Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Newyddion Lhmdain,

[No title]

News
Cite
Share

MERCIIER, 12, Cyhoeddwyd cennadiaethau Dug Welington yn y JJysargraff neithiwyr, y rhai a fynegant fod Louis X VIlt wedi myned i Paris ar yr Sfed o'r mis hwn, a bod y liuoedd eyfunol. w,di my- ned i'r ddinas honno y dydd o'r blaeo, ac wedi hynny yroedd pob pcth yn beriiaith dawel yno. A'r bore hwn derbyniasom bapurau Paris am y Ofed, y rhai a ddarluniant amgylchiadau niyaed- iad ei Fawrhydi i'w brif ddinas. Ni yrwyd allan un cyhoeddiad ffurfiol o'i ilaen, ac nid oedd ei gychwyriiad ef a'i gyfeillion wedi cael ei gyn- Uuuio yn gyffelyb i arferion torfeydd trGfnue. Efe a gychwynodd o St. Denis am ddau o'r gloch ym mysg Iliaws o ddynion, cryn lawer o'r gos- gorddion gwiadwriaethol, ac amryw swyddogion urhel, gan gynnwys y Maes'ywyddion. Victor, Marmont, lVIacdoiald, Oudinot, 'Gouvion St. Cyr, Moncey, a Lefebvre. Derbyn wyd ef gydâ mawr orfoledd, dadseinsarf Uoedd Vive le Roil. o bob perth, a goleuwyd y ddinas yn y nos. Pa fodd bynnag, addefir fod y gorfoledd cyffredin yn achos dychweliad ei Fawrhydi yn gymmysg- edig ag anfocsdlonrwdd. Gwtiawd Uawer cynnyg gan bleidwyr Bonaparte i godi terfysg, ac i'r diben i ddarostwng hyn, dywedir fody Tywysog Blucher wedi barnu yn angenrheidiol i osod majjghlal1 ar y pynt agydyntary Seine. I Trefii- wyd y mesurau hyn (meddant) Pr diùen i atfal y (iotai o yspeHwyr ag y mae cymdeithas o wrth- ryfelwyr wedi bod yn ymdrechu eu gosod er ys dau ddiwrnod.' Gosodwyd amryw o arfogion Prwss¡hefyd ar y Place D tophi no i'r un diben. Yr ydym ýn cael fod trefniad Fouche i fod yn un o weinidogion y Llywodraeth yn cael ei fy- (7 r'" on 0 wc-,iiiGlogi(,n Y J, 11 hyn fod yn b'eth o'r gorau, yngwyneb yr Ityit fod yn ]),eth 0'r got-auj sydd yn aw?: Cithr ilis geliir medd w I y parbeir ef yn hir vn ei swydd, o herwydd y mae Louis wedi dysgu trwy brofiad ciiwerw nas gellir ym- ddibynmi Hawer ar y i-hai a fuont gynt mor bleidiol i acbos Bonaparte. Can y pen Paiis, 9fed, dy wedir fod yr un eyd- fradwyr ag a fuont achos i Bonaparte ddych- wc-lyd o yays Elba, a dwyn i'w gwlad y dnvg daublyg o ryfel cattrefol ac estronol, yis cadw Paris yn gynnullfa bradwsiaeth. Yr yl, v,, gwybod gydà sicrwydd fod o y rhai ydvnt ymlynwyr wrth achos Bonaparte, wedi aros yn y brif ddinas, yn ganlynol i garr- I iaHad agawsant gan eu milwiiald. Ac mewn ufudd-dod i'r gorchymynion aga wsant y maent wedi forri ymaith eu hadduruiadau ymerodrol, a'u gosod yn eu llogeliau eii.hr gwahaniaethir hwy oddiwrth ereiil trwv eu hyuuldangosiad ffyrnig, eu bygvthion a'u hiaith deVfysglyd.— n; In Ymdrechant godi terfysg ymhob man, braw- ychu'r dinasyddion dii; yr ydym yn goheithio y trefna'r Jjlvwodraeth fesurau i ddarostwng y i pryr niweidiol hyn, y rhai na adwa^naut neb iawederau ond eiddo'r cleddyf. Y ciaent hefyd wed-i rhoddi arfau i'r lluoedd crwydrol dicgwyddor, y rhai ydynt bob amser yn liicsog mewti prif ddinas fawr, ac yn erbyn y rhai y mae'r trigolion yn gorfod bod dan arfau dydd a nos. Yr ydym Vt -KU gweled o fewn j'r ychydig ddyddiau hyn pa beth a allant wneu- thur, ond nid ydyhl yn animeu yr atialiuogir hwy yn fuan i wneuthur drwg. M own ilytbyrau o Nantes am y 30ain o'r mis diweddaf, dywedir fod tri Dirprwy wr wedi dy fod yno 0 St. Domingo, j'r diben i fyued i Paris, i gynnadleddu ynghyich rhoddi y rhan hynny o'r ynys ag sydd ci.an ly\rodraeth Petian i fynll i Frenin Ffraingc. Daeth blaen fyddin liwssia dan dywysaeth y .Cadfr. Barclay de Toiy i gymmplogaeth Paris; cyfrifir fod y fyddin hon yn cynnwys 90 mil o wyr; ac y mae dau o brif swyddogico byddin Rwssia wedi dyfod i gadiys Dug Welington. /0- ) c,' j Ar fcre'r Cfed cynnu!!cdd y?ghy!ch 20 o'r gresynolion ar na fedïant fyw heb anrheithio wrth dibed pent Noft-c Dame; cyn gynted ag y gwelsant til wyr neu swyddogion unigol pcrthynd i'r fyddin gyngreiriol, tyrrasant o'u harrigylch gan grochiioeddio, Vive P EmpsreurI Ac aeth- ant'mor haerllucced a diarfogi dau o Airchluoedd Prwssia. Pa fodd bynnag, bu'r Gosgorddion Gwiadwriaethol mor ùdedwydd. a gwasgaru'r ?erfys?wy:' hyn, ac yr ydym yn gobeithio na b),ti,? ae 37r i-,n go?I)eiti??i-,) iii heddychol yn attebol am y eyfry,.v Dywedir na fydd i luoedd eyngreiriol Rwssia, Bavaria, a Wirtemberg, na neb ereiil ar na fu ai Haw ganddynt yn y vhyfel dymmor, 'ddyfed i b J J J Paris, eithr y bydd iddyut. aros mewn penncdol oddi wrthi. Y tiiae'r I ai,-i y gilydd. Dy-5'- wed un o bapurau Paris ei bod wedi da-YifOQ at y Brenin ei chydnabyddiaeth o rwyn-avi o ufudd- dod iddo ef; eithr mynegir gan arall fod banner can mil o Rwssia v/edi myn.ed ar or hoi tua'r Loire, i syhvi ar ei Yr hlines olaf sydd debygaf i'r gwir, o herwydd pe bupsaill- f)"(A,d;ll Nv odrrteth yn oedi cyhoeddi'r newydd dymunol; pa fodd bynnag, gailwn ddisgvvyl clywed yn ebrwydd ei bod wedi ymo§twng i'r Brenin, o herwydd nid yw debygol y dichon wneuthur dim arall. K. Bore heddyw derbvniasom bapnrati Brussels am yr mis hwit; dywedant fed y gwar- chae ar Valenciennes yn cad ei ymlaen gyda,'t' pg!U mwyaf; a bod y gelynion wedi dechreu yraosod a. mangnelau ar yr 2Sain o .Fehefin ar un o bentrefi Basle, pan y danfonedd ei Uchder Ymerodrol yr Arch-ddug John at y 't J 1 Rhaglaw i Ilun'mgen-i hysbysu iddo y llosgai e fe bentref yn Alsace am bob cau-belen a (latlid i Basle, ac ar hyn peidiodd y saethu,yn ddioed. Hysbysant ymhellach fod cad-long Frytanaidd y Pilto wedi o 32 mangnel, gerllaw Corsica, ar yr yr lGcg o 1"2- hefin; ac wedi iddynt yinland dros ddwy awr o fewn ergyd HaW-ddryll5 tit o« gilydd, /fodd y Ffreigad i Antibes; yr oedd y Hon Frytanaidd wedi cael gormod o niwed i fytud ar ei ho], eithr aeth i mewn i Leghorn ar y ISfed. Y mae'r ffreigad Frytanaidd y Clorinda yn gwar- F' L' chae ar y ffreigad Ffrengig La Rauenrie yn Porto Feirajo. Neithiwyr cawsom bapur.ati o IToland am y Ofed o'r mis hwn. Mypegant fod Tywysog Coronog Wirtemberg wedi ymoscd ar y cod ag oeddynt dan d'ywysaeth y C_adf- Rapp. ar yr 28ain o'r mis diweddaf, yn liaguenan, a'u gorchfygu, gyda'f golfed o 6,000 o wyr, Yr ydys wedi dechreu tansgnfio yn Holand, dan nawdd y Llywodraeth, tuag at esmWythau ar V clwyfus a pherthynasau y i-liai a yn y brwydIau gogoneddus diweddar yn Filan- ders. I. Cynnalwyd cyfarfod arall yn y i'r diben i ddechreu tansgrifio, tung at esmvvyth hau ar y cl w yfedigion, a pherthynasau y rhai a fuont feirw ym mrwydrau dinystriol yr 16eg, y 17e,,i, a'r 18fed o'r mis diweddaf. E1 Uchder J 1 Brenhiool Dug York yn y gadair; traethwyd amryw areithiau bywiog, a thansgfiiwyd yn helaeth ar yr achos. Wrth gynnyg ar fod i ysgrif gael ei gyrru alian atn aelod i'r Senedd yn lie y diweddar talocil-I Ardalrdd Tavistrcli. deyrnged o giod i rinweddau teuluaidd a chy- • hoedd y Gwladgarwr 'etnvog bwnnw. yr hwn oedd wedi arpifh!o mor ai'ddcrchog lawer gwaith yn y Ty iiwnuw; dyg-.vyd tystioliaeth ddoniau helaeth, a'i ynidrechiadau seiog diysgog dros ddyngarwcli gan Mr. W rlborforce, er ei fod efe \\edt ann-ywto cddt wrtho MI fyn- ych mewn barn a dywedndd Cànghc:lL.wr v Trysorlys, fod pawb ag oeddy nt mi a»: vwio oddiwrth Mr. Wh ifbread' mewn "pofir.j iiyw- odraethol, yn cyduahod mawredd ei alilwedd, rhitiwaddau ei galû!1) ac na am lieu wyd dros funudyn erioed, ei fod yn goiygu i I els ei wlad yn yr hyn oil ag oedd yn m ,10 r Aiirhydeddus Ganwiiad W'aldgrave, yr Ir.vn s. briododd ferch i'r" diwcddar Mr. Whiibresd, wedi cynnyg ei hun i ethclwyr Bedford i'w cynddrychioli yn y Senedd yn ei ie, gau fed ei feibion dan oed. Cawsom hanesion o Cai thagena o ddymch?'G?- j iad Uynges A!g!p!? gan y 11%711?,CgC, (.ir (I dan reolaeth y Mor-raglaw Decatur; cymmerodd y frwydr !If ;11' yr 20 o Fehefin, a phsthaodd ddwy awr. Cynnnerwyd y ffreigad Mezoura o Algiers, a dygwyd hi i Caitliagena. Dyweddodd Mr.. Ross neithiwyr yn Jvl.y'r Cyllredin, mai rhifedi'r Cardottai, fel v tybi:, yn Llundain yw 30 mil; a bod pcbunchouynt ys derbyn uu diwrnod Hall o i Wyth swilt y dydd 1 ac yr oedd un dyn yn ,ddcf ei fod efe wedi derbyn 30s. y dydd! yn 01 y dydd bob tin, iiiii o bUlnnn mewl diwniod a 3,285,0001. mewn bhvyddvn ac. yn 01 8s. Y dydd, v mae 30 mil o gardo't.> yn der- byn 12 mil o bunuau mew v. diwrnod, mewn bhvyddyn J t: '} .(.t)' li Y mae etholwyr WestmiRsfer yn bwriadu an- rhegu Arglwydd Cog-" i-, P. e l;es';r arian, fel -id o'u parch a'u dio'c; garv, ch iddo am ei wasanaath diweddar—gan fod plcidiais ei A.rg- Iwyddiaeth wedi jUbeu y wlad o COOOL ychwa- negol p draul yn y fiwyddyrt. Dydd Gwener diweddaf, cyttunwyd Yng« haerloyw ar fod fhydd-did y ddinas i'r Cad- fridog Arg. Edward Somerset, a'i frawd Fitzroy Somerset, am cu hymddygiad gntol ym myddin Waterloo. SYI'^VEDD 'AR AETH Y TYWYSOG- R??GLAW I. :}'tf 1'J J ,rJo-l\ji. Ii IL &. 1 i¡ '-T .J-t"1t, ,r, T 1': -1': ¡- }J.(T WRTH OLLW?G Y SENEJD YMAITH. t!iC | '■ Fi/ Arglzoyddi a Boneddigion^ Nis ganafderfynu'rp?fpddj'odhyr! o eiddo 1 y ?ncd(! hcb amlygu drachefn fy t?o?d dwys 0 herwydd paThad anhwyldeb ei Fawrhydi. ¡ i( Ar ddec!»reu'r eisteddfod- yma, yr oeddwn t yngobcithio yn hyderus, na fuasai i'r heddwclx. a derfynais mewn cydweithrediad a Chyng eir- wyr ei Fawrhydi, i gael ei rwy-ho; wedi cvmiifer o flynyddau o ryfel parhaus, a thraiiod- [I ion digyffelyb, y goddefasid i v. dd" Ewrop fwynhaiu yr esmwytliid am yrhwii y buont I gyhyd yn ymdrecho; ac y byddai i'ch ) mdrech- iadau chwi gael eu cyfeirio'i esinvvythau beichiau deiliaid ei Fawrhydi, a threfiiu' mesatau gorea 1 ddwyn ymlaea Iwyddiant tufevF.uoJ ei Y mer- odraeth. Y disgwyliadaa hyn a siotnwyd gnn weith- reH o ortrech a tliwyll o'r-fath nad oes gyfielyb iddi mewn hanersydtfi^eih. Ymddangosai ti-a;rs»feddi-annad. o'r prif afdurdod yn Ffraingc gan Bonapafte, o her- wydd anffj ddlofsdeb v byddinoedd Ffrengig i'w P'ennadur ey-freithk>n,1 ii-, i IJIOJanghydwec'dol a Siogehvch cyffredin gwiedydd ereiil, yn gystal ag a'r ymrnymiadau yn y rhai genedl Ffrengig yn dd-ivveduar yn rhanog; fci vr oeddwa yn ystyried nad oedd dim wed; ei adael i rni ond gdsod grym milwraitklT ei FaJnhydi ar waith, mewn cydweillfrediad-a Chyhgrpirwyr ei Fawr- hydi, i'r diben t luddias acfsefydliad cyfundraith ag oedd proiisd wcdi cgluro ei .fod yn achos o waeau anrhaethac \v i 1 rrop. Dan y fath an »adau, yr ydych wedi' gweled gyda, goriolead a boddionrvvyd-d. y llwyddiant arddarchog a'r hwn y rhytsgodd* bodd D' f J, I ,t f b' l' F i Ddwyfpl Ragluniaeth fendithio arfau ei Fawr- hydl ac cjddp r Cyngreixwyr. "Tnt y mae'r fuddus;oiiae;h og-oneddus ac- hygof a ennillwyd yn Waterloo, gan y Maes- lyWyddion Dug Welington a'r Tywysog Blueses, wedi ychvvanegu at ogoniant y Llywyddioi* mawrion hyn, ac wedi derchafl1 enw milwraiud y wlad hon y tu hwnt i bob ajjgbraifft o'r'b'aen, y rnae ary, un pryd wedi dwyn allan yr effeith- iau mwyaf terfynol ar vreithrediadau'r rhyfel, trwy achub llywodraeth Brenin yr iseldiroedd rhag goresgvniad, a thrwy oFüd dinas Paris a. rhan helaeth o dgyrnas Ffraingc, yn yr ysbaid byr o 1 5eg niwrnod, ym meddiant irtilwraidd y fcyddinoedd cy fu;iol. (i Ynghanol digwyddiadau mor bwysig, yr w-yf hyderus v gwelwch pa mor {ingenrheidsal yw peidio llaesu yn ein hymdrechiadau, hyd onl alluogir fi, mewn cy d-d raw iad a Chyngroirwyr ei Fawrhydi, ihc-rffeithio'r trefnjadau a deeddont i ddiogelu heddweh a lhmyddwch Inrhaus i Ewrop.