Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

IHANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

! IOL-YSGRIFEEV..A i-.__-

News
Cite
Share

OL-YSGRIFEEV..A i Prydnhawn Dtfdd LLUN, GORPfl. 3; Neithiwyr derbynwyd cennadiaethan eddiwfth Ddug VVelingtoi), yn cynnwys rhifctli'r swydd- ogion Brytanaidd ac Ilanoveraidd a laddwyd, a glvvyfwyd, ac a gollwyd yn y brwydrau diw- eddar; y rhai a gyhoeddwyd rhewli adgytleii- wad i'r Llysargraff y bore hwn. Ar yr 16eg o Fehefin, lladdwyd 25, clwyf- wyd 137, ar goll 1. Ar yr 17eg, lladdwyd 1, clwyfwyd 3, ar goll 2; adgymmerwyd 2. Ar y 18fed, lladdwyd 82, clwyfwyd 318, ar goll 2. i Y cwbl mewn lladd, clwyfo, ac ar goll 635. Y golled mewn gvvyr sydd o 12 i 13,000.- Amserwyd cennadiaethau Dug Welington yn Orvile ar y 29ain, ac yr ydym yn deall fod Blucherar yr un dydd yn Senlis, yr hyn sydd o fewn lIainâ 30 milldir i Paris a thebyg ddigon fed y ddau yno yn awr dywedir fod Ulucher wedi pailu cynnadteddu nes delo i Paris. Er fod ystyriaethau callineb wedi tueddl1, Dug Welington i beri i gorph y fyddin aros dros ychydig ynghymmydogaeth Joncourt, etto yr oedd amryw weithrediadau milwraidd o bwys wedj cael eu cymmeryd rnewn liaw, a'u cyliawui gyda'r llwyddiant mwyaf gan rawterau gwahanol y fyddin. Ac ym mysg y rhai hyn, nid y lleiaf gogoneddus oedd cymmeiyd Peronne trwy or- trech. Y lie hwn sydd ynghylch 30ain milldir i'r dwyrain o Amiens, a 40 i'r gogledd o Com- ipeigne; ni chymmerwyd y lie hwn erioed o'r blaen, o herwydd paham fe'i gelwid Pucellc de France. Y mae gweddill y fyddin Ffrengig wedi ym- gynnull yn Laon, a'r rhai hyn yw'r unig filwyr agydynt dan l'eolaeth, y Llywodraeth IL-ig(idaj,- bodol; ac o herwydd hynny bernir y dichon llu- oedd Welington a Blucher fyned rhagddynt heb achos oftii yr ymgynuulla byddin o'r tu ol iddytit. Cyttuna'r holl hanesion cyfrinachol o Paris, i ddarlunio r brif ddmas honno yp y braw a'r dychryn mwyaf, fel y gellirdisgwyl yn natturiol. Ac yr ydys yn meddwl yn gy tired in nad yw yr holl barotoadau amddiffynol yn cael eu bwriadu i ddim amg-en na chynnyg i eonill maddeuanl, neu ddeddf ebargofiad troseddau, gan y Cyng- reirwyr a Louis XYIII. gan obeithio y cair hynny ar yr ammod o roddi'r e.,dinas i fytiu yi, ddiwrthwynebiad, a hithau wedi ei hamgylchu gan fanguelfeydd. Dywedir fod y dinasyddion auvyaf cyfrifol a'r Gosgorddion Gwladwriaethol yn ewyllysgar i dderbyn y Bourboniaid; ac y bydd iddynt egluro eu hunain o'u tu y cyfie cyntaf; a chesglir y gwneir yn yr un modd trwy'r taleitiiau; Canlyniad y tuedd hwn yn y hobt yw, fod y galIuoedd cyfllnol yn cael pob hysbysiaeth, a derbyniad croesawu y ffordd yr elont; hernir nad yw awdurdod y Llywodraeth Ragddarbodol yn cyrhaedd ytnhellach nag 20 milldir o gylch Paris. Derbynwyd y Mouiteur am y 2?ain o'r mis diweddaf, eitlir nid yw yn cynnwys diweddarach hysbysiaeth na'r hwn a' gawsom eisoes; ond myncgir gan lythyi- cyfrinachol a ddygwyd trosodd gyda'r Moniteur fod goruchwilwyr Bonaparte yn dra diwyd. yn ceisio gwerthu yr hyn a ellasid o'i eiddo ef, a'u bod wedi llwyddo i raddau helaeth; ac y mae'r dyb.yi) jrYlln yno, yngystal ag yn y wlad hon, ei fod efe yn bwr- iadu hwylio i'r Americ os gall. Hysbysir ganhapùratJ Brussels am yr 28ain o Fehefin, fod trigolion Lile wedi cyfodi yn erbyn Llywodraeth Bonaparte, ac agor eu pyrth i'r Cyngreirwyr. \Yecli i A vesnes-gael ymosod ariji, d, os rai oriau gan y Prwssiaid, rhoddwyd hi i fynu iddynt trwy gyttundebj ac ar eu gwaith yn ei rit,ddi i fvnu digwyddodd dam-wain ddychryn- ilyd; syrfclu-odd tan-belen i drySOrfa o 150,000 pwys o by I-or, yr hwn a aetlv ar d;\n a dinystriodd rail fawr o'r dref; a caoilodd 400 o ddyniou eu i)y wydau. IECHYD Y BRENIN. j iC Cast ell Windsor, Gorph. 1.Tr0uliodd y Brenin y mis diweddaf mewn tawelwch; ac y. mae ei Fawrhydi yn parhau mewn iechyd eorph- oroi da, oad heb leihad yn ei anhwylder." (Ai-2t,,yddivyd gan y pedwar MCtldyg.)

Advertising

I , AT EIN GOHEBWYR,1,.I

T ' ' c.. ' - • At Argraffuidydd…

MWYN CÔPPl,

Family Notices

 M_RCHN A DO EDÜ

SENEDD VMERODROL.