Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

- ^ B A DDONTA-ETH.

[ At Argrafjzadydd Seren Gomer,…

! At Argrqffiadydd Sercit…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

At Argrqffiadydd Sercit Gome:" Syr,Er i chwi hysbysu yn eicli Seren mai o'cli lied anfodd yr ydych yn cyhoeddi amryw gyfansoddiadau a ddanfonir attoch, myti a anturiais i anfon y Hytliyr bychan lrwn atoch, a gobcithiaf y bydd iddo ymddangos yn eich Seren ddisgleirwych, oblegid na thybiweh t'y nghyrhaeddiadau yn wahanol i eiddo ansynwyrolion ereill, gan dybied fy ngwaith yn dda odiaith a difai, gan fy mod yn addef mai anniben ydyw. Nid wyf yn an- t)uio honni fy mod yn ddvsgawdwr, nac yn hyddysg mewn un iaith; ond i'r gwrthwyncb yn bollol yr ym- ddengys, am mai anwybodaeth y vv yr acblysur i mi ys- grifennu attoch: ond nid gwiw i mi chwyddo fy Hytliyr ag ymadroddion o'r fath hyn. Gobeithiaf y bydd i chwi gyhoeddi cymmaint ag a welwch yn addas o bono i attcb y diben, i roddi i'ch darllenwyr ychydig gyfar- wyddiadau i ddarllen Cymraeg. Er fod eicli darllcn* yddion wedi cael, yn barod, lawer o hyfForddiadau yn y iaith Gymraeg, etto dywedydd fyddai gan lanver o honynt gael gennych cliwi, Mr. Gomer, lieu ryw un lien rai o'ch gohebwyr cyfarwydd a dysgcdig ychydig gyf- arwyddiadan, yn neillduol ynghylch y geiriau hynny ag y gadewir liythyrenau yndrlynt heb en soinio, ueu heb un gwasanaeth iddynt, sef y rhai caiilyiiol:, DARLLEME On Gwad T rli (I Trygaredde Tvwysogeuthe Iddewon Iengctid Wasneuthasant Enweidiad Gros Y dodd Craduriaid Rheole f YN 1.1. Fi Oen Gwaed Traed Trugareddan Tywysogaetliau luddevvoir: Ieuengctyd h Wasanaethasant ■ ( Enwaediad Groes Ydoedd Creaduriaid I Riicolau Yngliyd a Ila-%vel' olr eyffelyb a ellid enwi, eithr by- ddai yn rhy faith i'w crybwyll yn awr. Os nad oes angen wrth sa.n y Hytl\yrenan a grybwyll- wyd vn y cyfryw eirian, tybiwn y byddai yn llai t)'au]/ ac yn Jlai tta?rth i'r a)'?rat!ydd, ac i'r ysgrifenydd he- fyd, i'w gadael allan, oddi eithr eu bod yn gweled yn ddigon o dal iddynt oddiwrth v gemauhynny ag y rho- ddir lJythyrcuau ychwanegol ynddynt, sef y rhai can-I lynol baruenir Tcmel Peder Dwfwr, neu Dyfwr Dwfwn, neu Dyfwu Amal Cefen Sicir Llyfyr vn i.r.E I Teml Pedr Dvvfr Dwfu Anil I Cefn Sicr '1 L Iy fr Gadawaf hyn yn engrair. Byddai hoff gan rai o'ch darllenyddion i gael cyfar- wyddiadau ar y geiriau uchod, ac i wybod a oes llyth- yrenau yn ein Cymraeg yn gyffelyb i eiddo ein cymmydogion Seisnigaidd, sef y rhai a alwant mndion ( iiiiites), y rhai, i'm tyb i, nad ydynt yn atteb un diben arail ond chwyddo y gwaitb, ac i ddwlian y rhai au- nysgedig ac anhyddysg. Od oes rhai niudion, Mr. Go- mer, dymuuaf gllel cyfarwyddyd ya eich Seren; os nad oes, bciaf yn 11 ym arddarllenyddlon dysgedig n cbyfar-' wydd yn y Gynmwg, am en bod yn darllcn mor wuiius, pan y maent, wrth ysgrifennu, yn rhoddi y DythyiRit.m I yn y cyfryw eiriau ag na roddant iddynt un sain pan cu darileuant. darllellant. Ydwyf eich ewyllysiwr da, I M.r, Morganwg. Anwyeodus.

At ArgvctffMdydd Set en Gomer.…

At Seren Gomer, '

At Argraffiadydd Seren Go,…

L LONG-N EWYDDIO N. - - 1

PE?LLAN?'R. MOR YN MnORTnL\M-iOE!)D…

I - Go it uciinv Y I, ivy…