Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

SADWRN, 15. Neithiwyr. dorbyniodd y, L'ywodraeth gen- nadsietl*?.u oddiwrth yr A rgl wyddi Stewart a Cathcart, y rhai. a gyhceddwyd y bore hwn mewn Llys-argraff Adgylietswo!. Darluniant wc4thrediadau byddinoedd Russia, Wirtemberg a Bavaria, yn eu cychwyniad i Ffraingc. Ym- ddengys eu bod wedi eyfarfod a gwrthwynebiad ymhob lie wrth ddyfod ymlaen, ond nid oedd nemmawr o'r brwydrau a ymladdwyd o bwy«, gan fed y Ffrangcod yn gorfod rhoddi irordd ymhob parth wedi gWrthwynebu 0 110llyot ych ydig; eithr dywedir fod y Cyngreirwyr wedi colli yr.ghylch mil o wy r mewn un ymdrech, ond aethant rhagddynt gan gymmeryd amryw dreii a charcharorion, a'r gelyuion yn floi o'u blirii o bob parth. Ymddengys fod y Cadfridog Rapp wedi myned i Strasburg, gan lechu yno. Agor- /odd tref Chalons-sur-Marne ei phyrth i'r Rws- siaid, ac wedi hynny sacthodd y trigolion o'r Ifenestri arnyiit, yn ganlynol i hynny rhoddwyd y dref i fynu dros ryw gymmaint o ainser i gael ei hysbeilio gan y mil wyr; a gwnawd gwyr yr amddiffytTFa yn garcharorion rhyfel. Ymhapuriu Hamburgh a dderbytnvyd neith- iwyi, nuwysir ordinhad dra phwysig o eiddo Br(t)ill .T"ri'sda, i'r hwn sydd yn galw ar ei ddeiiiaid i ddanfon dynion i'w cynddrychioli yn y Senedd. Yr ydym yn gobcilhio y bydd y cynnvg haeliorii!ciiw:: di os i fa wr f udd i'r deyrnas honuq. « Cawsom bnpurau Paris:: am y 12fed o'r nus I hwn; cadarnhant yr liysbyVu'.oth a fynegasom eisoes, sef fod y Pi wssiaid it parotoi i chwythu* pont Jena i fynu eithr rhoddwyd heibio'r cyn- lluu ynghylch yr amier ag oeddid yn myned j'w gy flaw 111, ac megis y dywedwyd eisioes, priodolir hyll i gyfryngdod yr Ymerawdr Alexander; a thrwir un cyfryngdod dywedir fod Biucher wedi ymwrthed a'i fwriad i osod Paris dan deyrnged; eithr meddy Sir y bydd i ddihcnion y gwrou Invii gael eu hatteb yn lied dcIa hwy gynnal ei luoedd ar draul trigolion Paris. Sicr yw fod y FAangcod wedi torri ymaith glustiau amryw o'r carcharorion a gym me rasa lit oddi ar Prwssia; o herwydd hynny ni ddichon trigolion Paris ddiçgwylllawer 0 harch i'w pprsonan nac i'w meddiannau tra fyddo dynion a ddrwgdrin- wyd yay fath fodd cywilyddus yn Uettya yn eu fai. Achwynir gan fiacnor swyddogion dinasaidd Paris, mewn llythyr a amserwyd y 9fed o'r mis hwn, ar y masnachwyr yn Paris ag ydynt yn gwerthu dros ereili, o herwydd en bod yn cefnogi milwyr y Cyngreirwyr i yspeilio y tai o'r dod- refn gwesthfawroccaf ynddynt, y rhai a brvnant hwy ganddynt am iselbris; a dywedir fod y Cadfridogton Prw-saidd wedt dwyn ymaifh ini. ryw bethau hynod ion o'r Gy wreiu-gronfs (Mu- seum). Nis geliir ystyried yr yspeiliad diw- eddaf hwn yn feius, yn neillduol gan y Ffrancod, pan ystyrir eu bod hwy eu hunain wedi cym- rneryd y rhan amlaf o bethau c.ywrain Paris oddi ar wledydd ereili; eithr barnir yn gy ffred in- mai addasfycldai en s ymmud o Paris mewn modd rheo'aidd, a'u hadferu hwynt i'w perchennogion cynenid. Y mae'r Trysorfeydd Ffrengig yn parhau i ostwng. Dyd(1 I.,Iuti (liwed — — y orp l i vr eii- Dydd Llun diweddaf claddwyd corph yr en. wog Syr AVm. Ponsonby ym meddrod ei. deulu yn Kensington. Torrodd tan dyc?rynUyd allan ddoe yn y fai ag ydynt gyssylltledig wrth Westdy'r L'ew Gwyn, Cripplegate, eithr trwy ymdrechiadau'r ?n-wyr fe'i diifbddwy3cyn cyrhaedd o hano i,,t?ver o'r tai "gx?, iiacth gry)i !awpr o ?,?ll(,d IIMgwyci-tJ,nvcr'o dai, a chcifwyd am- ryw fywydaTt/y??hsdwef a Brickie, o JM?r- wydd y (anau a dorodd allan yno y bore hwn.

3 Y DYN GONEST DIDDICHELL.I

2 Y DYN FFYDDLON, ;-

' ? Y DYN 'GOSTYNGEDIO'i ?'…

!;:SENEDD YMERODROL.

[No title]