Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I I . , Newyddion Llundain,…

News
Cite
Share

I Newyddion Llundain, fyc.  DY D D MA WIlTH, GORPII. 4. ? DYDD MAWRTH? GORPH.4. li A TM VT dd?u o'r gl ûch I)e.(Idyw derby n yr ii hysbysiaeth canlynol o !3righton? yr hwn ¡ a ai'grali'wyd yno lieithivvyr1 HYSBYSIAETH PWYSIG. Swjiddfa'r Herald, nos Lvn, 10 Q'r gloch. a Galhvii fynegu'r pethau neillduol canlynol gyda,, jiydpr;™ JDiydtl SadvVrn diweddaf y laf o'r mis hwn, amgylciivvyd Paris yn gytlawlI gan fyddinoedd I a chlywyd saethu trwm yn ystod y dydd.-Nid oeddid yn goddef i ddirn gilio o'r ddinas. Ar fore'r dydd canlynol (ddoe) y saethu a lit beidiodd, ac yr oeddid yn casglu fod y reirwyr wedi mcddiaiuiu'r brif ddinas Ffrengig. Yr oedd y Cadfridogion cyfunol wedi gyrru cyhoeddiad at yr unigolion ag ydynt yn gwneu- thur i fynu'r Llywodraeth Ragddarbodol, i fynegn iddynt y IForffetid eu pennau os goddef- ent i Napoleon Bonaparte i ddiangc. Derbynwyd yr hysbysiaeth uchod gan long I' frengig, yr lion a ddaeth ytna y prydnawn hwn o Dieppe," Dygwyd Cyhoeddiad Louis XVIII. i drigolion Ffraingc, } r iiwn àyrrodd efe aiiuri o Can)bray, trosodd i'r wlad lion gan y llythyr-god o Brus- sels, yr lion a j;.tv.-soin neithiwyr. Trwv Invn od } n clnveunych ytrtddangos i'w ddeiiiaid fcl cvi; yngvt r rhyngddynt a'u gorchfygwyr, gan eu hadgofio lwyddiant ei ymdreehiada.u cyfryngol. o'r blacn; y mae .yn gofalu neillduo ei achos ei hun oddi N""t' (,iO, (lo y Cyngreirv/vr, ac yn dywedyd na oddefodd efe i'Nv itetsion gyfranogi yn y gorfoLedd a achlys- urwyd gan ddarostyiigiad Ffrainge; ac yn cydnabod y gallasai fod eL lywodraeth' ef wedi bad yn euog o rai beiau, ond bod ei fwrtadau cf yn gyvfir. Swni y cyhoeddiad a giiily,tt:- YE renin at .Ffrangcod—Pyrth fy nhcyr- nas c'r diwedd ydynt yn agor o fy xnlaen—-yr wyf yn brysio—yr wyf yn brysio i alw fy neiliaid hudoledig yn oi, ac i osod fy him uuwaith yn a il Ffrangcod, gan obeithio y bydd fy mharch iddyntid)'cia)hu)ercuHes. Ni chaniatais i un TyMysog o'm teulu i ymdda.ugos yn rhesi'r estroiuaid': ac mvfi a gedwais i lawr ddewrder y r iatijhymj^ o'm gweistou, y rhai a. aUuogwyd i r ?,ait ;n g ?VeiSLOU, y rhai a alluog?v3, d i edi dychwejyd, i'm gwlad cefais fy mhobl mown 'fcrallod mcddwl; yr oedd y Ilygad yn càufdcanhaiWsderau a rhwvstrau o bob tu. Ef allai fod <fy Llywodraeth i wedi bod yn euog o rai beiau. Y mae amseroedd pan y mae yr ahicaiiiori riuvyaf pur yn aniiigonol i dywys, ac y camdy#ysant weithiau. Prafiad yn unig a ddiehon ryborldio; ae ni oddelir iddo fyned ar goll; dymunaf bob peth a ddichon arbed Ffraingc. Fy neiliaid a ddysgasant trwy brofiad creulon mai yr egwyddor o gyfreitlilondeb Pennaduriaid yw sylfaeu trefn gymdeithasol; y mae'r ath- rawiaeth hon newydd a chaei ei chyhocddi fel eiddo holl Ewrop. I Yr ydys wedi dywedyd Ilawer, yn ddiweddar, ynghyleh adsefydiiad degyniau ac iawuderau yr hen Bendefigion. Nid oes achos gwrthddywcdyd y chwedl yma, ag sydd wedi cael ei lunio gan y gelpi-os oedd meddianwyr tiroedd gwlad- Wriaethol yn ofni, dylasai'r fraint-ysgrif fod yu ddigon i'w tawelu. Yr yd wyf yn addaw maddeu i'r holl Ffrangcod a hudwyd; ond er mwyii urddas fy ngorsedd, budd fy rnhob!, ac esmwythyd Ewrop, rhaid cospi'r saw! a luniasant ac a gyllawnasant. y bradwriaeth m wyaf erchyll; nodir hwy allan i lymder yogyfiraLtii gan ddwy ystafell y Senedd, y rhai yrnwyf n teddwl i'w II < (fo I. I dt ,w !1'1f1' (Arwyddwyc!)' i'J"ÖUIS. J 'nr. 'y::t) "¡" Court ray, 28atn 0 Fehejin, 1815. T/ -c"£"' 'GmJth\Wydyr (fros roddi FIOQOL. yn Cumberland at yr hyn a gan- iattaisid kldo Tq'n -blaeiJ. Ymddangosiad dis- ymwth ac aunifgwyliadwy Argl. Cocliraie, yi, hwn a ryddhawytl o'r earcliar trwy dalu'r ddir- wy, a drodd y glorian, pe amgen buasai'r un rhifedi dros yr ygrif ag yn ei herbyn. Yr oedd cyfeilliou yr ysgrif yn lieiiiau yn feunyddiol; yn yr ymraniad cyntaf yr oedd 17; yn yr ail 12; yn y trydydd 8, drosti yn fwy nag oedd yn ei herbyn; a piian cvanygv.yd yr ail ddarllouiad fe'j collwyd. Yn y 79ain catrod nid oes vchwaneg na 06 n'r gwyr wedi eu gadaelyn ddigl wyfau, y r ocdd hou yn cynnwys 800 o wyr cya dechrea'r frvvydr ar yr 16cg o'r mis diweddaf. Pigion o Jythyroddiwrth swyddog o'r marclilti, yr hwn a ysgiifenodd efe ar yr f,U)fe<l o Fehefin yn Brussels, at ei gyfeillion yn Dumfrip3:- "Rhag i chwi fod yn anesmwyth with weled fy enw yngiiofres y clwyfedigion, yr wyf yn ysgii- fennu ychydig linellau i fynegu i chwi nad yw un o'r clwyfau a gefais yn debyg i fod o un can- lyniad niweidiol; taravvodd un belen fy nhrwyn, yr hwn a antrurfwyd ganddi; a thara wodd y llall fy nghoes, ychydig uchlaw'r figwrii aswy, eithr tynwyd y belen allan, ac nid oes ofn am y cym- mal. L'addwyd dau geflyl danaf; nc yr wyfyn if flin iawn ar ol fy newisol hen Jack, yr hwn a syrthiodd yn y rhuthur cyntaf, end nid cyn iddo dd Ni- y- n ei eistr at fanerwr catrod Ffrengig, yr lnvn a dorrais i lawr, a chymmcrais yr eryr, yr hwn a letty wyd yn ddiogel yn nhy Dug Welington." Mewn llythyr oddiwrth swyddog arall yn y marchlu, dyvvedir fod y gatrod ag y perthynai efe iddi yn 1,050 cyn dechreu'r frwydr, ond wedi rhat ymcsodtadau yr oedd wedi lieihau i 100; eithr yr oedd arnryw o'r gwyr wedi myned yrnaith a charcharorion. Ymosododd y gelynion ar y fyddin Frytanaidd yn dri chyfangorph dir- fawr; ac wedi i'r gwyr traed Brytanaidd saethu eu drylliau, ymosododd y marchlu ar y gelynion a. dymchwclasant y tri chyfangorph, heb adael cymmaint ag un o honynt. Adnewyddodd y gelynion eu hymosodiadau ä lluoedd o'r newydd, a rhuthrasant yn ffyrnig ar y parth lle'r oedd y gatrod uchod o gau gwr, pryd y gal wyd arnynt i ymosod ar fintai o bedwar cant o farchlu'r gel- ynion, y rhai gynnorthwyid gan wyr traed a mangnelwyr. Bu'r rhuthr hwn yn aflwyddhtn- nus, a chafodd agos bob dyn a cheifyl eu faro i lawr; eithr nid hiry buwyd cyn gyrru'r gelynion 1 ar iTo. Daeth ychwaneg na dau gant o'r carcharorion Ffrengig a gymmerwyd yn Waterloo i Stone- house Point, y rhai ydynt i gychwyn i Dartmoor; yr clwg arnynt sydd resynol gan fod y Prwssiaid wedi eu diosg o bob peth. Corphohvyd meiwyr brrnhinol parth deheuol swydd Caerloyw ddoe. Y maeut o dan rcolaoth y Milwriad Berkely. Adysgrif o fythyr cddizcrthyr Isganxcriad Wjjn- dozjy o'r marchlu brenhinol, at ci Jam, yn Brysio, Hey buttsaVr gatrod uchod dros gryu amser cyn hay Ho Vr Cyfundir. Brussels, Mehejtn 20.—Ym myng y clwyf- edigion fy enw i a gafudd le. Kid yv,'r clvryf a gefais yn pervglu'm Yr yd wyf ddy- ledus am dano j filwr Ffrengig ag oedd ar ei draed, yr luvu 'fra'r oeddyai yn rhuthro ymlaen a saethodd ei ddryil \tt;<f;) end metbodd gwrdd '/rv/ ¡ a'm pen, ac yna gwanodd fi ;i ddryllfidog (bayonet) a_dan fy ■nvroh aswy. Mewn dedwydd fodd nid yw'r clwyf yn ddwfn. Myfi a ddych- welais ei ficyneidd-dra trwy gladdu fy nghleddyf yn ei gaion. Nid oedd y Ffrangcod yn arbed eiuioes neb wedi iddynt roddi eu harfau i lawr. ac nid oeddynt yn disgwyl cael eu harbed. Pan ruthrasom vnilaen gyntaf yr oodd y Ffrangcod yn gyrru'r JBelgiaid o'u blaen gydabrys dychryn- nyd. Nyiil a. ruthtasom ar ,yrl)li cyfain o wyr traed, mafchluoedd llurogog, a mangnelwyr; a pha fodd y dihangodd un o hononi yn fyw, Duw ya unig a wyr. Collodd ciu cadtrod ni bum swyddog mewn lladd ac wyth mewn clwyfo; a'r nos vvedi'r frwydr nid oedd gennym oDd naw dyn o bedwar cant ag oeddynt wedi myned i'r macs. Parhaodd yr holl ymdrech dri niwrnod yr oeddym yn cysgu ar y llawr, o dan gawodydd dirfawr o wlaw—mown gair, yr oedd y dwfr yu i-liedl, o danom yn ifrydiau." r i- nmniiiiiiiMii^iw

[No title]

[No title]