Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

IHANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

! IOL-YSGRIFEEV..A i-.__-

Advertising

I , AT EIN GOHEBWYR,1,.I

T ' ' c.. ' - • At Argraffuidydd…

MWYN CÔPPl,

Family Notices

 M_RCHN A DO EDÜ

SENEDD VMERODROL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

 Dywedodd Ayr C. Bnrel fod ?3n ei teli(ler | f ? c'!?i d? o fewn i'r !!ys wedi ei ddodrcfnn, vr hvn yngJ a 1 ag oedd yu gael oddi wrth ei gatrod o Uavehluoedd, a wnai ei holl gyllid yn gyfartal i 21,0001.; ac yr oedd cfe yn ystyried hyn yn ddogn helaeth yr oedd llawer o foneddigion m'wy haeliomis lWgy bity Dug eriocd yn byw ar gryn lower yn Uai. Gorynodd air. Wynn a cedd y briodas lion yn dcbyg 6 fod yn wasanaethgar i rinwedd deuluaidd. Dywedodd Mr. liatburst fod y ddarpariaeth yn Hed faeh ar gyfer eyfnewfdiad amgyichiadan y Dug ac y dylasai person agoedd yn cael 18,0001. cyn priodi, gael 6cio0i ychwanegol wedi priodi. Ymranodd y Ty; dros | Jr cynnygj 87; yn ei erbyn, 70 gwahaniaeth, 17. iiu, 29.Yn ganlynol i ddeisyfiad oddiwrth rai car- cbarot-ioii, y rhai a ddywedent fod ymddygiad Mr. Joties, celdwad y carchar, yn ganmoiadvvy; sylwodd Mr. Bennet, fed eisteddfod o'r iV wedi chvvilio i an- I sawlld y caichar hwnnw, a chad allan, na wydllai efe ond ychydig am yr hyn a ddigwyddai yn ei garCliar ei JJlln; ac yr oedd efe ei hUll yn addef mai anfynych neu fyth yr oedd efe yn myned o'r tu fewn i'w furiau ac am hynny dy wedodd yr eisteddfod, fod dyn ag ocdd yn cael tal biynyddol o 3500/. ac heb wvbod beth osdd yn cael ei ddwyn vmlaen yn y carchar yn ymddangos idd- yiit yn beth anweddus. Heblaw hyn nid ocdd¡ dim vecii cael ei ddyvvetjyd ganddynt yn erbyn ei gym- toeriad. DarHenwyd mynegiad yr eisteddfod ynghylch can- I idttan 6000L y fivvyddyn i Ddug Cumberland; yr hyn a V "Wrthwynebwyd yn gadarn gan y Mrd. Gordon, W. Smith, Protheroe, a ^Fierney y rhai a haerent fod yr i 1111 i-esymayi ynimnfodi yn erbyn y briodas rhyng<|do ef a Ttiywysoges Salms,aga barodd i'r Frcnhines vwystro Dug Cambridge i'w phriodi; ac na fyddai i'r OMidefiges gael ei tierbyn i't Llys gan y Frenhines. laerai IVir. Forbes fod y ehwedlau ag oeddynt yn ymledn yn eu>yh y briodas yn ddisail ac enllibaidd; ac o'i ran ei hnn nid oedd efe yn eredu eu banner. Dyweuodd Mr. Tierney os credid yr ag oedd yn cael ei dùywedyd fod hynny yn ddigon ac yr oedd efG yn rhyfeddn fitd y GweinLJogion yn sefyll dros y cynnyg, yr hwn a wrthodasid ps bnasai'r Ty YIl llawn- *<'h.Yna ymrannodd y Ty dros ddcrbyn y mynegiad 74; yn ei erbyu 62.G.wahaiiiuetli 12. Dywedodd Aigl, Casilcreagh nad oedd y Llvwod- raeth wedi derbyil lianes cyflavvn o'r. gvvyr tlewrion a syrthiasant ym nirwydr Waterloo; ac am hynny na disgvvylid yn hwy; eithr efe a gynnygai ar fod i an- Jiercliiad gaelei ddanfou i'r Khaglavv, gan ddeisyf arno beri i got-adail wiudwriaethol gael ei chodi er coffad- Vfnaeth o fuddngoliaeth ogoneddus Waterloo; ac er cofradwl.iaetti o'r svvyddogion a'r juilwyr a syrthiasant ar y dydd gogoneddus hwHnw. t Dywe<MdM. C. Wynn mai addas fyddai i adeHadan I cgwahanol gael eu codi i goffadwriaetti Syr T. Picton, a Syr W. Ponsonby. Yr oedd y cyntaf wedi dy wedyd '"fi'th adael y wlad hop, ac megis yn rhagweled ei far- -J»olaeth, ei fod yn gobeithio y talai ei wlad y deyrnged heii i'w gotradwriaeth. Cyttnnodd Argl. Castlereagh a'r cynnyg hwn, ac ych. "Wanegodd trwy gynnyg fod y cofadeiladan neillduol hyn gael eu codi yn eglwys gadeiriol St Paul. Yr oedd Mr. Banks yn dymnno na byddai i Paris gael ei fnirbed yr ail waith, ond bod iddi gael ci diosg « r arwyddion buddugoliaeth a yspeiliodd oddiar wled- dd ereill, a'r l'hi a aliasid en trosglwyddo i Loegr. Dywedodd Mr. Fitzgerald na ddylem efelycbu ym- odygiad ag oeddym yn feio niewn ereill, ond y dylai y cofnodau buddugoliaeth hyn gael eu hadferu i'r gwlcd- Jdd o'r rhai y cymmerwyd hwynt. Yr oedd Dag We- "ngtou wedi dywedyd yr ymdrechai efe wneuthur ei tilwyr mor gymhedrol y tro hwn ag y buont o'r bIaen. Gwmer, 3G.—Wedi cryn ddadlen ynghylch caniatau y 8Wm o 60001. ychwanegol yn y fiwyddyn i Ddng Cam- Mertand, ymrauodd yraeiodau; dros ganiattau y swm uehOd, 100 yn erbyn hynny, 92; gwallaniaeth, 8; felly yi, ysgrif y waitli gy;,t,,f. Yr ail ddarllen- lad i fod dydd Linn.