Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

ME It CIIER, 19. Bore heddyw derbyniasom bapuiau Ffrank- ffort i'r 12fed ac eiddo Brussels i'r 16eg o'r mis, hwn. Yn vr hanesion o Alsace uchaf darlunir cychwyniad y Cyngreirwyr ymlaen yn y part!) hynny o Ffraingc, a dywedit. fod llawer o drefi wedi cael eu liosgi yn y tueddau hynny o aohos gwrthwyncbwyd y trigolion i'w goresgynwyr, a dywedir fod ymrysson anghcuol wedi cymmeryd lie yn Muhlhausen galwyd byddinan o filwyr Awstria ynghyd yno ar un prydnawn a chafwyd fod banner cant o honynt yn eisieu; ac wedi chwilio yn fanwl cafwyd cyrph rhai o honynt. Darigoswyd y rhat hyn i'w cydlilwyr y rhavoedd- ynt gynnulletlig; a sylwodd y rheohrr fod yrn- ddial am y weitlired erchyll hon i berthyn i'r gwyr. Y canlvniad oedd i'r drcf gael ei. an- rheithio a'i llosgi, yr hOll oedd mor enwog am ei ihiw-wctthtau. A dywedir fod pentrefarall wedi cael ei lo^gi, trigolion yr hwn a gynnygasant i rvvystro'r Awstriaid a'i cydymdrechwyr. IIeddyw yn y bore derbyniasom bttpurau Paris i'r 17eg o'r mis hwn, ynghyd a'r Moniteur am y 15fcd, yr hwn oedd yn eisieu. Hysbysir gan yr olaf fod Y fyddin ar y Loire wedi ymostwng yn ddiammodau i awdurdod y Brenin. Ond am fod y Moniteur wedi cael ei ddiosg o'i gymmeriad swyddol, a Llysargrafi" wedi cael ei drefriu gan y LSywodraeth yn el Ie, nis gellir rhoddi mwy coel iddo nag i'r papurau answyddol ereill Ac y mae yn ymddaugos yn tlra hynod fod y newydd hwn yn y Moniteur fel hysbysiaeth a dderbyn- wyd yn Paris ar y 1-jeg, tra nad yw'r Llysargraif swyddol am y 14eg a'r lifed yn son dim am hyn; ond er hynny dichon nad yw'r papur hwn wedi cnel ei drefnu i fynegu neb newyddion namyn rhai swyddol, sc o ganlyniad dichon y newydd fod yn wir, er nad yw'r hysbysiaeth swyddol wedi cyrhaedd y bvif ddinas. Nid yw'r Llys- argraff diweddaf o Paris yn cynnwvs neb new- yddion, eithir fe'i llenwir ag ordinhadan a gosod- ediI ,aethii'r Brenin, ynghylch goilwng ymaith ae.Iodau'r ddwy ystafeil, gahv ynghyd aelodau'r Cymdeitlmsau Etholyddol, ac enwi rheohvyr 1 1 ,) 1 I A ,1d.! i'r gwahanol daloithau, ynghyd a swyd dogton ereil!. Argreffir y Llysargraif swyddol ar bapur-len bedwar plyg yn swyddfa'r Moniteur gan yr un cyhoeddwr, sef Agasse. Ymddengys mai diben II ei sefydliad yw gochelyd yr unghylleusderau cydfynedol a chynllun y Moniteur, yn yr hwn yr oedd pob math o newyddion a sylwadau yn gymmysgedig, ac yr oedd tybiau priodol y cy- hoeddwr yn fynych yn eu cynitiieryd yti-ile meddylian'r Liy wodraeth Ffrongig, trwy awddr- dad yr hon yr oedd y Moniteur yn cael ei gy- hoeddi. Pan ystyrio ein darllenwyr y sylwadau a wnaethom yn fynych ar gynnwysiad y Moni- teur yn yr amser a aeth heibio, parod fyddant i gydnabod addasrwydd y trefniad hwn. 01.. ddengys fod cyimadleddwyr y fyddin Ffrengig yn a roi yn Paris, ac ymostyngiad y fyddin hon i'r Brenin yw swm y newyddion diweddaf, meddant, a dderbynwyd oddivrrth y Maesly- wydd [Javoust, yr hwn sydd yn blaenori ami. Nid yw'r papurau hyn yn cynnwys neb newydd- ion uniongyrchoi yn ei chylch wedi ei mynediad dros y Loire. Aeth blaen-fyddin y Prwssiaid y rhai a drefnwyd i Sylv.i ar ei synimudiadau i Orleans ar y 13eg. Yr ydys heb newyddion pendant etto ynghylch trigfa. Bonaparte; eithr dywedir gan uii o bap- urau Paris, Os yw yr lioll lianesion yn ei gylch ef i'w credu, y mae efe nid yn uuig j'n Rochfort, ond yii Dijon, a Lyons, a phob lie a rail. Arglwydd Casthreagh sydd yn blaenori ar yr eisteddfod ag sydd yn rheoleiddio ac yn codi arian ar y Parisiaid tuag at gynnali.aeth" y llu- oedd cv funol. Nid oes son ymheilach am y dreth a osodwyd gan y Mac-s!y wydckiilucher. "<? 3M?V _— Neithiwyr derbytswyd paptira'u PlWyiVi'dd, am y 3.8fed o'r iiiis Iiii-ii. Inniad o ysbryd gwrthwynebol amryw o drig- olion Ffr^Uvgc i'r Bourboniaid; canys dywedir fod bycl(i*t aid yn cychwyn tua Charlc- vile, -L" T '¡J.ri.J '1) 1 eu VIe, JlC¡¡,iO' '.1' J ,y¡;r; g'-OIlC'Y, cynn;:gw y( cu gwrthwyncbu gdn g'o?ph 0 filwyr y rha! a wnaed i fynu yn bonnaf 'o Osgorddion G wladwriaethol, eithr maec1dwy<1 y Ffrangcod yn ehr?ydd? a gyrwyd hwy ar ffo, fel y gorfu amynt ddjangc am eu heinioes dros y Maise. Y mae byddin | gadarn o Rwssiaid i uno a'r Hessiaid Riewn lie pennodo], ac i gychwyn oddi yno yn nijion- gyrcn tua Rheims. Trigolion y purth hynny o Ffraingc^ig ydynt w.edi arfogi, ydynt yn bwrw yma 1 th eu harfau, yn Uyahwe 1 yd ad re f, aC aeiryw yn .gwisgo'r hcdrosyti gwyn ond y mae r'haglawiad yr amddiffynfeydd yn gwrthod cynnadleddu a chennadoii y Brenin. Cynnwysir- cennadiaeth yn LIys--<trgralT neith- iwyr oddi wrth Arg. Stewart, dailuniadol o gychwyniad y rhan iiynny o'r fyddin gyfunol I ag y perthyna ei- Arglwyddiaeth iddi,—yr hon sydd yn awr wedi cyrhaedd Paris, wedi cad o honi ei gwrthwynebu ar hyd yr holl ifordd; ymosododd y gwyr ag ydynt (tall reolaetii ei I' J. l^chder Ymcrcdrol yr Archddug Ferdinand, o I Awstria, ar ors.af amgaeredig y Cadfridog La Courbe, ar y f8d, yr hon a enusllvvyd, a choli- odd y geiymon ynghylch mil o wyr l1ebbw am- ryw Swyddogion. j Rhoddwyd B!amont i fynu yn cnw'r Brenin i'r Awsh'iaid; tua Rouge maedduyd mintai o'r trigolion arfog ag o-eddynt wedi ymfyddino yn erbyn y C Rhuthrodd amddiffynfa Strasburg ar y 9fed ar ran o'r fyddiu gyfunol, eithr gorchf}-gwyd.hm y a gyrwyd hv,y yn ol i'r amddilfynfa. Mewn ymgjrah arali cymmerwvd pedwar mangnel oddi ar y gelyuion, a gorch- fygwyd hwy gan gymmeryd amryw garcharor- ion, a dywedir fod gan yr Awstriaid gallt mil o arfogion, heblaw y rhai ydynt yn gwarchae amddiffynfeydd.

Advertising

Newyddiofi Lhmdain, fyc.'I

[No title]

[No title]