Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

Advertising

Newyddiofi Lhmdain, fyc.'I

[No title]

News
Cite
Share

1 "i u, co. Y mae papurau Paris yn dyfod Fiyd attom yn awr bob dydd. Cawsom y rhai/am v 17*eg y bore hwn. Y mhlith amryw bethau ereill cyn- j iinvvsatit Jytljyi,, a amsenvyd Orleans yr 1 leg, oddiwrth Davoust Penciwdod y fyddin Ffrengig° ar lan aswy'r Loire, at y Cadfridog La Marque. yn yr hwn y dywed efe fod y cynnadleddwyr dros y fyddin a adawyd yn Paris "wedi myuegu iddo ef y cynnygion a wnawd iddynt i dueddu'r fyddin i ymostwng i'r Brenin,; gan annog y mi!- wyr i gydsynio a hwy. Sylwir gan yr argraffied- ydd mewn modd cywir, fod y Ilythyr hwn yn gwrthwynebu'r hanes a daenasid yn ddiweddar, sef bod y fyddin wedi rhoddi ei hun i fynu i awdurdod y Brenin yn ddiattlmodau, gan ych- wauegu fod hynny yn hoUola?ghyttuuol a diog- ehvch y wiad rhagllaw, 0 herwydd pe ymosh'ng- a,sai'r yn y modd hynny, eglur yw y  gwrthryfel y byddai iddynt dorri, albin mewn gwrthryfel y cyile cyntaf a gynnygai iddynt. Nid oes son ymheliach am yr hvii a ymddangosodd yn y Mo- niteur ar yr 16eg, sef bod Suchet a'i fyddin wedi rhoddi eu hUllaΡ) i fyrnl', ac am hnwy. Yr vdym rhoddi eu hunaiii i fyrm, ac am hynny. yy ydym yn ystyried y newydd yn gyffelyb i'r hwn a fy- negai bod byddin y Loire wedi rhoddi i fynu yn d-diarnmodol. Y mae diffyg hysbysiaeth YIJg- hylch trigfa Bonaparte a sjrmudiadat> byddin y Loire, wedi peri t lawer o ddychynimygion gyfodi ym meddyliau, dyuion yWlad hon, ac nid ych- I ydig yw rhifedi y ï'h-t15rnt yo ofni nad yw ydig yw rhifedi y rhai ?dyntyn ofm na d yw pethau yn myned rhagddynt yn Ffraingc megis agydymunid. Er fod gennym hanesion o Or* leans i'r mis hwn, nid ydynt yn son am y fyddin honno; eithr taenwyd yr lioll hanesion yn-hyleh ftoedigaeth Bonaparte o Rochfort, ac -oc' fort, c ereill ynghylch ei gynnygion ailwyddiannus i Hoi oddi yno, i'r diben i dwyllo y cyffredin. Dy. wedir yn awr ei fod efe wedi diangc o Bourdeaux, mewn llong o'r Americ: eithr tebyg yw fod y son o'r un naUtfr, ac wedi cael ei gyhoeddi i'r un diben, a'r Ultoedd chwedlau ereill yn ei gylch ef. Dy wedir nad yw'r Pen nad uri aid i adael Ffrainc nes bydd'o'r Urcnin wedi cael ei gororvi yn Rheims. I Ilysbysir hefyd fod- Davoust yn ei lythyr at Lamarque yn dywedyd fod trigolion La Vendee yn cynnyg ynuino a phleidwyr Bonaparte i'r di- beu i wrthwynebu pob cynnyg o eiddo'r Cyng- reirwyr i adsefydiu'r Bourboniaid ar orsedd Ffraingc, neu, megis y dywedant, i rannu rtiyiv gymmaint o diriogaeth Ffraingc rhyngddynt. j Mynegir yn swyddol fod rhai dydoliadau o'r milvvyr Ffrengig yn Angers a Tours, ary Loire. wedi ymostwng i Ly wodraeth y Brenin; ond nid oedd y rhai hyn yn gwneuthur i fynu ran o'r fyddiu F irengig o'r tu hwnt i'r Loire. Gyrwyd allan gyhoeddiad gan yr Ymerawdr Alexander cyn ei fynediad o Vienna, i drigolion Ffraingc, yn yr hwny mae ei .Fawrhydi yn Sylwi ar uchelfrydedd Bonaparte, yn neillduol ei waith yn goresgyn Y merodFaeth -Rwssia, pryd y IIwyr orchfygwyd cf gan 'ddewrder a y Rwssiaid. Nid .yJrcyhoedd- iad hwn yn amlygu neb o fwriadau ei Fawrhydi ynghylch 11} wodraethlad Ffraingc rhagllaw, F f ra i ii-,c eithr ymddengys mai dinystr ar ly wodraeth Bonaparte yw yr unig beth a olygir ganddo. Ar y lSfcd hwyiiodd yr fioll drosghvydd- long-au a ddacthant yn ddi.veddar o'r Americ i Deal, tuag Ostend, a'r rhannau cyntaf o'r cat- rodau 3edd, 5fed, 39ain, 41ai:?, a'r 88ain. Ifysbysir mown 1 jythyr o Carthagena a ysgrif. enwyll Mehelin 20, fod brwydrau gwaedlyd wedi cael ei hymladd rhivug Llynges Americ- aidd Lie eiddo'r Algiers; ar y 19eg dygwyd ffreigad i'r llorigborth hwninv, yr hon a elwir Miranda, o 44 mangnel. Digwyddodd y frwydr ar yr IGeg, rhwng y ffreigad uchod o Ci(i(IO ac un antll perthynol i Unol Daleithau yr Americ, yr lion a barhaodd dros un awr; vr oedd 04 o wyr y llong Americaidd wedi cael eu Hadd, ac ychwaneg ua chant o'r Algeriaid, ac ym mysg étb.1 y JJyngesydd ei hun. Yr oedd y Uong a y.«gafaclwyd yn cynnwys 500 o wyr, ac y mae iiiewu cyllwr lied dda ond bod ell hwylbrenni a'i hwyliau wcdi cad eu dryllio yn fawr, Ymladdwyd brwydr arall ar gyfer Penrhyn Palos, yr hon oedd dia: gvaedlyd, ond ni wyddys etto pa fodd y irodd aiian. Terfynu- y Ilythyr trwy amlygu gobalth y bydil yr Americiaid* alluog, i gadw'r- Algcriaid yn ca a gwarchae arnvnt; ac y bydd HongaUnSw;e<ieu ac ereill i'r rhai y mae'r yi medru iiwylio ar hyd Mor y Caneldinj u ddirwystr. Dydd.Iau diweddaf dalwyd Shark^ o bump troedfedd o hyd yn yrnfon Orwe!, yr hwn a ddangoswyd i'r iiiaws yn Ipswich ar y clyddiau canlyuol.

[No title]