Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Newyddion Lhmdain,

News
Cite
Share

Newyddion Lhmdain, DY DD MA WRTH, GOEPH. H- ?CM<S X?17. H-e?! C?g'???? yr OK?M?- ?J Brenhinol—Aelodau y Senedd ?6?' eu gollwng ymaith—A'r holl rai ag oeddynl mezen sztijddau ..?//?. y mis Mawrth, 1814, wedi cael eu hadferu. s YR vdym newvdd ddcrbyn popurau Paris IL am yr 8fcd o?r mis hwn; nid yw'r Mom- teurond hanner papurlen, ond y maei, haikiier hynny yn cynnwys newyddion tra phwysig. Yr liyn a ganlyn sydd bjgion :— ?M'?, Cc??. 7.- Y mae eisteddfod y Llyw- h??aeth (Ragddarbodo?) wedi hvsbysu i'f 13re" y?n trwy gyfrwng ei Hy\vvdd, ei bod wed! ? c.. a ? ? ? rhoddi i fynu ei swydd. Derbyuibdd y Pende- figion a'r Cynddrychiolvyyr a drefiiwyd gan y L v vot! letli ddiweddar hysbysiaeth i'rpwwyl li> n mae'r Ystafelloedd wedi eu goilwiig y' nitt 'i t -h-. jjaw ei Fawrhydi i Paris y foru am dri o'r gloch yn y prydtiawn. Ei Fawrhydi a dtusgyn wrthvgastell -y ThuHeries. OPvDlNHAD Y BSfeNIN.. ORDINHAD Y IHÜNI:N. Louis, trwy ras Duvf, Brcnin Ftraifrgc a Navarre, at tawbag y-d«l y liythyra^ ft-y« attyut, yn anfoii annercli, Gan ystyried yrangenrheidrwydd o ail-sef- ydi-u ytteu swyddau y dynion a yrw-yd o lionynt gan ortrech, wedFr 20fed o Fawrth diweddaf; uyni prdeiniasora, ,ac ydym yn oideitrso, fed i boll Swyddogion gweinyddiad y gyfraith, a Hhèolwyr a Swyddogion y Gosgorddion Gwlad- wriaetho!, y rhai oeddynt mewn gwasanaet-h gweUhredol ar y cyotaf o Fawrth diweddaf, i adgymmeryd eu swyddau yn ddioed; a pherir i'n Gwcimdcgiou used yr ordiahad. ymame\ï! I' i' ti usod ),r ordiiil-iad yiiia"lo W 11 Danfonwyd allan o St. Denis, y 7fed o Or- ac o'ii teyrnaslad yr 21ain. (Arwyddwyd) LODIS. Y TTVVYSOG TALEYR.ANB. Canlynir yr ordinhaduchod yn y Monitciir gau arall, yr hwn a drefita'r Cadf. iiessols i ad* gymmeryd liyuyddiaeth Gosgorddion Gwlad- wriaethol Paris, dan ei fjciider Bieubiuol Mon- sieur; ynghyd â chyhoeddiad o eiddo'r Cadf. Deasole am yr 8fed o'r mis hwn, yn hysbysu ei fod efe yn tmol a? ordinhad y Brenin wedi cym- meryd rheolaeth Gosgorddion G vvladwriaetliol Paris arno ei hun, ac yn an?ygu ei lawenydd o he-wydd ei fod wedi cae?y Gosgorddion uchod yn ffyddloti i ddiben eu sefydliad, a'u bod wedi ymroddi cadw trefn a rheolaeth, yr hyn a ym- (diricdwyd iddynt; gan ddywedyd Had oedd y Gosgorddicn Gwbdwriaethol, ynghanol yr ,hQB ddigwyddiadsu ndhvraidd a gwiadwriaethol ng oeddynt wedi terfysgu meddyiiau'r cyffredin, wedi colli golwg ar yr ystyriaeth bwysig, siai eu prif ddyledswydd tuag at y Tywysog a'r wlad oedd gwilio dros gadWriaeth y brif ddiuas a t?a?'eiwch cyif.edu!. yn y Cynnwysir yr bysbystaeth ca:dynol yn y Gazette de France: — Paris; Gotph. 7.—Daeth Arglwydd Castle- reagh i gadlys Dug Welingtou ac aeth oddi yno .yn ddioed i gyfarch Brenin Ffraingc. Y mae gvveithiwyr ar waith y dydd hwn yn gwella ystafelloedd Dug Orleans; yr oedd p'Ob peth- roe lii-efti yn Llysdy'r Ty%vysog liwn, ac uis gellir ei ddiwygio heb lawer o draul. Daeth corph o'r lluoedd cyfunol yn cynnwys o 40 i 50 raii, marchluoedd, gwyr traed, a mang- neiuyr, i mewn i'r ddínas. heddyw, y i liai ) dyiit wedi eu dosbarthu rnevvn Huestai gwahano]. Yr eedd y marchlu a'r mangnelwyr Brytanaidd yn hynod am odidowgrwydd eu ceffylau. Y mae'r Prwssiaid wedi gosod rhai mangnelau ar y pynt. Yr ydym yn clyw;ed fod rhai boneddigion ag oeddyut yn gynu wrth achos y Brenin wedi cael eu dala ar derfynau'r ddinas. Derchafwyd y faner wen gan y pum dosparth ag oedd yn gwneuthurify'u'r Hen Normandy ac ym inhentref St. Denis y mae'r faner wen yn chwitio ymhob ffenestr, a goleuwyd yr holl bentref nei- thiwyr. Ba cryn gy, nnivrf yn Paris ar nos y 4ydd o'r mis hwn yr oedd meinteioedd o ddynioti yn ym- gasglu yn y prif heolydd, yn bygwth dinystr i dynion; areitiiwyr terfysglyd yn sefyll i fynu yma ac accw; drylliau yn cael eu saethu yn yr I heolydd; milwyr yn gyrru ar geflylau syn my. nychol drylliau o uchelderau Montmatre, yrhyn a barodd i fraw deyrnasu yn erwin ym mysg y trigolion trwy'r holl ddinas; pa fodd bynnag, adferwyd trefn a thawelwch yn lied ebrwydd gan swyddogion y ddinas a'r gosgorddion gwlad- wriaethol, ac nid Hawer o niwed a wnawd. Cymmerwyd yr hysbysiaeth a ganlyn o'r Jour- na l de I'Empire; am y 30ain o Fehchn a'r ail olr mis hwn:— Prin y mae naw diwrnod wedi myned heibio oddi ar y dygwyd gan Bonaparte &i hun hajies ditiystr ei fyddin ddewisol; yn yr amser Invnnw digwyddodd yn Paris yr hyn allai ein cynnys- gaedd'J & modd i wneuthur lliaws o sylwadau; eithr ni a gyfyngwn ein hunain at yr hyn a gym- merodd le yn y Gyfnewidfa (Exchange) yr hon yw'r ddangoseggyvriraf o dyb y cyilredIIN Ar y son gyntaf am y digwyddiad ere id on h\vnnw (dinystr y fyddin), yr oedd braw a gofiú yn ar- liwiedig ar bob gwyneb: etthr drannoeth dech. reuodd gobaith gymmysgu ei hun a blinder. Dechreuodd y son am ymwrthodiad Napoleon o'r orsedd gylchredeg; a chododd y trysorfeydd, y rliai oeddynt y dydd o'r blaen am 5-S yn ddi- symmwth bedwar yn y cant. Dydd lau pan gy- hoeddwyd yr ymwrthodiad uchod, cyfododd y trysorfeydd o 55 i 60. Oddi ar agoriad y gyf- newidfa clywyd rhai leisiati yn gofyn i ba obaith yr oeddym ddyledus am y codiad disymmwth hwn; a chlywyd bloedd unfrydig o gyjrimerad- wyaeth bob trb y cyftoeddid' fod pds y trysor- feydd yn codi yn barhaus. Dydd Sadwrn ymledodd cwmmwl bychan dros y terfyngylch gwladoi, yr hyn a achlysurodd i'r trysorfeydd g'ttympo o bump i chwech y cant; "eithr cafwyd amser dydd Sul i famu ansawdd pathau, ac felly cyfodasant drachefn, Ddoe'r 28aiil, aeth y gobaith o deVfyniad dedwydd yr ymdrech yn drech na'r ofn a ella:ti gyfodi oddi ar neshad byddin Dug Welitagton,, a chyfododd y pump y cant i 63, ac heddyw, er fod i-hyvv ch wedlaubra wý chus yn ymledu ynghvlch anes- mwythder Pari; v maent am 64. Sicrhair wrthym i Ddug Welington wrth dra- cldodi ei feddwl ei hun ynghyich dewisiad pen. nadUr i Ffraingc, ddpVe.dyd wrth y cynnacHedd. wyr Ffrengig, na fyddai i Ewrop geisio dim yn wystl dros ymddygiad heddyrhol y Ffraqgcod rhaglaw, os fjddai i Louis XVlii. adesgyn i'r orsedd, ond y byddM iddi geisio rhan o diriog- aeth Ffraittgc os byddai i ryw un arall wisgo'r goron honno. Aeth Bonaparte trwy Tours am 11 o'r gloch ar lios y 30ain o Fehefin, a cStydag ef yr oedd Dug Rovigo, a'r Cadfridogion Bartand a Becher. Y r ydy m sicr fod Carnbt yn dilyn y fyddin i ??/???, ?Ac/?M 9.7.—Gc!ygfeydd dych- LanHau'r Loh'e. we.,Ii 01, s ryniiyd ydyht wedt dychrynu MarseiIes dros ddauddiwnwd. Pan g'ywyd gyntaf am ddi- nystr y fyddin Ffrengig, adychweHad Bonaparte i Pads, amiygwyd arwyddiongwared:gaeth, a Hefnu o Vive Le Hai! a ddadjon?ent o bob parth. A ttebwyd hwy gan filwyr yr amddHfynfa ag ergydioti eu drylliau, y rhai hefyd a saethas- ant yn yr heolydd ar y trigolion. Nid oedd y dref yn ymddangos yn dueddol i oddef y gormes miivvraidd hyn, Arfogodd y dinasyddion, yr hyn a frawychodd yr arnddiflynfa, ac yn y nos ) rhwng y 25aln a'r 2or.ir, aeth y mihvyr ymaith tua Toulon. Ac ar y dydd canlynol atialluedig oedd atts! digllonedd y iliaws, y rhai yn eu tro a gyflawnasanfc y rhysedd mwyaf beius; ymos- odasant ar bleidwyr Bonaparte; ac wedi eu hysbeilio a'u trin yn y modd mwyaf gwarihus, Iladdwyd banner cant o honynt yn eu tai. Ileddyw y mae taweiweh i ryw raddau wedi ei adferu. Basle, Mshefin 26. Croesodd yr Arch- ddug FferdiniluJ y R¡¡Í¡¡e I!(:íh¡\vyr \'v'rth y lie l hwn ac yn uwcli i'r Ian, ynghyd a 150,000 o w yr, ac mewn tri niwrnod bydd o 4, i 500,000 o arfügion i ifudio rhes o Basle i Dijon. I DJoe daeth Mr. Vick y Cennndwr i'r ddnias a chennadiaeiiiau oddiwrth Arg. Castlereagh, yr I Jnrn sydd yn Paris. Amser wyd y cennadiaethau dydd Gwener diweddaf, sef y 7fed. Y mae dwy fam wahanol yn fiynnu yn awr j ynghyich trigVe Bonaparte tybia rhai ei' fod wedi hwylio tna'r Anieric, tra v barna ereiil ei fod yn llechu gydà'r fyddin "ar y Loire. Anrhegwyd Dug Welington a'r Tywysog Blucher gan yr Ymerawdr Aiexandpr a.'r ddau gleddyf gwertiifawroccaf, fel y tybir, ag a wel- wyd erioed.

[No title]