Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

. I H.........! ,? ..?m?,?...?????.???a?.'…

[No title]

[No title]

. -SENEDD YMERQDROL.I

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

News
Cite
Share

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU AC ARGKAFFIADAUHHIBL, V N Y R IA 1 T H G Y M R EIG Gan THOMAS LLEWELYN. LL. D. Yr AMff a argraphtcyd yn y Saesneg Jill Jirystor yn y jlsiyddyn 176B. [PAIIHAD oil ItlHFYN DIWEDDAF.] Yr lwerddon a'r Alban a wisgant gryn lawcr o'r hyn ag y maeut yn wneutluir eu luiuaiu, ac yi) yii gryn helaeth i ereill. Prin y mae dr JJeu bCIItref cymhedrol 0 faintíolí yn Lloegr ar iiad yw yn hyriod am ?yw law-weithiau neilldnol7 a nwyddau masiiachol. EUhr nid yw Cymru yn lI;aw-weithio ond y peth nesaf at ddirn. Haiarn yw'r peth mwyaf ag y mae yn wneuthur, ond ychydig mwy na digon i wneuthur pedolau eeffylau a sychau erydry mae yn wneu- t[lui, o liwnnw. Yr hyn a ddymunir ar iddo fod yn barhaus (ond a ddymunir yn ofer ysgatfydd) gyda g.olwg ar ein trefedigaethau yn yr Ameiic, sydd yn bod yu weithredol ac yn anilwg yn y Dywysogaeth. Y mae N rr, datifori i Lloegr am bob peth, gan nad pa warth bynnag y dichon hyn fod i'r Cymrv; nid y w yn ddiaarhydedd, o leiaf, nid yw o un anfautais i'r Sacson-ae maent yn adnahod yr hynsydd lesiol iddynt yn rhy dda, i beidio cyllawni pob difFygyn rhwydd aç yn helaeth. A Beiblau Cymreig, a'uhystyried fel nwyddau masnacho!, ydynt wedi bod, ysgat- fydd, yr unig bethau ag y maent enoed wedi eu caniattau yn rwgnachlyd ac yn bnn. Ar y cwbl, ymha olwg bynnag yr ystyrwyf y bwriad o ddileu iaith Cymru, a selydiu'r S-aesneg yn ei lie, nis gallaf feddwl fod y gorchwyl mewn un modd mor bwysig .1g y ffugir ei fod. Ym- ddengys i mi el fod yn dra dibwys, yn neillduol i Loegr- ac am hy-nuy mi a fyddwa yn dra dibryder yn ei gylch. Ond pan ystyrwyf y mesurau a gyniiygir i gyfla'wni'r diben hwn nis gallaf fod yn ddifatter yn hwy. Yr wyf yn addef fy mod yn teimlo gwresogrwydd a chyn- hyrfiad ar yr achos; eithr pe buaswn Sais tiea Albaniad, meddyliaf y byddai fy nhcimladau yr UU ynghylch hyn. Ac edryehaswn ar ùdwyn tystiolaeth hyd eithaf fy tigaliu yn erbyn mcsitrau mor wrfluin ac aneffeithiol; yn erbyn mesurau o'r fath ganlyniadau niweidiol a dinystriol yn erbyn mesurau a dueddant, nid i atteb y diben cynnygiecUg, neu i wneuthur pobl Cymru i beidio bod yn GymhJ; a throi yn Saeson; ond i beri idrlynt bcidio bod yn Brotestaniaid-i beidio bod yn Gristianog ion, ac i beidio bod yn ddeiliaid iFyddlon, ac yn ddynion da, yn ddykJsvvydd bvvysig arnaf.

C Y FIEITHIA D O'R LLYTilYIl…