Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- mill11fTf!- "C - - I Put…

[No title]

News
Cite
Share

MERCHEPj (IS. Nid oes dydd yn myned heibio ar nad oes rhai Breninoliait' yirdyfod i'r ddiuas y rhai addiang- asant o Ffraiiigc; ac o ganlyniad y mae'r new- ydtlion-olyiiol o amryvv fath, ac yn fynych o nattur wrthwyr.ebol, yn caét eu Hedu trwy'r dref. Y son sydd yn ymledu y bore hwn yw fod y Dug de Ghartre yn Brighton, a'i fod efe wedi gvrru hanes oddi yno yn mynegu fed Bona- parte ac Aelodau'r Liywodiaeth Ragddarbodo], sef Carnot, Fouche, C-auliticourt, Qainett^, a (irenier, wedi cael eu lladd yn Paris-, all y Ffrangcod eu hunain. Dywedir hefyd fod y Jjiy wodraetb wedi derhyn hysbyfiaeth o hyn, oddiwrth ddyn arferol o ysgrifennn o'r tu arali i'r dwfr. liallanigylcliia(lau'rainsilr hwn, nid yw'r newydd yn au/iygoel, am fod dychryn, ymdd\a',siommedigaeth, cywilydd, a'r holl nwydau tetfy?glyd ac anturiol yn lJywoo- raethu yu awr yn Paris; ond etto, dylid cofio Had yw'r newydd uchod amgen son cySrpdia hyd ynia os gwir yiv, fe'i cadartif'iair cyti hir, Ileddyw'r bore derbynwyd paparau Germany am y 22atr.; y rhai 11 ty negaot fod byridin 15a. varia wedi croesi'r Rhitie with Manheitn, ar y 19eg. Canlynwyd y fyddin hon gan rai o lu., vddwyr Rwssia a mintai o Gossacks, y cwbl yn 20 mil 6 wyr. Tebygol yw eu bod yn awr wedi rnyned ymhell ymiaen tua. I"loris. (--Yrrodd y Xywysog Blucher aHan gyhoeddiad t'w filwyr wedi brwydr y lSfed, yn yr hwn y maeyn addef i fyodin Prwssia gael ei gorchfygu ar yr ICeg; ond o herwydd ei gwrolder a'u llwyddiant Nvecii hynny, dywed y gvvron hwn, fod yr hyn a ys. tyrid gan y Cadfrid°gion mvvyaf cyn hyn, yn aii- alluedig, wedi cael ei gyflawni ganddynt hwy, sef bod. byddin orchfygcdig ya ailymosod i'r frwydr ac eunill buddugoiiaeth. ^seithwyr cawsonr bapurau B'-wssels am y 26ain • ir yneg<nn fod tre Avesnes wedi cael ei chymmervd odd ar y Ffi-angerfd ir y 23ain, yngh- d a 45 o fa ign- 1 iu y rhai a gafwyd yuddi. y oedd ei Faw h^di Louis XVIII. wedi cyr- ]>a jdd MOBS ar brydnawn y ynghyd a Dug de Beiri, a b.id(iiii fe> ha,i o Freinaoliaid ¡ ffyddicn, yaghylcL p-,dair mi4 o w yr. Ar y 2i1a.in yr oedd Cadlys t)ug Weiington | yn MaLplaguet, lie hyhod ar gyfrif buddugoliaetil fawr a ennillodd Dug Marlboro ar y Ffrangco d yn y fiwyddyn 1709. Ac ar y 23ain yr oedd ei gadiys yn CateaCan*.bresis. Ilollol ddym- chweliad y fydciin Ffrengig a> dueddodd y ddau lfaenor tniUvsaidd ma^rion. i dreiddio yn ddi- betrus i ganol Ffraingc. Yr oedd Blucher ar y 123ain yn Chatilon, ar y tfordd fawr tua Pilaris; gorfa arno ef aros ychydig ytio o achos poen yn ei goes yr hyn a achlysunvyd gan gwymp oddi ar ei ge?'y! ym mrwydr yr 16eg. Yr oedd corph o Br%i we(ii cael en g?dael ar ol i vviiio ysgogiadau Vandamme. Dengys yr hysbysiaeth uchod fod Dug Wei- inton yn cychwyn gyda brys tua Pilaris. Ar yr 20fed, fe gofia ein darlkvuwyr, yr oedd efe yn Binch, yr hyn sydd o 25 i 30 milldir oddi wrth ymdrechfa Waterloo. Ar yr 21ain efe a gychwynodd 17 milldir ymlaen i Maiplaguet, He yr enwogodd Dug Marlborough ei liun yn 1709. Ar y 23ain yr oedd 25 milldir yn nes ymlaen na hynny, yn Cateau Gambresis; ac ar y 23ain a'r 24ain, cychwynodd ymlaen 39aill milldir, i La Frere, yr hwn sydd o fewu 88 milldir i Paris; eithr nid arosodd y Dug yn La Frere ond aptli ihagddo tua Campeigne. Dyw- edir fod Blucher ttedi cyrhaedd, Laors, ac wedi Icymmery d yr h 41 fangnelau a'r trysorau mil- wraidd ag oeddynt ytio. Derbynir y fyddin gyfunol gydikg hawddgarwch gtiii y trigoliol), y rhai a'u cynnysgaeddant yn helaeth ag angen- lheidian bywyd. Nid dim ond tuedd garedig y ti-igoliol; a ehrediniaeth ddiy^gog o analluog- rwydd y gelynion i godi byddin digon cadarn i sefy 1, a allasai gyfiawnhau cychwyniad cyn belled ymlaen, tra y mae'r lbvssia id a'r Aws- tiiaid mor belled ar en hoi. Pa fodd bynnag y llwyddiant a enmltir yn y mndd hyn a gyn- nydda ogo ;iant ein harfau. A pha Ieiaf dyledus fyddom i'r Cyngreirwyr mwyaf cyflawn" fydd ein goruchafiaeth. Syhvasom eisioes fod Senedd Ffraingc wedi cymmeradwyo gwaiti; Bonaparte yn ymwrthod a'r orsedd; ond nid ydym wedi derbyn hanes eucyttundeb ynghylch ei gynnyg p osod ei fab yn ei le. Dywedcdd amryw o'r aelodau, yn eu hareith- iau, eu bod yn goboi^hio y safat'r galluoedd cyf- nuoi at en gei-riau, ac na byddai iddynt osod Brenin arnynt, ond caniattau i F/raingc ddewis ei pl-ennaeth ac am fod yr unig berson ag y dywedent Cu bod yn rhyfela yn erbyn ei aw- ¡ durdod, wt-di ci osod heibio, yr oeddynt I nyderus y darfyddar-r rhyfel yn ddioed; gan ¡ nad oedd U:, esgus i'w ddwyn ymlaen ymhellach, oddi eithr eu bod yn ch wennydh dinystrio nnym. dd byniaetli y wlad yn berffaith. A. dy wedod i amry w na fynnent fyfhj deulu Bourbon deyrnasu arny if. Ac wi th ys'yiifd tuedd yr areithinu yn gyiiiedin, gfllir meddwl fod y rhan amlaf dros opd(i Ir yi) Ymerawdr dan yr enw Na- poleon it. Ac yn wir, yr oedd SOil yn ymledu I neitiiiwyr fod y Rfiaglauiaeth wedi danfo,i ren- nadau at Weli sgton a Blucher, i geisio heddweh yn ei enw ef, eithr oa wnaeth y gwroniaid ilvri un syiw o'u cais, ond cycinyyn rhagddynt "fel o'r blaen. Hysbysir gan bapjir boreol f^d Dug Welingfon yn ei gychwyniad trwy Ffraingc wedi cyfarfod :1g' ychydig w thwyn ebiad nleWlI lie a el wir St. QuenUn; cy?n'.e'wyd y dref trwy ddringo dro y ilial,iall, eitlir 1);il'tt)d(f yc,,ist?c-li a rhOdJ i fvnu, a fhychw? nodd y Dug fhagddo. Dvwedir hefyc f<)d yr A?s?t.?'?R<'Pucyj{'hwyi!d i Ffia!n?c ?edt ('yfarfod & Suc?et yn F'ai c e Comt, 1!? yr ymladdwyd br'.vydi Iofruddiog, yn yr hon y maeddwy, y Ffrangcod gyda'rgolled o 10 inil v (Nid oedd Suchct y m mrwydr Waterloo). Hacrir hefyd Îod Du. e!íl1g wedi gyrru allan yhoeddiad, gan dystio. ossaethid ergyd yn erbyn ei filwyr ef, y gosodai efe Paris ar dsin. Nid ydym yn wyhod pa dderh"in!ad sydùdeilwng i'r hanesion ainswyddjot-'h^n. Amlygwyd y gorfoledd m wyaf yng Nghner 1 oy w pan glywyd am fiiddugr-liaeth Wdingtoo yn Wa- terloo; aeth liiaws o'r trigolion allan. i gyfarfod a'r lIytLyrgerbfÙi gollyugwyd y ccttybu oedi wrtho, a thyivwyd ef i'r dref gan y bobl, a mintai o gerddorion yn myned-o'u blaen, a'r werin yrs bloeddio Huzza. Ar y 27ain hwyliodd rhan gynthf y 38ain ca- trod o Deal (tia, Ostend. Ddoecyfarfu Henaduriaid o Bwrdeisiaid LInn. daia yn y Llysdy, a chytfunnsant ar annerchiad cydlawenychol i'r Tywysog Rhaglavy yn achos y fuddugoliaeth ddiweddar. Ncithiwyf terfynodd brawdlvs misol yr Hen B!u!y,yn L!und;um mar-I wol?iet? ?ir naw o ddynion am wahano! ddrygaii 3ed1Vydwyd tri i gnd en hantudio droshedmt blynedd ar ddeg; 52 i gael eu haltudio dros aith milytiecio pedwar i gael eu carcharu dros ddwy flynedd wyth dros un ftwyddyn; wyth dros chwech mis; pump dros dri mis; pedwar dros un mis; a goiJyngwyd tri yn rhyddion. I

[No title]

SENEDD VMERODROL.