Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

- OL-YSGRIFENv•

Advertising

AT EIN GOHEHWYR.. I

,,MYNEGIAD AMAETHYDDOL MISOL.

! ..'-——— I At Argrajfiiulydd…

News
Cite
Share

——— At Argrajfiiulydd Seren Gomer. Sin. GOMER,Disgwyliais y btiasai tliynv un rtiwy cyfarwydd na myfi wedi anfon, cyn hvn, i lewyroh eich Seren ychydig hanes, ynghyd ag ychydig loffion o'r Gymdeithasfa (Association).jHynyddol a gynualwyd gan A" Trefnvddion Caltlnaidd yn Rhestr Anialwcii, Llun- daill, y Pasg diweddaf; ondyn hyn siommwyd, nid myfi yn unig, ond amryw o ddarllenwyr cyson eich Seren odidog: ond gan nad oes neb wedi anfon attoch ar y pen hwn, cymmerais fy rhyddid i anfon adysgrif o'r hyn a ysgrifenais yn gstndryll fel y mae, y l'hai, os gwelwch eu bod yn addas, gadewch iddynt ymddangos yn llew- yrch eich Seren. Y mae yn ddrwg iawn gennyfnad yw pennnn yr holl bregetliau gennyf yn gyson; ond am nad ocdd gennyf un bwriad yr amser hwnnw i'w hanfoh i'r Seren, ni fnin mor fanwl i roddi pennau pob pregeth i lawr, Yr ydwyf yn gobeithio nad oesyn y llytbyr hwn ddim lie i un dadleuwr crefyddol i udodi blaen ei dro- sol, oblegid nad wyfyn ewyllysio ymddadleu a iieb. Ydwvf eich annheilwng was, Llundain, Gorph. 1815. J. F. Dydd G wener, Mawrtit 4ain,am ddan o'r gloeh, Mr. J. Elias a brcgethodd ar Salm xiv. 3,4. sylwodd ar y I pedwar pen canlynol: l. 0, Gadarn! 2. Gwregysa. 8. Marchogaeth y 4. Ei ddeheulaw a ddysg iddo bethau ofnadwy. 1. 0 Gadarn! enw addas iawn ar Grist; bnasai poh enw yn rhy fach, iteb ei fod yn Gadarn; rhaid iddo fod yn Gadarn i'n haclHib a'n cadw, Cadarn i ddioddef ein cosp, Cadarn i orchfygu ein gelynion, Cadarn i'n cael yn rhydd oddiwrth ein gelynion, Cadarn i'n dal rhag ein gelynion, Cadarn i'n cycrtal i bell ein taith. Efe a roddodd esampl o'i gadei riid N-ii ei wyrthiau ar y ddaear; distewi a gostegu y gwynt a'r mor, cyfodi Lazarus a'i air, bwrw aUan teug ogytin?uU'dtd: and dan:!osodd fwv I o'i nerth wrth ?arw nag wi th fyw, vn ei angen gorchfy- godd Dywysog y byd hwn, ac hefyd yn yr adgyfodiad ■ oddiwrth y mcirw. Y mae yn gadarn i iachau. Y mae gan y Cadarn hwn gle-ddyf;- y mae cleddyf yn arwyddo awdmdod freiniol, arf.ui dial, barnedigaethau, &c. Cleddyf y Messiah yw ci Air; fe a'r cleddyf hwn trwy beth a dry.fiii pob cleddyf arall, fe a-trwy dy aloll di, yr hon sydd galetach ua'r adamant. Y mae gal,) y Cadarn hwn hefyd lawer ofeirch; march coch, march gwelwlas, marcb dn, a march gwyn; ond y mae yn ymbleseru mwy yn yjnarch gwyn nag ya un march arail. Hefyd, y mae ganddo iawer o gcrhydau, ond y goreii o'i holl gerbydaifyw yr un a wnaeth Solo- I mon, sef cerbyd y Gair, i gyreliu inerched Jerusalem adref. Blarchoga a llwydda o herwydd gwirionedd, neu i anuldiffyn gwirionedd, &c. 2. Paham yr oedd y Salmydd, a phaham y dylem ninnau vveddio, Gwregysa dy gleddyf, <5cc.? 1. Er dy fod yn Freuin cyfiawn, y mae i ti elynion; am hynny gwregysa dy gleddyf. 2. Fe roddes y Tad lawer o be- chaduriaid i ti; ond ni chai di hwynt gan Satan, na chanddynt eu liiinaiii, na chan y byd, oni wisgi dy gleddyf. 3. Ni all dy weision argyhoeddi un dyn, ac nid oes dim a ddaw a'r byd i drefn, heb i ti wisgo dy gleddyf. II A'th ddeheulaw a ddysg i ti belhait oli-,adiv,i,. Beth yw hynny? Achub. Petit ofuadwJdbecbadur y w gweled ei gyflwr colledig, &c. Dydd Gwener, aiii ch,weeli o'j. gloclil,.N,li-. J. Elias, ar sallyl lxxii. 113, 19. Sabbath (y Pasg) am 10 o'r gloch, Mr. Williams, o Canada (America), at 3 C&ri'v. io. yn-Saesneg; ac ar ei olef Mr. James Hughes, o Deptford, ar Hhllf. iv. 8. 1. Camsyniad mewn dynion wrth ym6fyn am dded- I wyddwch. 2. Nid oedd dim dedwyddwch mewn pe- chod, na dim a berthyn iddo. 3. Y ffoi-dd 7 neny llvvybrtrwy ba un y mae Duw yn peidio cyfrif pechod. 4."Y dedwyddwch a berthyn i'r rliai nid yw; Duw yn i i cyfrif pechod iddynt. 1. Llawcr ynymofyn am ddedwvddwch ymhethan y llawr, yr hyn bethan a ddarfyddant; ond y mae ar ddyn eisian dedwyddwch i barhau byth, fel eie ei hun. Er- cill yn ymofyn dc-dwyddweh yn y peth sydd yn achos O'll hannedwyddweh, h. V. Igclod, yr liwil a dry allan yn y diwedd yn alar, tristwcli, a gwae. 2. Fod .annedwyddweh ynglyn a'r rhai sydd yn coleddu pechod, Gal.iii.10. Esa. lvii. Bl. Nid yw y barnedigaethau presennol ond defnvnau o'r ddigofaint sydd ar ddyfod. 3. Yr efengyl yn cyhoeddi y llwybr trwy ba un y mae Duw yn peidio cyfrif pechod, 2 Cor. v. 19. Esay i. 18. a lv. 7. Hos. xiv. s'. Gwyn ell byd y rhai ni chyfrifir pechod iddvnt. Y mae pob dedwyddwch i'r i-hai y mae en pechod wedi en tvnnu. 1. Y mae y felldith wedi ei symud, Rhuf. viii:1. 2. Y maent wedi cael en gwaredu oddi dan arglwyddiaeth pechod. 3. Y maent mewn cymmod a chyrndeithas a Duw. 2. Ni fydd un vsgnf-ddyled yn eu herbyn yn y farn bydd y iawn yn ymddangos av eu rhan. 5. Cant dragywyddol twynhad o Ddtlw yn y nef. Cofiwch mai yn nydd gras y mae cael tyurm ymaith I y pechod, yn y farn bydd dydoliad. [1' BARHAU YN EIN NESAF.]

I MWYN COPPR,-I

I CYLCIIDEITIII \U Y BARNWYR.-I

Family Notices

]YI AIICJIN A DO EDO.

C Y FIEITHIA D O'R LLYTilYIl…