Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

'- I . GLA?OMANSHtRE.

AT EDJ GOHEBWYR. I

[No title]

News
Cite
Share

Gan fod ein èyhoedd¡ad wythnosoJ yn^hylch cael ei i-oddi i fynu, ac am ei bod yn "eir ,It, r* fod llawer oln Cyd- wladwyr yn mawr ewyiiyaio cynnal Cyhoeddiad Cym- reig dylciiynol yn y Oywysogaeth, yr hwn a berthyn i'r Cymry Fel tenedl, ac nid i h);tid net! bleidiau yn eu mysg, y mae Argraffiedydd Seren Gomer yn. lJawn- twriadu eyhdeddi Llyfryn yn fisol, (neu bob pythctaos, os barna'r cyfiredin bynny yn oreu), yr hwn a gynnwys Sy 1 warlau ar Atiifdnyddia°th (Philosophy), Serydd- a phethau buddidl ereill, yiig', ag Hahesiori o'r hoD bethap hynottaf a ddamweiiliant yn y I^ywysog-- aeth, m?gis -'digw^ddiadau angheuoli iledrada'a, llof- ruddiaethaa. priodasan, a i-larwolaet,att; yng;Hyd â chrynodeb o bob rwwyJd tramor a fyddo 0 bwys; ac os digwydd rltyfeloedd o'r'newydd,rboddit hanes pob brwydv yn lied gyflawn, meWii cyffelyb fodd. ag y gwnawd o y ndreeh lofruddiog Waterloo, ar y 18fed o Fehefin.— Bydd ein Cyhoeddiad yn ago red., i ysgrif- enada.it synhwyrol ar yr iaith Gymr£ig megis o'r biaen, eithr rhaid (y Jd gwrthod pob math o geccraeth a (I ifri. aeth, ac ysgrifenadau nafyddo ynddynt ddita rhyfforddi • na difyrru'r darllenyddv' ilaoddir pob aiiiiogaetn yrii, dreciiiadau cennadol, a chyhoeddir hahesion cyfarfod- ydd cyhoedd megis y gwticiryi, awr. Bydd y-chydlg- gytansod-.iiadau oarddouol draderbyriiol, ond nid llawer o'r eyfryw ar y -pedwar m&ur'ar hosaitwigydwedda yn wy, i a'r cyhoeddiad own; Ail-argref5r rfiai o'r Hytti- yiau a feriiir fwyar biiu iiol, o mn trogglwyddo hyli- Ot-ddiad, ag ydynt wedi (rf>Tn^r, ac ui iiarraij* jic i u»-7> y^pt.ila.u yuiddttn^ostmi 0 fadd i gyftredinolsvy id ei.i g;vius»»yi. Mwy anrhydeddsis i r IJytrysogaetii Gymreig fuasai New- yddien wythnosol, ond am na ellir cyhoeddiad ö'r fatb, bydd liyfryn o'r fatb Mciiod yr unmár fuddiol, yn neill- -duel yn amser heddweh, pryd na fydd cymn-iaint brys ain ei gael. Yn awr dichon y rhai ag oeddynt yn ach- vyn ar artffyddlonaeb y rhai. oeddynt ranog ft hwy i dderbyn. y Hyfr eu hunain heb achos hod yn rhwymedig i neb cyd-dderbynwy r^ neu o leiaf, dichon dau gym- | *nydog, a gadaeI en bod mewn anigyleliiadau isel, ei gadvv bob yn ail flwyddyn ac yn awr gelhr cadw yr holi rifynau ynghvd, a'u rhwymo ar ddiwedd y fiwyddyn, fel y ;rallo'r gehhedl- I aetn a ddel weled ymdreehiadau eu tadau yn yr oes hon dros eu hiaith a'u cenedi. Ac yn awr gellir dywedyd yn hy wrth y maws Cymry ag ydynt yn dywedyd, Trucui i Seren. Gomer fach!u<to, nyni a v/naethom ein rhan tra bugenym gyd-dderby«wyr," deawch yiiiiacii a datigoswch ekh bod yndeilwngo'ch cenedl. Rhoddwch eich enwau, Gymry mwynion, yn ddioed i'r A ydd yn Abertawe, neu i Oruchwilwyr.Seren Gajner mewn parthau erèîl! ac od oes rhyw le heb Orue'.v/il- wyr, attolwg ymdreehn ch gael rhyw un ffyddlon yn yr aidal honno. (ian fod y cyhoeddiad yn perthyn rr yfm.y, gwnewch yr achos hwn yn achos i chwi eich hnnam. bnroddir od yn amhleidiol i'r eithaf, megis ynawr; ac ni a allwa roddi l1èr i'r byd i'n profi yn bleirigar hyd yrna, Rhoddir yr elw arferol i'n Gorcchwihvyr, ac ereilf a ddf-r- bynio euwau, am eu poen; a disgwylir Uldvnt fod yn atteool am yr ariao, talu bob tri mis. Cyhoeddir y Rinfyn cyntaf ar y dydd cyritaf o F^di nesaf, os ceir anaogaeth ddigoa. Gwahoddir pob anaogwr i roddi ei enw i dderbyn y rbifyaau hyd ddiwedd- y kwy^dyn,/ac- felly am bob biwyddynarall wedi t't dectireu. i)isgwv]jr i bob tansgrifwr roddi tri mis 0 rjbudd cyn dtwedd- blwycidyn, os bydd yn cnwennych Ilyfi- i fynu; os aingen, ystyrir ei tod yn rhwym i'w dderbyn dros I fiwyddyn arail.—Dyaumir i bob llytiiyr yii achos y Hyfcyn uchod gael ei gyfanvydd'o, yn %didraal, fel v Ciailyn,—- To the Editor of Seren Geitter, High-street^ Dyad Llun wyllinos.i'r ùi weddaf, cyttnnodd Bwrdeis- Parch, Wm. Hewsbn, Iicar yr e«-'wys Fair, yn y dref hon, am bob nn o'r dlwy t.yneUd ag sydd wedi myned bcibio oddi ar pan ddaeth ef i'r el, tystiolaeth'o'n cymmeradwy* aeth oï lahir gweinidogaetIwl, a'i gymmeriad crist- lano^ol. Wythnos iiedfivw eafodd y Parch. Walter Wiliams I vs^rit gan Arg. Esgob Tyddewi i feddiannu Cnradiaeth baiiiaus IraiiWn, swydd Freeheiniog,a waghawyd trwy fai wolaeth yr Arehfidiac(-n Wiliams, o Abca-amiais. Y mae Roes Ffonei Gronow, Vsw. (in b Ci,(.)now, YsWain- Afiariydd, c'i- drcf hoh) 1 fod yn Ganwriad yn y gatrod laf o'rgosgorddion traed, yn He Grose, yr hwn a iaddwyd mewn brwydr. At y 15fed o'r mis diweddaf, yn Bangor, derbynWyd y bbneddigioti canlytiol. i' nrddau sanctaidd gan iii- glwydd Esgob yr esgobseth honno:— Ue,xeonmd.—Parch. Goronwy Wiliams, A. B. David Grifiydd, A. B. OfjYivhiid.—Parch. Wiliara Thomas, Parch. Thomas Brooke.. Wytbilos i echdoe anrliydeddwyd Ardalydd Mon ag yhnerjad gan y Tywysog Khaglaw; yr hwn a arosodit gydag efawr a banner. Da gennym fod yr Ardalydd gwroaaidd yn gwelia gystal ag y gollir diswyl. Y mae'r un llawfeddyg gydig èf yn awr ag a dorrodd ymaith ei fijrdthvyd.- Ymwelwvd h'r Pendtfig Urddasol gan DdaK York, ycbydig cyn dyfodtad y Rhnglaw, yr hwn a ddywedodd ei fod yn dyfod. Trcfuwyd John Brown, Eonhwldig, o Aberhonddn, i fod.yn Llywydd Anarfeibl yn Uchel Lys Uniondeb (High -Court of Chancery), gan yr Arglwydd Cang. heilawr. Llythyr cynmiun Syr Thomas Picton, a wnawd yn Llundain ar y 9ted o Fehefin diweddaf, sefnaw diwnod c ai ei farwoiaeth. Swm ei dda pei-sonol a saith o rhwiorydd, i ddwy o hpnynt ihoddodd 2001. yr un, ac i'r lieili .13001. yr tin. Trugain punt yn flynyddol i Madam Gnilian, dros ei bywydya chynnnun roddion o gylch fiyOOl. i gyfeiiiion iteillduol. Cyiiawnydd ei ew* yllys yw ei frawd y Parch. Edvyard Pieton#o St. Bride's, swydd Forganwg.Yr oedd Syr Thomas yn Farcliog o Uidd Fiiwiaidd y Path. v Yr ydym yn deal} fpd Pendefigion a Boneddigion swydd Caerfyrddin yn bwriadu cynnal cyfarfod yn tifirei* Caeitvi,d(iiii yn fuan, i ystyried y ffordd oreu i godi eof-adail i goffadwriaeth y gwron diweddar, Syr Thomas Picfon. ■ Yr wytimos-ddiwfcddaf gollyngwyd dwy long clan- hwylhien newyddion i'r iuor, y nattl o long-gad as Mr. Tucker, a'r liall o.eiddo Mrd. Meager a Rieiiards, yn y dref hon, ym mysg bwnliefau gorfoleddus y lliaws cyn. nulledig. Dydd Sadwrn wyfhnus i'r diweddaf, golJyngwydJknig newydd dlos i'r mor o lorg--guttlas y Mrd. Bnkle a Davis, Casgwent, yr hon megis y HeW a aeth i'w tic-ifen yn y modd mwyaf godidag. Yr oedd pedwarydd cyfarfod Beibl-Gymdeithas Gynnorthwyol svv,dd v Ivlwythig, yr hwn a gynnaiwyd wythnos i heddyw, yn dia l.io'sog a chyfrifoi; ymdden- gys with y Mynegiad a ddaillenwyd fod eyftiliion a defnyddioldeb y Gymdeithas yn anilhau; derbynvvyd y fiwyddyn ddiweddaf lisSi. gan y Gymdeithas hon, a gynadd allan 1200 llyfr o'r Ysgrythurau. Wytimos i eeh?toe eyrsnalwyd evfarfotl cyfrifol a liiosog gah drigolion Caernarfon, a chyttunwyd ar itill- (lariiiiiai-tol -{¡'n cyhtmerad- wyaeth oii ymddygíaí:1 gwrol yin mrwydr hygof Water- loo; ac o'n cyd-a-laeth yn aciios y clwyfilynidosta gafodd efe yn yr vmdrech homio. Ar y dydd eanlynol cynnalwyd cyfarfod anarferol 0 lioso a chyfrifoi yn. Bcmnnaris gan drigolion Mon, yn yr hwn y ai- gyffeiyb aanerclnad iéhdalydd Mon, ac ar un arall i'r Tywysog. Rhaglaw, yn aehos y fuddugoliaeth fawi rag-grybwylledig. Cynnygwyd y ddau a tin ere hi ad gu y modd mwyaf hyawdl gan Paul Panton. Yfnvain, a chefuogwyd y cynnygion gan 8jT H. Wiliams. Dydd Llim diweddaf cyrrnalwyd cyfarfod gan drigol- ion swydd Caernarfon ar yr on achos. Wvthnos s'r Ian diweddaf boddodd dau fachgenyn, meibion Tyddynwr ynghynnnydogaeth Llanybydder, swydd Caerfyrddin, y naill yn 14eg a'r liall yn I7eg mlwydd oed, ti'a yr oeddynt yu ymolchi yn yr afon leifi, geillaw'r lie uchod. Wythnos i neitlriwyr aeth J'hyw ddihirod anadna- byddus i d^ Mr. Archibald Hit, yn Hubberstoiie, ger- Haw Aberdaugleddyf, tra'r odd y teiiii yn cysgu, a llcdrattasanl oddi yno amryw bethau prisfawr, Y mse arwyddion dynesiad heddweh wedi effeithio fryn lawer ar y tleirian yn Nghymrn. Yr oedd cryn lawer 0 anifeíliâida-cheffylau wythnos i eehdoe yn tfair Caerfyrddin, ond ychydig alw oedd am danynt. Yh ff-air y Mwytbig yn ddiweddar, yr oedd llai o \\r<?rth\vyl'g\vlan nag arforol, ODd er hynny gostvngodd y Pris; yr oedd y gwlau am yr hwn yr oedd y gahV mwyafj am o 20s. i 24s. y mae.n; a'r guhm teg 0 27s. i 30s. Anifesiiaid a mochys draHiosog, eithr gos. tyngodd y prisoeddi Yn ffair Caerileon Gawl"; yir ofedd llawer o gefTylan, ond ychydig a brynwyd am bi-'Ispt,d(i -ostv tigil. quvrn- der o lIwyddau Aiban, Manchester, a swydd York, am agos yr un .bt-tsocdd ag oeddynt y ffaif fiaenorolv "Cad» wodd liieinian'r Iwerddon en prisoedd arferol. Y dydd LInn cyntaf o'r mis hwn y cyfhrfn Cyin- deithas y Gwyneddigion yn Lhwdaift yn dra liiosog; yfwyd Cofl'adwriaeth anfarwol am Syr. TiW8. Pictoh" UJewn distawrwydd; ac iechyd ArdaiyddSwydd Fon, gyda tbair bonllef. Yna .cynnygodd Bardd Mon, a chefnogodd Mr. Lewis v cynnygiad, Am i'r Gym- deithas Wvneddig roi TJws Ariau hard-d i Mr. Gouier, gon.chwiliwr y papnr a Seren Gomer, i ddaiigo.s eu parch i Bh-. Goiter am ei ofai a'i garedsg- rwydd at hen iaith y Brython, &c." Unodd y Gym- deithas yn ddirwgnach i roi y Tivvs i Mr. GomPl, ac ili- Tlvvs fod yn barod ar y bwrdd ger brou y Gymdeithas erbyn y cyfarfod tiesaf.

gosteg,

HANES CYMDEITHASFA Y TREFNYDDIONj|…

Family Notices

IMARGIINADOtfDD.

..,.,,,:,i OL-Y,-;GRIFEN.

!;:SENEDD YMERODROL.