Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

3 Y DYN GONEST DIDDICHELL.I

News
Cite
Share

3 Y DYN GONEST DIDDICHELL. I Nid yw efe yn edrych ar yr hyn a allai wneu- thur, ond ar yr hyn a ddylai wneuthur. Cyf- iawnder yw ei arweinydd cyntaf, ac aii gyfraith ei arferiadau ywbucldicldeb; gwell ganddo aclnvyn na thramgwyddo; ac y mae yn cashau pechod yn fwy ar gyfrif ei anurddas, nâ'r peryg! a'i ea-nlyn. Y mae ei uniondeb diaddurn yn gweithio yr.ddo'r fath hyder mewn ereili, yr hyn yn fynych a'i colleda ei hun, ac a rydd fantai-s i'r cy frwys, pryd y tosturia jefe wrth eu han- ffyddlondeb yn hytrach nag edifarhau am ei hygoeledd. Nid oes ganddo ond un galon, a honno yn agorod i bawb ac oni byddai caliineb, nid yw efe fyth yn meddwl am ddim; ag y ciliai oddiwrth dyst wrth ei feddwl; ei air yw ei temrwn, a'i is yw ei lw, yr hwn ni thyr efe rlia,9 ofn nag yn achos colled. Diehyn anhapon digwyddiadau caniyuol beri iddo feio e: rag- barbttoadau, ondlu ddichon dim bed [ddo fwytn ei addewid ac ni ddywed efe, hyu ni welais," ond hyn a ddywedais." Fanwupireiyn gyflawnydd ewyliy-s (exectflor) ei gyfaiil, efe a dâly dyledion a'r ewyllys roddion, (Legacies) gan fod yn chwith ganddo yspeilio'r uniddifaid, neu aurheithio beddau, ac am hynny ffyddlon fydd efe i gyfaiil marw, 0 herwydd nad yw yn ei weledv Y11 ei hoil fasnach y mae eie vn ta'.u i bawb ei eiddo; efe a ddatguddia fai yr h/n a fyddo yu werthu, ac a ddychw.el yr elw a ddig- I( wyddodd iddo gael trwy gamgyfrifon. Efe a ysiyria hvgr-wobr (bribe) yn wenwynlivd, er ei fod wedi ei oreuro drosto A.'[ jli,w o a.nrheg..Nid yw ei fochau fyth yn cael eu nych?-i?o g.u. ? iid gwrth-bfo?'.s? (?-e<?H?/<?!'?J) aGnid'iw ei da fod yn b10esgi w?th ?adarnhau c&I.wy?d tf?y (-oiut- iadau, ncu esboniadau (!all ? ? 51a plian liwir ci enw, ei ddini wcid nrydd a'i d?'F atias gyda g'wroldeb; ac, wele, efe a rhagddo tI JII iicrdd cgiu)- y gwhtoupdd, ac a fuddu?ciinetita d I 1 ¡. 1 1 t' ] f '1. ¡II yuddo, neu a dd!(ddef ?ydag ef. Ei'g?dwbod a oruwchlywodraetha ei ragddarpdrradm? sc ? felly ymhob peth, pa nn ai drwg ai dn? efe a ysty!ianattur y weithfed, c !lid ei chstnlyniad.' Os dichon efeweled pa beth a raid iddo wneu- thur, boed i Dduw weled pa beth a ganlyn. Nid yw efe fyU) yn jhvytho ei hbn k baich a fyddo fwy na'Î nerth, a'r tu hwnt i'w ewyllys, a phan I weloei rwym-au unwaith, yr hy II a ddichou jyeneuthur efe a^ gwna. Ei gImt yw oyssegr "enw ei gy fail! argwyddfo!, a chyf. inach f-i gyfaiH yr h?n?ydd yn ei. wydd, ni ddichcnj yr un o honynt gael cam yn ei gadwraeth et Efe 0 gofia feiau ei ietfengctyd,-ftc a'u tai yn ol a'r Hog yr hwn ni (rhymineral efe ei hun. Gwell ganddo fod mewri diffyg na'benthycca, a chardotta, II a, phejdio laki. Eiarnmcdau teg ydynt heb gyf- rwysdra, efe a Aii, werthredoedd 311 hytrach tia geii-ia-ti, Yn olaf, y mue efe yn casliitu twyll yn fwy nag angau uawdd-ddyn ffyddlon i'r gwirionedd yw efe; nid yw elyu i neb, ac y mae yn amhens pa un ai iddo ei hun neu i arall, y mae efe yn gyfaiil pentiaf; a phe lla byddai nefoedd, etto eie a lyddai rinweddbl. II. I

2 Y DYN FFYDDLON, ;-

' ? Y DYN 'GOSTYNGEDIO'i ?'…

!;:SENEDD YMERODROL.

[No title]