Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

BARDDOMArflH.

News
Cite
Share

BARDDOMArflH. AWDL ORCHESTOL AR GENFIGEN. I A& Y PEDWAR MESUR AR SUGAIK CEHDD DAFOD. 1. Y. Mt g!ywa!s dy lais di Ion—.gen6gcn, Gau fagu och'neidion; Ttamawr gae) trwrnoer galon* i. Heb arfaidd i berfedd hou. Car,af, alfanaffliniou,-dig gastiali DygestyUterwyHion; Dy eu'iHn HafnaH )!y(nion, Hyd uchder dyfnder y doa. Gorddyar tafar lifon-dy gylchant. Deg watches hyd NeÏfion; Hed fetus iiid ofaion, Ydyw dy swydd diwad son. Gwelaist, adwaenaist y dynion-cedyrn, Codaist dy gyntfon, Coitfamafst y caii.feirnion, Gwyrda o fri ger dy froH. PaIt gair dianair union—i bencerdd Benciwdawd prydyddion, pan glywodd, dnodd dy d6n, Aeth c!eddan i'th coluddion. Pan ddaw gwr arwr wron-<-i'th as'fttd. Koeth et fyn i'w gaIoH, Dd\'munit! ui ddaw mwynion, Cut di-dawt, np cetr dy d6n. Pan fed') nn agwedd enwogion,gofid Ac atHf erhryston, Chv. :bt ddagraa dafnan dyfuion, Na fait ti ya f\vy i'w.ton. Cydresei hesgyrn cadron,-wff arfau! A'i pherfedd Mav.n cynrhon, yoeUaugaWgaugwetgion, Yrnddeiwant bydraat o'u boa. Ymdrechwyd, profwyd pob rht6on,—er gwe!! I'r gylta furgynion; Kid ai tawr i'w doltirion, Nid ai diwy c: chfoendid ron*. Maw !wngc ei thraflwng uthr aSan,—yg6d, au.heuthnnion! Crwyn gwnunt, lIyflaínt, a HofHon Ce!anedd berfcdd !ie ben', Gweliau adwyth, g-.vaelodion-bra,nllyd, BronUosg, pob ysgothion, Fob cleistau mwdtau madton, Pob drewdod ysigtod son. Asenan hoUtau heittttoo,—dyranwyd Yn druenns feinion, Pedolau !HHt mor gu!!on, Euw ya hawdd ni wa t hon. S, 3 E'!e yrbanyw bta rhewinog, F-, b bareh unwaith t'w be¡('h!U1og) Hawroddiog by!t arwydfHou' A enwaffyd, ai net' war, Heu garchar Syrnig eircbioa. 4, $. Enw! un'03, Wnaf fygr nef Ion, Yngwaetod yr angyliol1, Yu awr dieifl anwu- y don*. 6. Tsp!ennydd, cynnydd eu can, DdtHanodd, gwywodd eu Unman y d)a<an a dnn, Yngotan hoU engyt Ion; Ef oedd Dduw! msatbddnn, Heb fJoi, a'i dioi 'ddtar ei Mwya.' bu dadi Mab y dyu. y. Wpdl bytchu nwyd beitchfon, E ddai 'r hatd t'r ddaear hf)tt, Hudo 'y ft:ny\, dewr <anoa, a'i chwymp.o-, I rvvydo yr adoa, 8. Eta dywenydd da Mnion, Go)en 'r haul, yw ga!ar ban; Rin byd nawdd a'n bywyd iii, Asgau iddt ing addon. 9. Eresddeddfdisrynneddfgac, neb abaiI i bcbyH IOI1 Y meirw ym myd mawr a miD. 1'rueMus ar&wydue son' 10. Llem arw ddyfryd ne mae 'r ddwyftou, Heb gau saweU byw gascion, Rhag maeth gwaeth gwytLawd, Hyd dy [add y t:awd, I ddyddbrawd ddiweddbron. 11. ATQ ei chyncwys y mae achwynion Ffwyr anaeic i utfernoHon, Gatw n'waid ac orneion, heb obaith I Hewid eHwaith nwydai alun. 12.. Rhagonaeth ar y gwroh, a'i iirddas, ? Ydyw galanas dig elynian; )Codiadyddifradddwyfron,ytmcheI, Y.* w ei phvH isel a'i phat! weision, Ac viia y inae cvt-ynion wor ofer, A galw nifer y gwlaw yn afon, Hen gadwyni go dynion ni thorant, ri chwi allant () an..hoUion; Dyna waetod attnuwioiion, hch a!!G Ond rhodresn o hyd t'hydtawsion, Mawr pu gond, mor gyfion i'w balchdey, I fod anoberfyd yn wbion. 13.. Ceyddodd a ?edodd e; th?a?ojion, A gwanodd ddenodd o'r gwein ddynion; Yn abred isod barod iveision, YmheU yn nhudoedd, moroedd mawTioa, Cnl fydd awdwyr celfyddydon, Haddwyd Y dyn hoS' rifwyd, dan ei pbronon. YbrawffoddddigoHbnfteddygon, I ddiwan addysg dduwinyttdion, IjlHSg ercs fuddug a'r sophyddion, A'r goreu enwyd o'r gwyonion, Hyd farddas ddiwydfeirddion, mac'a dercaud I gyrchuu astud eu gorchestion. Canaf, gorfyddaf ei hagr foddion, H'ei nych ai)ffiii-f o'i phen i'w chyaSbn, ) Dwyiawgohytawmewngwehition, Lliw"waed ac achwith I!ygaid cochion, Ðíllvdd haenad danedd hirion, tafod Yn wayw trybestod hyd dwrw bostioH. Turs a gwcf!an dn-aeliau dylion4 Cl1itial1, ysg\\ ydd:<\u megis gwiddon, Carnau hyH waUan, cyrn el!y)ton, Cefn crwn! an¡rhy,mes ddiawies ddHon, Gwyneb getwindeb groendon, drych angau, I gyd o dyUau gwaed y deiUton. Hon a'i hesgeiria!) hen, ysgyrion, Yngwau cydrestrau duwiau duou, Hyd lan anufudd yn dwyn Neifron, A Phlwto daco, a pMaid dynion, Ban y goryw ben gwron, mcr yg!'s, yarna)swydus,'rhenfu)n\\TSawdon. Pat cyn hchg Fw!cau a'i hoe!;on, Mav t rus bygy!us Mars heb gaton, Sol, !Nlelciirl,,is, ail macwy wirioa, Aeserw, Fenws, sy arwd fun&n, Gwag nodau gwiw ganiadon awenber Homer, o dorer ei hawduroa. 1 «. V ptyd y cyfyd tb",Ilon i fytiwes Fo enwog ochesttcn, Lie '< oedd wyneb Ilwyr\edd 'U11ioD, A the otau waith y gaton; Gwvmi, broe-hi, gert1an bi'yehion, Ynbywanioganeibetrmon, Ei w, it- t'iaidd a'i oreuon gampiau, Ytighyftvatt aiiglii)fioti. Hunan adwaenir yn eu dynion, j Hatchder,tta!]ausder,tt'iowestion; 0 teyrnasa 'r tri noson dtwy 'r fynwesi Mae yuo 'r gawres, J,¡ynl1a 'r got on; L!id am riwswydd, itedo ymryson, A gwaeau pteidian hoHtaa heiUtion, Rhyfeioedd, rhyw ofalon gan eiddig, I gnro 'chydig o'r gwarcheidwoo. 15. 7?\ Daw vn ?'Ipdig ) (:WiP loesion: Accgh.ysig ?'?g!, oes.ion; Pwch?!anc(!'i duoD. Nibyddd?edd ?, ed,d, aud,uoB. 16. Ys hy!! erys i'w hattoran, Mawruda ddou!au myrdd o ddynioB; Yno gwyddys pn hagweddaa, Yn dah goiau, dyaa gwtton i ? 17, 18. Ac ym!nss!ad, 1 Fob ysgi-yblia-i, J,hen a'i choMtt; Yneichanad j Dim dywenydd } 1\Jygr awcnydd, ond ei cliwynioii; DiochweHydd J Molochddyfryd ) Yw ei byw}df ei marw tuf-ij-on! o mol' hyfryd I'rrhycha'iriiawd J Hcntfych antr.nn], wrach.wron. Orwych e'awd ? 19. Dos i'r e!gion des ar ogwymp, Doiiiati i-tiygwyiiip dy aiii-lie,ioR Ktd oes All dy ddygwy)Hp o'u )lid, ddi'goii. 20. Bore y hebeinau cwynion, Dy hc!i farwolneti', dy ho!i inn- Ccmnyt y fm-w-wedd can mH o fch'toi), Myrdd daw o bryfaid, mawredd dy bioSon. Iianwfi!ian'th!)m€a!onyrh<nyc, Ac yna deugtawc y can dKear-gro:tj £1. Canaf!nan cemfwyr-ion, Hewydd hedd yn niwedd hen t At!)yttlFtwythKuhcSftith!cn, I)aear A nefa'i itityn fwg: Hen; Mor fllwclJ yr hcddwch. rbvdd:C!!t AWCH,'r'dd bardd, a'i rHl\V d 1.1 I;:ytht KefdUyth!mfydda!on. 'L!ebHO' Cymt tw t wciniaid, csiun 'r utnou, L!\s gahmas :;eiY!)ion, Amhas-ed agwedd n.<n-w dacogion. Pe boan d<!ftheHt, pob Ddet,.ai 4ct%leddai ilw c,olutid"oll. Cån Apota enD pen wiwlon, rwtcun ddntRw t'oek'yH ddilon, Dai fn oet i d* a) fau hinon, Go!ch dy wyncb, gwiych dy einicn< 24. Ti gorhwst Gerher, Ccrbcr1i3¡ Dory 6m)d))r irE' 1', Cadw yr ager, cau dt yr Ctgion, l Rhedabrpdobrv, ?' Cau'n y .)unai]'y, Y ddcra ddeiy ddo:' y dunon. WedicariaddpKgoron,an?\ichn A<nynyrhdi.]cru,m\vyu.h(inioH; ei Da?-t'r?<j.iw?diMai)'?<)!o)],cib)y<L Daw en:ud iiyft yd yn ei ddwyf.'on; a g-cnais sy g\vYl1ion cyngiwrfynt, C an)1 Leiynt a mH c hoeJion, Y t'w nodi n'wy niv-'cidion, dt). Gas at Icsn, gosod c: wc;?ion, Rial aned; "eol nni&H berti'.oth, Neud ynghaswaith. yn no-,I Cs hi!- aduaenir tiymot) i'w :t)<:gu, Hi wna PU 'sgatl1 )'11 ysgyriol1; Nefffdd dawet ni fcdd ci dnon b!aHt; Ac hwy ni Ch1&nt an Hchwyn.&a; Daw et phptita:t <hft'eIU:ion olr (iiwedd.. m esyr i se:tfcdd t;arw ()fion; 0 am adaci ei A'i !hci yn f'atwedd yan t fit ion Dnw Ion i'hcdded yn rhyddlou oUachan, A d)-:g i'w dcnian drMg a'! dynion, Icsn ydyw ?' sy\v adon a'i go)'\ \v, A gwaed a d'stryWr gh, áawd cstron; Goreu mcrch abrt'd, (Ii sal(,.(i i isetioii: I'w arch manwyl orchvmnivnion Hafar, Gu-ae ynfyddaracanufuddion. Y C. G. Ar o! i mi y ]:inpn hen canfydda:s ei hod air ynpur yn¡;1'ólith GL DfJ'.), ac am hynny HPtfUMis dros ychydig ci sada< yma{a! yr eiddO{ fy hun; cft.i)r;;an ei bod yn Hwyrwrciddio! o fyfyr yr aweii ar y tro, ni a!!wn wedi hynny w<<*d un math y,J;piJiad yn y Óng:hm.edd, ond iddi o ddamwain daro ar yr un gz,.inge, megis y gwunetii ae y gwna amryw o'r beirdd lawer tro. j

I At '¡¡'grapfWtdydd SereA…

I At Arg"!lfiadydd Ser,. Gon-,cr,…

AI Argitffi(-,cly-4d Sere)z…

L I, o Lvc,-.N r-, ivy 1)…

?. PENLLAK?'R MOH. ?N MHORTin.ADnorUD…

—"' ?' COPI? IT C I[ Vfy I,…