Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

. I H.........! ,? ..?m?,?...?????.???a?.'…

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

GWENEH, 7. 1. -? ?, ?? PARIS WEDI El MHO DDI I FYNU, All AMMO D A U. ?'l Y T1Í3e"r hanesion diweddaf wedi cael eu ca. darnhau i'r heiaethrwydd mwyaf. Ilhoddwyd Paris i fynu dydd Llun diweddaf, heb goili nn b .vv^ d 0 (1U Prydain. Dygwj d y tvewydd mawr a dymunol hwn i'r ddinas neithiwyr gan Argl. Arthur Hil, brawd i Ardalvdd Downshire.— li-et,t ei iViglwyddiaeth i'r d(linas.ynghy:!rh 11 eg I ,),'r glocii A ciieiinadiaetf)au eddiwrth J!)dugWe- iington; sw m y rhai a gyhoeddwyd gan y ei uidogion yn ebrwydd; a gyrwyd Uythyr at yr I Arglwydd Maer ac ara lIaw y bore hwn saeth- wyd magnelau'r J'wr a'r Cae; ac yn dra buan II wedi hynny cyhoeddwyd JLlysargraff Anarferoi Llundain} 1 DYDD GWENER, GOIIPH. 7, 1815- I SlVYDDFA'li RIIYFEL. I Heol Downing, CJorph. 7. } D'teth y Canwriad Arglwydd Arthur Hilymu jifithiwyr a chenuadiaethau, o'r rhai yr hyn a ganlyn sydd bigion ac adysgrif; a'r rhai a gyf- eirwyd at larit Bathurst ganei Ras Dug Weling- ton, a amserwyd Goiiase, ar yrail a'r pedwarydd c'r mis hwn :—- Gonase, Grorphr 2, 1815.—Ymosododd y gel- ynion ar flaen-fyddin corph nlilwraidd y Tywysog Blucher yn Vilars Coterets ar yr 2Sain,; ond daeth corph y fyddin ymlaen a gyrwyd hwy ymaith, gydà'r golled o chwech ae ynghylch mil o garcharoriou-. Ynidd'engys fod y Uuoedd hyn ar etf cych- wyniad o Soissons i Paris, ac wedi FrPrwssiaid ei gy rru oddi ar y tfordd honno yn, Vitai's Coter- ets, aethant ar hid ffordd Meaux. Ymosodwyd Amynt ar y ffordd lion g.'Hi y Cadfridog Bulow, yr hwn a gymmerodd odd, arnynt .500 o garch- arorion ac a'u gyrrodd dros yr afon Maine. Pa j fodd bynnag y inaent wedi myiied i Paris. CioesDdd y fiaen fyddin gyfunol ag sydd dan fy rheolaeth i yr Oise ar y 29ain, a'r holl fyddin ar y SOain a chymmerasom orsaf ddoe, a'r aden <1 deau ar uchelder Rochcburg, a'r -aswy ar y Bois-de-Bond y. Wedi i'r Maeslywydd y Tywysog BTucIier gvmmeryd pentrcf Auberviliers, lieu Vertus, ar fore'r 30ain o Fehofin, efe a symmudodd tua'r <leau, ac a grcesodd y Seine wrth St. Germain tra- yr oeddwn i yn myned ymlaeu; a heddyw bydd ei aden ddean ef yn Plessis Picjue, yr aswy ynSt. Cloud, a'r ol fyddin yn Versailes. -Nlo ntmartre a tiiref Amgloddwyd uchelderau Montmartre a tiiref St. Deiiis gan y gelynion yn dra chadarn; ac a'r I are ydd by chain Rouilon a la Yiele Mar, gos- odasant y tir o du'r gogledd i'r dref honno dan ddv fr; a dygwyd dwfr i'r camlas de FOurcq. giai yr hwn sydd wedi ei ffurlio yn amddiffyn- gliwdd ac yo fangnelfeydd," ffelly y mae gan- doyut orsaf gadanl y tu yma i Paris. ¡ iJchclderau Belevile ydyht'h.efyd wedi eu hamgloddio yn gadarn; end uid wyfyn gwybod i fod neb gweithiau amdcliiiynol 'wedi cael eu codi i fynu ar du WpdicynnuUo honyntyn Pans boil weddill y fyddin wedi hrwydr J 18fed, a'r miJwyr o bob gorsaf filwraidd arall, yrydys yn meddwl fod gan y gelynion yngliyich 40 neu 50 mil o iil wyr y gadres a gosgorddion, heblaw y gosgorddion gvvladwriaetliol ac ereill. Gyda dywenydd mawr yr hysbysaf i'ch Argl- wyddiaeth fod Quesnoy wcdicacl ei rhoddi i fynu i'w Uclider Brenhinol y Tywysog Frede- rick o'r Iseldiroedd, ar y 29ain o Fehefsu. Yr ydwyf yn dealt hefyd fod Bossaume wedi ei rhoddi i fynu i'r swyddog a ddanfonwvd yno gan Frenin Ffraingc, i gymmeryd meddkuit o'r dref honno." [ Yma y canlyn llythyr y Tywysog Frederick, yn darlunio y modd y cymmet-wyd Quesnoy ganddo ef; inynnai llhaglaw y dref -honno beidio ei rhoddi i fynu, ond wem ymosod arnt dros ychydig a mangnelau, trwy'r hyn y lladdwyd ..b b' J i, rhai dynion ac y clwyfwyd amryw, ac y gosod- wyd y dref ar dan mewn tri o fannau, cyttunodd y Rhaglaw i'w rhoddi i fynu, ar yr amraod o fod i wyr yr additrYIlfagychwYLl allaii, y gosgordd- ion gwladwiiaethol i roddi eu harfau i lawr, a dychwelydadref.) Gonasse, Garpk. 4,1815. FY AEGLWRNT),—Gwrthwynebwyd y Tyw- :ysog Blucher yn gadarn ga;¡ y gelynion wrth gymmeryd yr orsaf ar du aswy'r Seine, yr hyn a grybwyllais yn'fy nghennadiaeth am yr ail o'r mis hwn, yn neillduol ar uchelderau St. Clovrd a Mendon; eithr torrodd gNN-rolder milvvyr Prws- sia dan y Cadfridog Zeithiea trwy bob rhwys- trau, a sefydiasant eu hunain aT uchelderau Mendon, ac ym mfcentref Issy. Ymosododd y Ffrangcod arnynt drachefn yn Issy, am dri o'r glocli y bore ar y Sydd, ond IHrya faedd wyd gyda chryn golled; ac wedi deail o honynt fod Paris yn ago red ar yr ochor archolladwy, a bod tratmyyfa yn ago red rhwng yddwy fyddin gyf- unol ar hyd pont a osodais i yn Arge-nteuil, a bod rorph Brytanaidd yn symmud ar du aswy'r Seine tua'r Pont de Neuiiv, gyrrodd y gelynion allan i ddymuno ar fod i'r saethu beidio o ddau tu'r Seine, gydagolwg i gyntiadledda yn Llysdy St. Cloud, rhwng y byddinoedd ac vn gyfat- tebol cyfarfu swyddogion c'r ddau tu yn St. I Cloud; ac yr wyf yn danfon adysgrif o'r cyt- tundeb milwraidd a wnawd neithiwyr, a'r hwn a gadari:liawyd gan y Maeslvwydd y Tywysog Blucher a minnau, achan y l'yv;vsor di",ckmulil o du'r fyddin Ffrengig. Y cyttundeb a derfyna bob dadl-iflvyraidd ag sydd yn liatifocli ai, y pryd hwn; eithr nid yw yn cyffwrdd a pliethan LiviyodFietliol. Y mae'r Cadfridog Argl. Hil wedi cychwyni gymmeryd meddiant o'r saf-leoedd a vvaghawyd trwy gyt- tundeb y dydd hwn; ac yr wyf yn bvyriadu cymmeryd meddiant o Montmartre y foru. Yr wyf yn gyrrn'r cennsdiaeth hwn gan fy Nghadweinydd y Canwriad Arglwydd Arthur Hi!, trwy Calais. Bydd ef alluog i roddi pellach hysbysiaeth i'ch Arglwyddiaeth ynghylch pethau neillduol. Meddwyf yr anrhydedxl i fod, &C. (Arwyddwyd) WKLIXCTO^. Swm y cyttundeb rhwng y S'.vyddogion Mil- wraidd ar y 3dd o Orphenhaf:-— 1. Rhoddir heibio brwydro rhwng y lluoedd Cy funoI a'r Ff^angcod dan furiau Paris. 2. Cychw.yna'r fyddin Ffrengig y foru, i gymmeryd ei sefyllfa o'r tu- ol i'r Loire. Paris i gael ei lhyyr w»ghau o'r nsilwyr mewn tri 1 niwrnod; a'r cychwyuiad o'r tu ol i'r Loire i I guel ei gyliavKni n;ewn ystod wytJi niwrnod. 3. Caitf y fyddin Ffrengig gymnipryc! ei holl faes-beiriannan, rrjangnefeu, trysorfa Slwraidd, ceftylau, a meddiannaiiV cafrodau gyda hi. Yr holl Swyddogion J}erVtWW> i weinyddi^d y fyddin i gaol eu symrf^^tielyd, 4. Go?odir y y chvyfns, a'r mecTd- ygon a fyddo.A'hArigeniheidiol i weini iddynt, dan nawdd bIacnorian-ly fyddin gyfunoi. 5. Bydd yrlsolr wyr cieifiou, cyn gynfed dt eu riivd(-i*d i uno a'r fyddin Fftengig. 6. Bydd y gwragedd a'r plant perthynol i'r mil wvr at ell rhydd-did i aros yn Paris. A chaniateir iddyut fyned at y fyddin (os ewyllys- iant) a dwyn eu meddianuau ae eiddo eu gwyr gyda hwynt. 7. Dichon Swyddogion y gadres ag ydvnt gyda'r jTcdcrcsf. neu'r Gosgorddion Gwlad wr- iaethol, iiaill 'ai utio a'r fyddiii, iieu fyned i'w cartref-leoedd. 8. Y foru'r 4(M o Orplieribaf, ani Iianner dydd;" St. Denis, St. Ou-eii, Cliciiy, a Neuily, i fyun; a'r 5fed rhoddir Nloritmii-te i fy nu; ac ar y fed rhoddir yr hollamddift'yn- feydd i fynu. 9. Cyflawnir dylcolswyddau dinas Paris gan y Gosgorddion Gw-ladwria'ethol, &c. I a (1w? ri aet l io l C. 10. Blaenoriaidy fyddin gyfunoi a bar ant it awdlutlodarugw ladol gael ufatid-ddd tra fyddont mew-n bod. 11. Pob meddiant i'r cyfTredin, oddi eithr yr hyn a berthyn i ryfef, i gaei ei adael megi-s ag y mae, ac nid yw'r Cyngreirwyr i ymyraeth ag ef. 12. Amddiffynlr personau a meddiant ang- hyoedd; a'r holl ddinasyeidloti a fyddo yn aros yn y ddinas a fwynhant eu rhydd-did a'u hiawn- derau, heb gael eu galw i gyfrif am eu swyddau na'u tybiau llywodraethol. 13. Arnddilfynir pawl) a fyddont yn dwyn angenrheidiau i'r brif ddiuas gan y Cyngreirwyr. 14. Y cyttundeb hwn i gael ei gadw hyd oili ddelo heddweh ac os na chair heddweh, rhaid rhoddi o leiaf ddeti, niwrnod o rybudd cyn torri'r Cyttundeb hwn. 15. Os bydd rhyw anhawsdra i gyfodi wrtli gyflawni neb o'r pennau hyn, rhaid eu dehongli yn y modd mwyaf bltddiol-ir fyddin Ffrengig a dinas Paris, See. Dengys yr hanes uchod trad yw byddin J Ffraingc alluog i nrrthsefyll y Cyngreirfryr j mwyach, gan fod' Parts, yr h.<?n"a amgaer-wyd | itior gadaru, wedi cae1 ei i-hoddi r fynu drachefn; ac y mae yn dra thebygol mai-nid llawer o an- hawsderau fydd mwyach yn erbyn adferiad Louis XVIII. gan fod ainryw drcll wedi eu rhoi i fynu eisoes yn en\y ei Fawrhydi; ac os gwir yr hysbysiaeth ymhapurau Brussels gellir casgiu ei fod efe eisoes yn Paris; ac y mne ymmudiad y fyddin Ffrengig i'r tu hwnt i'r Loire yn gadsct) y taleithau hynny o Ffraingc ag ydynt fwyaf pleidiol i'r Bourboniaid yn holial, ddireolaeth, fel y gallont amlygil eu tueddgarweh yn ddiwrth- wynebiad. Dorbynwyd p:purau Germany y bore hwn, cynnwysant hanes brwydruubychain dibwys rhwng yr Awstiiaid a'r Ffrangcod yn Savoy; yr oedd y miUvr profedig Pi a toff wedi cyrhaedd Aschal?'enbourgh ar y 27ain a dywedir yrnhell- ach fod y Tywysog \Vrcde wedi myned i Nancy, a'i chymmeryd yn ddiwrthwyiicbiad. Ar y 2:7aiu o'r rnis diweddaf cymmerodd yr awyr amhur dan ymmltwll glo Isabela, SheritF- hil, t.rwy'r hyn y lladdwyd 10 o ddynion ac oni buasai i un o'r blaenorraid, yr hwn a lladdwyd ei i rybuddio'r bobl i beidio myned ymlaen, yr ydys yn meddwl y buasarrholl weithiwyr i gwrdd ag angeu yn y lie. o b b ,¡. Neithiwyr cynnalviyd ymofyftiad Yhad Llof- ruddiaeth ar gorph Samuel Whitbread, Ysw. yr hwn, megis y sylwasom eisoes a gafwyd yn fafw yn ei ystafell; mynegodd ei was,- Jolin Weir, yr hwn fuasai byw gydag ef 27ain.o flynyddau, yr amser yr aeth efe i'r gw-ely, ac y cododd,. ynghyd a'r modd y cafodd afael ynddo yn farw—y Rheithfarn oedd—G zc a I Igofr —yr oedd efe yn 57 mlwydd oed. Brydnawn ddoe, cynnalwyd ymofyniad ynad Llofruddiaeth ar gorph Thomas Tipppr, yr hwn a syrthiodd i lawr yn farw yn Chwaraedy Drury

[No title]

. -SENEDD YMERQDROL.I

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

C Y FIEITHIA D O'R LLYTilYIl…