Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

--I-B AlpD DONIAETH I.1 @><:

I At ?r?ra?M?M Sc?'? Gojiie)-.…

News
Cite
Share

I At ?r?ra?M?M Sc?'? Gojiie)-. l -?- -? I I SYLWADAU AR FARI)jXONIAr-,TH, CilviEiz, I BYMOL I LYTHYR MR. IWAN, I TGWEL iti-IIFTN 76J YN gyntafoH, Mr. Iwan, cyn dechren o honof ar fy syhvadau gostyngedig, gan y rhaid i gydwybod wedi ei godwytho ag euogrwydd fed yn dra phoenus i'w pher- chenog, dyro dy law ar dy ben, gostwng sr dy Mtiiau, a derbyn faddemmt fy !nab; yrwyfyma yn rhoddi i ti o!)yngdod o dy holt bechodat! i'm hcrbyn i, a')' nedwar mesur ar lingaiu cerdd dafod. Bydd ditha)) wi!iafiwrus rhag troseddu o hyn aUan, rhag digwydd anHawd o'l bérwvdd, Sy'wadau Mr.Iwattar brydyddiaeth dramor a Seis. nig, hyd ag yr wyf yn d<'a!i, ydynt dra phriodoi a chywir; ac y mae yn ddUys gan bawl> yn gytlndill, íJe buasaL yr Hn Hy8etheu'iau yn Gro:g a Rhufain ag sydd yn y Gyrmaeg nr brydyddiaeth, na fnssai gwiiitli v ben-dd enwocafyno ondoychydig werth a sviw y[- hyn a raid b)-o6 naiH ai rhagoriaeth yr iaith, neH fcd- rustwydd y beii-dd Cynireig; ae o'm than i, bob un o'r I ddau. Ond fy ngorchwyl yn y iiythyr hwn i'ydd ceisio datives yn eg!ur mai ansawdd a rheo!an Cywvdd Enc* !yn,ac Awd!,ydyw sylfeim pob thagoriaeti), cysondpb. a threfn ddymunol yu ein hoi[ fugeil-gerddi a'n hymnau yn yr iaith Gymracg; a pho nesaf iddynt, mwyaf pet-- H'aith ygynghanedd. Cli\vi a g) dsyníwch?lll benniU rhwydd o brydyddiaeth, y )h<ud fed terfyn gosodeJlg i rifedt ysiiiafHU ymhob braichnen !iueii, megis jnewn peunii! pedwar ban wyths.U, fai hyn, Newyddlcn biafa ddaeth t':i bra,-—8. Ac_y rhaid i tMiwedd pob dwy iinpH, 0 ¡eíaf nai:! ai yn seiriio ar vr m) bogaH niJ:taf¡ac1, megis di\vedd hon yu atteb i J.ùi w- edd Y'll;llclll flaeliol-ol. Hwyha.eddeHt g,,iel eu div--n ai-go Hpf\d,fod cynghsneddmewn pe!):ii!I yn beth dy. muno! a '$ontf1f¡¡sjmegís cyd-darawsad y c'ydseilliail, ynghyd ag anu-ywiae! y Hafariaid f'I-il )ivrz, v ,) <) J., Ynfy lie yo dioddtfiliJ; I nc nid Drcsoffiynd'oddefind. Etto, Gwel, 0 crail, i'liwng gelynion, Ai- y g- cliw(r, it- --i,oes, Dduw a Cheidu.:ad gwaei becliadut, Yn ei Zuj'unlun ei /OM. Etto, E,ogr,,Yv('.(I. Ify a gwae a n!wen, 7 gyd o ?'<Kwedd gwaed y?' Úcn. ¡ Etta, dyma awdl gywydd, t)n o"r ppdwar mesnr ar hugain pa mcrrhagorol ydyw'r penmll hwn o syuwyr j a chynghanedd; I Duw y duwian, gorau gwtr, < E geniI' £'Î ogonedd Pe-ry pl, 3,%v lieb w-,id, Dr\y ganad dy thugar<dd. Cyhydedd fer {.(.'fyd a arfel'ir yn yffl'edin pcnniU.o.i, o bae cyughanedd ynddYlJt,tkl ljyii, E) ys Ipsu drcs ei weisifn, B.TNvyna"d(i sai ym myhydd Se'ion; A'iQdaodiaeifi:!(idew!dion, 'N dra nawclJdd dnvy'l' ih) ontOn. BcHac!), rhoddafawgrym o'r bejau yr byn m fydd ond n;egis cii-agor y iYefiestr pr dansos i gyfansoddwy!' pftmiii.on, ychydig o rediad ttatnrio! cynghanedd Gymrefg yuddi i h),n. A,)) md wyfyn gweled cymmaintba: ynddo, Me y dig\,ydd yr M a'r y ar pytcret! gUy<M, ga:i fed yr y didreigi o'r nu satn a'r M yndd: ei yn)a yn y g.tirhwn Myfyriwn bawbmot- fa'p!' ein budd, Yn cae! ein rjl<{î oJr'dai yn rhydd. OHd yn y megis odd, oedd, l!as, Haes, &c. ar gyfct- €U gilyí.geWr CRnfbd mv.'y anghydsau), falhyn, 0, Geidwad cryf, mac gwäed dy n-roes Yn weil t ni yn mhywyii nos; ac yn waeth fyth os bydd aiisavvd(i tru'sn ac ysgafn )'11. d do, "a I li y ii, Na'r byd yn llwyr, na'r bywyd }!on, Gwcii heddwch mwyu yr addtwyu Oen, Gormod odiau fai hyn, Gwir genir a rhoddir yn hn', Proest i'r awdl ac ymsathr od!au go debyg, fa! hyn, Gan i fy 16: o gynueddf wu-, Neu, ? Ac yn y Hanmwyn gaaulLon; Dylai fod, AcynyHemwyngaauUoa. Dybryd sam, Enyrl hyfrYd yn fy rnywyd, Yw caet iechyd yH fy yshryd. Camosodiad a chrych a Uyfn ydynt led debyg, ac o ycbydig bwys yma, megis pe dywedid, Newyddion I¿âr a ddaeth i'n bro. Gwest i'r awdt fal hyn, Mac rhad wa)rodd:ad liedclylvp I bob dyn byw o'r byd, Igarnlesngrasoi, A th) efn aMfarwoi /yd. Nid yw Ueddfa tha!gron end o ychydig bwys, megis STpyr ar gyfer gwyr yn siwedd tIineH. GarUaes ac anHosgy! nog ydynt feiau croes-gyferbyn. iol, tebyg i hyn, Newyddion braf a ddaeth i'n bro, Hwy haeddentgael eu dwyn y?M. Ken fel hyn, Y sawt ni rcdia dedwydd yw, Yu ot drwg ys.tryw gynor, Ni saif ar floi-dd ti-oseddwyr ffol, Ntdeisty'nstoIg'og'aK Rhy debyg o ychydig bwys fal hyn, Cymmer arall canuau anif'. Tor mesuc a fydd, bad un UineII yn fyr o sill i atteb i'r!!aiL Ynawrrhaid i mi ddywedyd gair ychwanegol i'm sylw ar brydyddiaeth mewn Hythyr btaenorol at Mr. D. J. Er fy mod i ya t!wyr o'r farn, mai yn o! y graddau y cyritaeddtrat bertlcithnvdd y theola:t me- gii; y rhatd fed y brydydtHacth ödid,ocaf; y mae anu'yw benni!!ba a chantadau t:'a. gwerthfawr, hct) bratdf! tin add urn cp:¡ghancdd i wc!ed ynddynt, ag sydo wedlb()(l, àc yn parhanifod yn fuddio! ac adcHadol, Hiagor y go:ckestion i-Lagorif. Ni wn i am un fibrdd wel! gymmodi a chy-soni pethau mo:'grces-ann't);odol na bod yrArghvydd, i'r dtben famlygu ei fawredd a'i ogoniant, wedt gweied yn dda i ddew:s y d:ddanweh i'w Sob!, yn gystal a t!n'cfnu (yngyffredir;) yr oSeryHau gwaelaf i fyned å'i aêhosn1awl' ymiaen; canys Daw a ddewisoddffol beniau 'y-byd, fei y gwaradwyddai y doethion-—ac i'nt tyt) i Witili<H1, er barn a' y beh'dd am gamarfer en donian, mwn nDntlW;JIdeh, gan eH hargy- hapddt y gall wneuthur hebddyn!: y ffci'dd hon. Ettii!' y syhv cyntafy goreu. < Gan hynny, os ydy\v ca'uadnu mo!' waellon a diaddnm, 6 dan arddeiiad Disw, mor ddisg.iau- a hyfi-yd, betli a ratd fod y gogoniant hwnHW, pan y bydd i ehediadau yr awenydd mwyaf gorchestoi t fwynhaH 6n rhydd:d gor:iwch-at']!'i')!, ahynny'ti gyfI:. redin Ibobnn Iwan, a addei'wch fpd cywrcinrwydd y:) y Kch'yddyd, er e:ch bod yn ei go!ygc yH anghysou a sy!wv!: syr, y mae yn anhawdd gennyt'ii ddeaU beth a ieddy! With {jywi'ehvwydd celfyddyd di.5ynwy, Yn hytrach r.a bod yr hoi! feirdd o y cyh::ddiad o fod yH dfnsy:!wy:' mewn cerdd dtdbd, gwell pennyf gynimciyd y batch as'naffy hun, n:a! ym cyhHddir gal) os nad uessynwyr )newn deaU yr hyn ydwyfyn ei ysgrifennu y {f6rda!honrowy na't- ffoidd ara! Afreidioi iawn ydyw soh am hyn. Yr ym n: yn dysgu ein giiydd i ahv y nythy!6h o yn c, 6r na wyddom ni pa ham y Uuirwyd hi yn debyg i gyich ei-wn mwy Hag i gaib nen raw, na p!ia hitrti ei ga)'f/yd yncrnwyntigyna). YrArghvydd a gymmysgodd yr ieithoedd, ac eff sydd yn rhoddi i bob Kn fesur amgyfr. red i'w deaU hwynt yn oi yf ansawdd biiodo! iddvut. ) A phan y mac that yc S'ugio cu hanwybodaeth o eirian acymadroddion yn ot eu haddysgwyd i''t? dcnii, m aMnf' fi iai na'H hystyried yn anGyddfon i'.w tajenta' ac vn annio!chgar t'r thoddwr o honynt. Y mac y nodtadaa Hchod,natnrto! i brydyddiaeihGymrcig, bid y mesur rhwydd ne:) gaeth, mewn sy!w ac ymarferlad, er vs o gy!ch naw can miynedd cyn sefydnad rheohi!) cerdd dafbd. Yi- wyfyn caru hcnafiaeth yn fawr, o ran hen- aQaeth ei hnn; ond yn ei dwru yn fwy o ran cywrein- rwydd synwyr a chynghancdd ag sydd yn yr he:!a(iae:h Gym:'eig. Cbwt Hen-prydyddion, o glogwrn y bugaii i gadwyn Stan'as Wynedd., byddwch wych. OddiwrtheichcyraUHfyddionaf Y C. GWAN. -1

At Argrf!tJi?d!Jdd Seren GcMpr.I

. AI A'B'Nýfiadydd 6'frM Gome)-.II

At ,, iil Gomer.I I-1>

- At Argrt("ffiadydd Sðren…

LLONG-NEWYDMON. - ,¡... "I

.;

GORUCIIWYLWYI!.