Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYMDEITHAS GENHADOL. DYDD Mkrcher a DYDD lAtY, y 1ge9; a'r jBjf 20fed o Gorphenhaf, 1815. Y cyiuialir CYFAR- rOD CENIIADOL y BEDYDDWYH, yn A bert awk, i pryd y disgwylir y Di-. Dr. Rippon, a'r -Parch. Mr. Hall, a Mr. Roberts," o Frysto, ac ereill, i bre- gethu yn Saesneg; a'r Parch. C. Evans, Saunders, o Aber- duar, Watkins, 0 Gaerfyrddin, D. Evans, o Faesyberllan, H. Dafis,o LangloHim, Herring, o Aberteifi, Jones, o Ry 11- wilym, Evans, o Gwmyfelin, ac ereill, -i bregethu yn Gym- raeg. Dechrenir dydd Mcrcher am ddeg o'r gloch, a ther- titiir ar hoi! Gyfeiilion y Gynideithas yradrechu hyd yr eithaf dros gael-casgliadaua thansgrifiadau, a'u dwyn i.Abertawe ar y dyddiau uchod. t Itheddwcfc i fyuuvn y Ty-Meliri, yn yr j D. S. Cyhoeddwyd' yn 'ddiweddar, TIanes Bvp. o Gex- JfADWRiAETEi y' Bedyijdwyr, aco Gyfieithiadan'r Beibl i 27aino Ieithoetid y Dwyrain^ ynghyda Golygynauo amryv, jfeitboedd,-pris swiit, gyd& Darhmlen (map) o Sefyllfaoedd 1 y Cennadon,neu naw ceinioF; hch y ddarlulIJen; ac ar worth g.an hull Weiniåq?;ion y Bedy'ddwyr yn y Dehendir, ac yn j awr ar y librdd i Wynedd. j ■ D. JEMilN j ) PRINTER 0 F THIS PA PE R, BOOKSELLER, STATIONER, f) MUSIC SELLER, CASTLE-STREET, SWANSEA, SELLS THE FOLLOWING PATENT AND PUBLIC f v jJHrttctoes. For Coughs, Colds, Asthmas, and Consumptions. s. d. "GDBOLD'S VEG ETABLE BALSAMO18 0 ft\ 0 14 0 U Pnrland's expectorating Pills „ 0 2 9 Cuudell's Balaam of Honey. 0 2 9 Dawson's Lozenges 0 1 -2 Ford's Balsam of Horehound 01 H Ryan's Essence of Coltsfoot 0 8 6 Church's Cough Drops •••• 0 2 9 Walsh's Colt's-foot Lozenges 0 1 2 Oxford Lozenges 0 G For Weakness, Debility, and Nervous D'isorders. Stands Restorative Medicine 0 2 6" Dr. FothergiR's Restorative Nervous Cordial Drops 0 4 6 Dr. Solander's Senative Tea 0 2 9 Ðr. Kymer's -N ervons Tincture 0 4 G Detergent Pills () :1 G Dr. livtxhatu's Tincture of Peruvian Bark o. Solomon's Balm of Gilead OIL 0 ¡ ?a:m!yHotd"s 1 li> 0 j Smith's Restorative Drops 0 11 0 [ Diseases incident to Females. Dr. Sibly's Lunar Tincture 0.10. G ? 3'\)i.hcr?t?'FemaK-P!.? 0 2 9 HMpf-r's Female Pills 0 1 2 elsh's Ditto 0 2 9 1 Irowbridge Golden Pills 0 1 2 For the R!umma!i¡m. STema cathartic Tincture 0 4 0 Whitehead's Essence of Mustard 0 2 9 j Mustard Pills 0 2 9 Dr. Bateman's Pectoral Drops 0 1 l) Essence of Jamaica Ginger 2s. 9d. and 0 4 6 II Cumberland's Bituminous Fluid 0 2 9 For Scorbutic Complaints. Spilsbnry's Drops 060 lh. Solomon's Anti-impetigines U 11 0 For Cutaneous Eruptions. Barclay's Ointment 019 Pike's Ointment 019 Solomon's Abstergent Lotion 0 2 9 GovTland's Vegetable Lotiou 2s. 9d. and 0 5 6 Dr. Wheatley's Ointment 0 1 911 Vencreal Ajfactions. 9I| 'Walker'sJcsuit'Drops 0 2 9 Leakp's PiHs 0 2 9 J Leake's Purifying Drops 0 ??OM. Complaints. _{ !1 -Rarc!a-?s A nilhi?ou.. Pi!L ?, .?- ? ? Dickson's Antibilious Pills 0 K> (J Dr. J1tm(''s Analeptic Pills 0, it; (I ?-.(-:a;rsPiI}s 012 -'?'.Norfis?Aut!monia!Dro)'.s Q 9 Disorders of ike Bowels. 'I Dicey's True Daffv's Elixir -s. Id. and 0 2 9 Godfrey's Cordial" 010 American Soothing SirLij)0 Radcliii 's Elixir 012 Bostock's Elixir 0 2 (i Squire's Grand Elixir 020 Essence of Peppermint 0 1 <1 jl Beaume de Vie 0 3 (v 1 -Anderson's Scots Pi11s 012 Daiby's Carminati\e 0 19 Inglish's Scots Pilb 0 1 2 j Disorders of Children. T Mass's Mn?nc?a 0 3 6 Henry's Caleint'd Magnesia, in Bottles 0 2 9 ??S'sWonnLox?t? Is. 2d. and 0 2 9  Severn s \\unu Tca 012 I Magnesia Lozenges, for Heartburn 0 1 2 ■ .Spraitist ?n(?es,<?o!H?, &'c. Dr. Steer's Opodcldoc 0 2 9 ? Dr. Bern's British Oil ?? ?.? 029 Oil 0 1 9 miscellaneous. Robert's Medicated Vegetable Water, an EGectual RcHi<edy 0 (>' 0 Remedy for the Scropimla or King's Evil. 0 1 2 Dtiiit's Aperient Family PiUs ,) 0 1 2 l?LI.V(-nder t rwes, for LowHesscF Spirits 0 1 2 ?relay's Asthmatic C8ndy 0 1 2 path's R.t?t?rat.ivc. or Strpn?.hrnn,!? PiHs 0 (i )1\- flnce':> Ru:sian Oi], for the Gronlh  'Hair 0 b' () fillee's Ru,siaii (?il, it)r -tile0 ??ssar Oil for Ditto 036 i s Pills, for the Stone atld?-avel?-?. 029 Cltel tell I-, a," ç' ? ??. 0 2 ) &Slfnir s Uunh-ersa! Cemtr, for Burns, Scald? Chi!9 -iiris,c j, 0 ? 0 PHrtand'sI?iIyC;prat? for?iL?-——? ———-? 1 2 U sGo!dt.n Eye Ointment w ? ¡ 0 2 0 9 DV-!r n" Jr ames s .[<?er d-(,r 0^2 9 ?Ui-hagtonsBaisan.ofLue ?? ;• ~3) 2 0 (Ill1.'er jjozenges r~ ,0 1 o 1 i peppermint Ditto n tepp?rmmtDit.'o 0 J 2 Roche's Embrocation, for the ilwopir.g COU,il" 0 4 0 f I)roi)s ?O 5 Q Dutch Ditto ? ? 0 i 2 ,?npdy's Corn Philter •' • i J"' 01? -.N°Ulll\¡; s Ce¡!mJi íiuŒ. 01? Dr.Y's Issue Piaistor _? Old :"1)1:' w0n's Abstergent Ointment • 0 4 6 l^r" sj?[7«Po«-der 0 2 6 '•fe^l>ltali^ie German Corn PMsfccr 0 1 2 f aywlo.v s. R emeu) for DeJn('s:) 0 8 6 ?.ry ??'AIro.naticVin?r 0 2 9 A:tCf'' t";) O"' Ht. #C8C./ J | ???oricLc??" ? ()12 ?e8ned .L)quor:cc h. '1'>' .00 G 4 iW'-Ws BleiiehingLie4 piid ?.?:i 0 S 0 i ^tkui ,s Rat Paste .l 0 2 6 J fiat Powder 0 2 6 | &?rtttg?hBerbTobacca r, Q G « V,,J CADLYS, CAi'.RDYDD, EI)rill 27, 1815. AT WRON1 AID (HEROES) SIROEDD Morg-aEwg" Mynwy, a Chaerfyrcldin. b 0' .!oJ ¡} J YN AJVR NEU BYTIl! WYR IEUAINGC ch?annog i uchel C1S1 T bdhau, y rhai ydynt H?vyddn? am yr Anrhydcdd o wasanaethu- eu BRENIN a'u GWLAD, sydd a chyih iddyut yn awr i ysnresu yn y Corph Milwruidd tra chyfrifol Invnnw, CATROD FRENHINOL Meiwyr (Militia) Morganwg^ Gvrasanaeth a Disgybliaclli y rhai ydynt wedi ennilly cym- meradwvaeth mwyaf, yn eu holl wahanol Sefyllfaoedd, yn y Rhyfei diweddaf a'r rhai blaenorol. Y MILWRiAD HENRY KNfGIIT, 0 Lan.di.dicg, yn Sicydd Forganwg, Svdd yn liysbym i WYR IEUAINGC ysbrydlawn, myn- wesau v rimi ydynt )'11 gwyniasn gan awydll i wasanaethu en Ill-ciiiii t'tt Gvvlad, a'r sawl ydynt yn dibrisio Golud er Ji1WYil "nrhvdedd, JIIai mewII liflldd-du¡( i OrchvmYII raewn C-ynghorfa a dderbymvyd oddivvrth ci Uchder lircnliinol y T\ \VYSOG RHAGLAW, a amserwyd yr lleg o Ehrill, ISiS, dros gytlawnPr Meiwyr, fod eisian ychydig W Y It I EUAINGC o'rdarhmiad uchod, hebfod dan.') troedfedd a Lmodfedd o uchder, a ritwll 19 a 32 mlwy'dd oed, i lainv'r g-nagleocdd yn y Gatrod uchod, i'r rhai yrhoddir yr ilael- wobr canlynol:— Ar w gtadth yn cael euproji .£1 1 0 En cynuneradwyo yn derfynul 2 2 0 lino a'r Gatrod ivedi iddi gad ei dwrpholi 110 Ycwbl £ i .1 0 Wcdi cymmeradwyaeth terfynol yn y Cadlys, cauiatt-eir i'r AdfiJwyr (Recruih) i ddycinvelyd i'w cartreWeoedd. Gini ychwanegol, i brynit Angenrheidiau, dan y Dosbartliiad 121ain o Gyfreithiau Cyllreriin y Mihvyr. li-"r' Bydd hawl jran hob Adtilwr i Dal, a ve n-ynt>l (Marching Alloimnces) yn ol 2s. Gtl. y dydd i ac o i-;i Cadlys. Sefyllfaoedd Adgyflcmvol (UccntHiiig) y Dydoliadau: S'.vyun Fo?GAy?n—C?c/'?/f.M, jL?!H?/, Cf«'??, Mer- //?r, ??erJf?-e, Llanlrisaint, I'ontfaen, Ca??c?Me? ac L!(ziiti,isaini, Poti(lizen'Castcitizcdt,, ac Svvtdd Gaerfyrddin-—Llanelli, a Chydmly. Swydd Fvnvvy—Cas'neuydd, Cacrllcon, a Phontypwl. Derbynir Llanj^ciau cynnyddns rhwng 17 a 19 snhvydd oed, os byddantyn mcsur 5 troedfedd a 2 todfedd o uchder. Y mae'r Rhingyllau (Serjeants) yn y Sefyllfaoedd gua- j hanol yn rltoddi tlawgaid o Gyinmysglyn (Itoid of Punch) i' r holl y sawl a ddygont Adhhvyr yn helaeth. DUn- GADJVO'R BRENIN!

I I . , Newyddion Llundain,…

[No title]

[No title]