Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

Advertising

Newyddiofi Lhmdain, fyc.'I

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

GWENER?Gl. I I BONAPARTE WEDI RHODDI Ef IIUN I FYNU PIt ANRHYDEDDUS GADPEN MAITLAKD, O'R BELEROPIION. J Bore heddyw derbynwyd cennadiaethau yn y I Morlp, oddiwrth yr Aurliydeddus Gadp. Miit- land, o'r Beloiophon, o 74 manguol, yn hyshysu fod Bonaparte wedi rhoddi ei hun i fynu yn wir- foddoi iddo ef. Cyhoeddwyd yr bysbysiaeth hwn yn y piydnawn. Llysargraff Anarferol Lhmdain> C, () n PI-1. 21, 1815. DYDD G WEN Eft, GOKPH. 21, 1815. Sicnddfa DramoTj Gorpk 21, 1815. Cennadiaeth, oli- hwn y mae'r hyn a ganlyn yn bigion, a d derby a wyd y dyddhwn oddiwrth Isiarll Castlereagh, a aniserwyd Paris, Gorph. 171 ISIJ:- Wedlgorphen fy nghennadiaethau o'r amser- iad hwr, derbyniais yr hysbysiaeth cydfynedol oddiwrih y Llywodraeth lion: (CYFIEITHIAD.) -1 I M?dwyfyr anhydedd i hysbysbu i'ch Ar- icrlivvdiiaetli, fod Napoleon Bonaparte, o her- 1, wrddna allasai ddiangc rhag y gwib-longau I Brytaiaidd, neu rhag y gwilwyr ar y tir, wedi myne< i'r llong Frytanaidd y Belerophon, Cad- ) pen Kaitland. I Meddvryf yr Anrhvdedd i fod, &c. I ¡ (Jrwyddwyd) Lr. DucD'OT?ANlE. I I'w J'rdiiasolrwydd ?,-??? ??r.?.C<??{'Mg7< I Hysbysir y digwyddiad hwn mewn modd swyddol mewn liythyr oddiwrth Br if S wyd dog Llyngesol Rochfort, yr hvvn a TgrJfcnwyd ar y lofed o'r mis hwn, gan ddywedyd fod Bona- parte wedi methu diangc rhag y gwib-longau Brytanaidd, ac o herwydd hynny aeth i'r llong dau-hvvylbren Epervier, gan hwylio ynddi yn uinongyrch tua'r Belerophon, yr hon oedd yn yr angorfa, a rhoddodd ei hun yn wirfcddol i'r Cadpen Maitland. Ychwanegir, end aid mewii modd Swyddol, fod yr o!af wedi addaw ei dros- g!wyddo i Frydam, gau ddywedyd ei fod ya sicr y byddat'r Dy?-odraeth Frytanaidd fodd!Ofi sicr v byddai'r L!y wodraeth Frytaaaidd fodd Ion ?t'w dda?fon i ba iehynnag ag yr ewylh-?ia!. Dyma'r parch mwyaf a allasai efe roddi i Da el- I frydedd Brytanaidd, i'j, aml v g,,act m-,?, Y,a f ol i ymddiried ynddo. 'f mae }T 0'1 fod yniddiried ynddo. Y mae yr hanes o'i fod efe vii eio, meddiant ni wedi cael ei gadarnhau, orid pa fodd vi, tup, atto rhagllaw sydd arnheus. "Cyhuddir y Lly wod- raeth Frytanaidd yn dra anghyfiawn, o'i ollwnn- yn rhydd o Elba, ac o herwydd hynny nattisriol yw meddwl y bydd ein blavnoriaid dra gofnSns i'w attal i ddiangc dnchefn. 0 lierwydd paham danfonir ef i Locgr, neu feï cedwir y" n y llong hyd oni itn-yper, y Cyngreirwyr yn ei gylch. Nitt yw efe ddeiiia'd i i neb o'r galluoedd Ewropaidd r.ia oes arno rwymau ft'yddlondab i Ffraingc nac i Brydaii!) F'ii,a ,,r,c i)pc I ) r nac i un wlad arall. Fel merawdr Eiba, y mae efe mor anymddibynol a'r Pennadurinid ereill. Ac yn ol cyfreithiau gwledydd y mae gallu neu rym milwraidd gortrechol yn sylfaen i hawl; nid yw'r Pgnnaduriaid cyfiinol aftebol i un gyfraith arall, nac yn cydnabod un frawdle goru wch hyn ar y ddaear. 0 ganlyniad j gallant faddeu-¡ùdo £leu ei gospi, yr un a fyniiont, heb fod rn attebol i neb ar y ddaear am eu hym- ddygiad. Cesglir yn gyli'redia gan y mwyaf cymhedrol mai carchariad dros. fywyd yw'r dynged a ddigwydd i'w ran* Ni's dichon ddif- gwyl tynerach triniaeth na hyn, jiyd yn oed oddiwrth haelfrydedd Brytanaidd. 0 herwydd paham dyv/ed rhai, fod ganddo reswm i felldith- io'r p,3tiu a'r cleddyfau a arbedasant ei fywyd yn y fath fodd rhyfeddol Jawer gwaith. Myn- ych y disgynodd Tywysogion anghail ac all- newrion oddi ar eu gorseddau i dielulio allan weddill eu dyddiau mewn daer-dai, ond anfyr*'ych y gwelwyd Cadpenifikl enwog yn gorphen eu dyddiau mewn modd mor anghydweddol àg ystod eu bywydau a bydd yr ysJyriaeth-o hyn yn bryf ychwanegol i ailonvddu ei csnswythvd mewn caethiwed. focl gan bapurau Paris fod Lucien, Louis, a Jerome BOllflpartewedi cad eu daia, eithr aid yw yn ymddangos fod vr hanes hwn yn gywir Y r eedd Madam Louis Bonaparte i adael Paris bore dydd Llun, ar yr hwn ddydd y daetlt Brenm y Netherlands i'r brif ddinas honno. Aeth y Maeslywydd Ney o Lyons ar v nfcd tua Switzerland. Tra yr oedd efe yn Lyons, gwaeddivyd lawer gwaith lie y cdywai efo, N i- a'r bradwr." Bu cryn dprfysg yn Pansaryr IGcg; cynnuU- odd am<ryw drigciion yma ac accw, gan ddwyu blodau, y rhai a d?bid oeddynt ar?yddion j ddynion aaffyddlon i ymgynnu!!? a dywedwyd rhai geinau a gyfrifid yn dramwyddus gan y gof- gorddion • canlynwydy goiriau gan weiihredoedd, a chynnyddodd y luaws a'r fer/Vsg _• clywyd rhat ymadroddion bradwrus, eithr dihangodd y pnf derfysgwyr, oad yr oeddtd yu OfBi y hydd?t i'r del-f)?-crw?- oiid V-r oecldi(I ofiii N- I)vc,clai i'i, byddai i ddiwydrwydd y swyddogioa dinasaidd i adferu a chynual tawelwch; dalwyti dau ddyu y rlial a reddwyd i gadwriaeth prif swyddogfoa y ddinas. Derbyniasom bapurau Ffraakfibrt i'r lofed, ac eiddo Brussels i'r ]9? o'r nus hwn. IFvs- bysant fod amryw o'r amddiffynfevdd Ffren? fod aini,w o'r iiii d diii' ??i f ei,( I d F f reti ,i!? ar y cvfriiiiau go-led0?()l c.-?t cu rhoddi i fynu ya enw Louis XV?I. eithr dangcswyd anfoddlonrwydd mewn llawer o barthau, gany trigolion i'r Crngreirwyr; drwedir fod tr!go!ioa y pentrefi mewn gwahanol faanau yn gwneuthur yr hyn oil a allent yn erbyn eu goresgynwyr, megis cau'r flnoii, lluniacith. af- rwyddhau'r ffyrdd, ac weithiau liosgi eu tai (>[1 hunain, fel ua byddcnt at wasanaeth v byddin- oedd cy funol. Cychwynodd byddin Switzerland i Ffraingc, i'r diben i.arrkidiffyn eucrtiiniau eu hunain rhag ymosodiadau'r byd"d:noedd Ffrengig, ac hefyd i iioddi.,r trigolion eu huaaia rhag gor- mes eu cydwladwyr arfog. Cyfedodd y trysorfeydd y bctre hwn gym- maint ag tin y caat; priodolir hyn i'r hanes Y:1g- hylch fod Bonaparte wedi i-holddi ei hunan i fyuu. Yr ydym yn deall fod ei Uéhder Brenhinol Dug Kent, yn bwrladu myned o'r wlad hon i dreulio riiii blynyddoedd ar y Cvfandir, i'r diben i gynnal ei deulu yn rhattach, fel y byddo i'w amgylckiadau bydol fod yn well ya y wlad hon gotidus gan lawer i feddwl fod. hyn yn angen- rheidiol, o herwydd fod ei Uchder Brenhinol n ducdd mor haelionus, ac nad yw wedi myned i 'atugylchiauau cyfyng o achos by wyd rhrKiresg;; r ac afradlon. ond ya hytrvkch,n achos liaelfrydedd ei gal OIK