Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

. I H.........! ,? ..?m?,?...?????.???a?.'…

[No title]

[No title]

. -SENEDD YMERQDROL.I

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

C Y FIEITHIA D O'R LLYTilYIl…

News
Cite
Share

C Y FIEITHIA D O'R LLYTilYIl CYFLWYN" SAi'.SXilG, A RACOSODW VI) WRTH YR AHGRAFFIAP CYNTAF 0'9 Ti-SXAMENT NEWYi>J) YN V CYHRAEG, IV hwn a argmjpicyd yn y fltvyddyn. 1567, PAJT ahvyf gaf, yn gystd yrcddnngC>sl,A liygredig crefydd yn Lloegr, pan oedd niojiweut St. Paul yn y ddinas vii cael ei meddiantiu wneathurwyr delwau o faen mywor i'w gosod I fynu yn yr eghrysi; a hwy o heolan Paternoster yn eiuiill en bywioliaellt trv/y wneuthur Gleir- baderau yn unig; a hwy o heclan Ave trYiY weitjiu Glein-ave; a hwy o heolan Cred trwy wneuthur gleiu-cred; yn gystal a'r defodau ofee a ymlusgasant ilii gw-lad ni, Cymru, pari yr oedd dynion yn atfdoii, yn-, Up'r Duw byw, ddeiwati meirwon o goed a cherrig, clychau ac esgyrri, a. t-hywreiyw ausicr crei Itna's gwn i beth a cliyda hyn ystyried ein gwrtligiliad cyilVedin diweddaf oddiwrth air sanctaidd Duw, a dderbynwyd uti- waith, a ehlywed yn feunyddiol am yr un peth yn cael ei gym hell arein brodyr mewn gwledydd, tramOF, gwedi dioddef yn y modd mWjaf gres- ynol adfyd mawr, trallodion chwerwon, ac erledigaethau didrugarcdd; o dan y rhai y mae liawer iawn yn aloS hyd ):Ina'; nis gallaf híi, Dywysoges mwyaf Cristiauogol, a Phsiinadures' Rasolj ond gwneuthur fel yr ystiaan dall Bar-1 tirneus-, neur gwahan-glvvyfus Samarkkld a'a Gwaredwr, felly yr ydwyf linnau yn dyfod wrtll draed eich Mawrhydi, a gorwedd yn fy hyd yno, nid yn unig drcsof fy ii uti, end hefyd yn achos gwaredigaeth miloedd" lawer a m gwiad wyr, oddi wrth dywylhvch ysbrydol a»wybodaeth. ac haint halogcdig hen eilunaddoliaeth a choelgrefydd ffugtol, yn y modd mwyaf gostyrtgedig a! iliw ril- edig i gychiabod y fraint digyifelyb a roddasoch iii trwy gauiatau'r ysgrythnraa sanctaidd (yt unrg feddyginiaeth rhag oin dallineb a'n gwaftaft- I glwyf ysbrydol) yn yr iaith a adwaenir orell gennym; y rhai, cyn belled ag y gallaf gasglu (er fod gwir g re fydd Crist ryw amser wedi iFynn'i'T ymhfith ein iienafiaid, yr hen Frythoniaid) tra feddianwyd erioed mor gyflawu a chyif'rcdin> ag a wnair gemiyrn Di, yii awr, fSoleh- i DdllW una danytrt. Gwir yvy, yr oedd yn dra arihawdd gan cift gwlad.vyr yn yr amser a s-cih lieibio (ac nid he" reswm da) i ddeibyn y grefydd llufeinig, ond wedi hynny (y cyfryw yw niwed defodau drwg) bn yn anhawdd ganddynt ei gwrthod a derbyfit efengyl Crist. Ond wedi i'r geiie(il ho-a gael ei chospi yn llyrri, am ei gwthgiliad fel y meddylir, a. rhyfeloedd meithion, a chael ei gorchfygu yn y diwedd, a'i chadw mewn ufudd-dod gan gyf- reithau ger win, o'r diwcdd rhyngedd bodd i Dduw, yn ol ei hynavraedtf arferol, i edryéh i lawr arnynt drachefn, gan ddanfon iddynt Ddafydd mwyaf duwiol aC ardderehog, a Salomon ddoetli, meddwl yr ydwyf Harri'r seithfed, a'i fab Ilarri'r wythfcd (eill dau yn frenhinoedd o enwog golladwriaeth, a. thad a thai-d eich Gras)1 y rhai'yn ras Sawn a'n rhyddhausant o'll pocii, ad a leihasnnt eu beichiau annioddefol, y naill â breimgrifau rhydd-did, a'r Hall a gweithredoedd o'r senedd, trwy symud oddi wrthynt b-ob cyC- yngdsr a chaethiwed, a'u cydgortfolioù/i ddciliaidi serchiadel ereill yn Lloegr. Yr oedd hyn, yn ddiarmnau, yn fraint fawr perthynol i iTynniant codforol oiid y mae'r fiaint hon o drefniad a daioni eich Mawrhydi, yn rhagori ar y Hall gymmaillt ag y mae'r enaid yn rhagori. ar y corph. Ca;lll- olii- yii riy -kv' ■wragedd. Pendefigaidd gan henafiiaeih wrthym, (rhai o honynt fupnt I^ywodpa«thwyr yr ynys lion yn avir eich- ynys Prydaiai chwi), am eLi .dysgeuliaetli arbeuig a'u rhinweddau gwronaidd; megis Cambra, y brydweddol Martia, y dcJai- 011 us; Bundisia, y rhyfelvvraig Clodia iiufnsa, a grybwyllir yn epistol St. Paul; ac Helen, mam yr ymerawdr Cristiauogol cyntaf, ConstanteilJl, Magnus fawr, ac S. Ursula o Cornwal, ynghy^' ag ereill, y rhai ydynt glodfawr hyd y dydd hwn" ond am eich Mawrhydi, gallaf, fel y tybiaf, yr" gywir, ddefnyddío geiriau'r Breniu hwnnw a.- gyfenwodd oi hun ],(,inuel; L!aii,er merch fS weithiodd yn rhinweddus, ond ti a ragoraist arnynt oil. Siomedig.yw ifafr, ac ofer yw tog- wch, ond benyw yn ofni'r Arglwydd, hi a gai glod." Canys os yw Mair Magdalen, am roddi blychiad o ennaint natturiol i enn.einio corph. cnawdol Crist, mor enwog trwy'r holl fyd \\& pregethir yr efengyl, pa faint mwy fydd eidl. haelder chwi, trwy roddi ennaint yr ysbryd Glaii i eneinio ei gorph ysbrydolef yr egJwys, mewt* coŒadwriaeth fyth? Ond i derfyna, a dyfod yn agos i ofifrymU fynu fy adduned yn gymnjaint a'm bod i Avedi cael fy ngalw a'm gosod, or yn anlieilwng, gan 1 Bugeiliaid mwyat gwi tiad \Vrus,csgobion<Cy mfU, i wneuthur rhyw gymmaint newn darlieti a gosod allan y matter tra theilwng hwn, yr wyf yl1 tybied mai fy nyledswydd mwyaf rhwymedig yJ1 eu henw hwy, yw cyflwyno ¡'d1 Mawrhydi (fe11 prif llaen Ifrwyth) unllyfr o Dfes-iament Newycld ein Ilarglwydd Iesi'i Grist, wedi ei gyfieithu irf iaith Frytanaidd, yr lion y\? ein hiaith werinoJ gan ddymuno ac erfyn yn y modd gostyngeiddia^r os ymddeugysyn dda, i'ch doethineb, ar fod idd" aros yn Hylrgell eich Mawrhydi, yn goffadwr.. aeth barhaus o'r haelcdd grasol a yn hyn j'n gwjad, ac cglwys Crist ynddi. och Dduw na byddai deiiiaid eich Gras Yllg" hymru i gael hofl ly fr I)uw mewn cyffelyb focid; yna gallai eu cyd-ddeiliaid yn Jdoegr ddywedy gyda gOI foJeCld am danynt ya y geiriau hyn* y j bobloedd yn eistedd mewn (ywyllwch a weloCJ oleani mawr, ac i'r rhai a eisteddeut ym ro; chvsgod angeu y cyfododd goleuni iddy a Gw-ynfyd y Ði1bJ ag y mae feiiy iddynt, gwynfyd y bobl ag y mae'r Arglwydd yn Ddl1 iddynt. JS, yna yna devmi'r ddau ynghyd yo modd brawd ol by:) gnn-ddywedyd, Awn i fyrltL fvnrdd yr Arglwydd, i dy Duw Jacob,, ac de a v dysg. yn ei yu. el Jwybl* 9 l,"