a ddaeth at yr hwrdd a'r ddau gorn, ac a'i tarawodd ac a dorrodd ei ddau gorn ef, ac a dyf- odd yn rhagorol, tua'r dehau, a thua'r dwyrain, a thua'r hjfryd wlad. Mai Bonaparte yw y dyn anghyffredinol^y prophwydwyd am dano a ymddengys ymhellach wrth y wraig a ddywaid loan, a feithrinwjd yn y dilTeithwch droi amser, amseroedd, a lunner amser. Ygair Groeg Kairon sydd yn meddwl yspaid o amscr o 666 o flynyddoedd ym m?g y I G roegiaid, a Kairons, gair Groeg o ddw?ri'f- edi, sydd yn meddwl amser dwbl, 1332 o uynvddoeddd, a banner amser 33. With ys- I grifennu Ti Kairon a hanner Kairon, bNNy a wnant 2331 o flynyddoedd. loan a ddywed y I byddai i'r ddau dyst (meddyliwn y ddau De3ta- ment) bropbwydo mewn sachliain 1260 o fly nyddoedd, yr hyn cymmerwch o 2331 o llynydld- edd, yr amser cedd y wraig-i arc's yn y (lift- ( eithwelj, a'r gweddill yw 1071, Y íhçydrlyn y gwrthododd y Pab siarterau Ffraingc, ac y daeth i fod yn anymddibynol; ac y daeth ef yn rhe- olwi- Asia, Affrica, ac Ewrop, ac y gosododd ef i fynu y goron dri-phig. Hyn a ymddengys wrth yr hyn a ganlyn: Pepin a Siarl Fawr, brenhinoedd Ffrainge, yn yr 8fed canrif, a roddasant i Esgob Rhufain y stad eglwysig, 300 milidir o hyd, a 100 o led, gan gadw y pen-argiwyddiaetii o hono iddynt eu hunain, a choron Ffraingc. Fe dalodd Esgob Rhufain ufudd-dod i goroll Ffrainge. hyp 1071, pan y gwrthododd Esgob Rhufain siarterau Pepin a Siarl Fawr, ac y cyhoeddodd efe Rhu- fain yn stad asiymddibynol a phen-arglwyddol ac yn ol pum mlVnedd o ryfel, a gydnabyddwyd gan Ffrainge yu stad ben-arglwyddol ac anym- ddibynoi. O'r flwyddyn 1076 daeth Esgob- Rhufain yn tVeithredol yn Poutifex Maximum, Rex Maximus, a Phiiosophus Maxintus, ac felly sefydiodd frenhiniacthddaearol a chyssegr-lyw- odraeth (hiarchy) ysbrydol, dros holl frenhin- oedd, esgobion, a phobl cred. Oddi yma;, os bydd i iii gyfi-if o gyhocddiad anymddibyniaethRhufain yn y Jlwyddyn 1701, i oes Pabyddiaeth ddechreu; ac nid o 606, pan roddctjd Phocas siarter i Esgob Rhufain weith- redu fel patriarch dros yr holl Esgobion yn ei holl derfynau ef, yr hyn ar y gorau nid oedd yn awdurdod ysbr-vdoll ond gwladol iddo; ac fe wyddis nad oedd uu Archesgob yn wybodus yn Itali hyd 1000. Y prophwyd Daniel, 534 o flynyddau cyn Crist, a arferjii yr un geiriau o amser, amser- oedd, a hanner amser, ynghylch arosiad y Nyrii, yn y diifeithwch ac wrth adael fod loan yn cyd-ddechreu ei brophwydoliaeth a'r eiddo Da- niel, y canlyniad fydd hyn, O Ddauiel byd Grist, 531 blw. Er genedigaeth Crist, 1802 2336 Y wraig yn y difleithweh 2331 Gweddill, 5 Cymmenvch y 5 gweddill allan o 1802, ac fe ad 1797, ar yr hon unig flwyddyn y peidiodd y Pal) a bod yn auymddibynol Arglwydd dros Rhufain a'r byd. cristianogol, trwy alludyn, nod a rhifedi enw pa un yw y dyn tlllghyffreùinoI Bonaparte. Oddiar 1797 nid yw y ddau dyst yn pro- phwydo mewn sachli-aiii; y wraig a ddychwelodd o'r diffeifJiweh; a'r Chixis, neu y (lyti Groeg- aidd, a barodd i anghrist a'r ddraig goch beidjo ag eriid y ddau dyst a'r wraig a Chatholiciaid, j ProteíÚalJiuid, Mahometaniaid, ac luddewosi, a !-ailaiit yn awr garu y uaill y Hall,, yn ol cyfraith Crist, trwy yr hon y gwneir pawb yn rhyddion. Loenua. 11 -——— Graikos.

6 I i6Y GWIR BENDEFIG. I

I ADDYSGIADAU HYNAFIAETIL

[No title]