Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

- ^ B A DDONTA-ETH.

[ At Argrafjzadydd Seren Gomer,…

! At Argrqffiadydd Sercit…

At ArgvctffMdydd Set en Gomer.…

At Seren Gomer, '

News
Cite
Share

At Seren Gomer, Syr,Mi yrais naniyn c.nllythyr attoch o'r blacn; ac er foil rhy (V daro wedi ymddangos yn y Seren ar hwnw o barth y llythyreg, eefais fwynhan fy hIm mewn aajyij-! edd, ac felly aros mewn lieddwch hyd y dydd hwn. Amcenais anfon i chwi lawer tro cyn ynuldangosiad gwaith Owain Cyfeiiiawg yn rhifyn 71, rai o'r hen wersi derwyddol na buant argraffedig erioed; eithr cu bod yn lIed dywylI o eiriau a threfn ymadrodd i'r rhai) fwyaf o'r oes hon, tebyg y bydd digon o dasg iddynt waith Owain ei hun. Hen wr o garwr y Seren wyf il Mr. Gomer, er yn anniben o yrrn ond ychydig iddi. Mi welaf fod Mr. C. Gwan yn ysgrifennu cryn fagad o awdiau a Hythyrau attoch, a'r holl ddiolch y mae yn ei gael am ei orchestion ydyw gwag gabldraith yr anwy- bodus a'r cenfigenus. Nid oes dim yn fy anfoddioni i yn fwy na hyn, Mr. Gomer; er nad wyf fi nemmawr o fardd, mi a allaf ddosbarlh rhagor yr awen; ac yr wyf yn gwybod na chyfodes ym Mon yn yr oes hon yi, till o naddynt yn liafal iddo, ac nid tuedd yn y byd a hair ii mi ddywedyd hyn, ond cyd-dystiolaeth y huidd env\o< af yn Nghyniru erioed, a digio a ddigied, Bid oesei eltvdd, cewn ei air yn y dull yma yn rhifyn Ca-iyg t' h' fod y Cawr nid yn unig yn deall barddoniaeth, ohd" lie- fyd yn cyfansoddi yn dra chywiain rr ryw amserau t'r lleuad." Y gwr yma, mi debygwn, ydoedd o dan oII- eithiau oerion y lleuad ar hyd y nosweithiau ei hun yn cynghaneddu, ac felly tebyg y ddau i'w gilydd. C'ewch air arall oddiwrtll wrthwynebwr i'r Cawr, yn rhifyn 24, a hynny ynghanol y ddadt, amser na allasai dim arall ei dueddu ond ei gywirdeb a'i onestrwydd, byd yn oed a'i wrthwynebydd, i ddwyn y dystiolaetli hon, cariys gwr mawr ydyw hwn hcfyd, yn earn ei wlad a'i iaith, er digwydd ti'regod yn y papur; "O leiaf y mae yn rhy. fed do d (medd cf) i weled y Cawr Gwan, yr hwn y mae ciysgrifelJadan prydyddol mor gywraint ac mor rhag- orol." Dymunaf i'r Cawr barhau yn ei lafur, A dllyn fyth hyd clawr, O hyd y gelfyddyd fawr ac mi welaf yn barod mai nid ychydig gormes na gwg a all ei ddigalonni na'i droi yn 01, mwy na Homer a Milton. Byddwch wych, chwycbwi a'ch Seren. i A. H. H. Derwydd. j  ¥ i

At Argraffiadydd Seren Go,…

L LONG-N EWYDDIO N. - - 1

PE?LLAN?'R. MOR YN MnORTnL\M-iOE!)D…

I - Go it uciinv Y I, ivy…