Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- mill11fTf!- "C - - I Put…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I A U, CO. Y son sydd yn ymledu heddyw trwy'r ddinas yw fod Bonaparte wedi cael ei draddodi i gadwjr. iaeth Dug VVeHngton. Nid ydys yn dywedyd pa tin ai gan gyfeiilion neu eiyuion y gwnawd hyn, neu gan y Llyvyodraeth Ragddarbodol i'r diben i ddyhuddo'r Cyngreirwyr9>a dwyn hedd. weh i ben yn ebrwydd yr esbonjad mwyaf der. bynsol ar yr hanes yw, ei fod wedi rhoddi ei hunan i fynu i Benciwcjod y Brytaniaid rhag ofn cael ei fiadlofruddio gan y Ffrangcod. Gadaw- odd yr hanes yChydig o'i ol ar y trysorfeydd; eyfododd i, Ointlitim i 13 yn y bore, ond am un 1 o'r gloch gostyrngodd i 1,25. Ymdrechasom hyd ag oedd ynoni i gael allan sylfaen y son hwn, ond bu ciii llafur yn afl wyddiannus,. o ganlyniad j-haid i ni ei ystyried fel hanes amheus aes eaiTom I hysbysiaeth ychwanegol yn ei gylch. Dywedir fod y Count de Blacas, gweirddog Louis XVIII. wedi dyfod i'r ddinas, i'r diben i ddadleu dros iawnderau el fcistr, ac i etuviil y Cyngreirwyr j sefyll dros ei adferiad i orsedd Fnaingc. Mynpglr bpfyd fod ei Fawrhydi wedi i myned o Ghent i Maubenge, ac wedi sefydlu ) Liywodiaeth li'ftgddaibcdol ync, ar wanoddiad pendant Dug Weiington. Eglur yw fod ein Liywodiaeth tn yn ewyllysio adferiad y Bour- boniaid, niegis y (let-igys'y-i- al)e,, tiiau mawrion a wnaeth drostynt; ond ni's gellir dywedyd pa i un abod twydd y Cyngreirwyr am hyn wedi lleihau ai peidio. Y mae son yn ymledu fod Bonaparte wedi cael adysgrif o gyttulldeb dirgei a wiiawd rhwng Awstria, Ffraingc, (yn amser I Liywodraeth Louis) a Phrydain, i'r diben i attal ltwssia i helaethu ei tjiei fynau tua thueddau Poland, yn Paris, yr hon a ddanfoaodd efe i'r Ymerawdr Alexander; ac i hyu y priodolir Uesgedd y lluoedd Rwssaidd wrth gychwyn i'r ymladdfa; yr hyn hefyd meddant, sydd wedi bod yn achlysur i luoedd A,vstria drigo yn 01. Os gwir yr liaiies hwn ni ddiciion y Bourboniaid ddisgwyl cydweithsediad mor awyddus o'u iu; ond o'r tu arall dichon Prwssia, Prydain ali, Iseldiroedd (Netherlands) i'r rhai y perthyn yr ymdrech yn fwyaf neillduol, gydymorcliestu gyda grym ac effaith ychwanegol; ni ddichon Rwssia nac Awstria ymddangos mor awdur- cledoi- i'r gynnadledd ag sydd yn awr ynghylch" dechreu, ag y gwnaothant ar yr heddweh diw- eddar. Yr oeddynt y pryd hynnyr yn gwaeuu ymhob chwys-dwil, end yn yr ymdrech lion; ai c-liollodd uti o hoaynt gynimaint a diferyn o waed, hebtaw yr hyn a waaeth Awtria yn yr Eidal yn ei hachos ei hun o henvydd pa ham yr ydym yn disgwyl gweled Prydain, prv/ssia a'r Iseldiroeddj yn sefyll ar uwch fir nag oedd- t ynt o'r blaen, yn y gy mrna^fa gyaaauleddol | nesaf. Trefnwyd M. Otto gan Raglawiaeth Ffraingc yn Gennadwr i Prydain i gynnadleudu am hedd- wch; yr hWr) pan dda.eth i Boulogne r ddan- fonodd gennad i Prydain i geisio trwydded gan A rg. Castlereagh i lidy fod trosÖdd; cüd wyù y cennad yn Dover.), eithr daufonwyd y gennad- t?eth i Lund?, ac ?pd! i'r gv.'c?udog?O! yni- j ,gyngLod ynghyd, gwrthod?yd y drwydded o I hc''?ydd fed Cymmanfa newydd i gael ei chyn- I nal yti Filanders, Ue yr ymgynt?.uU Gweiuidog- ion y GaiJunedd cyfuriol I jcf) din ar Lywodraeth  Ffraingc rhagUaw.. di,aef ii Yr ydym wedi derby n ppurau Brussels i'r ?7ai)); eithr nid ydynt yu cynnwys dim hysbys- ¡  ia?th o b?ys? heblaw'r darluniadau o'r brw vdrau diweddar, y r hyti-ey'&X iiygbys eisioes i'r cylf- redin. ;1' Derbyrdnsoni hanes y Tywysog Blocher o r frwydiau'r IGpg t)-'r 18fed. Yn y frwydrgyatai j yt oedd rhifedi'r Prwssiaid yn 80 mil a'r F £ r»r £ cod yn 130mil o wyr; pan oedd dydo^j^i 1«y 1- anaidd (o dan Sy r Thomas Pict;Qi0^;y\)-r clyi'od ymlaen attaliwyd hwy gan ,y :)^rai,igct)(l yn I I Quatie Brass. Addefir i'r P^vssiftid gael eu niaeddu yn yr ymdrech lion. ei,t li i-iii Iwfrhau- sant, ond -cadwasant anrhydedd eu gwlad i fynu. Wedi i Bonaparte orchfygu'r Prwssiaid • fe a gychwynodd yn erbyn y fy ddin Frytanaidd, yr lion a gynnwysrti 80 mil o wyr, dan reolaeih Dug Weiington. Oarlunir gwroldeb y Bryfan- iaid yn y modd ardflerchomf gan iilucher, "Analllicdig (meed ef) oedd rhagori a'r wrol- deb y Bryiatuaid ar y (hdd hwn (18fed), | maeddwyd yr liea o go.ddiou Ffreiigig gan wyr traed yr A:ba!? a dy)nchwshvyd y mnrchluoedd j Ffrengig gan y rhej Brytanaidd ymhob vmoscd HId. ): r oedd byddin y geiy?ion yn nechrcu brwydr y 18 fed yn t3G tni? sef agos" da a am yr nn ag oedd gan'Welington; ac ?i- opddfu ffoedigaelh mor anuhrefniis a phe bftasent fyddin o farbariaid; nc ni ddihangodd o honynt ych- waneg na'r 3edd ran, set ynghylch 4U mil, a i 27ain o fangaelau. Cawscm rai o bapurau Paris am ddydd Sad- wrn di weddaf, y rhai a fyriegant gyttnndeb y ¡ Senedd ynghylch .Bonaparte yr ail; cynnygodd ¡ un o'r aelodau, gass fed Napoleon y Cyntaf wedi rhoddi i fynu ei awdurdod, fo<l yr orsedd yn dyfcd i'w fab o angenrheidrwydd yn Ot nat- tur y ifurf-lywüdraeth; ac ar hynny y cyttun- wyd, a bloeddiodd !aws o'r aclodau aliat? ? -??'? I' f!Jddu' r ?' 'I fyddo"r j i>u raicd::r Cynnalwyd cyfarfod cyfrifol a Hiosog ddoe yn y ddinas i'r diben i ddechreu tansgrifto i es- mwythau ar btrthynasau'r gwyr dewrion a syrth- iasallt ym mrwydr Waterloo. Dywedodd J. Fwler, Ysw. aelod o'r Senedd yn ddiweddar dros Sussex, fod cyfraniadau or-fath byp lawer ¡ yn rhagorach na phe treoliasid yr arian yrn He<I Bond i brynu pethau trudfaYfl' diraidi addunl01r i co: ph yr oedd efe yn liawpn am fod gyfle i ddyfod ynt la en ar yr achos hwn, ac yn E'wy Ilpga refe a dailai ei hatiing o ddau can gini i'r drysorfa gyfifredin—(Cymntetadieyyeth tichcl a phftrhaus).—Areithiodd a thaasgriiiodd amry w I foneddigion cyfrifol ereiil, a chyn pen 15 munud yr oedd cryn lawer yn fwy ita piium mil ,o bun. nau vvedi eu taiisgrilio. 0 0 •• •• Ar y 27ain dacth ychwaneg aa 2000 o'r car- charorion Ffrengig a gyinmerwyd ym mrwydr Waterloo i Bortsmouth; ac aethant yn yr un llongau ag a'u trosglwyddasant o'r Cyfandir, i Blymputh i'r diben i'w gosod yngharchar Dart- moor.* Ac y mae dwy herwlong Ffrengig o 60 gwyr yr un, y rhai a ysgafaelwyd gan y Constest aV Havoc, wedi dyfod i Bortsmouth. Mewn Ilythyr o Brussels, dywedir fod larll Uxbridge yn gwella yn wych iavyn, ac y gellir ei I ddisgwyl ym Mrydain cyn hir. Priododd Doges Oldenburg, chwaeryr Ym, crawdr Alexander, yr hon fu yn Lloegr ya ddi- weddar, a, Thywysog Wirtemburg yn Stutgard. Priododd Dug Cumberland a Duges Salms yn ddiweddar; ac y ynae'r Senedd ynghylch caniattau 80001. yn flynyddol ya ychwanegol iddo ef, yn ganlyaol i'w briodas. Yr ydym yn dfaH rod y Liywodraeth yn bwr- 5adu corpboli yr holl feiivyr, fel y g.-Illo,r holl wyr gael cyfle i wasnnaethu yn y gadres on ew- yllysiasant; o berwydd ria gellir gwneud t fynu goHrdion yJyddin, yn y frwydr lofruddieg ddi- wcddar, yn y ll^ybr arfro1. J GWENER :30. 1 Gwrthddywedir yr hanes rtg oedd yn ymledu fod bui apast. wedi rhoddi, e'i hun i fynu j i D'dsg Wpiiugtcu; ond y mae iianesion o i^iiis yn mysjegu ei fed efe wedi myned o Pam7 yng- iiyd alj frocl-yr Jerome a Joseph, tuag Mavit, gan ddywedyd èi fod ynbwriadu iiwyiio trosoe.d i Frydain; eithr aid ydym yn d'eall fod y sylfaen leiaf i'r fath hanes, eithr dicnon fod ga.! bleid- wyr Napoleon yn Ff ain^o ry w ddiben i atteb trwy gy hoeddi'r son hwa, set, ysgatfydd, cei«io tyanu sylw y Cy ngre'n wyr o<1diw ith y man y mae efe yn trigo yn awr, lieu yn roeddwlmyned. Dywedir fod Lucien Bonaparte wedi pailu myned gydag ef,a'i fod efe yn fawr yn erbyn i Napoleon ymwithod a'r orsedd, gan ei g'ynghoji' i sefyll {U'iR.i hvd yr cithnf, a gollwiig ymaitli aelodau y sellcdd; eiih, rdd ydym yn ystyried hyn yu deilyng.ach o goe! na'; iiaries arail. y papurau Ffrengig diweddaf a ddeibyn- Wyd, dy vvedi ribd Otto wedi cael er ddanfon yn gennadwr o Ffraingc i'r wlrd hon i geisio ua wddle i Houaparteym Mhyduill; a bod cJ 11- nadleddwyr wedi myned o Paris" i g'udlys Dug Weiington, ac at y Cyngreirwyr erdn, i geisio -heddweh. Dywedir hefyd -fod' cryn derfysg yn Paris, ond fod y Gosgorddion Gwladwriaethol  ? wedi ei dd:1rst wng. l ni Y mddengys wrtb yr ymajrodd can?ynci ym mhapuruu Paris, fod tvigolioa Ffraingc yn dis" gwyl hed(h;ch yo gqJuan: PartSy by-ddsai fod y Bren- hinoedd cyinnol vfedi gwneuthur addeuidion difrifol gallasai fod genaym leswnv i ofni yng- hytch ein hanymddibyniaetii eithr hwy a dyst- ia-atTi Had oeddynt yn rhyfela ond a Napoleon yn uaJg, a mynnai Napoleon broii betli a a'lasid wneufhur trW)"c rym arfau a Nipoleon oedd v eyntaf i adaei. y rhyfeiwyr Ffrengig. y riiai a aberilia'sant eu hunain er ei fwyn. Napoleon ocdd y cyntaf a ddygedd o few a i'n mariau y newydd am ei ddymcr.vveliad ei hun ni ddichon efe yr orsedd yn hwy y mae ei fy w'yd ilvwodraethol wedi terfynu. Ni ddtchon fod un rheswm ymhellach d.rosddwyn y ihyfel ym- laen: y mae aelodau'r liywodraeth wed; appelio. at reswm, a. gwradawir ar eu JlaJs eu geiriau, y rlJai ydynt mor gyflawn o ddoetbiaeb, a ddad- s(Iiiiii, tr"-vr ddaiar; a'r Brenhiaoedd gan ry- feddu ein gwrolder, pin diysgogrvvydd, a'n anhappori, a ohiriant gychwyniad ea byddin- oedd, &c. ) Disgwylir dyfodiaid y Bourboniaid i Paris cvn hir gan amry w o'r trigolion, o heiwydd pa ham dywedir gan y Journatde PEmpup fod ) r an- feith-luniau mwyaf tramgwyddus i'r teu!» Brea- hinol ag oeddyllt yn ftenestri y masnachdai yao wedi agos a Ilwyr ddiilanau. IJysbysir mewn hanesion o Bouideaux am y 22aia, fod taw el wch yn ffynnu yn y parthau de- heuol o'r ymerodraeth ac mew n cennadiaeth • oddiwrth y Cadfridog Delooge, dywedir c; fod ef wedi enniil bru'dugoliaeth ar y gwrtiiryfel- wyr, a'u gyrru o Thouors, yr hwn a ieddiaiment cvn hynny acefe a wnaeth gynaygion inau- teisiol i'r rhai a'i cyanorthwyent ef i ddyhu- ddoywlad. Daeih bry^aegesydd o Paris i'r ddinas hon y dydd hwt\, yr tn\n a fynega fod braw mawr wedi rmledu ddwy waitii yao, o herwydd me- ddwl fod byddin y ymlaen igymiTiydo^aeth Paris. Y mae'r llong- rwystr wedi cael ei synimud yn holl long-byrth Ffraingc.;ac o ganlyniad y mae Sicstii wedi dyfod o Boulogne, Calais, Havre, &c. i'r w!ad hon. Mewn adgvfienwad i Lysargraff nos Fawrth cynnw^sir ceunadiaetbau oddiwrth Ddug We- ihigion, y??r amClwyd yn Joncourt ar y ?oain o'r mis hwn: trei' fechau y" Joncourt ar y tforÔd i S.t. Quentin, a gerliaw idcii y mae'r Mae'slywydd y Tywyvog Biuclier yn nes ymiaen Dug, ac yn meddiannu St. Ciueutisj. Oddiwrth "scfy ¡¡fa'r (ld wy fyt'din ar y dydd uchod gvlfiseiit. gyrhaedd. Paris yn hawdd y dydd hwn nea y forii. Y mae pob hanes (medu y Dug) yn dangos nas dichon y gelynion gynnnll byddin ilti rh.wystro ymlaen. Ciliodd gwcddilS y fyddin Ffrcugig yn c! i Laon, yr hon heblow ei cho)!cd!on 'rfiev.n'thyfc'l a charcharonon, 'ydd yn colli rhifedi mawr trwy enciliadau.; ioii, ,y(i(l vn colli rliifc(.Ii nianvr tr-y y n-loe'r milwyr vn myned oddiwrth eu catiodau yn bu. teiocdd, ac yn dychwelpl adref, a'r rlia; a ber- thyaant i'r march!u yn' gwerth)) eu cejl'ylau i bobl y wladj cymmerwyd amddiFyafa Cam bray trwy ddringo dros y niuriau, gan Syr Charles Col. heb nemmawr colled mewn gwyr; a.c yr wyf yn disgwyl i rhoddir y castell i fynu yn i 1 lifiagia w a ddanfoawyd yno gan Fre > Ffraingc, i gymrperyd mcddiant o honno yn t'i caw ef. Ciliodd y gelynion o St. Quentin, yr hwn a feddiaawyd gan y Tywysog Blucher; a rhoculvvyd castell Guise i fynuueiihiwyr." Ym mhapurau Brussels cynnwyeir evhoeddjad o eiddo Dug Weiington i'r Fírangcod vn yr hwn y dywed ei Ras ei fod yn gore«gyn tlraingc gyda hyd Jin ag sydd eisoes.yn futldugol; nid fel gelya (ond L'r gcrmeswr, geslyn dynol.iaeth, a'r hwn nis gellir bod mewn heddweh) ond i'w cyn- northwyo i ysgwyd ymoitb >v. i»u haiamaidd trwy'r hon y goMhrymil' h^.V » a ar y Ffrangccd i di-igo garuei, a gohebu a'r gormeswr; ystynr pawb a g'-1" °'« tai, lieu a fyddont yiu>wasauaeth y yn elynioa, a defnyddir xnS, :J gouci y rhai a lynant wrtho ef i gynnal y fXndUl. Perir i'r milwyr dalu am bob ati^.Mir^eidi.wi, ac ystyried y Ffrangcod feLtrignlion gwlad garedigol, o herwydd fod eu Bienin Louis XVIil. mewn cyngrair a'r galluoedd cy funol. yr ydys wedi ddioichus ya aches y fnddugoliueth fawr ddiw- eddar i gael ei pharottoi. Pan wybuwyd yn Havre wedi cael ei orchfygu, dercBafwyd y faner wen gart y I ? ci y g??-, y trigolion," yr hyn aachlysurodd fVwydran poeth- ion rhyngddynr hwy a'r milwyr; yn y v\m y bu'r trigolion twyddiannu yn gyuVecin a » « ni feiddia'r inilwjr fyued alia a (y-iy linos. • •' SADWEN-, CiOliFH, i. Cawsom bapurau Paris y bore Inq} ai? f 27ain o'r nus diweddaf j n.yaegaat fod Bonauatte \yedi myudl i J\Iaimaiod (aCliHH IhnTc:¡ He yr ymv.eic'dd el deulu ac fr.ud!. n?ef GVR'dLiu? Pa fodd bynnag,. yr ydvs "yn iled-dybio yn sr wind IWB, fod Bona pa i te wedi hwylio itm'? 4 A!rer!c,ac mai dsbcit ft bie?du'yr Wi th gyhoe<ldi ei fod wedi dechreu ei ffcrud tua'r wiad cedd dirgeiu a fhwyddhaa ei fyuediad yno. Pa fodd bynnag^. tad oes hysbysiaeth sicr vvedi ei ¿"aéi > ar y pen hwn. V mae Liywodraeth newydd Rigddarbod-cJ Ffaingc yn iiugio bod yn dia hyde,us a diofa» gan ddj wedyd ei bod ya galw allau holl ryw 1, t fl u ion wrth gynnadleddiv am hedd web a'r C' Wyr, a sefyll dros eu hanyrhddibyaiaeth. Y Cadfi idogioa ydynt dra diwy d a dibaid wrtb y goi-ehwy i o gy aaull eu mihvyr, ac 'adreoleiddio j: byddin y gogledd y mae hon eisces yn dra clui- a i, t y mae yn cy n-ay dd a ;y u' ff u ;iy ddio 11 r w y • o gyrph ereiil atti. Ymddengys fod y Senedd yn cyfranogi o'r un ysbryd, ac y.n. yirnoddi caniattau i'r fyddia bob aagenrheidiau galluedig. Ar y 26ain yr oedd y ceanadon a chhnfonodd y L'ywodraeth Ragddarbodol at y Cadfridogiou cy funol yn I^aon, yn disgwyl am attebion y Cyngreirwyr. — y derbyniasom bapurau Brussels am y 29ain o'r mis diwecidaf.. Cynnwysant gy- boPthlbd y Maesly wydsd Awstriaidd, y Tywysog Schwartzeaberg, -yr,|\y.n a jrrodd efe allan i drigolion 1' fniingc o llendelLerg ar y uu mis; yr hwn t,ydd iiyuottach am ei glaiarineb na g am ddia) .arall; yr oedd buddugoliselh ai- dderchog Waterloo ya. '.lbvy-r adnabyddus i'r ;adfficlo; A wstf-iai.dd pa n y re,d(hefe y cyhoedd- iad aciiod allan,: eithr p; vn y rnae nCYiCHiO at yr amgylchhdh wnnw; nid y n-'i'! son gair am nf'- fcriad y Bourboniaid, eithr ystyr!iiFgaaddo fod pob ■ achos i In fel ar ddiorseddiad Bon'apa'te wedi dar- fcd,gand;djwpdyd mni à Eorwpade yu un?g yr •" cedd y ("Y. gi,eii,,vr i li f??l-,i, li d ci uc'helgais diddaifod vh anghyd^'edciu •;}, ?s. ?' j V wch E'wrop. -T~ • 7 Derbyaw-yd Uy.t.liyr-god o Ila burgh neithil" wyr,? ?h.-pun'.H i'r 2f>asn o Fcaeiiu Y' opdd b i e  BiGtt'n Prwsia i fyned c Berlin m;o?)'t fyddia ar y Y L-" Y!) t Y. Iy 11 it w N' i • nemraavyr h) ;'bysiacl!i. ueUiaw.. byn* v I»rydtiai\Tn. ddoe dygwyd cennadlaetbau ych- w\egol i"r gan Mi-. Cleiii y Cennarwr anise; wyd. hvs y Meheiiii 27ain yn Joinoart, lie yr oedd cadlys 3t f ti (i i' I' 2? r) -?,i i i I N?d y w y r around > hM y. yr ini lie yn eaelei briodoli i o r1 « y tc_ j ynHt.t-ddcychw?aad.et lj¡dorsowyud, f)"O i g j ddymuniad i ddisgwyl cydweithrediad yr A ws?- ?naid a'r Rwssiaid; y rhai, fel yr ymddengys wrth bapuy 'J Gerin?)y, ydynf yn croc?'t Rhine yn liiaws hebie^h. Y r oeddid, wedi gwysio yr amddiil'yufeydd Ffrengig ar gyffiniau "F'aaders, ■. ytt ('1?, 'v i r(,(Icli i fynu, ac vr i ?opddid yn disgwyl i an]ty? o honyut WHeuthLf J Ivy a ay''yn e'brwydd. ar y Cyfandit' a.f a!' :y 29ain daeth amryw iinteioedd o farehluùedd ac Greill i Ramsgafe, y rhai oeddynt i itwyiio y dy"dd caor lynol i Ostend. Daeth amryw o longau Ffraingc dlaa y faner drilliw, y rhai a ysgafaelwyd gaa ein cadlongau "I ni, i mewn i Portsmouth a Phlyiaoath. ar y 29aia a'r 30ain o'r mis diweddaf. Am wyth o'r gloch pr};dnawn ddoeaeth Ai'gl- Cnstlereagh, ei gofiadur, a'i o"-c ddinas, ar gennadwriaeth i'r Cyfandir.

SENEDD VMERODROL.