Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

Advertising

Newyddiofi Lhmdain, fyc.'I

News
Cite
Share

Newyddiofi Lhmdain, fyc. 'I DYDD MAW it TIT, GORPII. 18. BAETH papurau Paris am ddydd Gwesier a dydd Sadwrn diwetlclaf i law. y maent yn ^wrthddywedyd yr hanes am ddaliad Bonaparte; ytnddengys bod y dywcdiad hefyd am ymroddiad i fj^iiu y fyddin Ffrengig cyn ei hamser. Fe ym- ddcugys fod rhan fawr o lioiiynt yii parhau glynu V >rth Bonaparte, aC ni fynallt goeIio ei fod ef yn llochfoi t. Y mae ya debygol eu bod hwy yn Svvybod pa le y mae efe. Y mae y fyddin wedi yned d-rosy Loircyn dri chorph; ac yr oedd y Cyngrcirwyr i (roed i incwu i Orleans ar y ^hoddiad i fynu warcbglawdd prisfawr Lile ar y 12fed a swyddol gyhoeddir. Yr oedd yr Aws- I triald i fyned i mewn iddinas Lyons ary IOfed; » Vr oedd Suchet wedi cilio o'r ddirias honrio a Jfiyned rhagddo i'r gorllewin; yr ydym yn tybied tUno i'r fyddin o'r tu ol i'r Loire. Amiens a Vincennes ydynt wedi ymostwng i ouis XVIII. Y mae Biucher wedi cydsynio i leihau y gorfod-dreth a o-sod wyd ar Paris, yr hon Jdd i'w thalu yn dihry ran, un o'r rhajiau a dcrbynwyd ganddo eisoos; fe'i gwnawd i fynu itlin y prif ddinaswyr, yn cynnwys y march- a.tawvr arianwyl' c"fl'eHhwvl' ysgrifenwyr, k .r ¡-, fr arianfasnachwyr, y rhai a ddcrbyniant fren- d rwymiadau i'w galluogi i dderbyn ad-dal- ) | oddivrth y (iiii,,Asy(ttliott yi, It Y I I achos gofidus y pontyddj y rhtti a lygwfhid 1 I, eu llosgi gan Blucher, wedi symud trwy ddiiead yr en\Vaa mwyaf tramgwyddus oedd arnynt; y pontydd Jena ac Austerlitz ydynt i'w henwi, y* naill yn Le Pont des Invalids, a'r Hall Le Pont dé Jardiu du Iloi. Aberthau mwy o lawer ni a feddyliwn aofynirodtliiVi th Ffranigc. M. D'Alo- peus a drefnwyd gan Yrneraudi' Rwssiayn ithag- law Lorraiiie. Os yw y mynegiad hyn yn gywir fe gyfiawnha y dyt) c fed y Cyngreirwyr yn I rnyfyrio am rauu Ffraingc. Meddiant o rai o'r cyfftn daleithauvyn gystal a'ir gwarchgloddiau, a eiiir ei ystvried yn angenrheidiol i lonyddvvch a diogelwcli Ewrop. Y mae. y Moniteur wedi peidio a bod yn Bapur-len Swyddo), ac y mae Llys-argraff i gael ei gyhoeddi ddwy waith- ya j,-r fel yn Lloegr. Y l'idfyncyntaf o'r hwn a ymddangoscdd ar y 14eg, Y mae yn hysbysu fod aelodau ystafeil .CyiiddrycJiiolwyr "y bobl, y rhai yn y! ystafei! ddi?eddar oeddent yn unig 2g?, i gael eu Uiosbgi i 3% i'w gwnenthur y? gyfrwng mwy ad das o flhl y cy?'redu!. Yn gyssylltiedig a'r gosodiad y mae cofrce o ahiryw bennu y freinsgrif y rhai sydd i'w hadoiygu gan yr Ystafellnedd. Pris-y trysorfeydd ni osodir i lawr fel arfercl, o herwydd ni wnied dim gorchi. ivy!ioii (-yt:oe.(I(I; yr hyn a achlysurwyd, fel y dywedir, gan ddymuniad i adennill y swtn o bymtheg rniliwn a anghyfreithlon drosglwydd- wyd trwy osodiad Y merodrol er budd perswh godidog. Y mae hyn yn amlwg gyfeirio at ryw dwyll Ymercsdrol a arferwyd gan Bonaparte i gyfodi swm o arian ef aliai yn barataol i'w fTo- edigaoth yr hyn y niae'r Uywodraeth yn pender- fynu ei ddiwygio. Fe ddy wedir pa fodd bynnag fod rhai cyfammodau angbyoedd wcdi eu gwneyd ddydd Gwener am 63t a 64 fFranc. Neitldwr derbyniasom lythyr-god Fflanders a phapurau Brussels i'r 15fed o'r mis hwn. Y macnt yn cadarnhau yr hanes ym mhapurau Paris am roddiad i fynu Lile, ac y macnt yn dywedyd hefyd fod Strasburg yn cynnyg rhoddi i fynu ar ammodau. Pvlae Llysoedd Naples a Madrid wedi arddel wi y lluoiau arli weJig, a pethau eraill perthynol i'r celfyddydau a ber- thynent iddynt hwy, y rhai a ddygwyd ymaith gan Madame Murat Brenhines diorseddedig -Naples. Yr arddelwadau hyn a dderbyrswyd gan yr Awstriaid ym meddiant y rhai y mae Madame Murat yn bresennoi. Y llyihyr-long y Chesterfield a gyrhaeddodd I'almouth dydd Sadwrn diweddaf o Surinam. Fe hysbyswyd iddi yn Dominica fod Martinique mewn meddiant gan y Brytaniaid, a bod y UYlIg- esydd Duiham wedi Itwyllo i gymmcryd medd- iant o Saints. Saith mil o'r arfogion grymufeaf, yn ddiweddar a gyrhaeddasant Portsmouth o Quebec, ydynt i fyned rhagddyut i Ostond.

[No title]

[No title]