Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

P.EIENIADAETH YSGRYTIIUROL…

6 I i6Y GWIR BENDEFIG. I

I ADDYSGIADAU HYNAFIAETIL

[No title]

News
Cite
Share

iri»i>iinmft»iH'i iiMihiwimmm ,5J ?ar7<?? o JV??'o? JL?/M?/;? §c. SADWKN, 22. Daeth fsdweinydd i'r Tywysog Swartzenberg i'r ddir^s ddoe, yr hwn a ddygodd yr un hys- bysi h ag a ymddaisgcsodd-y 11 y Llysugta It p,rer("A, ynghJkh fod Bonaparte wedi rhoddi rhun i fynu i'r Cadpen Maitland, o'r Belero- -nun. 1'1' ílOp"u .na:¡haou, 0 r e cro- phon. Eithr nid ydyrn wedi derbya hysbysiaeth yfchwanegol ar y pen hwn. Nid oes nebcennad- iaethau o'r newydd wedi eu derbyn. Acluvynir yjrf llyradost gan ysgrifenydd mewn un o'r papurau boreol, am na. fuasai prif swyddog Rochfotf, yr hwn a wyddai fod Bonaparte yn y Belercphon, yu myoed" ar ei bl, ac arddelwi ei berson yn enw Louis XVHL Ond nid ydym yn meddwl y buasai'r Cadpen Maitland yu ystyried hyn yn gyfryngdod addas rhyngddo ef a'i garcharor, ac o ganlyniad, na foasai efe barod iawn i gydsynio a'r cais. G vvir yw fod ei Fawrhydi Louis XVIII. ar waith Bonaparte yn tirio yn Ffrainge, wedi gyrru allan gyboeddiad, yn yr hwn y gelwai efe Napoleon yn -wrthryfelwr ;»c yn fradwr, gan "vvahodd ei ddediaid i'w gynnorthwyo i'w ddala. Pa fodd bynii^g, nid oedd hynny ond ,peth a wnawd ar ifrwst, pan glJwyd gyntaf am y dig- wyddiad annisgwyliad wy, ac ymddengys bod ei Fawrhydi wedi cyfnewiu ei farn yn ei gylch ac nas gellir ystyried Bonaparte amgen pennadur anymddibynol, fel Ymerawdr Elba, ac ar v cy J'r if hynny nid oedd arnp rwymau tfyddlondeb II i neb o'r Pennaduriaid Ewropaidd. Trwy fyned i'r Belei-Qphoit y Yrac wedigosod ei hun mewn sefyilfa carcharor rhyfel yn nwylaw'r Llywod- raeth Frytanatdd; a chyda hi, ac nid gyda Bre- nin ifraingc, y mae ei dynged ef yn gorphwys. Ac, yn yvifpnid ydytti yn deall y gallaiei Fawr- liydi geisio cyimriwvnas m wy dinystriol nacheisio meddiant o berson Bonaparte. Ni ddichon ei Fawrhydi faddeu iddo, ac a feiddia efe ei gospi ? Tebyg yw y byddai t'r niweid lleiaf i'w bcrson glwyfo meddyliau'r fyddin Ffrengig, ac ysgat- fydd, falchder y genedl Ffrcngig; ac o g-itilyiiiatl nid cyfeiliion Louis XVIII. yw'r rhai a ewyll-, ysient roddi person Napoleon il%v feddiant. Yn y papurau Ffrengig a dderbynwyd ddoe, dywedir fed tref Vitry-le-Franeais, wedi cynnyg gwrthwynebu lluoedd Bavaria a Saxony, eithr bu'r gwrthwyneb'uvd yn hollol aflwyddianrius; oud y mae un o'i pheiitrefi wedi dioddef llavyeF yn yr yrnosodiad. Mewn Hythyrau cyfrinadlOl o Tours, hysbysir fod dwy gatrod o'r fyddin Ffrengig wedi rhuthro ,i g we-( I i i' l iut l iro i mewn yno ar y 12fed o'r niis hwn, yr hyn a ain. dodd y (rigoiicn it braw ac ag arswyd. j'arcdil y llefau fvc I'I,/iipa'cu!' boll wyr cyfrifol grynu. Diilancdd. yr iioil arwyddion gorfoledd cylfredin a fwynhaid o'r blaen mewn niunudyn tynwyd y bancraugwynion i lawr a gosodwyd rhaitnt.iwyneulipoedd. Yr oedd bygwthion, crochlcÎsiau, a Hef?u cynddeniog't?-ydd' yn dad- sai)) tr?y'r hcotydd. csuwy d di-ysau'rt.t i a bt-aw sain trwy'r heolydd, cauwvd drysau'r tai, a braw cedd yn teyrnasu vmhob He. Brysiodd y llu- oedd y rbi'a gyf;:crih?yd gan 400 o wyr"o bar- thau ererll, i iysdy'r dref, tynnasant y faner wen > lawr, gosodasaist yr-un drilliw yn ei lie "an ddwyn baner drilliw arali gyda bonllefau dyh- r/rrllytlar hydyr heolydd". Wedi hynnyaeth- ar.t i oiiwiho am yr holl faneral1 gwynion ag ] 1 r I oeddy.it yn y li^uestri y nos o'r biaen, a thor- ]as?nt.h\'y yn ddurtuiu gyda chynd(hrcdd an- rha?thoL Ac y-? olaf, actnant i yspeilio; cyfeir- wyd xu cvnddaredd yn erbyn rhai masnachdai a i -wyd (-u c,' yiiei,[)yii rhai a r, o'i- 4li,i?"-)Ii<)il ?c %I-e(ii )'S- Term fryrnig drrs rai oriau adsef) dlwyd tawe!- wcii o'r diwedd. ilineiiau. nchod derbyu- j<1m fod gvi v r y bad, y rhai a gymrcerasant JJomiparte o » r llong Frytanaidd pan nesasant atfo, wedi gwaeddu allan dali gwaith, Five | E iij'C/'eur !—efe a ddymunodd amynt fod yn ddlstaw.Arcsodd dros ychvdig ar fwrdd y 1 d 1. .1.. bad nen r longlg, gan rodio a'i ddwvlaw ar fi gofn, ac wedi hynny disgynodd islaw'r hwrdd. fconnparte yw yr unig aelod o'i deidu el ag sydd yny Belerophon.—Gazette de France. Rhoddwyd Valenciennes i fynu i'r Brenin ar y 15fed. Y vnae'r Trysorfeydd Ffrengig yn gostwng—y Consols f; y cant ydynt GOJ. Yr ydys yn parotoi yr ystafelloedd goreu yn y 1 \Vr i dderbyn riiyw garcliaror enwog, a thybir fod y rhai hyn yn cael eu bwriadu i Bonaparte; eithr y mae ereill yn meddwl y gyrrir ef i gastell Dumbarton, yn yr Alban, neu i Sheerncss. CorphoHr 30ain catrod o'r Meivvyr Gwydd- elig yti y mis canlynol. Y mae 12,000 o fihvyr Prydain wedi cael gorchymyn i hwylio, neu y maeut yn awr ar eu cychwyniad, tua Ffrainge rhifedi> Brvtaniaid ag ydynt i fod yngiiymmydogaeth Paris yw 20,000. Bore dydd Mercher tra yr oeddid yn d wyn das o geirch o-'r ydian i'r ysguboi* ;-r dyddyndy Ferryden, yr oedd adargi dra diwyd yn llyngcu I y llygod ymhen hanner awr efe a ddechreuodd cnwydu, ac o'r IS'llygoden a ddaeth o'i gylia, rhedodd saith o honynt yrnaith a diangasant! -Tj/ne Mercury.