Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

3 Y DYN GONEST DIDDICHELL.I

2 Y DYN FFYDDLON, ;-

News
Cite
Share

2 Y DYN FFYDDLON, Nid ocs gsn ei lygaid wrthddrychau 'ereill namyn rhai angwyddfol ac ahyveledig, y rliai a weiant mor eglur, fel y mae synwyr iddynt hwy yn ddidJ; yr liyn sydd mewn gwydd nid ydynt 3^11 gweled, 0.3 na ddylasw n ddy wedyd yn hytrach, fod yr hyn aneth heibio neu a duel, mewn gwydd gyda hwy. Yn hyn y rhagora efe ar bawb,ereili, o herwydd iddo ef nid oes dim yn analluedig, dim yn anhawdd, i'w ddioddef tiell i'W gyllawni. gro a rodia bob dydd gyda'i Greawdwr, ac a lefaia wrtho yn gyfrinachol, gan fyw bob amser yn y nefoedd, ac edrych at, bob peth daearol islav, iddo e f. Fan elo i gyfriwachu a Duw, nid yw yn gwisgo ei ddillad ei hun, eithr efe a'u cymmer allan o wisgfa (wardrobe) gyfoethog ei Waredwr, ac yna dichon anturio gwasgu ymlaen yn hyderus a chei.-io beiulitii. Ni ddirmygir ei gymdeithas na'i wasanaeth gan yr ysbrydion nefol. Y mae-yn ymdrin ag achosion bydol fel diathr, a'i gaiou sydd gartref yn oestadol., Heb waralltysgrifenedig, ni felddia efe wneuthur dim, a ehydix hi, efe a faidd wneuthur pob peth. Ei ryfel s/dd yn barhaus, heb gyd-ymbaid (truce) ac yn ddiorphwys, a'i fuddugoliaeth sydd sicr; efe a.gy.ferfydd a'r galluoedd uiierno] ac a'u sathra hwynt dan draed; y dariau a ddygir bob amscr o'i flaen, nis gellir ei cholii na'i tiiryWanu; os clwyfir ei law, ctto ei galon sydd ddjogel; efe a lithra yn ami, ond yn an- fynych y maeddir ef; ac os maeddir ef weithiau, ni's gorchfygir ef fylh. Y mae ganddo ddwy- law gwyuioti, ac enaid gian, addas i Dduw leilya ynddi, ci holl ystafelloedd ydynt wedi eu neill- duo i'w sancteiddrwydd ef. Gahvodd anw'redd yn fynych wrth y drws, gan ymbil am dderbyn- iad, ond yn aflwyddiannus: neu os myn pechod o diais fod yn lettywr yn ei elý, hod yn Argl wydd nis gall. Ei feiau ydynt anaml, a'r rhai hynni fyn Duw (a llefaru yn ol dyn) i edrych arnynt. Ei gyfathrach sydd mor uchel, fel y r- anturia alw Duw yn Dad, y Gwaredwr yn Frawd, a'r nef yn etifeddiaeth iddo; gan dybied mai nid rhyfyg yw ymddiricd mewn gweinyddiad ang- yiion. Ei ddeall a oleuir gan belydr dvvyfol wirionedd, hysbysodd Duw ei feddwl iddo, a'r hyn- awyr ere a feiddia j'' gyfaddef; nid oes mwy o gariad yn ej galon nag sydd o ryddid gan pi dafod. Os saif poenydiau neu angeu ar y tfordd rhyngddo ef a Christ, efe a'u dibrisia hwynt; os ei rieni ei hun a crweddant- yn ei ffcrdd at Dduw, ei ddiofalwch. sanctaidd a'u gwna yu draedfeingciau. Ei brofiadau a dyn- luisant allan reolau o ymddiried y rhai a feiddia efe osod yngwyneb holl ofnau petrusgar, pan dybio efe yn ddiogel i grybwyll i'r Ilolhilluog yr liyn a wnaeth, a'r hyn a adda wodd. Engraffau ydynt ei brofiad diymwad: beth a ddioddefodd creillar nas dicSion Duw ei alluogi ynteu i ddioddefT Os bygwthir ei alltudio, yna efe a genfyddy disg^W anwy l yn Patrnos: ei dorri yn ddarnau, efe a genfydd Esaias dan y llif; ei foddi, efe a genfydd Jonas yn nofio yn y llync- lyti byw ei losgi, efe a wet y tri llangeyn rhodfa boeth y ffwrn danilyd: ei ddifa gan anifeiiiaid, œ )0 efe-a edrych ar Daniel yn y ilau seliedig, ymhlith ei gymdeithion dychrynllyd: ei labyddio, efe a wel y merthyr cyntaf (Jail ei grug o feini bedd torri ymaith ei ben, wele, accw ben y Bedyddiwr yn gwaedu ar ddisgyl Herociias; efe a elfydda (emulate) eu poen, eu nerth, a u gogoniant. hi tlina efe ei hun agofalon, canys efe a wýr nad yw yn byw are! draul ei hun; md yn segur, gan esgeu!uso'r mcddion, end heb eu defnyddio gyilasg anhyder. Ynghanoi pob son niweidiol a phethau rhyfedd, nid yw ei wynebpi yd ef yn eyfnewid; canys ef a wyr mewn pwy yr ymddir- iedodd, 'ac i ba le y dichon angau ei dywys. Nid yw efe mor sier y bydd fgrw, ng yr adfnrir ef, gan faeddu ei angau trwy ddal ei adgy fodiad yn ei wyneb. Yn olaf, y mae efe yu ddy fa 1 mewn utudd-dod, yn oludog ar weitiuedcedd, ac yn siriol a diysgog mewn disgwyliad; yn well o b.legid cyfyngderau, er ei fod ym marn y cytlredin yn resyuol: eithr mewn baya gywir yn xwy na dyn. ) H. il

' ? Y DYN 'GOSTYNGEDIO'i ?'…

!;:SENEDD YMERODROL.

[No title]