Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

. I H.........! ,? ..?m?,?...?????.???a?.'…

[No title]

[No title]

. -SENEDD YMERQDROL.I

News
Cite
Share

SENEDD YMERQDROL. TY TR ARGXilViYDDh 1 Argt. Sidmonth ychwa- negwyd un ertkygl at ysgsitf yinoiehi yn y Thames, yr lfwn a warafun ynioichi y-iv yr afou isawjio o saith- yn y bore hy<lfachUuViatl Uaul,; a fewn i beiklcr pcuuo4ol i net) grisiaa cyhoedd, tieu gyfeiryd yi- iieolyiicl. ldcrelict, 5.Pan d4yxwyd ysgrif dilead cospeciigaetli y vhigod (pillory.) ger bi-ol), Bywedodd Argl. Elenboro nad oed, etc ddadleuwr dros gospi yn y tliigod, i'r hwn nid oedd efe wedi ded- frydu ond un dyn erioed, yr hwn oedd wedi dcrbyn gwobrwyoii am gynnorthwyo careharorion i ddiangc. Ond er hyn yr aedd efe yn hollol groes i'r dilead, o lier- wydd ei ho-rl yn gvceithredn yn gadarn ar y teitwlad o gywilydd, eitlwr dymunol ganddo tyddai eyfyngu'r gosp at droseddau neillduol. Arwyddodd yr Arglwydd Canghellawr mai dymunol fyddai i'r Barnwyr i wncnthur ysgrif ddarlulliadol o'r trosCddau ag y perthynai cospedigaeth y rlaigod iddynt. ¡ Ystyriai Arg. Lerpwl fod Ilawer 0 wrthddadlenon teg yn erbyn y gospedigaeth hon, o herwydd na allasai graddan'r gosp mewn rhai achesion yarddibynnu ar y gyfvaith ntfv baruwr. Yr oedd huB Stanliope o'v un faru, yr hwn a ycliwa- negodd, pe bua-sai i'r Y3grif-ragla\v Urddasol (Argl. Lerpvvl) ac efe ei liun i gael en dedfrydn i'r rhigod' am gabl-draitli, yn neilldael ar amser y drJadJ yngiiylch yr ¡ yd-yagrif, bnasai i'r Ysgrif-raglaw Urddasol gael ei Jucllio yn echryslawn a phobpeth tafladwy, tra y bnasai I efe (Iarll Stanhope) i (Itliaiige ddr%,v,, (iriniaetli.- Gwrthodwyd yr ysgrif. Jan, fi.—Sylwodd Argl. Eldon fod yr ysgrif at reol- ■ elddio gwaith Llawfecklygou ys darostwng pob Llawi fcdJyg a fyddai heb ei dderbyn i Gyindeitlias y J\Jid,l.1 vgon, i 301. o ddirwy; ac os godxlefid i'r ysgrif fyned trwy'r Ty yn y modd hyn, byddai pobl mevvn liawer parth o'r wlad yn ymddifad o g-ynnorthwy meddygol. llywedotld Iarll Stanhope fod vr ysgi-if hon yn gyff- elyb i amryw sai anniben ereill- ag oedd wedi dyfod attynt o Dy'r Cyffredin, yr oedd yn gwahafdd persoiiau gwrrywaidd rhag bod yn Goiwynwyr (Men-midwives). Sylwodd Arg. Lerpwl mai oddiwrlh ffariiad yr ysgrif hon na allasai nn dyn anghyoedd wcini un cynjmorth meddygol, tynDu dannedd, na gwaedu ei deuiu ei inin, heb fod yn ddarostyngedig i'r ddii'wy.—I'aiwyci i'r Y sgrif gael ei gohirio hyd yr eisteddfod nesaf. f TY Y CYFFREDIN, ■ Liuni. Gorph. 3.Gvvrtiiwynebwyd ail ddarlleniad ysgrif dogn ychwanegol o <5000/. yn flynyddo! i Ddng Cumberland yn gaidynol i'w briodas a. Thywysoges ¡ Solnis, gan y Mid. Western, Wilberforce, H. Sunnier, y Milwriad Elison, a Syr T. Acland. Dywedodd Mr. Wilberforce, mai, os digwyddai i'r Bndtfigcs fod yn weJdw, byddai'r Ty hwnii-.v bob niser yn barod i ystyrietl ei hamgylcfeadau ac i gyf- rannu at ei angenrheidiau, o herwydd pahani ni ddyl- asaill- Ty gymmeradvtyo priodas trwy ei iiymddygiad e afchos yr hyn a allai beidio bytb a digwydd.—-Yna ymranodd y Ty~dros ail ddarlleniad 'yr. ysgrif 125; yn erbyn hynny 1^6.-»Felly coHwyd yr ysgrif trwy un pteidhus. Mawrihy Painel ar fed i wyr awditredig gael eu trefffn i ehwilio i wpithrediadall Cyindeithasan Orange Yneogledd yr lwerddon, y rhai yciynt wedi gwneuthur rheolati, aeyn cyrameryd llwon newyddion, yn eu mysg eu htthain, i fod yn (fyddbrf i'r Llywodraeth tra na fyddo yn Babaidd, ac i ymosod ar egwyddorion y Pabyddion, &c. yr hyn oedd wedi perl liawer o anghydlbd a t^erfysgx rhwng trigolion y parth hynny o'r chwaer-ynys. Gwrthwynebwyd y cynnyg hwn yn gadarn gan Mr. Peel, o herwydd ei fod yn taeddu i ;¡¡:rlfywio hen ddi- goi'aint, ac i fvvyliau yr hyn sydd yn hanfodi eisioes. DadJeuodd Mr. iMaarice Fitager»ld dros y cynnyg, e herwydd yr oedd aiiii?.8?iv dros hynny, a'r rhai hynfty oddiwrtb ddynion ag na-d oeddynt bleidiol i"r Pabyddioiij sef yr Henadunaethiaid a'r Crynwyf (Presbyterians and Quakers I Dywedodd y Cadfridog Arehdal yn erbyn y cynnyg, o herwydd ei fod yn ystyried fod cymdeithas au Orange wedi bod yn geidweid i'r Iwerddoiu Gwrthodwyd y cynnyg gan 39 yn crbyn 2U. Wcdi sylwi yn go helacth ay ynrdrechiadau dibaid Bug York i reoleiddio'r fyddin Frytanaidd, i'r hyn y priodolai Dug Welington, i raddau helaeth ei fuddugol- iaethaw, cynnygodd Syr J. Majorb-anks, ar fod i ddiolch y Ty i gaei ei roddi i'w Uchder Brenhinol Dug York, I' Penciwdod holl luoedd ei Fawrhydi, am ei lafur di- ludded a llwyddiannus yn rhee-I-eiddiad y fyddin dras ycliwaneg nag 20 mlynedd. Nid oedd Canghellawr y Trvsorlys yn chwcnnydi gwi'thwynebu'r cynnyg, er ei fod yn vs-tyried mai addasaeh fuasai ei wneuthur wedi i'r gwasanaetb, ag y mae'r fyddin yn awr yn ei gylch, gael ei gyflawni, Gwrthwynebwyd y cynnyg gan Mr. Western, o her- wydd fo,1 y Penciwdod yn gym.maint swyddog o eiddo'r Llywodraeth a rhyw aelod aralIo houi; ac vr uedd efe yn cretin pe buasai i swydd Penciwdod gael ei llenwi gan ryw lill arall hehlaw eiUehder Brenhinol, na fuasai i'r cynnyg hwn gael ei wneuthnr ria'i dderbyn. Tybiai Mr. W. Pole nad oedd un dyn o dcimJadati Brytanaidd diledrvw a ddywedai na. ddylid ystyried teilyngdod y Penciwdod piiw.og ac Urddasol. Dyvvedodd Mr. A. Baring y dylasit nid yn unigdiolch i'w Uchder BrenUinoV am ci yisdrtchiadau Uwyddian- nus, one!" y dylid gwneuthur darpariacth ychwanegoi iddo fel gwobr am ei wasanaeth dodfawr. Barnai Mr. Whitbread fod cryii bwys yro Y gwrth- ddadl a gododd Mr. Western, cad' o herwyftd fody cynryg wcdi ei wnentlmr efe a roddai ei lais drosto. Dyvvedodd Mr. Best, os dylid diolcli i Ddng York am l'eo!eiddlO'I f)ddin, ae i Dung Welington am ei fti- ddugoliaethau, y dylasid cyfhvyno annerchiad i'r Ty- wysog Rhaglaw am en parhas hwy yu eu swyddau pcr- y [Dydd Mereher gohiiiod.d y Ty hyd ddvdd iMawrth ncsaf, fel byddai i'r Tý arall gael amser i orpiiew yr hyn sydd ganddynt inewn Haw.] to14': m.

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

C Y FIEITHIA D O'R LLYTilYIl…