Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

siNEDfc) YMERODRQL. j

OL-YSGRIFEN.I

Advertising

.AT EIN GOHEEWYH. ■ !

News
Cite
Share

AT EIN GOHEEWYH. ■ (t^r* De*i:jf»iasrtrn. Lythyrau I. Gwent—loan—Catwg— I G,B.-a'r C. GWany rhai oil a gyhoeddir cyh hir. t. (1::5" Yr ydym ddiokhgnr i 1. Gw'ent am ei sylwad ar priododd; yr bfeddym wedi sylwi ar y gwrthun.i o h'ono mcv.Ti yroadroddion -yilelyb i'r engraffa ddyfynodd efe er ysvalm, ond am fod y glilr yn aros oddi ar y dech- wuad, csgeulOs-wyd ei newid hyd ya awr, a thehygi ddigon y gallasai aros felly yn hir oni hULiai ei sylwad cilfea i4 ef; ysiyriWn ejjuiuuiain yn rhwymcJis iddo ef j am bob cyft'elyb awgrym neu. feirniadaeijj rjiagilaw. Dichon AnwybodUs ga-1 ycEyt^T jryfanv.tddyd yng- hylch testnn ei lytiiyr'(yn y va yr hyn a j ymddangusodd o waiHr Lltweiyn yn ciu rhttyn diw- eddaf. Yr ydym yn gobeithio yr a(If'rir Iarll ..enwog Ux- bridge i iechyd ar 01 y clwvf » j»afodd yn yr yaidrech waed'yd ar y 18ted; clywsoni el fod wedi goddcf i'w glin gael ei thorri ymaith gvda'rgwrolder mwyaf. Aeth Countess U x bridge o Lniidain dydd Gwenor diweddaf tua Brussels, i gysuro a gweiiu i'w Ilargiwydd gwron- aidd. Nos Sul diweddaf, o fewn i hump mil'dir a banner i'r dref hon, syrf.hiodd George Masters, gyon'dydd y lh. thyr-gerbyd rhwng ADertawe a Chaerfyrddin, oddiar ei eisteddle i'r Jlawr, ae aeth dvvy olwyn y cerbyd dros I)e", f-l y bn farw mewn yehydig funudan. Csnnal- wyd yinofyniad ynad tlofiuddmeth ar y eovph bore dydd Linn. Kheithf'arn—Manvolacth ddamzceiniol. Wythnos i heddyvv, cafwyd Mr. David Parry, o Dor- yCoed, swydd Caerfyrddin, yn farw ar y dolifibrdd ger- ilaw Cydweiy; dychvvelodd y ceflyl adref hebddo, yr hyn a harodd PI tenia chwilio am dano. Yr ydys yn casght iddo syrthio oddiar y ceffyl mewn llewyg— disynimwthder ei farwolaetl1 sydd wedi bod yn achos o alar mawr t'w berthynasan. Dydd Sul wythuos i'r diweddaf, neidiodd dyn ieu- angc o'r enw Henry Lewis; o GydAvely, i bwii dwfn yn atbn Gwendi-aeth fawrv with ymolchi, aethÙ gwae- lod mewn munudyn" ac ni wehvyd ef yu fyvy mwyaeh. -Dylai byn gael ei vstyried yn rybndd ychwanegol i dorwyr y Sabbath, ac i ddynion na fedi-aii-t nofio (fel yr oedd efe) i beidio anturio iddyfroedd dyfnion wrth ymolchi Cynnncrwyd Mr. John Francis, o Bancyfelin, swydd ra ci s%vy( ( Caerfyrddin, tad Mr. Francis, o'r Farehnaclfa, Yng- haerfynTdin, yngla( yn ddisymmwth, vn ddiweddar, tra yr oedd yn gweithio yn y maes, ynghylcli Hog o'r gloch yn y bore, a dliyn 10 6'r gloch yn yr hwyryr oedd Y Yr ilw3?"Yl- ocd(i cfeyngorphmarw. Clywsom fbd yr banes a yrijddangcisodd yÙ ddiweddar yn Sei-en Goinei- yngbylch fod eidibn wedi lladd cigydd ynghymmyddgaeth Merlhyr Tydfilj swydd Forganwg, j yn anghywir, a bod y cigydd dywededig etto yn fyw. I  4 d ywe- I •Yngwyneb amgylchiad o'r i'ath nid oes gennym ond dywedyd, i ni dderbyn yr hanes o eilau dyn a gyfrifid gennym yn goeliadwy, a'r hwn sydd yn by w ym Mer- thyr; ac os anghywir yw yr hane3r dymtmol gennym fyddai i ryw wr o'r gyinmydbgaeth hysbysn hynny i ni, canys ni fvnnein er dim i nil peth fyned yn lie gwir, os na fydd felly; nid ydym yn cyhoeddi dim o'r fath ond yr hyn a gatfom oddiwrth eiri gohebwyr, ein gorach- wylwyr, nen a gymmerom o gyhoeddiadaii cyfrifoi ereill, heblaw yr hyn a vyyddom ein lumain, a phan ddigwyddo i ni gael eln siommi yngbylch c ywirdeb yr hyn a gyhoeddom, ein dynvuniad ywei alw yn 01 cyn gynted ag yr yniddangoso ei tod yn amiyvvio oddiwith y gwirionedd. Yn flair wlan ddiweddafMynwy yr oedd gwlanau teg yn gwerthn am o 30s. i hinoii geirwon am o gylch 20s. y niaen; nid llawer o alw oedd am y cariblion, y rhai a wei-tliid Am yngbylch 27s. y rnaen. Nid oedd ond ychydig 6 honynt yn y farchnad mewri cymhariaetli i'r hyn a fyddsii arferol a bod, a'r gwei-tiiiad yn gyffredin oedd dra marWaitid. Dywedir gan draddodiad fod yr Ywen ag sydd yn tyfn ym monwent Mallwyd, X'jjgwyuedd, jit 700 mlwydil oed. Pcviant ftfedi.—Yr Wyttinos ddiweddaf, dangflivT" peiriant at fedi yd, yr hv.'n a ddyfeisViyd gall-tin yB,chvyara.e.c)yi .Y,9.rk, a'r hwn trwy; gynimprfh dan ddyn, yd o bump i vy. erwyn vdydd. 'Y mae yji ymddangos yn gyflelyb í. tlwfh (box) hir, wrthwelOlf yr hWn y mae cryiuatiaii, yrhai a dorrant yr yd yn agos i waelod y gwelltj. ac y mae chwech treiglydd CroUer) yn tynnu yr yd i'r blwch; y mae un dyn vit gwthrolr blwch yinlaeu, ar llall yn gwelthior peiriant, trwy droi troell, Gyda gofid yr ydym yii rl.eaÜ fod y clefyd heiutns angheuol y frech 'wen ;ya ffynnu. er ys misoedd mewn gwahanol barthau o s;wvdd- Benfro, Yr ydym yn gob- ci.thio y gwna yr. Ynadcn ymdiechu rhwystro rhieni y plant a fyddont yn y frech, rhag myned a hwy ar gy- hoedd i ledu yr haint: yn ddiweddar dirwywyd rhai yn Llnndain mewn syman cryn helaeth am fyned allan a'n plant. o im lie i'r Hall ti-a vi- oeddynt yn y clefyd uchod; ac yr ydym. yn galw o (,;tl it at- y Gair, o bo& enw, er mvi-yfi.dynoliaetli^ i ynidreehn denu pawl>. o'u! pob! i osod hrech ddiuiwed y ftiwch :ar eu .plant, rhinwedd yr lion sydd wedi eael-ei bvofi yn ddiynn>.ad b ee, c gan gyfnnol yr holl rai dealliis trv/y'rjdey.rnqs hon, a tjieyrri- asoedd ereill trwy'r byd jle ,.y rn^e yn .adnabyddus; ac y iisae yn hen bryd i yll ei herbyn fai w bellach, o henaiHt, os nad yw yn medrn teiinlo pwysau y rhes- ymau a as ferwyd yn ei ei byn.-—Yp ydyni yn ofni. fbd rhai bddiar y.jtyi'.iF.tbau ocfyddo! yn. r'agfarnllyd yn erbyn y ddyfais arddetchog b y new yddi. ragflaenn v fi-ecli an.gdititoll; clyWsqm fodjhai yn dyw- edyd'nad oes; y fath bethag eslyn- eitiioes, mai Duw sydd yn rhoddi cdetytl, ac. jbyddai ffngio ei rag- fiaejiu vn fatli o wrfnryfe! yn <frbyn.Uywodraetii y.nef- oedd. Yr ydym hi yn fuddiou iyid.ef fod rhifedi dyddiao a misoedd dynion gyda Duw, o'nd dylem ystyried.ei fod yst y l-ie d ,e'i fo('I > efe vtedi trefiitrInoddion i'r diben i alluogi yr einioêS ddynol i gyrhaedd y liod a roddvVyd iddi yn Hyfranwel- edig r-y o herwydd pa ham, nid y'.n ni yn can fod tin anghystsuideb'' rhwng bod rhifedi ein dyddiau gyda Duw, a bod vi, aiintiv.,iol yn mar-w yn banner ei ddydoiau-(a gadael; eKtyniad einioes Hezecia o'r ddadl, o herwydd fod hynny yn hytrachYll wvrth- iol, ond etto trwy yr arferiad o foddion); ac ej:, fod cicfydau yn arnlw g o dan reolaetli. yr Hoilalluog, nid on jiemmawr nen neb, pan drallodir hwy gan y ddan- nodd, yn ymWrthod a'r moddion mwyaf tebygol i es- rawyUiau ai-ny, ac os metliii-cael lionydij gan y been, yinfoddionir i'r dantgaei ;e;i dynnu ymaith; yr Arghvydd a roddodd y dant, er hynny cynnnerir mawr di-affei-tti a phoen i'wddiwrelddio. Ac erfod rhifedi dyddiau pawb gan y Jehofah, pwy ddyn a beidiai aehnb einioes ei gymmydog rhag llofrnddion, y dall rhag syrthio dros glogwyn, yr hunandciddiad mewn bwriad rhag cyf- lawni ei fwriad, neu e?tyh rhaff i gyfaill., niviiwesol a fyddai wedi syrthio dros fwrfld y Hong i'r mor. Ac er y diclion Blai ddywedy.q fod mawr wahaniaeth rhwng rhoddi clefyd ysgafn i ragfiaenu un trymach, ac ym- drechu symnd cl.eryd;ag sydd eisoes mewn bod. Geilir sylwi ar hyn, mai prin y geilir Y styried brech. y fuwch yn glefyd, y mac amryw blant wedi ei chael yn efFeith- iol, a'r. rhieni yn methu deall eu bod yn fwy anhwylus nag ar amserau ereill; ac nid ydym yn deall fod neb yn' canfod tnwy o wahaniaeth na bod y "plant dros i,4 I, nod nen ddau ryw yehydig yn fwy cintacblyd nag \r;.1 ferol., ac y mae, pawb Y1.1 foddion addef nad yw y does i'w chymharn a'r hyn sydd yn cydfyned a thymm dant, 1 fel na chvstuddier y dioddefydd yn hv. y gan y d(iaii- nodd; ac yr Vdym.hyderus y cydnebydd pawb rhesym- 11101 mai gwell y w rhagfiaenu clefyd neu boen ag y mae agas holl ddvnolryw.ddarosiyngedig iddo, na'i symmud wedi iddo ddechren anrhcithio y ty* c bridd; gwell gair fyddai gan bawb i'r gwr a attaliai ei gymmydog rhag I j ijiyned dros gionyna berygldt ei aeiodati nen ei fywyd, •? ¡ bag i'r hwn a 'odtkf¡,nddo fyned dros V dibyn, pan y rwy'Stro, ond \edi hynny a'i codai i fynu wedi iddo ddryllio ei t'sgyrn, gan rwyriio ei gl\vyfal1 yn dra C'naredig; neu a'i dygai adref vti farvv, ac a ofaiai yn dra chyn-imwynasgar am bethau angenrheidiol erbyn ei gJùdedigaeth. |

! HANES GYM]MAXFA'RANYatDDIBYNWYR,…

0-1..- I ,I' ....I FFEIRIAU…

Family Notices

Advertising

J'ÍfAJtCÍINADOED1).

| , ITOES 6WAHANOL GYFIEITHIADAU…