Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

--I-B AlpD DONIAETH I.1 @><:

I At ?r?ra?M?M Sc?'? Gojiie)-.…

At Argrf!tJi?d!Jdd Seren GcMpr.I

. AI A'B'Nýfiadydd 6'frM Gome)-.II

At ,, iil Gomer.I I-1>

News
Cite
Share

At iil Gomer. I-1 > MR. GÚMER,Nid YtHvýfyn ewyUysio difrlo na rhoddi anah i neb, byw na marw, nag ychwalth roddi un achiysm- i neb f(jddwj ty /cod yu amcanu gwneutuHr hynny iddyut; gall ily!llly, (IYIIIIIII,'f, t.'w'y gytt'wng eich Scren ip!enydd; hysbysu i Mr. Jones, Glanygorsrna ddywedais t dd:m yn yr yciiydiglineUaH a yr:'ai$atmch mewn peythynas i'w lyliiyr cf at Fed:- yn K!nf. 68, end ag ocdd yn ymddnsgos' yn dd.gon e.,hn i bob dyn di- d:jedd a ddarUenai ei lythyr ef; ac os nad oedd ei ddui! ef yn cotfhau y geirian" Gair!;)nw,Y;b''yd C)'ist,"&c. o iythyr Pedi', yn yjnddangos fci diystyrwch (jwynt, rJis gwnpa f,Id v Heb hynny yn am- itcach, oddt eith!' idd'ynt ddai ath!miaeth ac eret'i, yu noetHymyi). Nid \vyf yn dywe(yd, Mr. Gantcr, nuiti ei fwrmd efydoedd diyslyru y Bi)j't!n c!)'efydd dntaith; ettoyroeddeidd:d! yn ysgrifennn y:.) ymddango.s f'eih'; ác m wna ei iad i ymherthynas i'r Sei-eii, dncduu nc!i)itw!- i ?,<<J'A! y'H angelL Os camsyniad ei ddibEtt n wna<t!)n!H. c!i\ea- Hycuwn 3mostwiig tddo, ac ar yr un pryd ddeisyf:i'uo bpidio a rhodd: i!e i neb fe¡d wI mor sainsyniohtm dtUio cf na'i ysgrífen¡I.ç]au byth mwyacL1. Ni tvna eifodei' yn fy ngshv yn weitl:red\\r an\vn'edd nn gt'udd omweid i nu, namyn dangos a wna ci fod efei hun yn cuog o'r bai a f!ieiddiaef gymmaiBt mewn araH. GaiJafinBeu ddywedyd ar yr ut! sni: an] dano ef E. C. a W. J. yt- un peth a ddywedodd ynteH am Pedr, IViii-diii, a Snncu, ser mai un dsru o gnawd ydyin; Hiyfedd fodd Mr. Jone. mor wan a Ujybied hynny; adwaen Pcdr, and am Wif- nam !us gwn pwy ydyw. Gadawaf Mr. Jonea gan ddy- tT.iutO pob Hu!iyddvtCh a dtuonnddo.ac na bjddu< gg! Hy'tn-achos i ymdacn! rnwy ftr ddim o'r natt! vma. Diau nas dichon t'r cyfi'yw ddadifod yn dderbytuolond g<m ychydig; o liosog ddai-Heiiwyr Sercu Goiter. Chweijnychwn ddywedyd gai:' ymherU)yr:as i Mr. Austin, er mai tra anaddas yw gwr :nor t-hyfed<i(d o b'i y!t ci wybadaeth'' ng wyfi, i antarto dywedyd dim ain ac tteiaeth ei wybodaeth ag ydyw ef; u'd os pcidtaf a'). dd:&;io, mi crryniaf yn daer artio, pe digwyddat iddo uytti etto nelcd gwaithhurtyn o'm bath yn Scien GciHer, ar ÜHo beidio a ehymmet'yd disn syhv o hono, o bl(gid byddaf yn mcddw1, (,a diau.Mr.Gomer, y gn'na p&b dyH pv,} ei wybcdaeth" feddwl harddach ac aurhydeddusach ydyw t ddymon dysgedig b€:dio ag ym- yractt! a ihyw greaduriaid peHti'c!, ag a fyddc yn methu deaii Ha chydnabod yn dcg ansawdd a mynediad ymadroddion," fei y dyu'edodd fy mod i.—nc YlJ Wii Riae yn rhaid i nii addaffv mod mor !:w! fct na i'edrat' weted end ychydig iav.'noardderchnwgrwyddeidduil GraHim.tdego! yn ysgnfennu, i.ag o gadernid ei ynieg odidog; ac oni bai fy !r:od yn ofni-ei rwystru yn ei aatudrwydd dyfai o'rcclfyddydau cywrain iivn, liuaswn yndeisyfcaett'gh.rhadm' ei iythyr beirmadoJ, o her. w't'dd yr wyf yn 11 nietliii deal!" ei hancs. Byddm yn, v. yth gennyf gael gwybod, Mr.Gomcr, ai awn ywyt' Austin Fonarh, ag a fu yH peri cymmant btinder i hii Gomer rai Dynyddau yn oP Os da yrwyf yn cofio, rhyw un a elwir y Pab o Rufain a'i Jtaufonodd ef; oud os nad efe yw y gwr ei hunan, y mac y'H dwyn iiawer o debvg.oli-%i,-y(ld iddu. Ydwyf, syr, Eich ostyn:,eiddiaf WManaet!]wr, L—— IOAN.

- At Argrt("ffiadydd Sðren…

LLONG-NEWYDMON. - ,¡... "I

.;

GORUCIIWYLWYI!.