Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I I . , Newyddion Llundain,…

[No title]

News
Cite
Share

MEKClILTJj 5. mis diweddaf: cynnwysant gyhoeddiadau y Maes- lywydd Barclay de Toly, Penciwdod byddin- oedd Rwssia, i bob! Ffraingc, a'r Hail oddiwrth y Tywysog Schwartzenberg i fyddin Awstria. Nid yw yr olaf yn crybwyll un peth fel rhwystr i iieddvvch end awdurdod Bor-apartcy heb gyf- eiiio yn y mesurlleiaf. ond y mae Cyhoeddiad y Rwssiaitld yn arwyddo (nid mewn geiriau peHtlant).y dylai hyn gymmervd lie, o herwydd^j fod yn dyw- edyd mai ei fwriad wrth oresgyn%y wiad, y w gosod Ffraingc yn yr un sefyfclfa berthynasol a'r Cyngreirwyr, ng oedd cyttundeb Riris wedi ei gosod tuag at holl wledydd Hwrop yr hyn I a arwydda ydylai Louis gael ei adferu. EgJur I yw fod Prydain yn awyddus am yr adferiad; ac mai er mwyn hyn yn unig, y rhoddodd hi i fynu yr holl ynysoedd Ffrengig a ysgafaelasai oddi ar y Ffrangcod dan deyrnasiad Bonaparte. Ac o gan!yniad nid oes gennym le i feddwl y saif gweithred Liywodraet.il Ragddarbodol Ffraingc yn cyhoeddi Napoleon yr ail yn I Ymerawdr iddynt. Ne?hiwyr derhynwyd papurau Brussels am 1 I, h y rhai a ga darnhant v new- y ,)( ü 0 I' HIlS \VII; Y rrllll a garial'l1aant J' ne\ ¡ ydd a dderbyniasom ddoe o Brighton, ynghylch mynediad Dug YVrelingtoii a'r Tywysog Biiiehei, i Pa ris: end idoesun hanes swyc|dol wedi cael I ci dderbyn ar y pen hwn, o hterwydd pa ham yr ydym yn ofni ei fod yn gynt na'r amser; canys pe gtv, i i- fyddai y mae pob lle'ifedd:wl'ydal1fön.. asai Dug Welington y newydd adfef yn'ddioed.' Hefyd yr oedd y faner driH'ny yii ddyrchafedig yn Boulogne dydd L!un diwedclaf, ac nid oedd nil Uythyr-gerbyd wedi cyrhaedd y lie hwnnw o Paris wedi'r dydd iau cya hyyny; yr hyn a ddengys fod y gwarchae ar y ddinas hotino mor gaethed fel na aliased cynnal gohebiaeth rinvng y ddinas a'r wlad. Tyblr hefyd fod Dug Wel- ington yn ci bariia disgwyl am gyfnerthiadau ychwanegot iOyn ymosod ar y ddinas, gan fod pob lle'ri'-ifeddwl yr ymdrecha'r Lly wod raeth Ragddarbodol'i.' w; hamddiIfy n hyd yr eithaf, o horwydd mai h\yy <>edd y blaenoriaid yn y bradwriaetii yn erbyn L^uis: ac y mae efe yn ei gyhoeddiad yn addaw rnaddeu i bawb I -?la d ( I L-a i ba:Nv b ond i'r blaenoriaid yn y gwrthryfel. Mynegir ymhellach gan y papurau hyn, fob y Cadfridog Ffrengig Grouchy wedi cynnull yt hyn a allasai o luyddvvyr, ynghyd a gwcddiil y fyddin a ddiangodd o frwydr waedlyd NVaterloo, yn Givet, a chychwynodd tua Pharis i am. ddiflyn y ddinas honno; eithr ymosododd y Tywysog Biticher arno, ac yn ol ei wrolder at¡ fedrusrwvdd arferol efe a'i-lhvyr ddymchwelodd. V mae holl byrth dinas Lite ynghauad t eithr agorir un porth bob dydd dros20 munud yn unig rlnvng deg ac unaxcjdeg o'r 'gloch yn y boieu, i'r diben i adaeKychydig wyr ag y dichon y Rhaglaw ymddibynnu arnynt i fyned allan. Y mae'r fyddin Gyngreiriolwcdi amgylchu Valenciennes, ac ymosodir afni yn egniol os gwnagyiinyg i wrthwynebu. •: Ar yr 28ain o'r mis diweddaf agorodd tref Arras ei phyrth i'r Cyugic-irwyr, J rhai a gyrn- merasant feddiant o honi yn eow Louis X VIIf. Ac ymosododd y Tywysog AYred-e a byddin Bavaria ar y Ffrangod\ gujrlla\y Ijaridaa, dym- chwelodd hwy yn llu'y^, a fit o garcharorion. Or tu arall ymosododd y Tywysog Schwartzervberg ar ddydoliad o'r Ffrall- cod gerllaw Besancon, dan dy Wysaeth y Cadf. Decourt; gyrrodd hwynt oil ar ITo, a chym- meroddSO maugnel oddi arnynt. Yr ydys wedi (lTniTvichu Besancon a Bef;rt hervd: tlnbir fod yr Avvstriaid a'r Swissiaid wedi meddiaimu Lyons. Dywedir fed y Ffrangcod wedi ymosod ar Basic, end gyrwyd hwy yn ol gydii chryn golled, eith r dioddefodd y ddinas gryn lawer trwy yr ymdrech. ? Y mae'r Rwsslaid, gar. gynnwvs cryn lawter o'r Cossacs wedi myncd dros y terfya. ir Ffraingc. Croeswyd y Rhine yn Manhei.m^ an yr Avvstriaid ar yr <21all1 0 r mis diweddaf. Ae y mae son vn ymdaeuu fod brvvydr-waecjfyd y irae v%fiic wedi cael ei hymladd rhwng byddin <rvfutiol Prydain a Phiedmont, yn erbyn y —————"—— dan y Cadfridog Sùcht i yn yr hon y 11 wyr orchfygwyd yr olaf. Gyrwyd gorchymyn i Blymouth ddydd Sul i beri i bob ca:Uong yn y porth hwnnw fvned i'r mir y'? dd:oed, a chAvHio pob !long a fyddo wedi dyfad allan 0 ]olgborth Ffrengig go- y ?gaUont ?elg??el ynddynt: yr hyn a ??yg yii fod 8in Llywodraeth ni yn ofn: fod Bonsp?e wedi lnvylio o Ffraingc tn'r Amcric; ac os efe? a gyrhaedd y wlad honuo mewn diogeiwcbi dichon fod o fwy niwed nac yn Elba.

[No title]