Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

f in ||,M I, wwn—w m THE §?tth life Assurance 1Jrtetp, MAYING established Otlices in Cornhill, and Cfaig's Court, Charing-Gross, London, for effecting Assurances on Lives and Survivorships, and the Endowrrrentof Children, Tables of Mates, and other parti- culars, may be had at the above Offices, or of any of the Agents for the Sun Fire-Oilce. ARGRAFFIAD NEWYD1). y Cyhocddwjid, mewn un Llyfr 7 Wylh-phjg, AC AR W KK VU GAN D. JENiiIN, Argraffydd y Papur hwn; Jenkins, Abertawe; Daniel, Evans, Harris, a White, Caer- fyrddiny Davies, Hwlffordd; North, Aberhonddu; _Wil- liiot, Peorro; Tudor, a Heath, Fynwy; a Brown, Cacs- newydcl-ar- W ysc, A LI. UN V11 AWDWIT WEDI El DYNU YN IIARDP, AM BRIS MOR rSEL A TIIRI SWLLT, ITywysydd Solomon i lechyd,- (YN YR IAITH SAESNEG); N FTi, Gyfarwyddyd i'r ddau Ryw (Gwrryw a Benyw), MElTIf AMRVWIOI. ANHVVYLDERAU. "WTl hwn a arnlyga yn gyfhwn, tnewrv model .H byr ac eglur, y modd mwyaf hawdd iymdrin r I Clefydau canlynol, ynghyd a'r Meddyginiaethau imvyaf effei thiol, y rhai a drinir o dan eu peuau ileiticluol: Jirthyliad, nea Esgorfa an- byramig 4 DiSt'yg Anadl (Asthma) Colli Archwaelh at Fwyd DiepiMad ('Barrenness) Cieryd-geriaidd (Bilious) Y Giesni {Chlorosis) i)ff vn Plant j i.irVodedigaetk Clelydau Menywaidd J¡e\\¡ygon( Fils) Fiuor AS bus (Whites) < I iv ynto»rwyad (Flatulence) J)»lVr'iU'-archoll (Gleäs) • fad-!if (Gonorrhea) Clefyd-y-ddueg {Hypochon- dria), neu y Dolur prudd glwyfus Anhwylderau cydfynedol a Beichto?rwydd DUt'yg traulb?'yd yn y cylla Anaoethder Ieuenctyu I !seIder Ysbryd A rlloesiadau miml I Clefydau gewyno? (Nervous) Onaniaeth, neu Prythyliwch dirgel Beichiogrwydd Peswch Gewyfiwst {Rheumatism) llhdyd-y-breiiiii ( &'c/-?M ?) Gwendulau hadawl ( Y Clefri poeth (.S'c<?-?) Tro ar Fywyd) &c. &c. At ;/r kott yr ychwansgir Traelhawd ar y Freeh Ffrengig ( Venereal Disease), Diferlif-archoll, a Gwenaidau haduwl. > Gan S. SOLOMON, M.D. Yn v cyhoeddiad defnyddiol hwn y gw?ir Tracth?wd ar C?'?e,fy ? 3,11, INIen ,(I, y Doluriati Cl, ddu'? a.'r Dt?todcd'?ieth. Cymmeradwy?r y Hyu- hwn ) ddvitfor. ieuainc a becbgyn; i'w rhybuddio rl,,at 'it- g!ai,r anghetsol (ar yr hon Y mae nulodd wedi ettcyfrgolh), ?c t1ti?yn ioddion i'w cadw rhag n?echyd, a'u !loll gyn- ► heddfaa rhag dinytr. Y mae'r gwaith tra buddiol hwn yn ffrwyth llafur lliwcl- o flynvddodd o brofiad a sulw ar ganiyniadau nhveidiol rhyw fai dirgel a dinystriol, ac mewn trefn i gael meddyg- iniaeth i'r hwn y inae'r Meddyg uchod wedi cyssegru rhari fwyaf el fywyd. Ni ddylai perchenogion ysgolion-cyd- Westeiol (boarding-schools) neu athrofeydd fod hebddo. eyii- Dynoda y liyfryn hwn y modd uniongyrch iiachfm o'r. Bienhorrhagia, neu Had-lit, i Siphilis sefydlog. At yr hyn fe ychwani gir Traethawd ar Drythyllwch dirgel, Ymad»- rosfd ar Analluogrwydd gwrrywaidd, a DiUxwytuder a Di- «piiaidd-dra perthynol i wragedd, &c.; ol-ymadrodd ar fai uaghyhoedd a dinystriol, ac anerchiad i Rieni, Y mgeiedd- wyr, Dyscawdwyr, a'r rhai sydd a gofal dygiad ieuenctyd fynu arnynt. llefyd cyngor i Yrmolchwyr (Bathers) yn neillduol y rhai a fiinir gan Glef,ydau Gewyno, Y qyhl Wcdi ei eglurau, a'i gyfrwng-wasgaru, ag amrywuieth o lianesion gwirioneddol, y rhai na chyhoectdwyd erioea o r • Maen. Y"H y rhai yr eglurir arwyddion, y dull o ymdnn, r i-red y.ii amrywiol ran-deiti;iau r Clefri poeth, Gwahanglwyf, Clefyd-y-hrenin, y Ge- vinvst a'rFrech Ffrengig: Rhybuddion l ddynion leu- ainc amy nerv°"l o gymdeithasac vmdriniaeth amveddus; a'r ^nahaniaeth rhWng arwyddian y Frech Ffrengig a'r rhai a SamsymryafynychamdaHynt. Y mat aclios i bob dyn wrth ryw ran o'rllyfr hwn, yn *eiliduol ieuenctyd o'r 'ddau ryw, y rhai meMii modd at- • hyyddiannù5 a roddasant ffordd i fai twyllodrus, dirgel, a dinystriol, gan niweidio eu hieehyd, a dystrywio eu lioll aliuodd bywiol trwy hyuy:—bydd i'r cyfry w gwrdd a me- ddyginiactk gysnr-iawii" wrth ddarllen y dull o yi-ytiztcliau a & <?iarlut)ir yn y J'ywysydd i Jec/f?. I (?' Am gymmeriad tra rhagorol y Hyfr gwel yr amryw f: Ad-olyg?dau. At y Cyjfredin.—Ni ddicbnn dim fod yn brawf cadarn- ach 0 ddefuvddioldeb y llyfr hwn nfi'r gwerthiad digyflelyb Ingafodd; dim liii na CHAN MIL obGOPIAU a wertli- t \vyd o iionaw mewn ychydig iawn o amser. •Pigion o'r Gair a roddwyd rr CtKailh lLwn yn y Sun, Star Courier, Albion, Times, Daily Advertiser, Morning Chro. nicle, a'r rhan atnlafo'r Rhcstryddion dysgedigyn Eitrop. Y r ydym yn meddu'r lryfrydweh i amlygu, fod argrafi- iad arall o anghydmarol DY VVYSYDl) IlhCHY j) y Dr. Solomon wedigyhoeddi; llyfr ag sydd yn sicr wedi cael mwy o werth nag un cyfansoddiad meddygol aglywsom ni son am tlano enoed. Wrth el ddarIlcn yn fall wi, bydd 1 r aftaeh gyfarfod a Hawer o gynghorion a chyfarwyddiadau buddiol; ac y mae'r meddyginiaethau gorau a'r mwyaf derbyniol yn | ddiau yn cael eu dynodi ar gyfer yr amrywiol anhwylderau a ddarlunir yn neillduol ynddo, yn gystat a chyfarwydd- -adixu at. gynnal ieehyd yn gyffredinol, buddiol iawn i ddyn- ion yn mliob sefyllfa." Gellir cael" Tywysydd Solomon i lechyd" gan bob Gwerfhwr Llyfrau t.rwy'r Deymas, am 3s. yr un.

Newyddion Lhmdain,

[No title]