Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"¥7" Mae Pcrchennogion SeRen 6!'???:? JtL ?.!?M' yn CS??!g'?? ?'? Tansgrifwyr lliosog, ?C? yr ail Ckimrter oddi ar ddedireiCr Jiwyddyn hon ivcdi teifynu yr 28ain OV mis duceddaf; ac amfod y draul o ddwyn ymlaen tvaitit ol)- fath hyn yn birysig dros ben, gobeichiant na tkram- gwydda eu CyfcilUon^ tra y deisirfir arnynt fod cyn garedicced a thalu i'r Gorusltwihvyr, yn eu gwahanol gymmydogaethau, yr hyn afyddo ddyledus arnynt ar yr amser uchod. B.ALJl 0 GILEAD SOLOMON. YMae yn amlwg fod amry.W anhwylderau'r ?. Gríf dynol yn caei en magn gan afradlonnvychl yn ,a<«ser iet- ?yd, a tnfOSe¡Úmü gwarthus o'r rheolau ag y mae caUincb yn eu nodi all an er. diogelwch iechyd, ac er gosod sylfaen einioeshir a dedwydd, gydag ansawdd grcf a chadarn. Nid yw bendithion iccbyd yn cael eu colli yn gynt nag y mae profiadan poenus yn dangos eu gwerth; a'r dyoddefvdd annedwydd y n edrych o'i amgylch, yn rhy ami, oca fi! yn ofer am faddiou adwelliant. Y mae'r Dr. Solomon, o Liverpool, yn cymmeradwyo ei GORDIALBALM of GILEAD i bawb o'r rbai agy mae ansawdd en cyrff wedi adfeilio o achos anghallineb mewn ati-sawdd cii c y rA' v.-ecii a d i l'io ieuenctvd, a'r holl rai sydd a'u getvynion yn fiin o achos Hawer o fyfyrio, new ymarfer gormodd a gwirawd (spirits) crvfion, tea, ueu gofjee, ya gystal ag i'r rhai sydd wedi Rvvaaau trwy hir breswyiio mewn ardaloead twymion ac attach; va mhob uu o'r cyfryw amgylchiadan fe dry allan yn feddyginiaeth mwyaf effeithiol, gan dynan y gewynion as oeddyut wedi ilaesit, a chiyfau a bywiocau ansawdd y corff. Yr amrywiol autrwyldcrau perthynol i'r rhyw deg (fair sex) a ddeuaiit yn ddig'yfrwng dan awdurdod yr adfcrydd hwn; ac v mae llawero bendetigcsau cyfrifol wedi proti ei fod yr ycliwaaegiad meddygol gorau i'r bwrdd ymdrwsio a ewrddasanl erioed ag ef; i gyfnerthn'l' yshrydoedll adfeil- ledig, chwalu doiur y pen, hurti wydti, a llesgodd ac wrth gr 'U bywiogrwydd hyfryd, ac yrnlid ymaith drymfrydedd, y mae yn rtii)uldl cysar a ncrth i'r boll gori! Y lla o d'efydaU 'trymfrydol ag sydd yn cystudtl!,)'rcorff dynol, dan yr enw AahwyMerau Gewytiol, .yw'r achosion penaf o resyaoldeb dynion ag sydd yn amdditaid o iccnyd. i*mae'r aubwylderau hyn. yn deilliaw o'r fath amrywiacth anfynfgol a c*yd-ii]etaoi o acnosion feI y hyddai yn aa- Jnhosibl, pe byddai hvnv yn wastad yn aagenrheidiol, i'w chwilio allan i rIaclt,)s cywir o honynt. Pa fodd by nag, fe ac fe deimlir eu heffeithiau yn rhy dda, yn mblitli rima fawr ? dd'd vnolryw; ac ar gyfer yr elle?um hyn, ?c:Iir aeru heb fyne y til draw i'r g?ir, nadmfwyd un teddyg- Ineth erioed yn rh?orl ar, neu yn fwy cto?fawr am ei eftekhioldeb na CORDIAL BALilJ of GILEAD y Dr. SOLOMON. Y mae llawer o'rgiVelliadau agymmerasant le trwyddo wedi eu hargcaffu yn mhob papur rlewyddion yn y devrnas, er annogaeth i'r cystuddiedig i yinarfer, a pharau yn yr arfer o fedrb £ iniaeth, yr hwn sydd mor odidog yn gweini iachad trwyjiS mewn pob achos o nyciulod. Y mac tyhyn f(rnu fod anhwylderau gewynawl yn fwy cyJrredin yn Ewrop yn awr nag y buont ar un amser arall, a phriodoHr hyn vn benaf i'r gormodd hunan fwynaadsydd yn fe-ynu yn yr amieroedd gloddcstgar hyn. Yinae yn wirion- edd slcr nvr,i pa bellaf yr ymadawom oddiwrth symledd a chyrahcdrolder yn ein liuniacth, a pha fwvaf a aberthom o ymarferiadau iachws i'r anwcithgarwch ng sydd yn cydfyncd ntlifyrwch tenluaidd, mwyaf gyd fydd e^Eaith pob cyieiiior- tiad tneddysat, yn gwanau egarr coriF. Y maeanhwyl- tferau'r gewynau yn dily,-Nv dcl;,tjol i'r Ud;iu ryw (gwrrvw a gydiL l' gwahaniaeth hyn yn III-ij, eii bod yn y rhv w banyw ) 'o kerwydd tynerwch ansawdd en a'u dull fenuwaidd o nnsawÜd en cyrif a7Li (I till tynerach o fytv, yn fwy ami a ffyriiig nag yn y rhyw arall. Achlvsnrir gweadi J yn yr ansawdd cwynawl, och ii! yn rhy fynvch gan Lid yn y naill ryw, a praioddau tryUsyli yn y llall. Yrarwydd mwyat' cya'rcdin o'r an- hwviclor hwn yw ofn angaii yn baraus, yr hwn. sydd yn I cerdded trwyYcoH aosawdd ewynawl a'i effcithiau dinystr- iol, gan nydd-droi'r galoa ag ing anfynegol, ac yn cynhyrtu y crybwylliadau mwyaf arswydns o ddychryn ac anobasth! j i'r dinvstry-?d hwn y mae miloedd wedi syrthio yn aberthau yn tt'yrniajrwydd ei* lesmair, yr hyn sydd yn gwneulhur y dynion annedwydd sydd dan ei lywodraetlv yn anynad, yn anwadal, ac yn aoainyneddgar, yn dueddol i redeg oddivi ui mn rneddvg at v Hall; a Hyn yw'r rheswm pa ham y inaent snor anfvnvch yn cael budd oddiwrth un feddygmiaeth, am ua feddant Iwyrfrydigrwydd digonol i lynu wrth un nes ealib amser i ddwyn ei eliaiib priodol. Y Cordial Balm of Gilead anghydmarol hwn yw r feddyg- iniaf-tti fwyaf ceinillws ac effeitiuol a gafwyd erioed at an- sawdd wan a chwilfriw'r corff, gwendid golwg, neu wendid cof, iselder ysbryd, eryndod a dyd.ryn.adau r meddwl, gwendid ystlenaidd (sexual), a phob anhwylder arall ag sy'n cyfodi oddiar laesiad yr ansawdd ewynawl, y rhai yn aval Jdynt yn canlyn angiiymhedrolder, drwg fuchedd, a diftyff gofal am angenrheidiau iechyd, gloddest, bywyd Uo- ? eol.(I ia l l i ali  ,t liwn nydd ^isteddol, a myfyrgar, y mae'r Cordial hwn wedi «efydlu yn gyflredinel ei eilaith adferiadol, a gellir yn svwirei pvfrif ynralilith y penaf o'r caffaeliadau a gatodd olrheiniad meddygoi allan eriocd, fel bendithion i ddynol- jvw, a gwrthweithydd i resynoldeb dynol. Y mae muoedd \r aVkY ho a yn hyw yn y tiiir tevrnts, ifendithio r oyda y declneuasant gymmeryd y meddyginiaeth rhyfeddol hWII, ac yn mwynaii bendithion techyd, y rhai mewn modd atngpn a allasent fad wedi syrthio Frbedd yn antriscrol, yn abertb- au i nnghaliineb bore ieuerctyd. fr:3r' Y mae Ivanesion o'r Iwerddon, yr India Ddwyreiniol Germany, lIamhurgh, Red in, Ploland, Ja- &- ,Ilewino l l maica, America, Norway, Sweden, a Denmark, y rhai oil a sytunant, ria chafodd un metulyginiaeth enoed a ddyg^pd fr gwledydd hyny y fath werilnad ebrwyda ac asanerol.-— Fe ddengys llyfratfr Tolfeydd ( Custom-houses ) yn ijlundam a Liverpool fod mwy o'r nieddyginiaeth hwn yn cas p: yru dros y mor nag o'r holl feddyginiaethau ereill a'u rlioddi yngiiyd. Ystyrir y Cordial Ralmof GgCfld yn awr fel y caffaeliad mwvaf a gàlfwyd allan yn nghof dyn; y mae yn gadarn, yn ddiniwaid, ac yn tlasus; y clod buan ac ychwanegol a roddir i'w awdur a'i ddyfeiswr (Dr. Solomon, o Liverpool), yw yr unio- faen-prawf i farnu teilyngdod nieddyginiaeth, yr hwn svdd wedi ei roddi i'r graddau uchelat a'r iselaf o'r bobi, gyda'r fath Iwyddiant dedwydd a P.haraus, Y mae gwerth- wyr y meddyginiaeth hwn, y rhai ydynt lawer lliosocach nag a wyhuwyd erioed o'r blaen, yn methu yn fynych a 1 gael or ebnyydd ag y ain dino ac y mae yn dellwng 0 sulw, fod y cosfreSan yn cael eu gwertim yn agos cyn gyntedag y delont i law, gan eii bod wedi eu rhag- erciii cyn gym am danytit. Ar werth gan D. JENK.IN, ArgraiFydd y Papur hwn, Hefyd gan Jenkins, ac EdmoM, Abertawe; Daniel, ac Evalu, Caerfyrddin; North, Aherhonddu; Painter, Wrexham; a phob <3werthydd Mcddyginiacth arall; pri- lls. y gostrelaid, tie,, twdairmcwn Un costrei S ;s. wrth yr hyn fe arbedir lis. a'r eiriau" Saml. Soloaion, Liverpool," wedieu certio.ar yr arg-raff (slqmp). ( y -te'r Dr. Solomon yn dysgwyl, pun ymgyngiioi ii ef trwy lvthyr, i -gael ysgrif-arianydd (bank bill) am un buat yn y llythyr, wedi ei gyfai-wyddo fel hyn, Money Letter Dr. Solomon, Gilead Mouse, neat Li,li-Pool.-i- double postage fyfarwyddiadau i gymrrieryd j i Cordial Balm of Gilead. Yn mhob achos ag y gweinir y Cor?a! Ba!tK of G.??ff?, (oddi chhr pan y Vorcnyranrynir I'r gwrtnwyncn gan y ? Tywysydd i ?fh?i''), cymmerer o ddan iouaid Hwy{ê yi icnaidUwv hwrdd <?e ?co':) yn gyfateboi i oed ac an- sawddcon'iy dyoddet»,5. hann?r awrcynbore-fwyd (brca ,"i (Idcot -,?y I I d(it?f,,cl(I i? ti'i,,if",7- ac. ynghyleh a^rnt di »v per, wrtho f)tl!til) yn y I)i- ilon- :!id gwtn-wy dr {tei,w i 0 dd.wfr gw in gwyn, Made?o, utu win'-ctiuiocs (skerry). TV A R- O.F F IC E, 13th June, 1815. MIS ROYAL HIGHNESS the PRINCE REGENT, in the name and on the behalf of HIS MAJESTY, doth hereby require and command, that all the I Out-Pensioners of CHELSEA HOSPITAl., residing in Great-Britain, including Wales, who were discharged from their respective corps as Privates, whether from the Regular Cavalry, Foot Guards, or Infantry of the Line, or from the Militia or Fencilles,"do personally appear at the places and on the days hereinafter mentioned; with the exception of those resident in London, or within 25 miles thereof, who have already been ordered to appear before the Commis- sioners of the said Hospital; in order that such of them as on examination shall be found fit, may be appropriated to a ROYAL VETERAN BATTALION. His ROYAL rIrGJ- NESS is however pleased to direct, that the present order stiall not be conidered as extending to the Out-Pensioners from the late Horse Guards and Horse Grenadier Guards, the Life Guards and Royal Regiment of Horse Guards; nor to such men as by the Hospital Books are now more than 55 years of age, or had served 24 years in the Cavalry, or 21 years in the Infantry, previous to their discharges; nor to those whose pensions are above One Shillingpcr diem, each; nor to those who have lost a limb, or their eyc-siglit, or are I cripples, or who received a certificate of their total unfitness for further service, from any of the officers employed lit the last general examination of Out-Pensioners in tiie year 1813; nor to such Out-Pensioners as are now serving in the Regular Militia, or Local Militia, as Non-commissioned Officers. Places and Days of Assembling. 1815. Berwick Town and Liberty Berwick July 12,13. Durham P ewcastle"upon- ? ?.? ?? 13 Northumberland • 5 Tyne. U y 12,13. Cumberland .P p?,,? jr,? ? 12, 13. Westmorland Yorkshire !V. i? E. Riding) York jltu, 9, 10. Yorkshire (" ?Fe? Hiding).. Leeds July 9, 10. Cheshire  ? Manchester July 9, 10. Lancashire S Derbyshire Merionethshire I Newcastle-under (3 r n in Montgomeryshire Line. ( July 9, 10. Shropshire I Statfordshire J Leicestershire ) Lincp)n..hire ( Xottingham July 9, 10. Rutlandshire ) Brecon. 1 (' d' ,I.' 'e I Cardiganshire j Carmarthenshire Glamorganshire Gloucestershire Herefordshire S Gloucester JM? 9) 10 Monmouthshire j ll\lonmOUwslllrc. Radnorshire Warwickshire !j  I \Y orces:ershire J Anglesea ") Angleselt gSgSK". 1-? July *.10- Flintshire ) Cambrideshire and Isle ) Norfolk^^ C Bury St. Edmunds JM? 9,10.  SutMk. ) Berks P more than 25 miles- ) Ble? ? u? ?,on?oH t Aylcdmr JM?/ 9,10. Oxfordshise ) Bedfordshire TI_, (more than$5 miles ?[ Tr t ? ? .f?? ???n.. ). Bedford July 9, 10. Huntingdonshire j ■ Northamptonshire ) Essex *imo*ethan25miles? $ c?chester July 9, 10. ( from London S Kent  Makl^ .Jul, 9,10. ? froniLotido" ) s $more than 25miles crry fom Loridon ? Brighton J?y 9, 10. Sussex j Isle o Wight Newport July 9,10. Dorsetshire .1 Hampshire Andover July 9,10. I Wiltshire 3 Somersetshire Taunton. July 9,10. SevSh4" :l pty?outh ?M? 9,10. Devonshire S A Idern(,y St. peteM,Guernsey JH? 9,10. Guernsey -y. S Jersey St. HeHer's. JM? 9,10. r A t such. places, and on such Days, as shall be )rescribed North-Britain ? by the General Omcer com- j mandin his Majety's Forces ? in that Country. I?s ROYAL HIGHNESS is at the same time radoúsly pleased to declare, that the said Private Men, who, upon examination, shall be found fit for service, shall receive the sum of one shilling and ten-pence per diem each, from the time of their leaving their respective homes, until their ar- rival at the examining station, calculating the same at the rate of ten miles for a day's march; and be afterwards sub- sisted until aHotted to a" Veteran Battalion, at the ratt" of one shilling per diem for pay, one penny per diem for beer money, and one penny per-diem in lieu of the extra price of 'n')r'e I a!,?d ne penny pcpr ay bread and meat. His ROYAL HIGHNESS is also pleased to order, that every man found fit for duty, shall, on his joining the Veteran Battalion to whichshall be appointed, receive a bounty of one pound live shillings or so much thereof as shall re- main aiVr supplying hilH with proper necessaries; and it is His ROY AT. I1S<;NNF,S.I'S gracious Intention, that every such man whose pension is now less than nine-pence per diem, shall be entitled, when discharged, to that increased rate of Out-Pensio:), provided he be recommended by his Colonel or Comwvi 'idiug Oiffcer as an object deserving of "His MAJESTY'S Royal bounty. j t is His ROYAL HiGiiKEss s further pleasure that the men examination shall be found unfit fur any duty shall be di-r.ii.-si-d, and be settled with at the rate of one shilling asid ten-pence per diem each, from the time of their leaving theii" respective homes, until their arrival at the examining stations, calculating the same at the rate of ten miles for a day's march; receiving also the like allowance to carry them back to their homes: -aad that while detained for examina- I tion, they shsH receive the same pay and allowances as the nu n found tit for duty. And it is hereby notified, that all the Out-Pensioners hereby called upon to attend, who shall not appear at the times and places herein appointed, will be considered as otherwise provided for by Government, or as dead, and will accordingly be struckolf the books of the Out-Pension of the said Hospital, withoutany prospect of being restored thereto. By Command of. His Royal Highness the Prince Regent, in the came and on the behalf of His Majesty, FAX5IERSTON.

Newyddion Lhmdain, fyc. DYDD…