Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

'- I . GLA?OMANSHtRE.

AT EDJ GOHEBWYR. I

[No title]

gosteg,

HANES CYMDEITHASFA Y TREFNYDDIONj|…

News
Cite
Share

HANES CYMDEITHASFA Y TREFNYDDION CALFIMAIDD, YN LLUiNDAiN. [PARUAD O'R ntlIFYN I)IWIEDDAr.] I Am dâal1 olr gloch, pregcthodd Mi'. W. Wiliams, o Lundatn, ar Act. xiii. y rhan ddiweddaf o'r again adn. ac ar ei olef pregethodd Mr. J. Elias ar job xiii. 26. y rhan olaf yn fvvvaf neilldiiol, "Meddiaimu eamweddau fy iellengetyd;" mcchl rhai, anwiredd (y mhiant; caf- odd Eli ei gospi am anwiredd ei blant. Cofiwch chwi hyn, rieni plant. 1. Camweddan fy ienengctyd. 2. Yn en hieuengctyd ymue dynion fwyaf tueddul i bechn yn fwyaf dychr" vn- llyd. 3. Y mae per-hod an perthynol i ieuengtrtyd. 4. Fod Duw yn did syhv ar bechodau ieuengctyd. 5. Dwg Duw bawb i feddiannu peehodan eu hieuengctyd ryw amser. 6. Y mae Duw vri (Iwvli rhai o'i blant, ar ol maddeu eu peehodau, i feddiannu pechodau eu hieu. eugctyd. 1. Gamweddau fy ieuengctyd hynny yw, nid yw fy mywyd erefyddol yn blino fawr aruaf, ond peehodau fy ieuengctyd sydd yn blino fwyaf arnaf; neu, yr wyt yn gwneuthur i mi gotio fy holl anwiredd oddi yma hyd fy ieuengctyd. S. VI] fwy anhavvdd i ieuengctyd ymgadw na neb, ameu bod yn agored i fw) o demptasiynati, 61c. Salm cxix. 9. 3. Y mae peehodau priodol i ieuengctyd, 2 Tim. ii. 22. Peehodua priodol i ieuengctyd yw, b. Anysty; f iaeth, byrbwyildra, Diar. vii. 6—S3. 2. Ymddifvrrn !]¡!'wn gwag ddigrifwch, 3. Bs!Iider, nwwn dawn, north, nen mewii glenoid. 4. Tueddgarweh i -anniwr eirdeb, mewn geirian, aweddatÎ" a gweithredoedd. 4. Fod Duw yn dal sylw ar be.^hodan ieuengctyd, ac y mae ieuengctyd yn gyfrifol i ljdn\^am en pechadan:, Fe addef pawb mai pechod mavvr yw rhoddi ein hot amser i satan; os felly, y mae y rhan oreu o r amser yn cael ei roddi i satan gan ieiiengrtyd; at feliv y mae pe- chodan ieuengctyd yn fwy mv phechodau hen bob!, 0 egid fe all ietiajigctyd vvneuffiur Illwy dros Dduw nag a all ben bobl. 5. Fe ddug Duw bawb i feddiannu peehodau en hieuengctyd ryw amser neu gilydd, Rhuf. vii. 9. Y mae yn drngaredd cael eu meddiannu yn r.ydd gras,obleaid y mae modd i'w maddeu yn avVr ac os na ddvgir ni i'w niedmannu yn nydd gras, bydd rhaid eu meddiaunu yn angeu,_yna y byddant yn fustl chwerw. 6. Y mae Duw, ar ol madden peehodau ei blant, yn eu dwyn, weithiau, i /eddiamai peehodau cn hieuerigc- tyd, yn eu gvvrthgiliad, &c. gan adael i'r cyhuddwr gy- huddo. Gresyn gweled y fath fyddin hardd gan satan. O! leied o ieuengctyd sydd ym myddin Crist. Arnchwech o'r gloch, Mr. gweinidog y Bed- yddwyr, ar Salm iv. y rhan llaeiutf o'r Sydd adnod. Fe ellir gofyn yma dri gofyniad, 1. PiVy yw y dnw- iol. 2. Beth sydd i'w feddwl wrth fod yr Arglwydd vil eu neillduo iddo ei bun. 3. Pa fuddioldeb yw gwybod i'r Arglwydd neilldno y dtnviol iddo ei hun. t. Pwy yw y duwio). Nid d'y i) moesol mewn ap-wecld alianol yn unig, oldegid fe all dyn tod yn foesol heb fod yn dduwiol; end m all neb fdd yn dduwiol heb fod yn focsol; rhaid i ddyn, cyn y bydd^ yn dduwiol, fod wedi cael edifeirwch tnag at Dduw, a ffydd tuag at ein Har- glwydd lesu Grist. "2. Beth sydd i'w feddwi wrth.neillduo v duwjúl, &c.? Ei neillduo i gael cymdeitbas a huw, ei neillduo i'w i wasanaeth; a'i neiltdtio i fod yn dragywyddol gydag d. 3. Pa fuddioldeb vw gwybod, &c.> Gwvbydded y duwiol hynny, i'r diben PwwnenthUI" yn ddiwyd yng- waith Dow: ac befyd gwvbydded yr annuwiol mai v rhai y mae Duw wedi ea neillduo iddo ei hun y mae efe yn en he did. C Yr un amser, Mr. J. Elias, ar Salm lxxiii. 16. Enwaf I dri phetii a gvffeiybir i ddyj naid o yd. 1. Y saint, g. Crist. 3. Yr efeuny). 1. Y saint yw y wenitha gesglir i'r vsgnbor pan losgii- vi- fts.Dy rnaid-^d ymhen v myhyddoedd; h. y. bydd duwiol ion yn y llefydd itivvyiifaiiiiiiebyg, yi, oedd y Barbariaid, &c. v fk,,til ronvn 2. Crist, loan xii. 24. Rhyfedd fod y f.th ronyn wedi tyfu o'rfath ddaear; Crist yn y 1) b dy y saef, &c. y mae hyn yh fwy rhyfedd na gweled yd ymhen y mynyddoedd. 3. 1 efeugyl, Mat. xiii. 3. Pen y mvnvddoedd y HeoediJ mwyaf aniiliebyg 1 tirlwyn ýd. Bydd yr efengyf yn y gwledydd mwyaf pagunaidcl, bai'baraidd, maho- metaiiaidd, &c. Hefyd, wrth ben y mynyddoedd y meddynr gwrthwynebiadau a gwrt'nwynebwyr, Ze. iv. 7. Hefyd, rhai rtiawnon y byd. Ei ffrwyth a ys jiwyd Lit) iiritis.11 Ftrwyth hardd;dynion mcddwoii wedi sobri, &c. FfrwyUi cadarn iavvn, M Libanus; dywedir fod gwraidd coed Libanus wedi ynsbleihu trwy eu gilvdd yn y fath fodd, fel na fyddai gvvaeth eeisio eodi yr holl goedwig 11a chodi nn pren, a bod origan coed mor ami fel y byddent, ar ystorm, yn ymrwbio yn En ilydd) ac wrth" hynuy yn lleisio yn beraidd iawn: fetly y mae Ifrwyth yr Ysbryd wedi gwreiddio yn v galon yn y fnth fodd, fel y gall y eredadyn ganu yn beraidd yn y stormydd liiwyaf, Dydd Llan, am ddeg o'r gloch, M t. Bennett, 0 Bir- mhigham, yn Saesneg, a'r. Lrc.xxiii. 42. Arglwydd, Hasmer awr wedi dau o'i, glo fi, Mr. Davies, gwein- idog yr Ymneillduwyr yn Hf,ol Gusltbrd, Llendyin, ar Rhuf. v. 19. Ar ei ol pregethodd Mr. J. Ehas, ar Heb. vii. n. 1. lesti yn faehniydd. 2. Sylwodd ar y gair Machniydd, 3. Nad oesposibl i Dduw gymmodi a dy n heb faehniydd. 4. Duw yn ei wneud yn faehniydd. 5. Ei gymrnwysder i fod yn faehniydd. 6. Dros bwy y machniodd. 7. Am beth y niachniodd. 1. aiii 2. Ar y gair machniydd, mecJdyiir ymrwymwr, tarawry Hew, Diar. vi. l yn y Groeg nesawr, yn scfyll yn y cano! ineshan dwy hlaid at eu gilydd. 3. Fod yn anmhosibl i Dduw gytnmodi a dyn heb faehniydd i atteb dros y dyn. 4. Ystyry gair gwmethpwyd. 1. Ordeinio ertrazy- wyddoldeb. 2. Gytttvno Eg ef yn y cytainmad tragy- wyddol. 3. L, i oso.,l alla.-i: frily mewi) addeividion all Dduw. 4. Ei (ilanton i'.i-, by(l. ynghyflawnder yr am. ser, iwnüud y gvv«utha oseihy.ytj^t|do i'w wneuthur. 5. Ei gymrnwysder i fod yn f'aebfiiydd. 1. Nideedd (Lm rhwyuiau ar Grist i fvned yn taehniydd, ond aeth o'i fodd. 2. Yr oedd Diiw yn earu dynion, end Ili all- asai eu cadw o herwydd en beiutu Cust .hefyd yn eu cam, ac yn addaw myned yn faehniydd, yn y cyngor I rhyngddo a Duw er tragywyddoldeb. 3. liae fodd i dalp; fe gymm-erodd natur xldvnol, fel y byddai ganddo fodd i (Iafti yn y natur a bechodd. 4. Rhaid i faehniydd fod yn rhydd ei hun yn ilyfrau y gyfynwr— nid oedd dim ar Grist i'w dad na dynion. 5. Dylai maf hntydd fod yn s,in fod yr hyn y mae yn ei dalu yn eiddo iddo ei hun. Nid oedd gan neb fywyd 0'1 eiddo ei hun t'vv roddi 1 lawr drosoin ond Ci ist. Duw biau ein bywyd ni, loan x. 17, IS. 6. Dros bwy y machniodd; nid dros Ddciw i ddynion. Rhaid fod gwendid yn y gwr sydd ag eisiati machniydd, iieti ei fod yn anffy diilon, neu ei fod yn berygl i fücw. Nid yw DuW ddivn felly. Hefyd, rhaid i',r meicbiau fod yn fwy na'r gwr y mae yn naachniw drosto. Ni ali iieb fod yn fwy 11a Duw, Heb. vi. 13. ac nid ni(,iciiipt" dros angyliou yw—y cliben o'i roddi yn faehniydd oedd i gael v dyledwyr yn rhydd, loan iii. 16. 7. Åm beth v y caid modd neu ffnrdd i faddeu i ni ein dyledion. Y mae dan fath o ddyied I. Dyled rhoddi i Dduw yr hyn sydd gyfiawB iddo. 2. Dyled rhoddi iawn am y caiuwedilau a wnaetbpwyd. Effe a wnaeth iawn amy troseddau a wnaethom r.i; y meichian a wnawd yn gnawd, wedibynny yn-bee-hod, ac wedi hynny yn feildith; a phan-ddaetli yr awr, tal- ocid yn liawn. Am chwech o'r gloch, Mr. John Lewis, 0 Luiidain, ar loan i. 12. ac ar ei ol ef pregethodd Mr. J. Elias ar Salm lxxii. 17. N.id oes neb a leinw y Salm hon ond Crist, Weie fwy na Solomon yma. Ei enw a bety yr, dragywydd geiwir ei enw Rhyfeddoi; fe bery yn rh\- | feud yn dragywydd, neu ei enwog; wydd a bery yn dra- gywydd; y iiiae rhai yn parhau yu luvy na'u henWog. rwydd; neu ei efeugyl a belY' yn dragywydd, geiwir yr efeiigyl yn enw Crist, Act. ix. 15. Sylwodu, yn 1. ar werthfawrcgrwydd yr enw 2. Fod Hid mawr ar y ddaear i enw Crist. 3. Er y gwi-tiawyiiebiaduu sydd iddo fe bery yr enw byth. 1. Pa angen bynnag sydd arnat, y mae ei raws yn at- teb i dy angen di, ac yntan yn atteb i'w enw. pwy all ddywedyd fod rhyw beth yn angen arno, ac nad oes dun yn ei enw i atteb iddo; Bug&tl igrwydraid,cyfiawilder i'r noeth, &c 2. Y mae Hid mawr i'r enw hwn; y mae enw pawb yn passio yn well na'r enw hwn yn y byd, Mat. X. '22. A chas fyddwch gan bawb er mwyu fy euw i. 3. rAe bprvlr. en draarywvr^ < 1. e¡jer1¡i!, aetluui. 2. Er rluiirri'th.' 3. f'Y :7rtlici¡iadau. 1. Er Fr cvfeiJiornadain l.E!-p)'i"disa?tba?. Fe fetho'M v diafo.,v Dabvdd i; iJa phawaniaid, yrru'i* enw hwn alian o'r b?.,?. ?IV. a lwvdnodd i gael cristiahosion o'i n ?'"? o'i  (Ffra¡l1gc}fwy na nfb'arHH, nnd b)i.?3i vn WP/! i'? "'l' hwnn-w, a'i denlu hyd heddyw, bei lio a t dvvj law* vngwaed y saint. 2. Fi, Y mae ar v diafol fwy 0 rwvmaa diofeb i ragrithwyr na neb; bradwyr v devrnas vdvot: y map tin pregethwr neu brofftswr rhaffritlnol yn fwy .defnyddiol i satan,.i-fychanu yr enw, na «- Iian mil o flaenoriaid eidevrnas. 3. Er ffwrthgHwyr. Y maeht hwy yn rhoddi anair i'j- wlad. ac yn dywedyd yn en hiaifh nad yw y wlad yu werfh yniladd am dani na'i meddiannn. 4. Er manvolaethau. Er colli rhai enwos, v mapyr enw s <ynu; nid ar neb ond ei hunan y mae p -vvc. yr en*v. 5. Er cyfeiliornadau; y mae yr enw V;) parhaii, ac ymfendithiant ynddo. 1. Y mae p:tv, b wrth natiw \-n ft !1- digedig, Gal iii. 10. 2. Yn ei ras, nieddyljocid- Dlnv feudithio dynion, symud y feiiditii, a thrwy Grist roddi y fendith, Gen. xxii. 18. Ehuf. viii. 1. Gal", vi. 14. Catwyd, cymhorth neiiUiuol 1 lefaru a gwrando vn y a gLt7i-?iii(lo vn v cyfarfod hwu, ?lC yr ydym wedi caci arwyddion (o f yr hwn a tedr agor cat01iill1 wedi bod, ac yn parhau wrth ei waitb.

Family Notices

IMARGIINADOtfDD.

..,.,,,:,i OL-Y,-;GRIFEN.

!;:SENEDD YMERODROL.